Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAGROŻONA PLANETA Ekologia i środowisko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAGROŻONA PLANETA Ekologia i środowisko."— Zapis prezentacji:

1 ZAGROŻONA PLANETA Ekologia i środowisko

2 Czy naprawdę nie może być inaczej?
Nasza planeta jest w coraz większym niebezpieczeństwie. Zwierzęta wymierają , a życie wielu roślin jest poważnie zagrożone. Ścieki przemysłowe i te z gospodarstw domowych zanieczyszczają rzeki i glebę ,lasy są masowo wycinane, aby uzyskać nowe tereny na budowę fabryk, osiedli mieszkaniowych czy w celu znalezienia pastwisk dla zwierząt hodowlanych. Trujące dymy emitowane przez zakłady przemysłowe, zanieczyszczają powietrze i przyczyniają się do śmierci wielu istot żywych . Człowiek powoli staje się wrogiem natury, która karmi go i daje mu schronienie. Czy naprawdę nie może być inaczej?

3 Sam decydujesz o czystości swojego środowiska!!!!
Czy tak? Czy ma ono wyglądać tak?

4 Zanieczyszczenia środowiska
Powietrza Wody Gleby

5 Zanieczyszczenia powietrza
Zanieczyszczenie powietrza to gazy, cząstki stałe i aerozole, które zmieniają naturalny skład powietrza atmosferycznego. Mogą one być szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, a także niekorzystnie wpływać na glebę, wody i inne elementy środowiska przyrodniczego.

6 Do zanieczyszczeń powietrza zaliczamy:
Naturalne Pyły Wybuchy wulkanów Pożary lasów Antropogeniczne Efekt cieplarniany Kwaśne deszcze Dziurę ozonową

7 Kwaśne deszcze Zanieczyszczenie powietrza jest spowodowane emisją do atmosfery substancji szkodliwych. Najczęściej tymi substancjami są różnego rodzaju produkty spalania, które w połączeniu z parą wodną dają opady atmosferyczne, zawierające kwasy. Taki deszcz nazywany jest deszczem kwaśnym. Kwaśny deszcz, powoduje uszkodzenia budowli wykonanych z kamienia, korozję metali, zakwaszenie gleby i wód, a także uszkodzenie drzewostanów.

8 Dziura ozonowa Warstwa ozonowa- to powłoka gazowa będąca częścią ziemskiej atmosfery. Chroni ona Ziemię przed szkodliwymi promieniami ultrafioletowymi, które emituje nasze Słońce. Rozciąga się ona pomiędzy 15 a 35 km nad powierzchnią Ziemi. Warstwa ozonowa nie ma stałej grubości: jest cieńsza na równiku i grubsza nad biegunami. Jej gęstość wzrasta zimą, jest wysoka wiosną a niska jesienią. Na kurczenie się warstwy ozonu ma wpływ wiele czynników. Głównymi winowajcami są freony i gazy przemysłowe wraz z tymi stosowanymi w lodówkach i do produkcji aerozoli, pianek i mydła .Freony unoszą się w atmosferze i trafiają do jej górnej warstwy, gdzie wytrąca się chlor. Atomy chloru najpierw łączą się z cząsteczkami ozonu a następnie je rozdzielają. Dziura ozonowa powoduje liczne problemy ze zdrowiem np. wzrost liczby chorych na czerniaka-raka skóry i na kataraktę-chorobę oczu.

9 Efekt cieplarniany Jest to zjawisko zachodzące w atmosferze, powodujące wzrost temperatury Ziemi. Efekt wywołują gazy atmosferyczne, zwane gazami cieplarnianymi, ograniczające promieniowanie cieplne powierzchni i dolnych warstw atmosfery do przestrzeni kosmicznej.

10 SKUTKI EFEKTU CIEPLARNIANEGO
Upalne i coraz dłuższe lata co powoduje liczne schorzenia u ludzi na skutek przegrzania: udary, zawały serca czy zgony. Częściej występujące gwałtowne burze, wichury Zwiększa się liczba susz i pożarów Rośliny które rosną w łagodniejszym klimacie np. pszenica, fasola, soczewica mają krótszy czas na dojrzewanie, przez to są mniejsze plony. Lodowce topią się w zastraszającym tempie, powstała z nich woda podnosi poziom mórz powodując zalewanie terenów.

11 Zanieczyszczenia wody
Czystość wody jest niewątpliwie problemem w skali światowej. Picie wody z kranu budzi wątpliwości ,nie mówiąc o bezpośrednim spożywaniu wody z rzek. Skażenie rzek i wód gruntowych, z których człowiek czerpie wodę pitną stale rośnie. Woda ta, jest oczywiście oczyszczana, ale najbardziej zaawansowane technologie nie zdołają wyeliminować wszystkich zanieczyszczeń. W dodatku ścieki pochodzące z przemysłu, rolnictwa i gospodarstw domowych cały czas coraz bardziej pogarszają jej stan .

12 Woda to skarb! Woda jest substancją niezwykłą, bardzo cenną i niezastąpioną, a jej występowanie na Ziemi jest gwarantem życia oraz wszelkiego rozwoju w środowisku przyrodniczym. Ważne jest, aby użytkownicy tego daru natury mieli świadomość, że niewłaściwe gospodarowanie naturalnymi zasobami wodnymi może doprowadzić do ich nieodwracalnej degradacji, a w konsekwencji spowodować zminimalizowanie ilości źródeł wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze.

