Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkcja jednostkowa (Make-To-Order) z konfiguracją wariantu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkcja jednostkowa (Make-To-Order) z konfiguracją wariantu"— Zapis prezentacji:

1 Produkcja jednostkowa (Make-To-Order) z konfiguracją wariantu
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
W tym scenariuszu opisano proces biznesowy typowy dla firm wytwarzających produkty z wariantami. Korzyści Warianty produktu są określane względem jednego materiału konfigurowalnego. Planowanie sprzedaży i produkcji można przeprowadzić dla wstępnie zdefiniowanych wariantów materiału. Kluczowe kroki procesu Przetwarzanie zlecenia klienta dla materiału konfigurowalnego Produkcja Dostawy Rozliczanie Zamykanie okresu dla zakładu Zamykanie okresu dla firmy

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Planista produkcji Produkcja Magazynier Zakładowy kontroler Nabywca

4 Szczegółowy opis procesu
Produkcja jednostkowa z konfiguracją wariantu W tym scenariuszu przedstawiono proces przetwarzania zleceń klienta z materiałami o wstępnie wybranych wartościach cech (warianty materiału) i składnikach wytwarzanych zgodnie z ilościami sprzedaży zaplanowanymi dla tych wariantów. Jeżeli konfiguracja zlecenia klienta nie jest dostępna jako wariant materiału, wówczas można skonfigurować materiał w zleceniu, wybierając wymagane wartości cech. Podczas zapamiętania zlecenia tworzona jest kalkulacja zlecenia klienta, która jest następnie używana do wyceny kosztu własnego sprzedaży. Proces jest inicjowany w momencie otrzymania od klienta zlecenia na materiał konfigurowalny. Podczas przebiegu MRP zlecenie klienta jest rozpoznawane, co powoduje utworzenie zlecenia planowanego na produkcję materiału. Jeżeli nie są dostępne wystarczające zapasy magazynowe, następuje tworzenie zgłoszeń zapotrzebowania na surowce. Podczas tworzenia zlecenia produkcyjnego koszty docelowe są obliczane dla wielkości partii zlecenia (kalkulacja wstępna). Koszty poniesione w toku produkcji są aktualizowane w zleceniu, co umożliwia śledzenie kosztów rzeczywistych i porównywanie ich z kosztami docelowymi w każdej chwili. Do zlecenia stosowane są działania związane z zamknięciem okresu. Obejmują one obliczanie produkcji w toku i ustalanie odchyleń. Następnie praca w toku jest rozliczana w rachunkowości finansowej, a odchylenia produkcyjne są rozliczane w rachunkowości zarządczej i finansowej. Odchylenia produkcyjne są rozliczane w rachunku wyników ze zleceniem klienta jako jedna z cech.

5 Diagram przebiegu procesu
Produkcja jednostkowa z konfiguracją wariantu Zdarzenie Żądanie zlecenia klienta na produkcję jednostkową Potwierdzenie zlecenia Lista robocza codziennych wysyłek, wystarczająca ilość zapasów Dowód dostawy Płatność klienta otrzymana Obsługa klienta Konfiguracja sprzedaży dostępna jako wariant materiału? Robocza lista dostaw Dokument rozrachunków z odbiorcami Wprowadzanie zlecenia klienta (produkcja jednostkowa) Tak Tak Czy dostępny jest zapas dla wariantu materiału? Kredyt zaakceptowany (Klient ) Kredyt zaakcep-towany (Klient ) Lista pobrania Nie Nie Zatwier-dzenie kredytu Nie Tak Zarządzanie kredytem (108) (dowód dostawy) Zarządzanie kredytem (108) Magazynier Nie Koszt własny sprzedaży zapasów Przetwarzanie zlecenia przeniesienia (tworzenie i potwierdzenie w tle) Księgowanie wydania materiałów Planista strategiczny Planowanie logistyki: Planowanie logistyki (144) Produkcja Etapy produkcji: Przetwarzanie zlecenia produkcyjnego — produkcja na magazyn (MTS) (145) Produkcja jednostkowa Fakturo-wanie sprzedaży Rozliczanie

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Produkcja jednostkowa (Make-To-Order) z konfiguracją wariantu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google