Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd Projektu Plan Działań Nauczyciela Podstawa Programowa Materiały Dydaktyczne Wdrażanie Projektu Plan Projektu Ocenianie i Standardy Refleksje Nauczycieli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd Projektu Plan Działań Nauczyciela Podstawa Programowa Materiały Dydaktyczne Wdrażanie Projektu Plan Projektu Ocenianie i Standardy Refleksje Nauczycieli."— Zapis prezentacji:

1 Przegląd Projektu Plan Działań Nauczyciela Podstawa Programowa Materiały Dydaktyczne Wdrażanie Projektu Plan Projektu Ocenianie i Standardy Refleksje Nauczycieli Literatura Projekt edukacyjny Zakres Przedział wiekowy Cele Oprogramowanie Opis fizyka, historia 14-16 Pokazanie roli i miejsca fizyki w historii ludzkości. Uświadomienie uczniom roli nauki w podnoszeniu poziomu życia człowieka. Wykazanie powiązań pomiędzy rozwojem fizyki, techniki i przemysłu. Pokazanie wpływu przemian gospodarczych na zmianę statusu społecznego człowieka. Aktywizacja uczniów poprzez indywidualizację zadań. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Internet Explorer, System Operacyjny Windows 98 Projekt łączy w sobie treści fizyki i historii odnoszące się do rozwoju nauki i techniki na przełomie XIX i XX wieku Dokumenty AutorzyBogusława Skowron- Zespół Szkół w Woli Mieleckiej Marta Wojtowicz-Publiczne Gimnazjum w Wólce Krowickiej Ewelina Borowska-Pawluś-Publiczne Gimnazjum w Kunowej

2 Przegląd Projektu Plan Działań Nauczyciela Podstawa Programowa Materiały Dydaktyczne Wdrażanie Projektu Plan Projektu Ocenianie i Standardy Refleksje Nauczycieli Literatura Projekt edukacyjny Planowanie i Zarządzanie Działaniami Nauczyciela Ustalenie tematu i planu ogólnego projektu. Temat: Nauka i technika przełomu XIX i XX wieku w służbie gospodarki i człowieka Problem: Rola nauki w rozwoju gospodarki i wzrostu poziomu życia człowieka. Ustalenie zakresu treści nauczania z fizyki i historii w ramach realizowanego projektu. Ustalenie korelacji z innymi przedmiotami nauczania (konsultacja z nauczycielami innych przedmiotów). Zbadanie zainteresowania młodzieży realizacją projektu. Podłoże i Planowanie: Projekt jest przewidziany do realizacji dla uczniów gimnazjum, pod kierunkiem nauczycieli fizyki i historii. Założyłyśmy, że po realizacji projektu uczeń potrafi: planować i organizować własną pracę, korzystać z różnych źródeł informacji, wyszukiwać i selekcjonować informacje, analizować posiadane informacje w aspekcie fizycznym i historycznym, wygłaszać krótkie wykłady, atrakcyjnie przedstawiać zebrane treści (wykorzystując środki audiowizualne, modele, eksponaty, przygotowane plansze, gazetki, foliogramy i demonstrując zjawiska fizyczne). Inspiracją projektu był artykuł zamieszczony w czasopiśmie Młody Technik przyniesiony przez zainteresowanego ucznia Dokumenty

3 Przegląd Projektu Plan Działań Nauczyciela Podstawa Programowa Materiały Dydaktyczne Wdrażanie Projektu Plan Projektu Ocenianie i Standardy Refleksje Nauczycieli Literatura Projekt edukacyjny Podstawa programowa Projekt edukacyjny Nauka i technika przełomu XIX i XX wieku w służbie gospodarki człowieka jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego wydaną w formie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku. FIZYKA - treści związane z tematem: Elektryczność i magnetyzm. Zjawisko indukcji elekromagnetycznej. Fale elektromagnetyczne. Fale dźwiękowe. Przesyłanie informacji. Urządzenia do przekazywania informacji. Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej. HISTORIA - treści związane z tematem: Przemiany społeczne i cywilizacyjne XIX wieku: epoka napoleońska, tworzenie podstaw nowoczesnej demokracji w Europie i Ameryce Północnej, przemiany na mapie politycznej Europy i świata, kolonializm, rozwój ekonomiczny i społeczny w XIX w. Świat między wojnami: kryzys demokracji, najistotniejsze problemy gospodarcze, społeczne i polityczne świata. Dokumenty

4 Przegląd Projektu Plan Działań Nauczyciela Podstawa Programowa Materiały Dydaktyczne Wdrażanie Projektu Plan Projektu Ocenianie i Standardy Refleksje Nauczycieli Literatura Projekt edukacyjny Materiały Dydaktyczne - czasopisma, słowniki, encyklopedie, Internet, -mapy historyczne, plansze, schematy, -modele urządzeń, -foliogramy, gazetki. Metody pracy: - instruktaż, -dyskusja, -burza mózgów, -mapa pojęciowa, -gry dydaktyczne (inscenizacja). Formy pracy: -indywidualna, -grupowa. Dokumenty