13 Zanieczyszczenia gleby
Zanieczyszczeniami gleb i gruntów są wszelkie związki chemiczne i pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach. Do najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń gleb i gruntów zaliczamy: związki organiczne - pestycydy, detergenty metale ciężkie - ołów (Pb), miedź (Cu), rtęć (Hg), kadm (Cd), arsen (As) i inne sole - azotany, siarczany, chlorki

14 Co możemy zrobić aby chronić Ziemię?
Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach niezbędna. Człowiek zniszczył już wiele walorów przyrody i robi to nadal. Nasuwa się więc pytanie: "Jak ja mogę chronić przyrodę?" Otóż są pewne sposoby...

15 Oszczędzanie energii 1. Gaszenie światła po wyjściu z pokoju, wyłączanie telewizora, radia i komputera, gdy już nikt z nich nie korzysta.

16 Rower twój towarzysz 2. Korzystanie z ekologicznych środków transportu (np. roweru)

17 Ekologiczne torby 3. Zabieranie na zakupy własnej torby, aby nie pakować produktów w plastikowe torebki ze sklepu.

18 Bacznie obserwuj! 4.Zwracanie większej uwagi na kupowane produkty. Jeśli są oznakowane symbolami, które świadczą o ich pozytywnym wpływie na środowisko naturalne (np. opakowanie nadające się do recyklingu; nie testowane na zwierzętach, itp.) są to wówczas produkty ekologiczne.

19 Szanuj wodę! 5.Zakręcanie wody, gdy nie jest już potrzebna, dokręcanie kranów, branie prysznica zamiast kąpieli w wannie, używanie perlatorów w kranach

20 Uważaj na lasy! 6. Nie rozpalanie ognisk w lasach lub na polach w czasie podwyższonego zagrożenia pożarowego.

21 Stop wypalaniu traw! Wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta, środowisko. Nikt nie wie dlaczego utrwaliło się przekonanie, że wypalenie nieskoszonych zeszłorocznych traw, resztek słomy, chwastów itp. poprawi jakość gleby i w jakimś stopniu ją użyźni. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Wysoka temperatura towarzysząca pożarowi wyjaławia glebę wskutek procesu sterylizacji termicznej. Całkowicie zamiera aktywność biologiczna w glebie a na jej wznowienie potrzeba nieraz wielu lat.

22 Stop aerozolom! 7.Używaj antyperspirantów w kulkach, nie dezodorantów w sprayu zawierających freony.

23 Kochaj przyrodę! 8.Nie niszczymy przyrody, gatunków chronionych roślin i zwierząt

24 Segreguj odpady! 9. Dbanie o czystość środowiska, nie wyrzucanie śmieci na ulicę, a także segregowanie odpadów.

25 Segregacja odpadów to podział odpadów według rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane; oddzielenie materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania.

26 Segregacja śmieci

27 CZERWONA KSIĘGA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW
Jest publikowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów lista zagrożonych wyginięciem gatunków organizmów. Ukazała się po raz pierwszy w 1963 roku. Edycja Czerwonej Księgi z roku 2011 zawierała spis gatunków (ponad 45 tysięcy gatunków zwierząt, ponad 14 tysięcy gatunków roślin oraz 18 gatunków grzybów), z których około 19tys. jest zagrożonych wyginięciem. Większość z nich uzyskała status zagrożonych w wyniku działalności człowieka.

28 INNE FORMY OCHRONY PRZYRODY
- parki narodowe -rezerwaty przyrody -parki krajobrazowe -obszary chronionego krajobrazu -obszary Natura pomniki przyrody - zespoły przyrodniczo-krajobrazowe -ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

29 Alternatywne źródła energii
Energie odnawialne to takie, których źródła są niewyczerpane i których eksploatacja powoduje możliwie najmniej szkód w środowisku. Są to: energia wodna energia wiatru energia Słońca

30 EKOFAKTY Globalne ocieplenie powoduje dłuższe okresy suszy co zwiększa ryzyko pożarów Człowiek to jedyny gatunek, który poluje dla przyjemności. Wszystkie inne zwierzęta zabijają, by zdobyć pożywienie lub w obronie własnej. Jako jedyny używa też broni. W 2000 roku ponad 2mln.ludzi zginęło z powodu suszy a także chorób wywołanych używaniem brudnej wody. Z powodu globalnego ocieplenia z końcem tego stulecia średnia temperatura powietrza wzrośnie o ok.5 stopni C Nadmierna emisja spalin z samochodów oraz przemysłu przyczynia się do narastania smogu w miastach Wzrost temp .mórz powoduje tzw. wybielanie raf koralowych czyli tracą one swoje piękne kolory. Na skutek polowań na świecie żyje tylko 7tys.tygrysów i 3tys.pand

31 EKOFAKTY Korzenie drzew pobierając z gleby kwaśny deszcz umierają gdyż uniemożliwia on wchłanianie CO2 podczas fotosyntezy. Przez ostatnie kilka dekad wrasta lawinowo procent ludzi chorych na raka i choroby ukł.oddechowego. Jednym z czynników wpływających na globalne ocieplenie jest metan produkowany przez hodowlę bydła . Grubość warstwy ozonowej nad Antarktydą spadła przez ostatnie 30lat o 33% Aż do lat 80 ubiegłego wieku w skład większości sprayów wchodził freon, który niszczył warstwę ozonową Ziemi. Na szczęście obecnie używanie freonu jest zakazane. Naukowcy uważają, że warstwa wiecznego lodu pokrywająca Arktykę, kurczy się co dekadę o 9%

32

33

34 Dzień Ziemi -22 kwiecień

35 A MOŻE BYĆ TAK PIĘKNIE, MUSISZ TYLKO CHCIEĆ...

36 Dziękuję za uwagę! Przygotowała julia chmiest kl.vi


Pobierz ppt "ZAGROŻONA PLANETA Ekologia i środowisko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google