Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Comenius Healthy people for a prosperous Europe w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu Zdrowi ludzie dla rozwijającej się Europy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Comenius Healthy people for a prosperous Europe w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu Zdrowi ludzie dla rozwijającej się Europy."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Comenius Healthy people for a prosperous Europe w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu Zdrowi ludzie dla rozwijającej się Europy

2 Szkoły partnerskie: Stichting AOC de Groene Welle, Zwolle, Holandia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu, Kornowac, Polska Balvu Amatniecibas vidusskola, Balvu, Łotwa Mevlana Orta Okulu, Stambuł, Turcja Kelvin Hall School, Hull, Wielka Brytania Zakladni Skola Nova Paka, Nova Paka, Czechy I.E.S. Perez de Ayla, Oviedo, Hiszpania

3 Cele projektu Promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów i nauczycieli. Zdobycie przez uczniów wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia w codziennym życiu. Wiedza uczniów i nauczycieli pozwalająca na określenie własnego stanu zdrowia. Podniesienie motywacji by dbać o własne zdrowie. Wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami na temat dobrych praktyk związanych ze zdrowym stylem życia. Poznanie nowych dyscyplin sportowych, aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Promowanie zdrowego odżywiania. Wzrost ilości ruchu w codziennym życiu uczniów i nauczycieli. Wzrost ilości warzyw i owoców w codziennej diecie uczniów i nauczycieli. Zaangażowanie rodziców do wspólnego udziału w realizacji założeń projektu i promowanie zdrowego stylu życia w rodzinach uczniów.

4 Działania Działania wymienione w miesięcznym harmonogramie zadań (załącznik nr 1 do regulaminu). Spotkania robocze nauczycielskiego i uczniowskiego Klubów Comeniusa. Spotkania robocze międzynarodowe uczniów i/lub nauczycieli ze szkół partnerskich (podsumowanie realizacji określonych etapów projektu, wymiana doświadczeń, integracja kulturowa, realizacja określonych zadań w krajach partnerskich, doskonalenie znajomości języka angielskiego). Udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych w ramach projektu Comenius. Opracowanie produktów końcowych i ich upowszechnianie.

5 Zasady uczestnictwa w projekcie W zadaniach projektowych zaplanowanych do realizacji podczas normalnych zajęć lekcyjnych będą brać udział wszyscy uczniowie gimnazjum. Na udział w tych zajęciach nie jest wymagana zgoda rodziców. Każdy uczeń może zgłosić chęć udziału w zajęciach pozalekcyjnych w w realizacji dowolnej liczby zadań. O liczbie biorących udział w realizacji poszczególnych zadań decydować będzie specyfika zadań i kompetencje uczniów, niezbędne do ich wykonania. Uczniowie i nauczyciele wybierają swoich przedstawicieli do Klubów Comeniusa (6 nauczycieli, około 30 uczniów), których zadaniem jest dbanie wraz z koordynatorem o prawidłową, zgodną z regulaminem i terminową realizacją projektu, informowanie o bieżących ustaleniach pozostałych członków społeczności szkolnej oraz ewaluacja przebiegu projektu. Członkami Uczniowskiego Klubu Comeniusa są członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz wybrani demokratycznie przedstawiciele z każdej klas, zgłaszający chęć działania w ramach tego Klubu. Członkowie Klubu Comeniusa muszą dostarczyć zgodę rodziców na udział w projekcie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załączniki nr 2 i nr 3 do regulaminu) Spotkania Klubów Comeniusa organizowane są (informacja przez radiowęzeł szkolny) przynajmniej raz w miesiącu. Obecność członków na spotkaniu Klubu jest obowiązkowa. Decyzję w sprawie udziału ucznia w realizacji konkretnych zadań podejmuje koordynator projektu, po wysłuchaniu opinii członków Klubów Comeniusa. Uczeń przystępujący do realizacji zadania w ramach zajęć pozalekcyjnych winien dostarczyć koordynatorowi zgodę rodziców na udział w projekcie i przetwarzanie danych osobowych dziecka (wzór: załączniki nr2 i nr 3 do regulaminu). Uczniowie wykonują zadania związane z projektem pracując samodzielnie lub pod nadzorem nauczyciela – grupowo lub indywidualnie.

6 Przyjmowanie uczniów ze szkół partnerskich Rodzina przyjmująca zapewnia uczniowi z zagranicy opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w tym: a) zakwaterowanie, w szczególności samodzielne miejsce do spania, b) wyżywienie, oprócz czasu, gdy uczeń będzie przebywał pod opieką swoich nauczycieli, c) możliwość poznania zasad funkcjonowania polskiej rodziny, tradycji i wartości. Rodzice ucznia potwierdzają gotowość do przyjęcia gościa ze szkoły partnerskiej w oświadczeniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do regulaminu. Dodatkowe zasady pobytu uczniów ze szkoły partnerskiej będą ustalane z rodzinami przyjmującymi oraz rodzicami wysyłającymi dziecko do kraju partnerskiego przed wyjazdem. Przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem nawyjazd zagraniczny. 6. Wybór kraju, z którego pochodzi dziecko, dokonywany będzie losowo. Oznacza to, że rodzice nie będą mieli wpływu na wybór kraju, z którego dziecko będą gościć.

