Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy otoczenia społeczno demograficznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy otoczenia społeczno demograficznego"— Zapis prezentacji:

1 Elementy otoczenia społeczno demograficznego
Kielar Daniel 39785 Porębny Mateusz 39797 Rusznica Szymon 40178

2 Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa turystycznego:
to podstawowe źródło informacji które PT: wykorzystuje w procesach decyzyjnych dzięki niemu jest możliwe wyznaczenie warunków realizacji postawionych celów przez PT oraz weryfikacja przyjętych zadań . umożliwia analizę otoczenia pozwala na właściwą alokację będących w dyspozycji PT zasobów rzeczowych, finansowych i ludzkich.

3 Znaczenie i rola otoczenia społeczno-demograficznego w procesie tworzenia usług turystycznych wynika z ich bezpośredniego oddziaływania na takie elementy jak: wielkość i struktura popytu rodzaj i charakter potrzeb preferencje skłonność do podróżowania i motywy ich podejmowania

4 - zmiany w etnicznej społeczeństwa
Czynniki demograficzne mają duży wpływ na działalność przedsiębiorstwa turystycznego: - ogólnoświatowa eksplozja demograficzna (nie dotyczy państw o dobrze rozwiniętej gospodarce rynkowej) - zmiany w strukturze wiekowej społeczeństwa (starzenie społeczeństwa, średnia długość życia wzrasta ) - zmiany w etnicznej społeczeństwa zmiany poziomu wykształcenia ludności (wzrost poziomu wykształcenia ludności) wielkość dochodów zmiany kształtu gospodarstw domowych i ich wielkości (oboje rodziców pracuję, mniejsza dzietność) migracje i przestrzenne rozmieszczenie ludności (ucieczka ludzi z terenów wiejskich itp.)

5 Badania demograficzne są szczególnie ważne, gdyż człowiek jest zarówno producentem jak i konsumentem dóbr. Dzięki takim badaniom łatwiejsze jest prognozowanie wydarzeń na rynku i tym samym można lepiej podejmować różnorodne decyzję o charakterze strategicznym.

6 Obserwacja otoczenia demograficznego pozwala na wyszczególnienie pewnych punktów istotnych dla branży turystycznej: Ważnym składnikiem otoczenia demograficznego są też jego zmiany, np.: okresowe wyże lub niże demograficzne, migracje ludności, odchodzenie od wielopokoleniowego modelu rodziny, wzrost zatrudnienia kobiet, wydłużenie się czasu trwania życia, wzrost udziału wykształconej populacji, itp. Zmiany te stwarzają przedsiębiorstwom szansę podjęcia nowej, może bardziej opłacalnej działalności, nastawionej na obsługę nowych segmentów rynku. Na przykład starzenie się populacji stwarza możliwości dla działalności przedsiębiorstw turystycznych nastawionych na turystykę zdrowotną, agroturystykę czy tez turystykę pielgrzymkowo – religijną.

7 Zmiany zachodzące w gospodarstwach domowych (oboje rodziców pracuje, mniejsza liczba dzieci itp.) mające wpływ na kształt turystyki: - zwiększenie dochodów rodziny; potrzeba odpoczynku; potrzeba rekreacji i regeneracji sił utraconych w procesie pracy; potrzeba odmiany; potrzeba silnych wrażeń; potrzeba przygody i edukacji;

8 Trendy współczesnych zachowań społecznych:
zmiany nawyków żywieniowych (zdrowe odżywianie) aktywne formy wypoczynku dbałość o własną kondycję powrót do natury propagowanie zachowań proekologicznych

9 Badania demograficzne poprzez różnego rodzaju prognozy, dostarczają danych, dotyczących między innymi tego jak będzie kształtować się społeczeństwo przez najbliższe lata. Takie dane pozwalają na podejmowanie długofalowych decyzji. Podmiotami korzystającymi z takich danych są miedzy innymi: rządy, instytucje społeczne, gospodarcze, przedsiębiorstwa.

10 Prognoza GUS na lata 1996-2020: Kontynuacja rozwoju gospodarczego
Stabilizacja polityczna Postęp społeczno cywilizacyjny Wzrost liczby dzietności, jednakże do co najmniej 2024 roku nie przewiduję się wzrostu do poziomu prostej zastępowalności pokoleń Stopniowy wzrost średniej długości życia, w roku 2020 ma to być 72lata dla mężczyzn i 78,5 lat dla kobiet Wzrost liczby ludności o ponad 2mln (2020) Ciągłe zmniejszanie się udziału mieszkańców wsi w ogólnej liczbie ludności Pogłębienie się starzenia społeczeństwa polskiego.

11 Zmiany społeczno demograficzne zachodzące w kraju, maja istotny wpływ na kształt branży turystycznej w Polsce (zmniejszanie liczby godzin pracy, przy wzroście dochodu narodowego brutto na jednego mieszkańca), jednakże czynniki społeczno demograficzne nie są jedynymi kształtującymi branżę turystyczną. Poznanie szeregu procesów zachodzących wśród ludności jest jedynie wyznacznikiem pozwalającym na kształtowanie strategii danego przedsiębiorstwa.

12 Dziękujemy za uwagę!

13 Bibliografia: - A. Rapacz (red.), „Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej”, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wroław 2001,


Pobierz ppt "Elementy otoczenia społeczno demograficznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google