Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.UML.com.pl1 Język modelowania UML 2.0 (Unified Modeling Language) wersja prezentacji 0.8.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.UML.com.pl1 Język modelowania UML 2.0 (Unified Modeling Language) wersja prezentacji 0.8."— Zapis prezentacji:

1 www.UML.com.pl1 Język modelowania UML 2.0 (Unified Modeling Language) wersja prezentacji 0.8

2 www.UML.com.pl2 Cel prezentacji Krótka definicja języka UML (Unified Modeling Language) Krótka definicja języka UML (Unified Modeling Language) Kilka słów o historii UML Kilka słów o historii UML Przegląd skrótowy wszystkich diagramów języka UML Przegląd skrótowy wszystkich diagramów języka UML Przedstawienie przykładowych narzędzi CASE Przedstawienie przykładowych narzędzi CASE Przedstawienie przykładowej literatury UML Przedstawienie przykładowej literatury UML

3 www.UML.com.pl3 Czym jest UML? UML (Unified Modeling Language) jest ujednoliconym językiem do obrazowania, specyfikowania, tworzenia i dokumentowania elementów systemów informatycznych. UML (Unified Modeling Language) jest ujednoliconym językiem do obrazowania, specyfikowania, tworzenia i dokumentowania elementów systemów informatycznych. UML jest zestawem pojęć, oznaczeń i diagramów które mogą być używane w dowolnej metodyce opartej o podstawowe pojęcia obiektowości. UML jest zestawem pojęć, oznaczeń i diagramów które mogą być używane w dowolnej metodyce opartej o podstawowe pojęcia obiektowości. UML znajduje zastosowanie, podczas wytwarzania oprogramowania, w modelowaniu i projektowaniu każdej z warstw oprogramowania -interfejsu użytkownika, logiki biznesowej, środowiska, danych oraz strukturze bazy danych. UML znajduje zastosowanie, podczas wytwarzania oprogramowania, w modelowaniu i projektowaniu każdej z warstw oprogramowania -interfejsu użytkownika, logiki biznesowej, środowiska, danych oraz strukturze bazy danych. UML stanowi wspólną platformę komunikacji dla przyszłych użytkowników systemu, menadżerów, analityków, architektów, projektantów, programistów i testerów. UML stanowi wspólną platformę komunikacji dla przyszłych użytkowników systemu, menadżerów, analityków, architektów, projektantów, programistów i testerów.