7 Kryteria kwalifikujące ucznia na wyjazd zagraniczny (co namniej 12 uczniów w latach 2013-2015) gotowość przyjęcia ucznia z zagranicy na cały okres pobytu (4-6 dni) oraz zapewnienia mu opieki, zakwaterowania i wyżywienia, potwierdzona poprzez złożenie oświadczenia (wzór: załącznik nr 4 do regulaminu) zaangażowanie ucznia w realizację projektu i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań, stosunek do nauki języka angielskiego i umiejętność komunikowania się w tym języku, zachowanie i kultura osobista. Wybór uczniów do wyjazdów do poszczególnych krajów dokonywany będzie w miarę postępów projektu, zgodnie z harmonogramem zadań projektu (załącznik nr 1 do regulaminu), na co najmniej miesiąc przed planowaną podróżą.

8 Kryteria wyboru uczniów na wycieczki krajowe stopień zaangażowania w wykonywanie zadań projektu, frekwencja w spotkaniach i zadaniach pozalekcyjnych projektu, udział i sukcesy w konkursach dotyczących projektu (np. konkurs na logo projektu, konkurs fotograficzny, itd.) wiedza na temat krajów partnerskich – udział i miejsce w konkursie wiedzy o krajach partnerskich, zaangażowanie w naukę języka angielskiego (na podstawie opinii nauczyciela) kultura osobista.

9 Zadania dla uczniów – wrzesień i październik 2013 Wziąć udział w konkursie na logo projektu Wykonać gazetkę informacyjną o projekcie Wybrać Klub Comeniusa, udział Klubu w zebraniach Dostarczyć zgody na projekt i deklaracje wstępne o możliwości przyjęcia gościa z zagranicy Zaproponować przepisy na dania na Boże Narodzenie – podać przepis z opisem przygotowania i zdjęciami (w Wordzie, język angielski) – do wykonania dla grup partnerów za granicą

10 Zadania dla grup uczniów - listopad i grudzień 2013 Uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym po wizycie w Hiszpanii Sprawdzić czy żywność w sklepiku jest zdrowa (pisemne sprawozdanie) opracować ulotkę na temat zdrowej żywności Wziąć udział w opracowaniu międzynarodowej elektronicznej książki kucharskiej z przepisami świątecznymi (na Twin Space) Przygotować dania świąteczne wg. przepisów partnerów i zrobić opis ze zdjęciami Zrobić relację wideo z rozgrywek sportowych i popularnych sportów

11 Zadania dla uczniów styczeń 2014 – czerwiec 2015 Zadania zamieszczone są w harmonogramie zadań (załącznik nr1 do regulaminu). Uczniowie mogą zgłaszać z wyprzedzeniem chęć udziału w zadaniu u koordynatora projektu (I.Knura). Koordynator dobiera zespół zadaniowy po wysłuchaniu opinii członków Klubu Comeniusa.

12 Klub Comeniusa Zespół uczniów – reprezentantów każdej klasy, zamierzających szczególnie aktywnie zaangażować się w projekt. Klub Comeniusa informuje o postanowieniach resztę klasy, opiniuje, radzi, pilnuje terminowości wykonania zadań, ocenia wykonanie zadań (przyznaje uczniom wykonującym zadanie punkty za jego wykonanie). Członkowie wybierani są przez klasy demokratycznie, członkowie SU automatycznie są członkami Klubu Comeniusa jeżeli wyrażą zgodę.

13 Klub Comeniusa - nauczyciele Służą pomocą uczniom w wykonywaniu zadań, decydują o udziale uczniów w wyjazdach krajowych i zagranicznych, biorą udział w wyjazdach.

14 Strony internetowe na temat programu Comenius Healthy people for a prosperous Europe Strona Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu – zakładka Projekty, Comenius: http://gimnazjum.kornowac.pl/cms/18461/comenius Strona projektu na Twin Space: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p98154/homepage (w języku angielskim, prowadzona będzie od listopada 2015) Strona internetowa projektu w języku angielskim: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p98154/homepage Strona prowadzona w języku polskim przez polskiego koordynatora projektu na PBWorks: http://iwonaknura.pbworks.com/w/page/70186668/Comenius%20Health%3 DWealth

15 Strona internetowa programu Comenius: Http://www.comenius.org.pl

16


Pobierz ppt "Projekt Comenius Healthy people for a prosperous Europe w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu Zdrowi ludzie dla rozwijającej się Europy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google