Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ II edycja ogólnopolskiego konkursu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ II edycja ogólnopolskiego konkursu."— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ II edycja ogólnopolskiego konkursu

2 INFORMACJE koordynator projektu: Monika Łyczkowska uczestnicy/realizatorzy: uczniowie i nauczyciele całej społeczności szkolnej strona konkursu: www.bezpieczna-szkola.com informacje dostępne są także na stronie internetowej naszej szkoły: www.spborkowo.gmina.sierpc.pl

3 W ramach konkursu w naszej szkole były realizowane następujące działania: ZADANIE 1 Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Odpowiedzialni: G. Koszalska, B. Chyżyńska, M. Łyczkowska, M. Makowska

4 W dniu 15 listopada 2013 roku, w klasach I - III przeprowadzona została debata uczniowska na temat: "Polska - moja Ojczyzna", podczas której uczniom przybliżone zostały trudne dla nich pojęcia jak: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. Poprzez odpowiednio dobrane teksty literackie, wiersze i liczne pomoce dydaktyczne uczniowie poszerzyli wiedzę z zakresu edukacji obywatelskiej. Utrwalili symbole narodowe, słuchali piosenki o ojczyźnie, śpiewali hymn, pracowali z mapą Polski, przypomnieli znaczenie Narodowego Święta Niepodległości -11 listopada.

5 21 listopada w klasach IV-VI odbyła się debata na temat: Czy jesteśmy obywatelami naszego państwa, członkami społeczeństwa, przestrzegamy prawa? Została ona poprzedzona prezentacją multimedialną, która przybliżyła uczniom tematykę dotyczącą państwa, jego symboli narodowych, praw obywateli w społeczeństwie. Po obejrzeniu prezentacji uczniowie utrwalali przekazane treści, odpowiadając na pytania zadawane przez nauczycieli prowadzących. Kolejnym punktem spotkania była praca w grupach, podczas której uczniowie opracowywali zagadnienia związane z pojęciami: państwo, prawo, obywatel, społeczeństwo.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 ZADANIE 2 Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko- rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Odpowiedzialni: D. Waćkowska, M. Jagiełło- Salak, A. Marlęga, M. Sobolewska

22 W listopadzie w naszej szkole w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń odbył się konkurs na najlepszy komiks dla uczniów kl. IV-VI Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi. Oto uczniowie klas IV-VI, których prace zostały wyróżnione w konkursie plastycznym: I miejsce: Agata Majorkowska, Sylwia Sawicka II miejsce: Ewa Lewandowska, Monika Kosiorowska III miejsce: Weronika Rakoczy, Maria Skowrońska Wyróżnienia: Patrycja Skibińska, Bartosz Gajewski, Martyna Bruździńska, Natalia Kosiorowska

23

24 Konkurs w klasach I - III Spośród wszystkich zgromadzonych prac jury szkolne wyłoniło 10 najciekawszych, biorąc pod uwagę zgodność treści przedstawionej sytuacji z tematem konkursu oraz estetykę wykonania. Wyróżnieni uczniowie: 1. Julia Jasińska Ia 2. Sebastian Kuźniewski Ib 3. Igor Olczak IIa 4. Łukasz Kacperski IIb 5. Nikola Kowalska IIb 6. Jakub Malanowski IIb 7. Karolina Pokrętowska IIb 8. Julia Spychała IIb 9. Jakub Czarnomski III 10. Maja Grodzicka III

25

26

27

28 ZADANIE 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Odpowiedzialni: wychowawcy kl. I – III M. Chojnacka, M. Łyczkowska, R. Rzeszotarski

29 Dnia 8 listopada 2013 r. gościliśmy w naszej szkole policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu: aspiranta Krzysztofa Fijałkowskiego i sierżanta sztabowego Krzysztofa Dobrzenieckiego. Policjanci przybyli ze swoimi podopiecznymi, psami patrolowo- tropiącymi: Aresem i Nero. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 0-VI.

