Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agresja wśród dzieci prezentacja dla rodziców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agresja wśród dzieci prezentacja dla rodziców"— Zapis prezentacji:

1 Agresja wśród dzieci prezentacja dla rodziców

2 Co to jest agresja? Agresja (łac. agressio – napad) jest pierwotną pozytywną siłą życiową zapewniającą organizmowi przetrwanie. Jest naturalnym stanem organizmu, który może podlegać różnym transformacjom. Przez zachowanie agresywne rozumie się zachowanie przeciw określonym osobom lub rzeczom, przynoszące formę ataku, czyli napaści fizycznej lub słownej.

3 Wśród form zachowań agresywnych wyróżniamy:
W zakresie agresji słownej: * wyśmiewanie, kpiny, złośliwe uwagi, * odtrącanie od zabawy, * używanie przykrych, poniżających przezwisk, * przeklinanie, * grożenie , straszenie, * zachęcanie do agresji, * przezywanie innych z użyciem wulgarnych słów * obmawianie, plotkowanie. W zakresie agresji fizycznej: * poszturchiwanie, * podstawianie nogi, * niszczenie wytworów, * bicie, kopanie, * reakcje mimiczne: wykrzywianie się, przedrzeźnianie, * posługiwanie się w toku agresji przedmiotami martwymi, rzucanie, uderzanie, kłucie.

4 Przyczyny agresji W literaturze naukowej nie ma zgodności na temat źródeł agresji. Może być ona: reakcją na frustrację, zachowaniem wyuczonym społecznie. tendencją wrodzoną.

5 Agresja jako cecha wrodzona
Oznacza, że chodzi o instynktowną skłonność do agresji, która poszukuje ujścia. Jeżeli dziecko ma słaby system nerwowy, to szybciej i mocniej reaguje na nieprawidłowe sytuacje środowiskowe.

6 Agresja – zachowanie wyuczone społecznie
Dziecko obserwuje rozmaite zachowania w otoczeniu i mimowolnie je naśladuje. Najczęściej negatywne zachowania są przekazywane dzieciom przez: bohaterów bajek , filmów, książek, ulubionych piosenkarzy, grupę rówieśniczą, rodziców, rodzeństwo i innych krewnych. Błędy popełniane przez rodziców mogą stanowić przyczynę agresji ich dzieci: częste karanie, uleganie dziecku, niekonsekwencja, sprzeczność postaw ojca i matki.

7 Jak postępować z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne?

8 * Stwórzmy spokojną nasyconą ciepłem i życzliwością atmosferę emocjonalną w rodzinie. Okazujmy dzieciom miłość i zainteresowanie. Rozmawiajmy z nimi. * Ustalmy jasne reguły i zasady rządzące w rodzinie i konsekwentnie ich przestrzegajmy. * Stosujmy z rozwagą kary, gdyż kara często nie likwiduje zachowań agresywnych. * Organizujmy dzieciom aktywność ruchową (sportową, zabawową), aby mogły w sposób kontrolowany wyładować nadmiar drzemiącej w nich energii. * Starajmy się być dla swoich dzieci pozytywnym wzorem do naśladowania. * Chrońmy dzieci przed szkodliwym wpływem modeli agresywnego zachowania się. * Uczmy dzieci tolerancji i poszanowania drugiego człowieka, gdyż są to wartości niezbędne do poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

9 Dziecko akceptowane uczy się kochać.

10 Dziecko otoczone przyjaźnią uczy się radości życia.

11 Dziecko traktowane uczciwie uczy się prawdy i sprawiedliwości.

12 Dziecko zachęcane uczy się wiary w siebie.

13 Dziecko otoczone wyrozumiałością uczy się cierpliwości.

14 Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa uczy się ufności.

15 Dziecko darzone uznaniem uczy się, że dobrze mieć cel.

16 Dzieci uczą się tego czego doświadczają.

17 List Twojego dziecka Nie psuj mnie, dając mi wszystko o co Cię poproszę. Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie. Nie pozwól mi ukształtować złych nawyków. Nie rób tak, abym czuł się mniejszym niż jestem. Nie karć mnie w obecności innych. Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami. Nie rób tak, abym swoje pomyłki uważał za grzechy. Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się zawiedziony, gdy ich później nie dotrzymujesz Poświęć mi trochę więcej swojego wolnego czasu.


Pobierz ppt "Agresja wśród dzieci prezentacja dla rodziców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google