Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie środków unijnych Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie środków unijnych Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE."— Zapis prezentacji:

1 wykorzystanie środków unijnych Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE marzec 2010

2 Wielkość środków przeznaczonych na społeczeństwo informacyjne W ramach perspektywy finansowej na inwestycje z zakresu społeczeństwa informacyjnego przeznaczono ponad 3,7 mld EUR, w tym: ponad 2,4 mld EUR z programów krajowych, prawie 1,3 mld EUR z programów regionalnych. W ramach krajowych programów operacyjnych największe dofinansowanie przeznaczone zostało na realizacje projektów w zakresie: usług i aplikacji dla MŚP: (handel drogą elektroniczną, edukacja/szkolenia, tworzenie sieci) – blisko 681,3 mln EUR usług i aplikacji dla obywateli: (e-zdrowie, e-administracja, e-nauczanie, e-wykluczenie) – ok. 605 mln EUR. Z regionalnych programów operacyjnych najwięcej środków przewidziano dla inwestycji na: infrastrukturę TIK (w tym sieci szerokopasmowe) – ponad 579 mln EUR.

3 Wielkość środków przeznaczonych na społeczeństwo informacyjne Obszar /nazwa kategorii Kod kategorii Programy Regionalne PO Infrastruktura i Środowisko PO Innowacyjna Gospodarka PO RPW Programy Krajowe RAZEM Programy regionalne i krajowe SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Infrastruktura TIK (w tym sieci szerokopasmowe ) Technologie informacyjne i komunikacyjne ( dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie ryzyku, badania, innowacje ) Technologie informacyjne i komunikacyjne ( TEN-TIK ) Usługi i aplikacje dla obywateli ( e-zdrowie, e-administracja, e-nauczanie, e-wykluczenie ) Usługi i aplikacje dla MSP ( handel drogą elektr, edukacja/szkolenia, tworzenie sieci ) Inne działania służące dostępowi do TIK dla MSP i ich wydajnemu użytkowaniu

4 Łączne środki w ramach programów regionalnych i krajowych przeznaczone na społeczeństwo informacyjne Obszar/nazwa kategorii Razem Programy Regionalne Razem Programy Krajowe Razem Programy Krajowe i Regionalne SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE [ EUR ] Infrastruktura TIK (w tym sieci szerokopasmowe) Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie ryzyku, badania, innowacje) Technologie informacyjne i komunikacyjne (TEN-TIK) Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-nauczanie, e-wykluczenie) Usługi i aplikacje dla MSP (handel drogą elektroniczną, edukacja/szkolenia, Tworzenie sieci) Inne działania służące dostępowi do TIK dla MSP i ich wydajnemu użytkowaniu

5 Struktura podziału środków w ramach programów krajowych i regionalnych przeznaczonych na społeczeństwo informacyjne z uwzględnieniem kategorii interwencji [ EUR ]

6 Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie ( PLN ) Liczba umów Dofinansowanie UE ( PLN ) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane ( PLN ) W tym UE ( PLN ) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie RAZEM Stan na koniec 2009 r.

7 Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) Liczba umów Dofinansowanie UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe, itp.) Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) RAZEM Stan na koniec 2009 r.

8 Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) Liczba umów Dofinansowanie UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie RAZEM Stan na koniec 2009 r.

9 Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) Liczba umów Dofinansowanie UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Infrastruktura Telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) Technologie informacyjne i Komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, Zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) RAZEM Stan na koniec 2009 r.

10 Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) Liczba umów Dofinansowanie UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e administracja, e edukacja, e-integracja itp.) Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie RAZEM Stan na koniec 2009 r.

11 Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) Liczba umów Dofinansowanie UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Infrastruktura Telekomunikacyjna ( w tym sieci szerokopasmowe ) Technologie informacyjne i komunikacyjne ( bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, itp.) Usługi i aplikacje dla obywateli ( e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) Usługi i aplikacje dla MŚP ( e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie RAZEM

12 Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) Liczba umów Dofinansowanie UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego brak Stan na koniec 2009 r.

