Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza czasu w procesach gospodarczych - planowanie sieciowe – ĆW 6.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza czasu w procesach gospodarczych - planowanie sieciowe – ĆW 6."— Zapis prezentacji:

1 Analiza czasu w procesach gospodarczych - planowanie sieciowe – ĆW 6

2 Planowanie sieciowe zostało opracowane w latach 50-tych przez dwie niezależne grupy, które opracowały: metodę PERT (project evaluation ana review technique) – grupa pracowała nad projektem rakietowym Polaris dla rządu USA, wprowadzona metoda skróciła czas prac o ponad 2 lata, metodę PERT (project evaluation ana review technique) – grupa pracowała nad projektem rakietowym Polaris dla rządu USA, wprowadzona metoda skróciła czas prac o ponad 2 lata, metoda ścieżki krytycznej (CPM – critical path method) – grupa Du Pont pracowała nad planowaniem konserwacji maszyn pracujących w procesach ciągłych. metoda ścieżki krytycznej (CPM – critical path method) – grupa Du Pont pracowała nad planowaniem konserwacji maszyn pracujących w procesach ciągłych.

3 Metody te są do siebie bardzo zbliżone (większość różnic zanikła z upływem czasu). Podstawową różnicą jest jednak podejście do czasu procesów: stałość czasu metoda CPM – zakłada stałość czasu procesów (czynności). prawdopodobieństwo rozbieżności czasu procesów metoda PERT przyjmuje prawdopodobieństwo do oceny rozbieżności czasu procesów (czynności),

4 Diagram pierwszeństwa – uproszczona siatka PERT - stanowi alternatywną formę schematu procesu (pokazuje relacje między operacjami na podstawie strzałek i kółek)

5 OperacjaMusi być wykonana po (poprzednik) A- BA CB DA EC, D Przykład:

6 Operacja Musi być wykonana po operacji: 1- 21 31 42, 3 54 64 74 85 96, 7 108, 9 1110 Zadanie 1 Produkt przechodzi przez 11 operacji w kolejności pokazanej w zestawieniu. Narysuj diagram procesu.

7 Rysowanie sieci Istnieją dwa sposoby prezentacji sieci: działania są kółkami, a wydarzenia strzałkami działania są kółkami, a wydarzenia strzałkami B A C

8 działania na strzałkach - sieć składa się z serii kółek połączonych strzałkami – każde działanie prezentowane jest przez strzałkę, a każde wydarzenie (punkt startu lub zakończenia działania) za pomocą kółka, działania na strzałkach - sieć składa się z serii kółek połączonych strzałkami – każde działanie prezentowane jest przez strzałkę, a każde wydarzenie (punkt startu lub zakończenia działania) za pomocą kółka, 21 A 4 3 B C

9 Zasady tworzenia (rysowania) sieci: 1. rysowanie najlepiej zacząć od lewej strony, 2. przed rozpoczęciem kolejnej czynności, wszystkie jej poprzedniczki muszą być zakończone, 3. strzałki pokazują działania i ich kolejność, 4. sieć ma tylko jedno wydarzenie początkowe i końcowe, 5. dowolne dwa wydarzenia mogą być połączone tylko jednym działaniem, 6. siec rozpoczynamy od działań nie posiadających poprzednika.

10 OperacjaMusi być wykonana po (poprzednik) A- B- CA DA ED FB GC, E, F Zadanie 2

11 Działania pozorne – to działanie: nie będące częścią projektu (procesu), nie będące częścią projektu (procesu), posiada zerowy czas trwania posiada zerowy czas trwania nie zużywa zasobów nie zużywa zasobów jest wprowadzane tylko dla poprawnej konstrukcji sieci (dwa wydarzenia mogą być połączone tylko jedną strzałką – działaniem) jest wprowadzane tylko dla poprawnej konstrukcji sieci (dwa wydarzenia mogą być połączone tylko jedną strzałką – działaniem)

12 Dwie sytuacje wprowadzania działań pozornych: Działania pojedyncze – pozwalające na pojedyncze łączeni wydarzeń Działania pojedyncze – pozwalające na pojedyncze łączeni wydarzeńPrzykład OperacjaMusi być wykonana po (poprzednik) A- BA CA DB, C

13 OperacjaMusi być wykonana po (poprzednik) A- B- CA, B DA Działania logiczne Działania logicznePrzykład

14 OperacjaMusi być wykonana po (poprzednik) AJ BC, G CA DF, K, N EJ FB, H, L GA, E, I HG IJ J- KB LI MI NM OM PD, O Zadanie 3

15 Uwzględnianie czasu przy projektowaniu Wyznaczenie CPM – zadanie 4 Wyznaczenie CPM – zadanie 4 OperacjaMusi być wykonana po (poprzednik) Czas A-3 B-2 CA2 DA4 EC1 FD3 GB3 HG4 IE, F5

16 1. 1. naniesienie czasu trwania czynności na schemat sieci (pod strzałkami), 2. 2. znalezienie najwcześniejszego czasu zaistnienia dla każdego wydarzenia (zaczynamy od początku projektu, dodajemy do czasu wydarzenia poszczególne czasy działań) W przypadku gdy występuje kilka wcześniejszych działań, najwcześniejszy możliwy czas wydarzenia nastąpi w momencie zakończenia wszystkich działań poprzedzających (wybieramy najwyższą wartość)