30 Policjanci przedstawili uczniom zasady bezpieczeństwa jakie należy zachować w kontaktach z obcymi pasami. Zwrócili uwagę na zachowania, jakich należy unikać, które pies mógłby zrozumieć jako zagrożenie lub atak. Dzieci z klas 0, I A,I B, II A, II B, III wzięły udział w spotkaniu z policjantem KPP w Sierpcu. Dotyczyło ono pracy policjanta oraz bezpiecznego poruszania się po drodze i chodniku.

31 27 listopada gościliśmy w naszej szkole ratowników – wolontariuszy z Fundacji A-Dam siebie i Drużyny Ratowniczej PCK przy LO w Sierpcu. Młodzi ratownicy przedstawili pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach akcji pod hasłem Uczymy Pomagać. Wolontariusze zaprezentowali, jak używać defibrylatora AED – urządzenia ratującego życie.

32 Pokaz był wyjątkową i ciekawą lekcją. Zapał, z jakim młodzi ratownicy opowiadali o ratowaniu życia zyskał ogromne uznanie uczniów i nauczycieli naszej szkoły. W bardzo ciekawy sposób pokazali zebranym, jak zachować zimną krew w sytuacjach zagrożenia życia, jak właściwie ułożyć ciało poszkodowanego, udrożnić drogi oddechowe, a także odpowiednio powiadomić służby ratownicze.

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 ZADANIE 4 Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. Czy uczniowie klną i dlaczego... Odpowiedzialni: wychowawcy

43 W ramach realizacji zadania we wszystkich klasach naszej szkoły zostały przeprowadzone pogadanki, których celem było uświadomienie uczniom, czym jest dobro osobiste człowieka. Zwrócenie szczególnej uwagi na temat nietykalności cielesnej i naruszania godności osobistej. W czasie dyskusji pojawiły się tematy dotyczące relacji chłopcy – dziewczęta i kultura osobista. Uczniowie omawiali przyczyny złych zachowań i sposoby rozwiązywania problemów związanych z występującą agresją słowną.

44 W starszych klasach rozmawiano o zmianach, jakie są związane z okresem dojrzewania, o wzajemnym traktowaniu się dziewczynek i chłopców, o emocjach towarzyszących zjawisku oraz należnym wzajemnym szacunku. Układano listę najważniejszych zasad we wzajemnych kontaktach dziewczynek i chłopców, wykonywano plakaty związane z poruszaną tematyką, odgrywano scenki.

45

46

47

48

49

50

51 ZADANIE 5 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić. Odpowiedzialni: pielęgniarka szkolna, Z. Gutkowska, O. Wilkońska

52 27 stycznia 2014 roku odbyło się konwersatorium nt.: Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?. Uczniowie obejrzeli filmy na DVD, zaprezentowali wystawę przygotowanych wcześniej plakatów. Następnie odbyła się dyskusja, wymiana zdań oraz refleksja uczniów. W dyskusji wzięli dział uczniowie oraz szkolna pielęgniarka, do której były kierowane różnego rodzaju pytania na ww. temat. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki o narkotykach, dopalaczach i tytoniu przygotowane przez uczniów klas VI.

53

54

55

56 ZADANIE 6 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki". Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę. Odpowiedzialni: M. Łyczkowska, R. Rzeszotarski

57 22 marca przywitaliśmy tę, na którą czekaliśmy wiele zimowych dni- WIOSNĘ. Tradycyjnie już obchody Dnia Wiosny związane są w naszej szkole ze sportem i dobrą zabawą. Tego dnia, spotkaliśmy się na hali, by pokazać, że umiemy zachowywać się, grać i kibicować fair play. Na początku p. M. Łyczkowska wprowadziła wszystkich w tematykę związaną z grupami podwórkowymi, krótko charakteryzując specyficzny strój i zachowanie kiboli, blokersów i dresiarzy.

