Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Credit Contagion from Counterparty Risk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Credit Contagion from Counterparty Risk"— Zapis prezentacji:

1 Credit Contagion from Counterparty Risk
Andrzej Alot

2 Plan prezentacji Wstęp Kanały zarażania bankructwem
Wstęp do badania i metodologia Wyniki badania Metodologia regresji Wyniki regresji Konkluzja

3 Credit Contagion from Counterparty Risk
Roznoszenie choroby Ryzyko następstwem zawierania transakcji Sekurytyzacja

4 Kanały zarażania Relacje pomiędzy firmami z jednego sektora
Negatywny efekt: przenoszenie niewypłacalności z firmy A na firmę B (poprzez transakcje) Pozytywny efekt: większy udział w rynku firmy B Wzbudzona czujność banków w stosunku do całego sektora Contagion effect: firma z danego sektora działa na cały sektor Counterparty effect: firma działa na swoich kontrahentów

5 Kanały zarażania

6 Hipotezy: Ryzyko default’u kontrahenta wpływa na ryzyko kredytowe
Rynkowe ceny CDS odzwierciedlą pełny efekt, tylko jeśli default był nieoczekiwany Spadek ceny CDS zawierającą firmę A wpłynie na cały portfel CDS

7 Badanie Okres badania: 1999-2005 Dane nt 20 największych wierzycieli
Eliminacja osób fizycznych oraz instytucji państwowych Przynajmniej jeden wierzyciel jako firma W tym okresie ok. 250 bankructw

8 Badanie

9 Badanie

10 Metodologia Autorzy badają reakcję portfela wierzycieli bankruta
Estymują stopę zwrotu z portfela w okresie dni przed bankructwem. Następnie sprawdzają efekt bankructwa na dany portfel Rozdzielają efekt „contagion” od „counterparty”

11 Wyniki Rentowność akcji bankruta (średnie):
Przed: -16% ponadnormalnego zwrotu Po: -30% w ciągu 3 dni

12 Rentowność portfela złożonego z wierzycieli

13 Rentowność portfela złożonego z wierzycieli- podział na sektory

14 CDS spread portfeli złożonych z wierzycieli

15 CDS spread portfeli złożonych z wierzycieli – podział na sektory

16 Regresja CAR= a + b1*EXP + b2*REC +b3*EXP(1-REC) + b4*CORR + b5*VOL + b6*LEV + e Gdzie: Car – cumulative abnormal returns Exp – exposure ratio – credit amount/market value of creditors equity Rec – recovery rate of firms from the same industry Vol – volatility of the equity return of the creditor Lev – average leverage of the creditor

17 Wyniki

18 Statystyki opisowe

19 Wyniki regresji

20 Wyniki regresji – podział na sektory

21 Wnioski Znaki przy parametrach odpowiadają oczekiwaniom autorów (i intuicji) Udział należności od bankruta w kapitale własnym ma większe znaczenie dla sektora finansowego (ponieważ pożyczki to ich core business) Sektor przemysłowy jest bardziej wrażliwy na wskaźniki „rynkowe” – LEV, VOL, CORR

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Credit Contagion from Counterparty Risk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google