5 Przegląd Projektu Plan Działań Nauczyciela Podstawa Programowa Materiały Dydaktyczne Wdrażanie Projektu Plan Projektu Ocenianie i Standardy Refleksje Nauczycieli Literatura Projekt edukacyjny Wdrażanie Projektu: Uczniowie po zapoznaniu się z tematem projektu zostali podzieleni na cztery kilkuosobowe zespoły. Liderzy zespołów otrzymali następujące zagadnienia: 1. Rozwój wielkiego przemysłu. 2. Zjawisko elektryczności i jego wykorzystanie. 3.Rozwój komunikacji (silniki spalinowe). 4. Społeczeństwo na przełomie wieków. Każda osoba w zespole otrzymała zadanie do realizacji w formie referatu, rysunku, schematu, mapy. Czas realizacji: Kilka miesięcy (w zależności od tempa pracy) Dokumenty

6 Przegląd Projektu Plan Działań Nauczyciela Podstawa Programowa Materiały Dydaktyczne Wdrażanie Projektu Plan Projektu Ocenianie i Standardy Refleksje Nauczycieli Literatura Projekt edukacyjny Ogólny plan projektu: Szczegóły zostały zamieszczone w dokumencie: Ogólny plan projektu Przebieg prezentacji: I Rozwój wielkiego przemysłu. (10 min.) II Zjawisko elektryczności i jego wykorzystanie. (20 min.) III Rozwój komunikacji (silniki spalinowe). (10 min.) IV Społeczeństwo na przełomie wieków. (15 min.) V Podsumowanie. (5 min.) Dokumenty

7 Przegląd Projektu Plan Działań Nauczyciela Podstawa Programowa Materiały Dydaktyczne Wdrażanie Projektu Plan Projektu Ocenianie i Standardy Refleksje Nauczycieli Literatura Projekt edukacyjny Ocenianie Zgodność z tematem (0-3 pkt.). Kompozycja wypowiedzi (0-3 pkt.). Współpraca w zespole (0-3 pkt.). Atrakcyjność prezentacji (0-3 pkt.). Funkcjonalność pomocy naukowych i eksponatów (0-3 pkt.). Kryteria Oceniania: Razem można było uzyskać 15 pkt. W przełożeniu na oceny szkolne przedstawiało się to następująco: 15 pkt. – celujący, 14 -13 pkt. – bardzo dobry, 12 pkt. – dobry +, 11 pkt. – dobry, 10 pkt. – dostateczny +, 9 pkt. – dostateczny. Powiązanie ze Standardami: Informacja o standardach jest zamieszczona w dokumencie poniżej Standardy do projektu Dokumenty

8 Przegląd Projektu Plan Działań Nauczyciela Podstawa Programowa Materiały Dydaktyczne Wdrażanie Projektu Plan Projektu Ocenianie i Standardy Refleksje Nauczycieli Literatura Projekt edukacyjny Refleksje Nauczycieli Zastosowana metoda nauczania zapewniła uczniom możliwość aktywnego i różnorodnego zdobywania wiedzy. Stała się przyczynkiem do ich rozwoju intelektualnego. Odnajdywanie powiązań między nauką i gospodarką oraz dostrzeżenie konsekwencji, wynikających stąd dla człowieka, przyczyniło się niewątpliwie do zmiany stosunku uczniów do książek i czasopism technicznych. Zajęcia, które przygotowałyśmy wspólnie jako nauczycielki fizyki i historii, były fantastycznym doświadczeniem. Pozwoliły nam wyzwolić w uczniach pasję odkrywania i uświadomiła im, że świat nie jest podzielony na przedmioty ścisłe i humanistyczne, że nauka to część kultury i gospodarki, a wszystko razem ma wpływ na losy człowieka. Dokumenty

9 Przegląd Projektu Plan Działań Nauczyciela Podstawa Programowa Materiały Dydaktyczne Wdrażanie Projektu Plan Projektu Ocenianie i Standardy Refleksje Nauczycieli Literatura Projekt edukacyjny Literatura: Podręczniki: T. Makowski, J. Rześniowiecki, Historia dla gimnazjum, GWO. M. R. Rozenbajger Fizyka dla gimnazjum, ZamKor G. Francuz – Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny – Różańska Fizyka i astronomia dla gimnazjum, Nowa Era Encyklopedie i słowniki: Encyklopedia: przyroda i technika, wyd. Wiedza Powszechna, W-wa 1967. Encyklopedia techniki wojskowej, wyd. MON, W-wa 1987. Ilustrowany słownik techniczny, W-wa 1970. Mała Encyklopedia Techniki, PWN, W-wa 1960. Nowa Encyklopedia PWN, T.5, W-wa 1996. Słownik polskich pionierów techniki, wyd. Sląsk, Katowice 1986. Czasopisma: Życie świata. Dzieje i wydarzenia, T.3 Życie i technika. Wiedza i Życie Świat nauki Młody Technik Przez wieki


Pobierz ppt "Przegląd Projektu Plan Działań Nauczyciela Podstawa Programowa Materiały Dydaktyczne Wdrażanie Projektu Plan Projektu Ocenianie i Standardy Refleksje Nauczycieli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google