4 www.UML.com.pl4 Historia UML Metody i notacje, wypracowane przez różne grupy do 1994 roku, współzawodniczyły ze sobą, kładąc przy tym duży nacisk na własną odrębność. W ogólnym zamyśle miały wiele podobieństw, a różniły się, w gruncie rzeczy, szczegółami. Okres 1989-1994 można nazwać wielkim współzawodnictwem, gdyż liczba metod obiektowych z mniej niż dziesięciu wzrosła do ponad pięćdziesięciu. Wiele osób nie potrafiło odnaleźć konkretnego języka modelowania który zupełnie zaspokajał by ich potrzeby. Pewne doświadczenia wpłynęły na opracowanie kilku metod cieszących się większą sławą (OOAD, OOSE, OMT, Fusion, Shlaera-Mellora, Coda-Yourdona). Autorzy trzech pierwszych Grady Booch (OOAD), Ivar Jacobson(OOSE), James Rumbaugh (OMT) dostrzegli pewne możliwości uzupełnienia swoich metod, metodami kolegów oraz najważniejsze, podobieństwo wszystkich – wspólny kierunek ewolucji. Każda z nich była kompletna w swoim działaniu ale wszystkie miały swoje wady i zalety : OMT (James Rumbaugh): dobry do modelowania dziedziny przedmiotowej. Nie obejmuje wystarczająco dokładnie zarówno aspektu użytkowników systemu, jak i aspektu implementacji. OOSE (Ivar Jacobson): Dobre podejście do kwestii modelowania użytkowników i cyklu życiowego systemu. Nie obejmuje dokładnie modelowania dziedziny przedmiotowej, jak i aspektu implementacji. OOAD(Grady Booch): dobre podejście do kwestii projektowania, implementacji. Nie przykrywa dostatecznie dokładnie fazy rozpoznawania i analizy wymagań użytkowników. Z miesiącem październik 1994 rozpoczęto oficjalne prace nad UML. Za pierwszy cel wyznaczono ujednolicenie metody Boocha i OMT, co w efekcie przyczyniło się do powstania roboczej wersji 0.8 a opublikowana została pod koniec 1995 roku. Rozszerzenie wersji roboczej do OOSE przyczyniło się do opublikowania wersji 0.9 w czerwcu 1996 roku. Kolejnym szczególnym etapem w rozwoju metody było zbieranie uwag ze środowiska inżynierów oprogramowania na temat nowego języka. Okres ten przyczynił się do akceptacji oraz dostrzeżenia UML jako niezwykłej szansy dla przyszłych przedsięwzięć. Powstało konsorcjum skupiające takie firmy jak np. Digital Equipment, Hewlett-Packard, I-Logix, Intellicorp, IBM, ICON Computing, MCI Systemhouse, Microsoft, Oracle, Rational, Texas Instruments i Unisys. Efektem współpracy wymienionych firm było powstanie UML 1.0. Fakt który przesądził o popularności UMLa, to zatwierdzenie języka przez OMG. OMG (Object Management Group) - powstała w 1989 r. Jej celem jest promowanie teorii oraz praktyki technologii obiektowych. Założycielami OMG było 13 liczących się przedsiębiorstw z branży software'owej. Obecnie do organizacji należy ponad 750 firm - producentów oprogramowania oraz sprzętu komputerowego. Organizacja zajmuje się opracowywaniem standardów pomagających w tworzeniu aplikacji obiektowych. Metody i notacje, wypracowane przez różne grupy do 1994 roku, współzawodniczyły ze sobą, kładąc przy tym duży nacisk na własną odrębność. W ogólnym zamyśle miały wiele podobieństw, a różniły się, w gruncie rzeczy, szczegółami. Okres 1989-1994 można nazwać wielkim współzawodnictwem, gdyż liczba metod obiektowych z mniej niż dziesięciu wzrosła do ponad pięćdziesięciu. Wiele osób nie potrafiło odnaleźć konkretnego języka modelowania który zupełnie zaspokajał by ich potrzeby. Pewne doświadczenia wpłynęły na opracowanie kilku metod cieszących się większą sławą (OOAD, OOSE, OMT, Fusion, Shlaera-Mellora, Coda-Yourdona). Autorzy trzech pierwszych Grady Booch (OOAD), Ivar Jacobson(OOSE), James Rumbaugh (OMT) dostrzegli pewne możliwości uzupełnienia swoich metod, metodami kolegów oraz najważniejsze, podobieństwo wszystkich – wspólny kierunek ewolucji. Każda z nich była kompletna w swoim działaniu ale wszystkie miały swoje wady i zalety : OMT (James Rumbaugh): dobry do modelowania dziedziny przedmiotowej. Nie obejmuje wystarczająco dokładnie zarówno aspektu użytkowników systemu, jak i aspektu implementacji. OOSE (Ivar Jacobson): Dobre podejście do kwestii modelowania użytkowników i cyklu życiowego systemu. Nie obejmuje dokładnie modelowania dziedziny przedmiotowej, jak i aspektu implementacji. OOAD(Grady Booch): dobre podejście do kwestii projektowania, implementacji. Nie przykrywa dostatecznie dokładnie fazy rozpoznawania i analizy wymagań użytkowników. Z miesiącem październik 1994 rozpoczęto oficjalne prace nad UML. Za pierwszy cel wyznaczono ujednolicenie metody Boocha i OMT, co w efekcie przyczyniło się do powstania roboczej wersji 0.8 a opublikowana została pod koniec 1995 roku. Rozszerzenie wersji roboczej do OOSE przyczyniło się do opublikowania wersji 0.9 w czerwcu 1996 roku. Kolejnym szczególnym etapem w rozwoju metody było zbieranie uwag ze środowiska inżynierów oprogramowania na temat nowego języka. Okres ten przyczynił się do akceptacji oraz dostrzeżenia UML jako niezwykłej szansy dla przyszłych przedsięwzięć. Powstało konsorcjum skupiające takie firmy jak np. Digital Equipment, Hewlett-Packard, I-Logix, Intellicorp, IBM, ICON Computing, MCI Systemhouse, Microsoft, Oracle, Rational, Texas Instruments i Unisys. Efektem współpracy wymienionych firm było powstanie UML 1.0. Fakt który przesądził o popularności UMLa, to zatwierdzenie języka przez OMG. OMG (Object Management Group) - powstała w 1989 r. Jej celem jest promowanie teorii oraz praktyki technologii obiektowych. Założycielami OMG było 13 liczących się przedsiębiorstw z branży software'owej. Obecnie do organizacji należy ponad 750 firm - producentów oprogramowania oraz sprzętu komputerowego. Organizacja zajmuje się opracowywaniem standardów pomagających w tworzeniu aplikacji obiektowych.

