Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Credit Contagion from Counterparty Risk Andrzej Alot.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Credit Contagion from Counterparty Risk Andrzej Alot."— Zapis prezentacji:

1 Credit Contagion from Counterparty Risk Andrzej Alot

2 Plan prezentacji Wstęp Kanały zarażania bankructwem Wstęp do badania i metodologia Wyniki badania Metodologia regresji Wyniki regresji Konkluzja

3 Credit Contagion from Counterparty Risk Roznoszenie choroby Ryzyko następstwem zawierania transakcji Sekurytyzacja

4 Kanały zarażania Relacje pomiędzy firmami z jednego sektora – Negatywny efekt: przenoszenie niewypłacalności z firmy A na firmę B (poprzez transakcje) – Pozytywny efekt: większy udział w rynku firmy B Wzbudzona czujność banków w stosunku do całego sektora Contagion effect: firma z danego sektora działa na cały sektor Counterparty effect: firma działa na swoich kontrahentów

5 Kanały zarażania

6 Hipotezy: Ryzyko defaultu kontrahenta wpływa na ryzyko kredytowe Rynkowe ceny CDS odzwierciedlą pełny efekt, tylko jeśli default był nieoczekiwany Spadek ceny CDS zawierającą firmę A wpłynie na cały portfel CDS

7 Badanie Okres badania: 1999-2005 Dane nt 20 największych wierzycieli Eliminacja osób fizycznych oraz instytucji państwowych Przynajmniej jeden wierzyciel jako firma W tym okresie ok. 250 bankructw

8 Badanie

9

10 Metodologia Autorzy badają reakcję portfela wierzycieli bankruta Estymują stopę zwrotu z portfela w okresie 252-50 dni przed bankructwem. Następnie sprawdzają efekt bankructwa na dany portfel Rozdzielają efekt contagion od counterparty

11 Wyniki Rentowność akcji bankruta (średnie): – Przed: -16% ponadnormalnego zwrotu – Po: -30% w ciągu 3 dni

12 Rentowność portfela złożonego z wierzycieli

13 Rentowność portfela złożonego z wierzycieli- podział na sektory

14 CDS spread portfeli złożonych z wierzycieli

15 CDS spread portfeli złożonych z wierzycieli – podział na sektory

16 Regresja CAR= a + b1*EXP + b2*REC +b3*EXP(1-REC) + b4*CORR + b5*VOL + b6*LEV + e Gdzie: Car – cumulative abnormal returns Exp – exposure ratio – credit amount/market value of creditors equity Rec – recovery rate of firms from the same industry Vol – volatility of the equity return of the creditor Lev – average leverage of the creditor

17 Wyniki

18 Statystyki opisowe

19 Wyniki regresji

20 Wyniki regresji – podział na sektory

21 Wnioski Znaki przy parametrach odpowiadają oczekiwaniom autorów (i intuicji) Udział należności od bankruta w kapitale własnym ma większe znaczenie dla sektora finansowego (ponieważ pożyczki to ich core business) Sektor przemysłowy jest bardziej wrażliwy na wskaźniki rynkowe – LEV, VOL, CORR

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Credit Contagion from Counterparty Risk Andrzej Alot."

Podobne prezentacje


Reklamy Google