58 Ciekawym dopełnieniem wykładu była prezentacja uczniów naszej szkoły, którzy z chęcią wcielili się w przypisane im role. Następnie wszyscy zgodnie stwierdzili, że potępiają zachowania negatywne wobec innych i dowiodą tego podczas dzisiejszego dnia. Uczniowie chętnie brali udział w ciekawych konkursach i zawodach sportowych, które przygotowali wychowawcy klas. Na koniec rozstrzygnięto konkurs na najciekawsze przebranie.

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 ZADANIE 7 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność. Odpowiedzialni: I.Szczepańska, J.Gadomska, M. Makowska, E. Motyka, O. Wilkońska

70 W klasach I - III Na początku zajęć, poprzez burzę mózgów, uczniowie zapoznali się z pojęciem niepełnosprawność. Omówione zostało słownictwo o charakterze pozytywnym i negatywnym. Prowadzący przedstawił także rodzaje niepełnosprawności i symbole z nimi związane, odwołując się do doświadczeń dzieci. Po wstępie nastąpiły zajęcia właściwe dotyczące niepełnosprawności związanej z fizycznością, czyli inwalidztwa. Po przeczytaniu krótkiego opowiadania pt. No to co? o Grzesiu, który bał się iść do nowej szkoły ze względu na swoją niepełnosprawność, nauczyciel nawiązał z dziećmi pogadankę dotyczącą właściwych postaw akceptujących inwalidów. Na koniec każde dziecko przygotowało pracę plastyczną pt. Mój przyjaciel jest inwalidą.

71

72

73

74 3 grudnia 2013 roku obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji członkowie Szkolnego koła PCK przygotowali krótki apel dla społeczności szkolnej pt. Tolerancja. Bez tytułowej tolerancji niemożliwe byłoby egzystowanie osób, grup i społeczeństw. Tolerancja dla osób niepełnosprawnych jest niezwykle ważna. Dzięki niej mogą się poczuć pełnoprawnymi obywatelami i wartościowymi ludźmi.

75 Ten ważny dzień był pretekstem do realizacji naszego zadania. Uczennice Aneta Brdak i Patrycja Skibińska z klasy VI b przygotowały ulotkę. Rysunki wykonała Marta Krokosz z klasy VIa.

76

77

78

79 ZADANIE 8 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy. Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych. Odpowiedzialni: G. Koszalska, D. Waćkowska, M. Chojnacka, M. Łyczkowska

80 Problematykę zajęć dzieci z klas I- III poznały m.in. poprzez opowiadanie: "Pomagaj innym" B. Jacewicz, improwizacje mimiczne radości i smutku oraz pokaz prezentów różniących się od siebie wizualnie i pod względem zawartości. W problematykę pomocy psychologiczno - pedagogicznej wprowadziła uczniów zaproszona pani pedagog. Dzieci dowiedziały się, jakie są formy pomocy udzielane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną uczniom mającym różnorodne problemy w domu i szkole. Podsumowaniem zajęć było praca w grupach.

81 W klasach IV- VI zebrani dowiedzieli się, w jakich instytucjach mogą szukać pomocy. Prowadzące podkreślały, że rodzina nie jest pozostawiona samej sobie. Szczególną troską otacza się dzieci, gdyż to one najczęściej cierpią z powodu biedy, uzależnień rodziców, eurosieroctwa i związanej z nim samotności. Następnie uczniowie pracowali w grupach, tworząc mapy myśli związane z przyczynami osamotnienia w społeczeństwie i odczuciami osób odrzuconych, osamotnionych. Zebrane informacje posłużyły za punkt wyjścia do spotkania z p. Danutą Cywińską-Parulską- kuratorem sądowym IV Zamiejscowego Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Płocku z siedzibą.

