Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawne Państwo – Sprawny Samorząd Poprawa warunków funkcjonowania samorządów MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawne Państwo – Sprawny Samorząd Poprawa warunków funkcjonowania samorządów MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI."— Zapis prezentacji:

1 Sprawne Państwo – Sprawny Samorząd Poprawa warunków funkcjonowania samorządów MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

2 PAŃSTWO OPTIMUM TO RZĄD I SAMORZĄDY Państwo Optimum to model państwa skupionego na obywatelu: Podejmuje tylko tyle interwencji na poziomie krajowym by wspomagać rozwiązywanie problemów na niższych szczeblach. W tym modelu samorządy mają większą swobodę organizacyjną – by rozwijać usługi dla obywateli. Współpraca pomiędzy JST jest ważnym elementem funkcjonowania administracji publicznej Skuteczność administracji jest mierzona nie tym, ile wydaliśmy, ale komu pomogliśmy i jakie usługi wykonaliśmy Instytucje samorządowe (ok. 65tys.) potrzebują konsekwentnej informatyzacji 2

3 SAMORZĄDY W 2013 jednostek samorządu terytorialnego (JST) jest w tym 2479 gmin (66 miast na prawach powiatu) i 314 powiatów Odpowiadają one za 1/3 wydatków publicznych Są najważniejszym publicznym usługodawcą i inwestorem Wydają 182 mld zł rocznie (w 2011 roku 1/4 to wydatki majątkowe)

4 Zwiększenie elastyczności i samodzielności samorządów – co zrobimy? Centra usług wspólnych : JST będą mogły je tworzyć do obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Obsługa księgowa: możliwość powierzenia wyspecjalizowanej jednostce zadań głównego księgowego Pomoc społeczna: możliwości wykonywania zadań ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w ramach urzędów Pomoc społeczna: możliwości łączenia zadań różnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w danej JST w jednej jednostce Kultura: możliwości organizowania działalności kulturalnej dodatkowo w formie samorządowej jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

5 Dlaczego potrzeba więcej elastyczności i samodzielności? Prawo przewiduje obowiązek funkcjonowania wielu instytucji samorządowych, niezależnie od wielkości danej JST i jej własnych pomysłów na realizację zadań (np. pomoc społ. wykonywana w gminie tylko przez ośrodek pomocy społ.) Samorządy mają ograniczoną sferę decyzji organizacyjnych (np. działalność kultur. tylko w formie samodzielnej osoby prawnej) Możliwość dostosowania samorządów do potrzeb i warunków lokalnych!

6 Struktury samorządowe 2,8 tys. jednostek samorządu terytorialnego i … jednostek organizacyjnych: urzędy, szkoły, przedszkola, żłobki, placówki pomocy społecznej, urzędy pracy i wiele innych wyspecjalizowanych jednostek samorządowych osób prawnych: biblioteki publiczne, domy i środki kultury, kluby, świetlice, teatry i muzea oraz inne samorządowych SPZOZów: szpitale, przychodnie 59 tys. 4,7 tys. 1,2 tys.

7 Wiele małych instytucji czyli np.: w 414 gminnych ośrodkach pomocy społecznej pracuje do 5 osób, a w 963 od 6 do 10 osób instytucje kultury muszą działać w formie posiadającej osobowość prawną, chociaż zasadniczo większość z ich wpływów pochodzi z dotacji każda instytucja ma swoje koszty funkcjonowania (obsługa, administracja, księgowość)

8 BIAŁA KSIĘGA OBSZARÓW METROPOLITALNYCH Konsultacje w ramach zielonej księgi metropolitalnej pokazały, że najlepszą formą zarządzania jest oddolna forma współpracy JST, a nie odgórnie narzucona instytucja Powiatowo-gminne związki komunalne poprawią współpracę na obszarach metropolitalnych

9 Współpraca JST – co zrobimy? Wprowadzimy możliwość tworzenia związków powiatowo- gminnych Usprawnimy procedurę podejmowania decyzji przez związki JST Uprościmy i skrócimy procedurę tworzenia oraz zmiany statutu związku międzygminnego (obecnie trwa nawet do pół roku) Wsparcie finansowe w nowej perspektywie unijnej dla związków, które przygotują wspólną strategię i projekty (obszary metropolitalne) Współpraca się opłaca!

10 Dobrowolne łączenia samorządów – co zrobimy? Zmodyfikujemy zachętę finansową do łączenia samorządów tak, aby była atrakcyjniejsza dla mniejszych gmin i powiatów, Uregulujemy sprawy związane z powstawaniem jednostek w drodze łączenia Zwiększymy nieco rady nowoutworzonych jednostek: do 70% radnych połączonych jednostek (w gminach do 15 tys. mieszkańców – 21 radnych).

11 Dlaczego sprzyjamy łączeniom? Szereg samorządów gminny i powiatowych to jednostki małe i słabe finansowo W perspektywie czasu narastał będzie problem z udźwignięciem trudniejszych i droższych zadań starzejącego się kraju przez najmniejsze jednostki Trzeba zwiększyć szanse rozwojowe najmniejszych wspólnot

12 Im mniejsza gmina, tym wyższy koszt realizacji zadań Średnie wydatki per capita w latach Wielkość gminy (l. mieszk.) [w zł] do 5 tys od 5 tys. do 10 tys od 10 tys. do 15 tys od 15 tys. do 20 tys ponad 20 tys.* * Bez miast na prawach powiatu Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

13 Ponad 600 gmin poniżej 5 tys. mieszkańców i do tego ubywa w nich ludności Źródło: opracowanie MAC na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, 2010 r.

14 Im mniejszy powiat, tym wyższy koszt realizacji zadań Średnie wydatki per capita w latach Wielkość powiatu (l. mieszk.) [w zł] do 50 tys od 50 tys. do 100 tys ponad 100 tys Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

15 67 powiatów ziemskich, które posiadają poniżej 50 tys. mieszkańców Powiat poniżej 50 tys. mieszkańców Powiat pow. 50 tys. mieszkańców ale zawierający mniej niż 5 gmin Źródło: opracowanie MAC na podstawie danych GUS

16 Poprawa procedur realizacji zadań – co zrobimy? Realizujemy zmiany postulowane przez samorządy zbierane w ramach akcji Sprawne Państwo – Sprawny Samorząd! doprecyzujemy i uszczelnimy system oraz odciążymy administracyjnie organy podatkowe i płatników w odniesieniu do podatków oraz opłat samorządowych uprościmy i doprecyzujemy procedury dotyczące wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów zrezygnujemy z wskazywania w ustawie szczegółowych wytycznych dot. stopnia progresywnego narastania opłat za postój, pozostawiając w tym zakresie swobodę gminom inne zmiany, które uproszczą warunki funkcjonowania

17 Dajemy możliwości, nie nakazujemy To, w jaki sposób JST skorzystają z zaproponowanych rozwiązań, będzie zależało od ich decyzji z zakresu zarządzania, zdolności do współpracy i innowacyjności Zmiany przepisów mogą przynieść samorządom potencjalnie nawet do 1 mld zł oszczędności – pieniądze te pozostaną do dyspozycji JST Największą racjonalizację wydatków, na poziomie 650 mln zł, może przynieść wspólna obsługa w gminach i powiatach

18 To wszystko osiągniemy: Przygotowując ustawę o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego Założenia do ustawy wysłano do konsultacji międzyresortowych i społecznych (do 11 lutego br.) Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Sprawne Państwo – Sprawny Samorząd Poprawa warunków funkcjonowania samorządów MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google