Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia 1 Model IS-LM Mgr Łukasz Matuszczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia 1 Model IS-LM Mgr Łukasz Matuszczak."— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia 1 Model IS-LM Mgr Łukasz Matuszczak

2 Kartkówka 8

3 Założenia modelu. Model łączący równowagę na rynku dóbr i usług z równowagą na rynku pieniądza; IS (nazwa wywodzi się z I = S, dla prostego modelu bez rządu i zagranicy) reprezentuje równowagę na rynku dóbr i usług - wyprowadzanie z modelu Keynesa; LM (L od liquidity preference, preferencja płynności, M od danej podaży pieniądza) reprezentuje równowagę na rynku pieniądza; Rozwiązanie modelu oznacza wyznaczenie takiej kombinacji dochodu (Y) i stopy procentowej (r), która równoważy oba rynki jednocześnie.

4 Założenia modelu. Rozszerzony model Keynesa Rynek pieniężny Inwestycje zależne od poziomu stopy procentowej = Państwo wypływa na wielkość dochodu, wielkość popytu oraz stopę procentową za pomocą: Polityka fiskalna (model Keynesa) Polityka monetarna (zmiany podaży pieniądza)

5 Krzywa IS Dla gospodarki zamkniętej: Warunek równowagi Y=AE:

6 Krzywa IS Dla gospodarki otwartej: Warunek równowagi Y=AD:

7 Graficzne wyprowadzenie krzywej IS AE, AD Y AE 0 AE 1 YY E E r Y YY r0r0 r1r1 E E IS

8 Krzywa LM – rynek pieniężny Szybkie przypomnienie dotyczące popytu na pieniądz: Popyt na pieniądz Motyw transakcyjny Motyw przezornościowy Motyw portfelowy Popyt na pieniądz: Wrażliwość popytu na pieniądz związana z wysokością dochodu Wrażliwość popytu na pieniądz związana z wysokością stóp procentowych

9 Krzywa LM – rynek pieniężny W równowadze poyt=podaż: Krzywa LM:

10 Graficzne wyprowadzenie krzywej LM r E E r Y YY r0r0 r1r1 M/P L L r0r0 r1r1 LM E E

11 Równowaga w modelu W punkcie przecięcia krzywych IS i LM oba rynki znajdują się w równowadze stąd:

12 Równowaga w modelu W równowadze występują dwa mnożniki: Mnożnik polityki fiskalnej Mnożnik polityki monetarnej

13 Popyt i podaż na obu rynkach i Y LM IS Nadwyżka popytu na dobra Nadwyżka podaży pieniądza Nadwyżka podaży dóbr Nadwyżka podaży pieniądza Nadwyżka podaży dóbr Nadwyżka popytu na pieniądz Nadwyżka popytu na dobra Nadwyżka popytu na pieniądz

14 Ekspansywna p olityka fiskalna w modelu r Y IS 0 LM IS 1 Y0Y0 Y1Y1 Y G G r0r0 r1r1

15 Graficzne postać modelu r Y IS 0 LM 0 Y0Y0 Y1Y1 Y LM 1 r0r0 r1r1


Pobierz ppt "Makroekonomia 1 Model IS-LM Mgr Łukasz Matuszczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google