Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(Unified Modeling Language)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(Unified Modeling Language)"— Zapis prezentacji:

1 (Unified Modeling Language)
Język modelowania UML 2.0 (Unified Modeling Language) wersja prezentacji 0.8

2 Cel prezentacji Krótka definicja języka UML (Unified Modeling Language) Kilka słów o historii UML Przegląd skrótowy wszystkich diagramów języka UML Przedstawienie przykładowych narzędzi CASE Przedstawienie przykładowej literatury UML

3 Czym jest UML? UML (Unified Modeling Language) jest ujednoliconym językiem do obrazowania, specyfikowania, tworzenia i dokumentowania elementów systemów informatycznych. UML jest zestawem pojęć, oznaczeń i diagramów które mogą być używane w dowolnej metodyce opartej o podstawowe pojęcia obiektowości. UML znajduje zastosowanie, podczas wytwarzania oprogramowania, w modelowaniu i projektowaniu każdej z warstw oprogramowania -interfejsu użytkownika, logiki biznesowej, środowiska, danych oraz strukturze bazy danych. UML stanowi wspólną platformę komunikacji dla przyszłych użytkowników systemu, menadżerów, analityków, architektów, projektantów, programistów i testerów.

4 Historia UML www.UML.com.pl www.UML.com.pl
Metody i notacje, wypracowane przez różne grupy do 1994 roku, współzawodniczyły ze sobą, kładąc przy tym duży nacisk na własną odrębność. W ogólnym zamyśle miały wiele podobieństw, a różniły się, w gruncie rzeczy, szczegółami. Okres można nazwać wielkim współzawodnictwem, gdyż liczba metod obiektowych z mniej niż dziesięciu wzrosła do ponad pięćdziesięciu. Wiele osób nie potrafiło odnaleźć konkretnego języka modelowania który zupełnie zaspokajał by ich potrzeby. Pewne doświadczenia wpłynęły na opracowanie kilku metod cieszących się większą sławą (OOAD, OOSE, OMT, Fusion, Shlaera-Mellora, Coda-Yourdona). Autorzy trzech pierwszych Grady Booch (OOAD), Ivar Jacobson(OOSE) , James Rumbaugh (OMT) dostrzegli pewne możliwości uzupełnienia swoich metod, metodami kolegów oraz najważniejsze, podobieństwo wszystkich – wspólny kierunek ewolucji. Każda z nich była kompletna w swoim działaniu ale wszystkie miały swoje wady i zalety : OMT (James Rumbaugh): dobry do modelowania dziedziny przedmiotowej. Nie obejmuje wystarczająco dokładnie zarówno aspektu użytkowników systemu, jak i aspektu implementacji. OOSE (Ivar Jacobson): Dobre podejście do kwestii modelowania użytkowników i cyklu życiowego systemu. Nie obejmuje dokładnie modelowania dziedziny przedmiotowej, jak i aspektu implementacji. OOAD(Grady Booch): dobre podejście do kwestii projektowania, implementacji. Nie przykrywa dostatecznie dokładnie fazy rozpoznawania i analizy wymagań użytkowników. Z miesiącem październik 1994 rozpoczęto oficjalne prace nad UML. Za pierwszy cel wyznaczono ujednolicenie metody Boocha i OMT, co w efekcie przyczyniło się do powstania roboczej wersji 0.8 a opublikowana została pod koniec 1995 roku. Rozszerzenie wersji roboczej do OOSE przyczyniło się do opublikowania wersji 0.9 w czerwcu 1996 roku. Kolejnym szczególnym etapem w rozwoju metody było zbieranie uwag ze środowiska inżynierów oprogramowania na temat nowego języka. Okres ten przyczynił się do akceptacji oraz dostrzeżenia UML jako niezwykłej szansy dla przyszłych przedsięwzięć. Powstało konsorcjum skupiające takie firmy jak np. Digital Equipment, Hewlett-Packard, I-Logix, Intellicorp, IBM, ICON Computing, MCI Systemhouse, Microsoft, Oracle, Rational, Texas Instruments i Unisys. Efektem współpracy wymienionych firm było powstanie UML 1.0. Fakt który przesądził o popularności UML’a, to zatwierdzenie języka przez OMG. OMG (Object Management Group) - powstała w 1989 r. Jej celem jest promowanie teorii oraz praktyki technologii obiektowych. Założycielami OMG było 13 liczących się przedsiębiorstw z branży software'owej. Obecnie do organizacji należy ponad 750 firm - producentów oprogramowania oraz sprzętu komputerowego. Organizacja zajmuje się opracowywaniem standardów pomagających w tworzeniu aplikacji obiektowych.

5 Diagramy Diagramy języka UML zasadniczo dzieli się na dwie kategorie: zachowania i struktury. Do diagramów zachowania wlicza się: Diagram maszyny stanowej. Diagram przypadków użycia. Diagram czynności. Diagramy interakcji: czasowy, przeglądu interakcji, komunikacji, sekwencji. Do diagramów struktury wlicza się: Diagram pakietów. Diagram obiektów. Diagram wdrożenia. Diagram struktur złożonych. Diagram komponentów. Diagram klas.