5 www.UML.com.pl5 Diagramy Diagramy języka UML zasadniczo dzieli się na dwie kategorie: zachowania i struktury. Diagramy języka UML zasadniczo dzieli się na dwie kategorie: zachowania i struktury. Do diagramów zachowania wlicza się: Do diagramów zachowania wlicza się: Diagram maszyny stanowej. Diagram maszyny stanowej. Diagram przypadków użycia. Diagram przypadków użycia. Diagram czynności. Diagram czynności. Diagramy interakcji: czasowy, przeglądu interakcji, komunikacji, sekwencji. Diagramy interakcji: czasowy, przeglądu interakcji, komunikacji, sekwencji. Do diagramów struktury wlicza się: Do diagramów struktury wlicza się: Diagram pakietów. Diagram pakietów. Diagram obiektów. Diagram obiektów. Diagram wdrożenia. Diagram wdrożenia. Diagram struktur złożonych. Diagram struktur złożonych. Diagram komponentów. Diagram komponentów. Diagram klas. Diagram klas.

6 www.UML.com.pl6 Diagram maszyny stanowej Opisuje zachowanie się systemu w kontekście tego co jeden obiekt bezpośrednio obserwuje lub uruchamia. Opisuje zachowanie się systemu w kontekście tego co jeden obiekt bezpośrednio obserwuje lub uruchamia. Obrazuje poszczególne stany obiektu i przejścia pomiędzy nimi. Obrazuje poszczególne stany obiektu i przejścia pomiędzy nimi. Szczegóły na temat diagramu znajdują się na stronie 573 specyfikacji OMG Szczegóły na temat diagramu znajdują się na stronie 573 specyfikacji OMG Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php? cid=3 Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php? cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php? cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php? cid=3

7 www.UML.com.pl7 Diagram przypadków użycia Przedstawia aktorów (użytkowników, inne systemy) systemu i ich potrzeby od tworzonego systemu (przypadki użycia). Przedstawia aktorów (użytkowników, inne systemy) systemu i ich potrzeby od tworzonego systemu (przypadki użycia). Przypadki użycia opakowują ciąg czynności, które prowadzą do spełnienia celu przypadku użycia. Przypadki użycia opakowują ciąg czynności, które prowadzą do spełnienia celu przypadku użycia. Szczegóły na temat diagramu znajdują się na stronie 641 specyfikacji OMG Szczegóły na temat diagramu znajdują się na stronie 641 specyfikacji OMG Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3

