Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Klastra „Innowacyjna Medycyna”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Klastra „Innowacyjna Medycyna”"— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Klastra „Innowacyjna Medycyna”
Marcin Kowalski Human Partner Sp. z o.o. Wrocław, Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia

2 Plan wystąpienia Wizja i misja klastra Innowacyjna Medycyna.
Cele klastra Innowacyjna Medycyna. Korzyści związane z działalnością klastra Innowacyjna Medycyna. Priorytety strategiczne klastra. Procesy wewnątrz klastra. Zasoby służące do realizacji celów klastra. Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia

3 Kilka słów o strategii klastra
Strategia musi być na tyle elastyczna, aby Zarząd stowarzyszenia lub członkowie klastra mogli na bieżąco modyfikować wcześniejsze ustalenia. Strategia klastra nie jest tylko „dokumentem”, ale jest procesem. Musi więc mieć charakter ciągły i rozwojowy. Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia

4 W trakcie tej edycji badania PARP zidentyfikowano 4 takie klastry.
Klastry posiadające sformalizowaną strategię stanowią prawie 69% wszystkich klastrów biorących udział w badaniu PARP (Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012, próba 35 klastrów). Tylko nieznaczna liczba klastrów nie posiada w ogóle strategii rozwoju dostępnej w jakiekolwiek formie, nawet w postaci prezentacji zawierającej jedynie główne cele, misję oraz wizję rozwoju klastra. W trakcie tej edycji badania PARP zidentyfikowano 4 takie klastry. Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia

5 Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia

6 Wizja klastra Innowacyjna Medycyna
Łącząc potencjał pracodawców branży medycznej i jednostek naukowo-badawczych, tworzymy innowacyjne środowisko rozwoju przedsiębiorczości. Wizja klastra Innowacyjna Medycyna Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia

7 Wspieramy i inicjujemy współpracę na rzecz innowacji w branży medycznej.
Misja klastra Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia

8 Najważniejsze wartości dla firm w Polsce na tle międzynarodowym
Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia

9 Wartości /2/ Innowacyjność Otwartość na zmiany Szacunek i zaufanie
Współpraca w zespole Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia

10 Cele klastra /1/ Kluczową kwestią w procesie budowania i wdrażania strategii dla klastra jest wypracowanie i uświadomienie wspólnego celu lub celów. Nikt nie będzie chciał współpracować, jeśli nie będzie świadomy sensu funkcjonowania w inicjatywie klastrowej, a przede wszystkim jeśli nie pozna korzyści, jakie mógłby dzięki niej osiągnąć. Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia

11 Cele strategiczne klastra
Budowanie sieci współpracy uczestników (lekarzy- menedżerów) w celu rozwoju i/lub osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Wspólne projekty proinnowacyjne zorientowane na tworzenie rozwiązań i oferowania nowej jakości produktów/usług medycznych na rynku. Integracja procesów biznesowych (dystrybucyjnych, zakupowych, marketingowych) w ramach klastra. Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia

12 Korzyści udziału w klastrze
Promocja firm - członków i poszerzanie pola współpracy między przedsiębiorcami - zaopatrzenie, marketing Edukacja i wymiana know how – popularyzowanie innowacji wśród lekarzy poprzez szkolenia, seminaria, wizyty studyjne Projektowanie i tworzenie usług medycznych, współpraca B+R, działalność proinnowacyjna Dostęp do środków zewnętrznego finansowania (fundusze unijne , fundusze krajowe) Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia

13 Priorytety strategiczne klastra
/perspektywa: 1-3 lat/ Wspólne projekty - zorientowane na tworzenie rozwiązań medycznych i promocję klastra (platforma 3 funkcjonalności). Rozwój kompetencji osób będących członkami klastra. Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój klastra i jego inicjatyw. Promocja najlepszych praktyk i wymiana know-how z partnerami z Polski i z zagranicy. Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia

14 Główne procesy klastra
1. Aktywność rynkowa (wspólne zamówienia i zakupy, wspólne kanały dystrybucji, wspólna oferta rynkowa). 2. Marketing i PR (wspólne działania w zakresie reklamy i promocji, aktywność wystawienniczo -targowa, system identyfikacji wizualnej). 3. Komunikacja w klastrze (regularne spotkania, różnorodność narzędzi i form komunikacji, efektywność i skuteczność wymiany wiedzy oraz poziom nieformalnej wymiany wiedzy). 4. Kreowanie wiedzy i innowacji (wspólne prace nad innowacjami produktowymi, wspólne szkolenia i wyjazdy studyjne). Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia

15 Procesy klastra /2/ Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia

16 Jakie kluczowe zasoby występują w klastrze*:
Główne zasoby klastra Jakie kluczowe zasoby występują w klastrze*: 1. Zasoby ludzkie i know-how klastra 2. Zasoby finansowe 3. Zasoby infrastrukturalne (rzeczowe) * Definicja PARP - Benchmarking klastrów w Polsce – edycja Raport ogólny, (projekt systemowy działanie 2.1.3). Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia

17 Zasoby ludzkie i know-how
Zasoby klastra Zasoby ludzkie i know-how Parametry oceny: Łączne zatrudnienie w podmiotach funkcjonujących w klastrze. • Liczba osób prowadzących klaster. • Liczba podmiotów uczestniczących w klastrze (przedsiębiorstwa, sektor B+R, IOB). • Liczba zatrudnionych w działalności B+R w rdzeniu klastra. Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia

18 Procesy klastra Zasoby finansowe
Udział środków własnych pochodzących z samofinansowania w całkowitym budżecie klastra. Zewnętrzne środki finansowe pozyskane na projekty klastrowe w okresie do dwóch lat. Budżet klastra w przeliczeniu na członków partycypujących w jego finansowaniu. Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia

19 Zasoby infrastrukturalne
Zasoby klastra Zasoby infrastrukturalne Dostępność biur i sal konferencyjnych wykorzystywanych na potrzeby klastra. Dostępność laboratoriów dla członków klastra. Powszechność wykorzystania technologii teleinformatycznych w wewnętrznej komunikacji w klastrze. Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia

20 Dziękuję Państwu za uwagę
Marcin Kowalski Human Partner Sp. z .o.o. Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Klastra „Innowacyjna Medycyna”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google