6 Diagram maszyny stanowej
Diagram maszyny stanowej Opisuje zachowanie się systemu w kontekście tego co jeden obiekt bezpośrednio obserwuje lub uruchamia. Obrazuje poszczególne stany obiektu i przejścia pomiędzy nimi. Szczegóły na temat diagramu znajdują się na stronie 573 specyfikacji OMG Link do specyfikacji OMG znajduje się na

7 Diagram przypadków użycia
Diagram przypadków użycia Przedstawia aktorów (użytkowników, inne systemy) systemu i ich potrzeby od tworzonego systemu (przypadki użycia). Przypadki użycia opakowują ciąg czynności, które prowadzą do spełnienia celu przypadku użycia. Szczegóły na temat diagramu znajdują się na stronie 641 specyfikacji OMG Link do specyfikacji OMG znajduje się na

8 Diagramy czynności www.UML.com.pl www.UML.com.pl
Przedstawia przepływ sterowania od czynności do czynności. Wynikiem czynności jest pewna akcja, składająca się z niepodzielnych obliczeń prowadzących do zmiany stanu systemu lub przekazaniu wartości. Stosowany w dowolnej perspektywie architektonicznej, gdzie obrazuje się dynamiczne aspekty systemu. Szczegóły na temat diagramu znajdują się na stronie 229 specyfikacji OMG Link do specyfikacji OMG znajduje się na

9 Diagramy czasowe www.UML.com.pl www.UML.com.pl
Dotyczy opisu interakcji dla pojedynczego obiektu lub grupy obiektów. Obrazuje w szczególności ograniczenia czasowe. Wyszczególnia się dwa sposoby zapisu, które wybiera się w stosunku do złożoności diagramów. Przykład przedstawia ideę diagramów czasowych. Link do specyfikacji OMG znajduje się na

10 Diagram przeglądu interakcji
Diagram przeglądu interakcji Diagram ten łączy funkcjonalność dwóch popularnych diagramów: czynności i sekwencji. Przedstawia przepływ sterowania od sekwencji do sekwencji Link do specyfikacji OMG znajduje się na

11 Diagramy komunikacji www.UML.com.pl www.UML.com.pl
Przedstawia obiekty i komunikaty przesyłane pomiędzy nimi Podobny semantycznie do diagramu sekwencji, ale uwypukla inną właściwość – połączenia Niektóre narzędzia pozwalają transformować diagramy sekwencji do postaci diagramów komunikacji Link do specyfikacji OMG znajduje się na

12 Diagramy sekwencji www.UML.com.pl www.UML.com.pl
Diagram przedstawia komunikację obiektów z uwypukleniem czasu przesyłania komunikatów. Linia występująca pod każdym z obiektów odzwierciedla czas, a prostokąty aktywność obiektu. Link do specyfikacji OMG znajduje się na

13 Diagram pakietów www.UML.com.pl www.UML.com.pl
Diagram pakietów pozwala grupować elementy diagramów. Pakiety mogą mieć przypisane odpowiednie zależności pomiędzy sobą. Bardzo istotne w dużych systemach. Pozwalają na łatwiejszą kontrolę zależności między głównymi elementami systemu. Link do specyfikacji OMG znajduje się na

14 Diagram wdrożenia www.UML.com.pl www.UML.com.pl
Diagramy wdrożenia obrazują fizyczny aspekt systemu. Poszczególne elementy tzw. węzły obrazują np. jednostki obliczeniowe, które obsługują i przetwarzają komponenty systemu, takie jak: np.. pliki wykonywalne, biblioteki, pliki danych. Bardzo przydatne przy wdrożeniach systemu, gdzie przedstawiają miejsca wdrożeń pewnych fragmentów systemu. Link do specyfikacji OMG znajduje się na

15 Diagram struktur złożonych
Diagram struktur złożonych Diagram struktur złożonych pozwala przedstawić hierarchicznie strukturę wewnętrzną skomplikowanego obiektu. Wyróżniony wewnętrzny podział pozwala przypisać poszczególne interfejsy poprzez tzw. porty do wewnętrznych bloków, które je obsługują. Link do specyfikacji OMG znajduje się na

16 Diagram komponentów www.UML.com.pl www.UML.com.pl
Diagram komponentów przedstawia możliwe powiązania komponentów (fizycznej i wymiennej części systemu). Link do specyfikacji OMG znajduje się na

17 Diagram klas www.UML.com.pl www.UML.com.pl
Diagramy klas pozwalają obrazować strukturę wybranego obszaru analizy i projektu. Jest najpowszechniejszym z wymienionych diagramów, stosowany na wielu etapach projektu pozwala zobrazować klasy wraz z wszelkimi powiązaniami występującymi pomiędzy nimi. Link do specyfikacji OMG znajduje się na

18 Diagram obiektów www.UML.com.pl www.UML.com.pl
Diagram obiektów przedstawia obiekty i ich powiązania w systemie w określonej chwili (z określonymi wartościami). Link do specyfikacji OMG znajduje się na

19 Przykładowe narzędzia
Przykładowe narzędzia Zestaw narzędzi Rationala (informacje na stronie IBM) Enterprise Architect (link w partnerach serwisu

20 Przykładowa literatura
Przykładowa literatura Przegląd książek w sekcji literatura serwisu Przykładowe pozycje na stronie tytułowej serwisu w bloku wybrane książki.

21 Zakończenie uml@uml.com.pl http://www.uml.com.pl
Zakończenie Wszelkie informacje i komentarze proszę kierować na adres Lub poprzez serwis w sekcji „kontakt z nami”.


Pobierz ppt "(Unified Modeling Language)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google