8 www.UML.com.pl8 Diagramy czynności Przedstawia przepływ sterowania od czynności do czynności. Przedstawia przepływ sterowania od czynności do czynności. Wynikiem czynności jest pewna akcja, składająca się z niepodzielnych obliczeń prowadzących do zmiany stanu systemu lub przekazaniu wartości. Wynikiem czynności jest pewna akcja, składająca się z niepodzielnych obliczeń prowadzących do zmiany stanu systemu lub przekazaniu wartości. Stosowany w dowolnej perspektywie architektonicznej, gdzie obrazuje się dynamiczne aspekty systemu. Stosowany w dowolnej perspektywie architektonicznej, gdzie obrazuje się dynamiczne aspekty systemu. Szczegóły na temat diagramu znajdują się na stronie 229 specyfikacji OMG Szczegóły na temat diagramu znajdują się na stronie 229 specyfikacji OMG Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3

9 www.UML.com.pl9 Diagramy czasowe Dotyczy opisu interakcji dla pojedynczego obiektu lub grupy obiektów. Dotyczy opisu interakcji dla pojedynczego obiektu lub grupy obiektów. Obrazuje w szczególności ograniczenia czasowe. Obrazuje w szczególności ograniczenia czasowe. Wyszczególnia się dwa sposoby zapisu, które wybiera się w stosunku do złożoności diagramów. Wyszczególnia się dwa sposoby zapisu, które wybiera się w stosunku do złożoności diagramów. Przykład przedstawia ideę diagramów czasowych. Przykład przedstawia ideę diagramów czasowych. Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3

10 www.UML.com.pl10 Diagram przeglądu interakcji Diagram ten łączy funkcjonalność dwóch popularnych diagramów: czynności i sekwencji. Diagram ten łączy funkcjonalność dwóch popularnych diagramów: czynności i sekwencji. Przedstawia przepływ sterowania od sekwencji do sekwencji Przedstawia przepływ sterowania od sekwencji do sekwencji Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3

11 www.UML.com.pl11 Diagramy komunikacji Przedstawia obiekty i komunikaty przesyłane pomiędzy nimi Przedstawia obiekty i komunikaty przesyłane pomiędzy nimi Podobny semantycznie do diagramu sekwencji, ale uwypukla inną właściwość – połączenia Podobny semantycznie do diagramu sekwencji, ale uwypukla inną właściwość – połączenia Niektóre narzędzia pozwalają transformować diagramy sekwencji do postaci diagramów komunikacji Niektóre narzędzia pozwalają transformować diagramy sekwencji do postaci diagramów komunikacji Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3

12 www.UML.com.pl12 Diagramy sekwencji Diagram przedstawia komunikację obiektów z uwypukleniem czasu przesyłania komunikatów. Diagram przedstawia komunikację obiektów z uwypukleniem czasu przesyłania komunikatów. Linia występująca pod każdym z obiektów odzwierciedla czas, a prostokąty aktywność obiektu. Linia występująca pod każdym z obiektów odzwierciedla czas, a prostokąty aktywność obiektu. Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3

13 www.UML.com.pl13 Diagram pakietów Diagram pakietów pozwala grupować elementy diagramów. Diagram pakietów pozwala grupować elementy diagramów. Pakiety mogą mieć przypisane odpowiednie zależności pomiędzy sobą. Pakiety mogą mieć przypisane odpowiednie zależności pomiędzy sobą. Bardzo istotne w dużych systemach. Pozwalają na łatwiejszą kontrolę zależności między głównymi elementami systemu. Bardzo istotne w dużych systemach. Pozwalają na łatwiejszą kontrolę zależności między głównymi elementami systemu. Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3