82

83

84

85

86

87

88

89

90 ZADANIE 9 Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia... Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne. Odpowiedzialni: wychowawcy kl. I – III, M. Sobolewska, A. Marlęga, E. Motyka

91 Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom ich prawi obowiązków w myśl zasady Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia… oraz przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy. Zajęcia przeprowadzone były w formie pokazu multimedialnego, przedstawiającego prawa i obowiązki dziecka, dokumenty regulujące ochronę praw dziecka, przestrzeganie prawa w państwie, przestrzeganie prawa drogowego, przestrzeganie prawa w szkole, przestrzeganie prawa w Internecie, odpowiedzialność prawną nieletnich, czyny zabronione popełniane przez nieletnich, środki wychowawczo-poprawcze.

92 Uczniowie obejrzeli również film pt.: Życie to nie gra opowiadający o konsekwencjach czynów karalnych w życiu dorosłym. Przestrzeganie prawa było tematem spotkania uczniów z policjantem mł. asp. Krzysztofem Kosiorkiem z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu. Policjant wyjaśnił czym jest demoralizacja, wykroczenie i przestępstwo. Podał uczniom przykłady czynów zabronionych i sankcje grożące za ich popełnienie. Zwrócił uwagę uczniów na ich bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu. Uświadomił, że wypowiadając się jako osoba anonimowa, wcale nią nie jesteśmy.

93

94

95

96

97

98

99 ZADANIE 10 Podsumowanie i ewaluacja projektu. Ocena co i w jakim stopniu zostało zapamiętane przez jego uczestników. Odpowiedzialni: M. Łyczkowska, M. Makowska

100 Najbardziej podobał mi się pokaz pierwszej pomocy. Dowiedziałam się, jak będę mogła uratować komuś życie, jeśli będzie taka potrzeba. Paulina Dowiedziałem się, które strony internetowe są niebezpieczne. Mateusz Zapamiętałam apel o niepełnosprawności. Patrycja

101 Dowiedziałam się wiele o narkotykach i dopalaczach. Filmy i rozmowy uświadomiły mi, że jest to złe. Marta Wiem więcej jak postępować w trudnych sytuacjach w rodzinie, jakie mam prawa. Maria Dostaliśmy ciekawe ulotki o narkotykach, bezpieczeństwie i niepełnosprawności. Ewa

102 Wiem, jak należy traktować osoby niepełnosprawne. Magda Podobały mi się ćwiczenia pierwszej pomocy na fantomach. Sylwia Najbardziej podobał mi się pokaz udzielania pomocy. Zdziwiło mnie, że tyle wypadków jest związanych z dopalaczami i narkotykami. Mateusz

103 Dowiedzieliśmy się, jak postępować, gdy ktoś namawia nas do brania narkotyków. Weronika Podobały mi się przebrania za blokersów, kiboli i dresiarzy na pierwszy dzień wiosny. Dominik Nauczyłem się pracować w grupie oraz tolerancji dla różnych osób. Krzysztof

104 Robiłam z koleżankami plakat o papierosach, alkoholu i narkotykach. Bardzo mi się to podobało. Wiktoria Trzeba chodzić do szkoły i uczyć się, bo to jest nasz obowiązek. Dominika Dowiedziałem się, że trzeba być ostrożnym w Internecie, uważać, jakie zdjęcia się tam zamieszcza i z kim się rozmawia. Artur

105 Oglądaliśmy filmy o nietykalności osobistej. Uświadomiliśmy sobie, co jest dobre a co złe. Patrycja Najbardziej podobało mi się spotkanie z policjantem i rozmowa o prawie i karach. Hubert Policjant i pani kurator wiele opowiedzieli nam o prawie i sposobach karania osób nieletnich i dorosłych. Patryk

106 Spotkanie z panią kurator uświadomiło mi, co można, a czego nie należy robić i gdzie szukać pomocy. Anna Były ciekawe konkursy i fajne nagrody. Sylwia Atmosfera na zajęciach była bardzo pozytywna. Aneta

107

108

109 Dziękujemy za uwagę Prezentację wykonały: M. Makowska M. Łyczkowska


Pobierz ppt "BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ II edycja ogólnopolskiego konkursu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google