13 Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) Liczba umów Dofinansowanie UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Infrastruktura Telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) Technologie informacyjne i komunikacyjne ( dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) Usługi i aplikacje dla obywateli ( e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie RAZEM

14 Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) Liczba umów Dofinansowanie UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) RAZEM Stan na koniec 2009 r.

15 Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) Liczba umów Dofinansowanie UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie RAZEM Stan na koniec 2009 r.

16 Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) Liczba umów Dofinansowanie UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) RAZEM Stan na koniec 2009 r.

17 Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) Liczba umów Dofinansowanie UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) RAZEM Stan na koniec 2009 r.

18 Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) Liczba umów Dofinansowanie UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) RAZEM Stan na koniec 2009 r.

19 Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) Liczba umów Dofinansowanie UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskieg o brak Stan na koniec 2009 r.

20 Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) Liczba umów Dofinansowanie UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie RAZEM Stan na koniec 2009 r.

21 Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) Liczba umów Dofinansowanie UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) RAZEM Stan na koniec 2009 r.

22 Stan realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO w obszarze społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Temat priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (PLN) Liczba umów Dofinansowanie UE (PLN) Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (PLN) W tym UE (PLN) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego brak Stan na koniec 2009 r.

23 Stan realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w obszarze społeczeństwa informacyjnego, [EUR] Program Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Temat Priorytetu Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność Liczba wniosków Dofinansowanie (EUR) Liczba wniosków Dofinansowanie (EUR) Kwota wydatków uznanych za Kwalifikowane (EUR) W tym UE (EUR) Polska-Słowacja EWT Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) Razem dla Programu Stan na koniec 2009 r.

24 Stan przygotowania projektów indywidualnych Program Operacyjny Projekty indywidualne wg listyZawarte pre-umowy Faktycznie złożone wnioski do końca czerwca 2009 r. Liczba projektów Koszt całkowity (mln zł) Dofinanso wanie UE (mln zł) Liczba projektów Koszt całkowity (mln zł) Dofinanso wanie UE (mln zł) Liczba umów Koszt całkowity (mln zł) Dofinanso wanie UE (mln zł) Społeczeństwo Informacyjne Innowacyjna Gospodarka , , , , , ,61 Rozwój Polski Wschodniej ,40881, RAZEM , , , , , ,61 Stan na koniec 2009 r.

25

26 W roku 2008 doszło do poprawy omawianych wskaźników. Średnia wartość wskaźnika penetracji usług szerokopasmowych w UE w styczniu 2009 r. wzrosła do 22,9 %. Wskaźnik penetracji dla Polski wzrósł w tym samym okresie do 13,2 %, co zmieniło również pozycję Polski względem pozostałych państw członkowskich UE (z 26. na 24. miejsce). Europejskim liderem pozostaje Dania, z penetracją na poziomie 37,3 %

27 Tempo wzrostu penetracji w Polsce w latach 2006 – 2008

28 Koncepcja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych przewiduje realizację następujących 5 grup priorytetów: Otwarty dostęp do gruntów i budynków (prawo drogi) Sprawny proces inwestycyjny Otwarty dostęp do infrastruktury i konkurencja infrastrukturalna operatorów Aktywny samorząd Otwarty dostęp do informacji o infrastrukturze

29 Ustawa ma zapewnić unowocześnienie gospodarki poprzez rozwój usług i sieci szerokopasmowych poprzez : wspieranie równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie budowy i dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej; stworzenie warunków rozwoju i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym poprzez likwidację barier w procesie inwestycyjnym, poprawę dostępu do gruntów, budynków i ich części na potrzeby inwestycji telekomunikacyjnych oraz wykorzystanie istniejącej infrastruktury, w tym należącej do podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej; zaspokojenie potrzeb rozwoju telekomunikacji w procesie budowlanym i planowania przestrzennego; aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej w zakresie inwestycji związanych z telekomunikacją.

30 Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Wykorzystanie środków unijnych Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google