14 www.UML.com.pl14 Diagram wdrożenia Diagramy wdrożenia obrazują fizyczny aspekt systemu. Diagramy wdrożenia obrazują fizyczny aspekt systemu. Poszczególne elementy tzw. węzły obrazują np. jednostki obliczeniowe, które obsługują i przetwarzają komponenty systemu, takie jak: np.. pliki wykonywalne, biblioteki, pliki danych. Poszczególne elementy tzw. węzły obrazują np. jednostki obliczeniowe, które obsługują i przetwarzają komponenty systemu, takie jak: np.. pliki wykonywalne, biblioteki, pliki danych. Bardzo przydatne przy wdrożeniach systemu, gdzie przedstawiają miejsca wdrożeń pewnych fragmentów systemu. Bardzo przydatne przy wdrożeniach systemu, gdzie przedstawiają miejsca wdrożeń pewnych fragmentów systemu. Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3

15 www.UML.com.pl15 Diagram struktur złożonych Diagram struktur złożonych pozwala przedstawić hierarchicznie strukturę wewnętrzną skomplikowanego obiektu. Diagram struktur złożonych pozwala przedstawić hierarchicznie strukturę wewnętrzną skomplikowanego obiektu. Wyróżniony wewnętrzny podział pozwala przypisać poszczególne interfejsy poprzez tzw. porty do wewnętrznych bloków, które je obsługują. Wyróżniony wewnętrzny podział pozwala przypisać poszczególne interfejsy poprzez tzw. porty do wewnętrznych bloków, które je obsługują. Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3

16 www.UML.com.pl16 Diagram komponentów Diagram komponentów przedstawia możliwe powiązania komponentów (fizycznej i wymiennej części systemu). Diagram komponentów przedstawia możliwe powiązania komponentów (fizycznej i wymiennej części systemu). Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3

17 www.UML.com.pl17 Diagram klas Diagramy klas pozwalają obrazować strukturę wybranego obszaru analizy i projektu. Diagramy klas pozwalają obrazować strukturę wybranego obszaru analizy i projektu. Jest najpowszechniejszym z wymienionych diagramów, stosowany na wielu etapach projektu pozwala zobrazować klasy wraz z wszelkimi powiązaniami występującymi pomiędzy nimi. Jest najpowszechniejszym z wymienionych diagramów, stosowany na wielu etapach projektu pozwala zobrazować klasy wraz z wszelkimi powiązaniami występującymi pomiędzy nimi. Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3

18 www.UML.com.pl18 Diagram obiektów Diagram obiektów przedstawia obiekty i ich powiązania w systemie w określonej chwili (z określonymi wartościami). Diagram obiektów przedstawia obiekty i ich powiązania w systemie w określonej chwili (z określonymi wartościami). Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 Link do specyfikacji OMG znajduje się na http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3 http://www.uml.com.pl/modules/mylinks/viewcat.php ?cid=3

19 www.UML.com.pl19 Przykładowe narzędzia Zestaw narzędzi Rationala (informacje na stronie IBM) Zestaw narzędzi Rationala (informacje na stronie IBM) Enterprise Architect (link w partnerach serwisu http://www.uml.com.pl) Enterprise Architect (link w partnerach serwisu http://www.uml.com.pl)http://www.uml.com.pl

20 www.UML.com.pl20 Przykładowa literatura Przegląd książek w sekcji literatura serwisu http://www.uml.com.pl Przegląd książek w sekcji literatura serwisu http://www.uml.com.plhttp://www.uml.com.pl Przykładowe pozycje na stronie tytułowej serwisu http://www.uml.com.pl w bloku wybrane książki. Przykładowe pozycje na stronie tytułowej serwisu http://www.uml.com.pl w bloku wybrane książki.http://www.uml.com.pl

21 www.UML.com.pl21 Zakończenie Wszelkie informacje i komentarze proszę kierować na adres e-mail: Wszelkie informacje i komentarze proszę kierować na adres e-mail: uml@uml.com.pl Lub poprzez serwis w sekcji kontakt z nami. Lub poprzez serwis w sekcji kontakt z nami. http://www.uml.com.pl


Pobierz ppt "Www.UML.com.pl1 Język modelowania UML 2.0 (Unified Modeling Language) wersja prezentacji 0.8."

Podobne prezentacje


Reklamy Google