Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Klastra Innowacyjna Medycyna Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Klastra Innowacyjna Medycyna Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Klastra Innowacyjna Medycyna Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013. Marcin Kowalski Human Partner Sp. z o.o. Wrocław, 16.12.2013

2 Wizja i misja klastra Innowacyjna Medycyna. Cele klastra Innowacyjna Medycyna. Korzyści związane z działalnością klastra Innowacyjna Medycyna. Priorytety strategiczne klastra. Procesy wewnątrz klastra. Zasoby służące do realizacji celów klastra. Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013. Plan wystąpienia

3 Strategia musi być na tyle elastyczna, aby Zarząd stowarzyszenia lub członkowie klastra mogli na bieżąco modyfikować wcześniejsze ustalenia. procesem.Strategia klastra nie jest tylko dokumentem, ale jest procesem. Musi więc mieć charakter ciągły i rozwojowy. Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013. Kilka słów o strategii klastra

4 Klastry posiadające sformalizowaną strategię stanowią prawie 69% wszystkich klastrów biorących udział w badaniu PARP (Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012, próba 35 klastrów). Tylko nieznaczna liczba klastrów nie posiada w ogóle strategii rozwoju dostępnej w jakiekolwiek formie, nawet w postaci prezentacji zawierającej jedynie główne cele, misję oraz wizję rozwoju klastra. W trakcie tej edycji badania PARP zidentyfikowano 4 takie klastry. Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.

5

6 Łącząc potencjał pracodawców branży medycznej i jednostek naukowo-badawczych, tworzymy innowacyjne środowisko rozwoju przedsiębiorczości. Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013. Wizja klastra Innowacyjna Medycyna

7 Wspieramy i inicjujemy współpracę na rzecz innowacji w branży medycznej. Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013. Misja klastra

8 Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013. Najważniejsze wartości dla firm w Polsce na tle międzynarodowym Wartości /1/

9 Innowacyjność Otwartość na zmiany Szacunek i zaufanie Współpraca w zespole Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013. Wartości /2/

10 wspólnego celu lub celów.Kluczową kwestią w procesie budowania i wdrażania strategii dla klastra jest wypracowanie i uświadomienie wspólnego celu lub celów. pozna korzyściNikt nie będzie chciał współpracować, jeśli nie będzie świadomy sensu funkcjonowania w inicjatywie klastrowej, a przede wszystkim jeśli nie pozna korzyści, jakie mógłby dzięki niej osiągnąć. Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013. Cele klastra /1/

11 Budowanie sieci współpracy uczestników (lekarzy- menedżerów) w celu rozwoju i/lub osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Wspólne projekty proinnowacyjne zorientowane na tworzenie rozwiązań i oferowania nowej jakości produktów/usług medycznych na rynku. Integracja procesów biznesowych (dystrybucyjnych, zakupowych, marketingowych) w ramach klastra. Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013. Cele strategiczne klastra

12 Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013. Promocja firm - członków i poszerzanie pola współpracy między przedsiębiorcami - zaopatrzenie, marketing Edukacja i wymiana know how – popularyzowanie innowacji wśród lekarzy poprzez szkolenia, seminaria, wizyty studyjne Projektowanie i tworzenie usług medycznych, współpraca B+R, działalność proinnowacyjna Dostęp do środków zewnętrznego finansowania (fundusze unijne 2014-2020, fundusze krajowe) Korzyści udziału w klastrze

13 Wspólne projekty - zorientowane na tworzenie rozwiązań medycznych i promocję klastra (platforma 3 funkcjonalności). Rozwój kompetencji osób będących członkami klastra. Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój klastra i jego inicjatyw. Promocja najlepszych praktyk i wymiana know-how z partnerami z Polski i z zagranicy. Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013. Priorytety strategiczne klastra /perspektywa: 1-3 lat/

14 Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013. Główne procesy klastra 1. Aktywność rynkowa (wspólne zamówienia i zakupy, wspólne kanały dystrybucji, wspólna oferta rynkowa ). 2. Marketing i PR (wspólne działania w zakresie reklamy i promocji, aktywność wystawienniczo -targowa, system identyfikacji wizualnej). 3. Komunikacja w klastrze (regularne spotkania, różnorodność narzędzi i form komunikacji, efektywność i skuteczność wymiany wiedzy oraz poziom nieformalnej wymiany wiedzy). 4. Kreowanie wiedzy i innowacji (wspólne prace nad innowacjami produktowymi, wspólne szkolenia i wyjazdy studyjne).

15 Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013. Procesy klastra /2/

16 Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013. Główne zasoby klastra * Definicja PARP - Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012 - Raport ogólny, (projekt systemowy działanie 2.1.3). Jakie kluczowe zasoby występują w klastrze*: 1. Zasoby ludzkie i know-how klastra 2. Zasoby finansowe 3. Zasoby infrastrukturalne (rzeczowe)

17 Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013. Zasoby klastra Łączne zatrudnienie w podmiotach funkcjonujących w klastrze. Liczba osób prowadzących klaster. Liczba podmiotów uczestniczących w klastrze (przedsiębiorstwa, sektor B+R, IOB). Liczba zatrudnionych w działalności B+R w rdzeniu klastra. Zasoby ludzkie i know-how Parametry oceny:

18 Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013. Procesy klastra Udział środków własnych pochodzących z samofinansowania w całkowitym budżecie klastra. Zewnętrzne środki finansowe pozyskane na projekty klastrowe w okresie do dwóch lat. Budżet klastra w przeliczeniu na członków partycypujących w jego finansowaniu. Zasoby finansowe

19 Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013. Zasoby klastra Dostępność biur i sal konferencyjnych wykorzystywanych na potrzeby klastra. Dostępność laboratoriów dla członków klastra. Powszechność wykorzystania technologii teleinformatycznych w wewnętrznej komunikacji w klastrze. Zasoby infrastrukturalne

20 Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013. Dziękuję Państwu za uwagę Marcin Kowalski Human Partner Sp. z.o.o. e-mail: m.kowalski@humanpartner.pl


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Klastra Innowacyjna Medycyna Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google