17 3. znalezienie najpóźniejszego możliwego czasu wydarzenia (zaczynamy od końca projektu, odejmujemy od czasu wydarzenia poszczególne czasy działań) W przypadku gdy po danym wydarzeniu występuje kilka działań - wybieramy najniższą wartość. W przypadku gdy po danym wydarzeniu występuje kilka działań - wybieramy najniższą wartość. 4. stworzenie tabeli prezentującej najwcześniejsze i najpóźniejsze czasy rozpoczęcia i zakończenia działań

18 OperacjaCzasNajwcześniejszy możliwy czas Najpóźniejszy możliwy czas Margin es rozpoczęci a zakończeni a rozpoczęc ia zakończen ia A303030 B202686 C235794 D437370 E1569104 F37 7 0 G3258116 H459 156 I5101510150

19 Działania krytyczne – działania które mają jeden stały moment, w którym muszą zostać wykonane, tworzą nieprzerwaną linię prowadzącą przez sieć – jest to tzw. ścieżka krytyczna. Działania krytyczne – działania które mają jeden stały moment, w którym muszą zostać wykonane, tworzą nieprzerwaną linię prowadzącą przez sieć – jest to tzw. ścieżka krytyczna. Długość ścieżki krytycznej pozwala ustalić czas trwania całego projektu (procesu) – jeżeli czas któregoś działania zostanie wydłużony, wydłuży się również (o ten sam czas) długość realizacji projektu (procesu), i odwrotnie. Długość ścieżki krytycznej pozwala ustalić czas trwania całego projektu (procesu) – jeżeli czas któregoś działania zostanie wydłużony, wydłuży się również (o ten sam czas) długość realizacji projektu (procesu), i odwrotnie.

20 Margines (dryft) – ang. Float – określa możliwe maksymalne opóźnienie działań, które nie są działaniami krytycznymi. Całkowity margines – to różnica pomiędzy czasem dostępnym do wykonania czynności a czasem rzeczywistego wykonania. Margines = najpóźniejszy możliwy czas zakończenia – najwcześniejszy możliwy czas rozpoczęcia – czas trwania czynności Dla czynności krytycznych margines jest zerowy!!!

21 Metoda PERT PERT PERT – wprowadza prawdopodobieństwo do określania czasu czynności Dla każdego działania można wyznaczyć: optymistyczny czas realizacji optymistyczny czas realizacji (O) – to najkrótszy czas wykonania (w sprzyjających warunkach, bez zastojów i opóźnień), czas prawdopodobny czas prawdopodobny (M) – realizacja działania w warunkach normalnych, czas pesymistyczny czas pesymistyczny (P) – realizacja w przypadku zaistnienia poważnych utrudnień realizacji.

22 Oczekiwana wartość czasu realizacji jest wyliczana z reguły szóstkowej: Wartość oczekiwana Wariancja Na tej podstawie ustalamy oczekiwany czas, który posłuży nam do wykreślenia siatki i wyznaczenia ścieżki krytycznej (jak w przypadku CPM)

23 Zadanie 5 OperacjaPoprzednicy Czas trwania optymistycznyprawdopodobny pesymistycz ny A-2310 B-4512 C-81012 DA, G444 EB3615 FB258 GB666 HC, F5715 ID, E6810 Jakie jest prawdopodobieństwo że opisany projekt zakończy się: przed 26 dniem przed 20 dniem

24 Operacja Oczekiwany czas Wariancja A41,78 B6 C100,44 D40 E74 F51 G60 H82,78 I80,44

25 OperacjaCzasNajwcześniejszy możliwy czasNajpóźniejszy możliwy czasMargines rozpoczęciazakończeniarozpoczęciazakończenia A4048128 B606060 C100 6166 D4121612160 E76139163 F5611 165 G66126 0 H8111916245 I8162416240

26 Zakładamy że rozkład jest normalny Zakładamy że rozkład jest normalny Suma ścieżki krytycznej: 6+6+4+8 = 24 Suma ścieżki krytycznej: 6+6+4+8 = 24 Suma wariancji: 1,78+0+0+0,44 = 2,22 Suma wariancji: 1,78+0+0+0,44 = 2,22 Odchylenie standardowe: Odchylenie standardowe:

27 Korzystając z tabeli rozkładu normalnego wyliczamy prawdopodobieństwo ukończenia zadania przed 26 dniem: Z (odchylenie standardowe) = (26-24)/1,49 = 1,34 91% Z tabeli odczytujemy wartość prawdopodobieństwa dla 1,34 = 0,0901 (nasze prawdopodobieństwo wynosi 1 - 0,0901 = 0,9099, czyli 91%)

28 Korzystając z tabeli rozkładu normalnego wyliczamy prawdopodobieństwo ukończenia zadania przed 20 dniem: Z (odchylenie standardowe) = (24-20)/1,49 = 2,68 0,37% Z tabeli odczytujemy wartość prawdopodobieństwa dla 0,0037, czyli 0,37%


Pobierz ppt "Analiza czasu w procesach gospodarczych - planowanie sieciowe – ĆW 6."

Podobne prezentacje


Reklamy Google