Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5 Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

6 Jan Koz ł owski – Marsza ł ek Województwa Pomorskiego

7 Witold Sosnowski – Starosta Tczewski

8 Ks. kanonik Antoni B ą czkowski – Rektor Wy ż szego Seminarium Duchownego w Pelplinie

9 Maria Wilczek – Prezes Fundacji im. k s. Janusza St. Pasierba

10 Adam Kaszowicz – Przewodnicz ą cy Rady Miejskiej w Pelplinie

11 Andrzej Stanuch – Burmistrz Pelplina

12

13

14

15

16

17

18 Marsza ł ek Województwa Pomorskiego

19 Pomorski Kurator O ś wiaty

20 Starosta Tczewski

21 Bank Spó ł dzielczy Skórcz

22 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

23 Przewodnicz ą cy Rady Miejskiej w Pelplinie

24 Wydawnictwo Bernardinum

25 Komisja ds. Profilaktyki i Rozwi ą zywania Problemów Alkoholowych w Pelplinie

26 El ż bieta i Adam Kwidzi ń scy – Pelbud

27 Barbara i Roman Pruszy ń scy – kwiaciarnia Szafirek

28

29 Ks. kanonik Antoni B ą czkowski – rektor Wy ż szego Seminarium Duchownego w Pelplinie

30 Ks. Adam Matuszewski – dyrektor administracyjny WSD w Pelplinie

31 Ks. kanonik Tadeusz Brzezi ń ski – proboszcz parafii katedralnej w Pelplinie

32 Ks. Ireneusz Smagli ń ski – dyrektor Radia G ł os

33 Rufin Wysocki – dyrektor Domu Pomocy Spo ł ecznej w Pelplinie

34 Józef Wasiuk i Lucyna Bieli ń ska – dyrektor i wicedyrektor Zespo ł u Szkó ł nr 1 w Pelplinie

35 Leszek Meler – piekarnia/ciastkarnia Meler

36


Pobierz ppt "Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google