Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia 1 Model IS-LM Mgr Łukasz Matuszczak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia 1 Model IS-LM Mgr Łukasz Matuszczak"— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia 1 Model IS-LM Mgr Łukasz Matuszczak

2 Kartkówka 8

3 Założenia modelu. Model łączący równowagę na rynku dóbr i usług z równowagą na rynku pieniądza; IS (nazwa wywodzi się z I = S, dla prostego modelu bez rządu i zagranicy) reprezentuje równowagę na rynku dóbr i usług - wyprowadzanie z modelu Keynesa; LM (L od liquidity preference, preferencja płynności, M od danej podaży pieniądza) reprezentuje równowagę na rynku pieniądza; Rozwiązanie modelu oznacza wyznaczenie takiej kombinacji dochodu (Y) i stopy procentowej (r), która równoważy oba rynki jednocześnie.

4 Założenia modelu. Rozszerzony model Keynesa
Rynek pieniężny Inwestycje zależne od poziomu stopy procentowej 𝐼=𝐼 −𝑏𝑖 Państwo wypływa na wielkość dochodu, wielkość popytu oraz stopę procentową za pomocą: Polityka fiskalna (model Keynesa) Polityka monetarna (zmiany podaży pieniądza)

5 Krzywa IS Dla gospodarki zamkniętej: Warunek równowagi Y=AE:

6 Krzywa IS Dla gospodarki otwartej: Warunek równowagi Y=AD:

7 Graficzne wyprowadzenie krzywej IS
AE, AD Y AE0 AE1 Y’ E E’ r r0 r1 IS

8 Krzywa LM – rynek pieniężny
Szybkie przypomnienie dotyczące popytu na pieniądz: Popyt na pieniądz Motyw transakcyjny Motyw przezornościowy Motyw portfelowy Popyt na pieniądz: Wrażliwość popytu na pieniądz związana z wysokością dochodu Wrażliwość popytu na pieniądz związana z wysokością stóp procentowych

9 Krzywa LM – rynek pieniężny
W równowadze poyt=podaż: Krzywa LM:

10 Graficzne wyprowadzenie krzywej LM
M/P L L’ LM

11 Równowaga w modelu W punkcie przecięcia krzywych IS i LM oba rynki znajdują się w równowadze stąd:

12 Równowaga w modelu W równowadze występują dwa mnożniki:
Mnożnik polityki fiskalnej Mnożnik polityki monetarnej

13 Popyt i podaż na obu rynkach
Nadwyżka podaży dóbr Nadwyżka podaży pieniądza i LM Nadwyżka popytu na dobra Nadwyżka podaży pieniądza Nadwyżka podaży dóbr Nadwyżka popytu na pieniądz IS Nadwyżka popytu na dobra Nadwyżka popytu na pieniądz Y

14 Ekspansywna polityka fiskalna w modelu
r LM r0 G r1 IS0 G IS1 Y0 Y1 Y’ Y

15 Graficzne postać modelu
LM0 LM1 r0 r1 IS0 Y0 Y1 Y’ Y


Pobierz ppt "Makroekonomia 1 Model IS-LM Mgr Łukasz Matuszczak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google