Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Business Case dla KDF Dialog Jacek Białas eBusiness Solutions +48 660 499 823

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Business Case dla KDF Dialog Jacek Białas eBusiness Solutions +48 660 499 823"— Zapis prezentacji:

1 Business Case dla KDF Dialog Jacek Białas eBusiness Solutions

2 Założenia Analizę opłacalności wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami przedstawiamy na przykładzie średniej wielkości przedsiębiorstwa. Podstawowe dane tego przedsiębiorstwa, które wykorzystamy w naszej analizie są następujące: średnia miesięczna liczba faktur – 1500, średnia miesięczna liczba rozliczeń pracowniczych – 300, ilość osób w dziale zobowiązań – 5, całkowity koszt jednego pracownika na rok – 120,000 PLN.

3 Zakres wdrożenia W celu usprawnienia procesów biznesowych firma zdecydowała się na wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami. Zakres tego systemu obejmuje: - Skanowanie faktur, - Elektroniczną akceptację dokumentów, - Elektroniczne przygotowanie rozliczeń pracowniczych, - System akceptacji zamówień, - Integrację z istniejącym systemem finansowym.

4 Koszty wdrożenia Licencja na oprogramowanie Koszty wdrożenia Oddelegowanie pracownika na potrzeby wdrożenia Skaner Całkowity koszt wdrożenia Firma dysponowała już niewykorzystanym serwerem. Do projektu wdrożenia oddelegowano pracownika na okres 3 miesięcy. W tym okresie koszty tego pracownika zostały doliczone do kosztów projektu. Poniżej przedstawiono podsumowanie kosztów wdrożenia.

5 Korzyści Dzięki wdrożeniu osiągnięto znaczną poprawę procesów biznesowych: wydatki są elektronicznie akceptowane jeszcze przed ich poniesieniem, znaczna część faktur jest automatycznie akceptowana poprzez ich połączenie z zamówieniem, wszelkie rozbieżności cenowe badź ilościowe są automatycznie przekierowywane do odpowiednich osób akceptujących, dzięki zastosowaniu technik OCR część informacji z faktur jest automatycznie rozpoznawana w momencie skanowania faktury, pracownicy otrzymali portal typu self-service, który znacznie ułatwia im przygotowanie rozliczeń delegacji i innych kosztów.

6 Korzyści Korzyści wymienione we wcześniejszym slajdzie przełożyły się na zwiększenie efektywności osób pracujących z dokumentami finansowymi. Firma dzięki wdrożeniu zmniejszyła zatrudnienie w dziale zobowiązań z 5 do 3 osób. Koszt na jedną osobą Redukcja 2 osoby Roczna oszczędności

7 Korzyści finansowe Poniższa tabelka prezentuje porównanie kilku wskaźników efektywności w firmach. Kolumna 4Q prezentuje średnie wskaźniki w firmach o najmniejszej efektywności zaś kolumna 1Q firmy z najbardziej efektywnymi procesami.

8 Podsumowanie Poniższa tabelka przedstawia zestawienie kosztów i korzyści w okresie pięcioletnim. w Roku1 założono, iż korzyści z wdrożenia będa realizowane dopiero w drugiej połowie roku; z poniższego zestawienia wynika, iż zwrot z inwestycji następuje już w przeciągu niespełna jednego roku od zakończenia projektu wdrożenia. Rok1Rok 2Rok 3Rok 4Rok 5 Koszty Oszczędności Total Narastająco


Pobierz ppt "Business Case dla KDF Dialog Jacek Białas eBusiness Solutions +48 660 499 823"

Podobne prezentacje


Reklamy Google