Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wykorzystanie środków RPO WSL 2007-2013 w POWIECIE MYSZKOWSKIM październik 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wykorzystanie środków RPO WSL 2007-2013 w POWIECIE MYSZKOWSKIM październik 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wykorzystanie środków RPO WSL 2007-2013 w POWIECIE MYSZKOWSKIM październik 2010 r.

2 RPO WSL w subregionach

3 Subregion północny

4 Powiat myszkowski

5

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki obejmuje wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, w latach 2007-2013 Całość środków = 11,4 mld Euro w tym alokacja dla Województwa Śląskiego: 738 062 125 Euro Cel główny PO Kapitał Ludzki: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

8 Największe zainteresowanie wnioskodawców: Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – łącznie 2014 wniosków Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 1737 wniosków Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – 1127 wniosków

9 Wybrane wskaźniki realizacji PO KL w województwie stan na 30.06.2010 r. 6576 osób uzyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej 12 716 klientów instytucji pomocy społecznej objęto kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów 4240 pracujących osób dorosłych zakończyło udział w projektach szkoleniowych 2316 dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich

10 Wybrane wskaźniki realizacji PO KL w województwie stan na 30.06.2010 r. 312 nauczycieli uczestniczyło w krótkich formach doskonalenia zawodowego ok.800 uczniów objęto wsparciem stypendialnym 1704 osoby dorosłe uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym 132 735 osób łącznie wzięło udział w projektach, w tym 60,57% kobiet

11 Projekty realizowane w subregionie: największy projekt w powiecie: Droga do aktywności zawodowej – projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.3 realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy całkowita wartość: 13,3 mln PLN największy projekt wyłoniony w trybie konkursowym: Na pytanie: Praktyka? - Odpowiadam: TAK w ramach Poddziałania 6.1.2 realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy wartość projektu: 2,7 mln PLN

12 Od początku realizacji PO KL do dnia 19 października br. podmioty z powiatu myszkowskiego: otrzymały dofinansowanie na realizację 21 projektów o wartości 41,7 mln PLN w tym: 14 umów o dofinansowanie projektów konkursowych o wartości 7,4 mln PLN 7 projektów systemowych, na które w latach 2008-2010 zakontraktowano środki o wartości 34,3 mln PLN

13 Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) ma umożliwić operatorom sieci dostępowych świadczenie nowoczesnych usług szerokopasmowych docelowo w zakresie NGN, stając się tym samym medium umożliwiającym znaczący rozwój usług IT w regionie. Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa Śląskiego szerokopasmowej infrastruktury światłowodowej, która będzie umożliwiała optymalny rozwój usług telekomunikacyjnych w obszarze łączności szerokopasmowej docelowo umożliwiającej świadczenie na rynku telekomunikacyjnym usług nowej generacji, gdzie przepustowość do użytkownika końcowego obejmuje poziom min. 40 Mb/s. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

14 Obszary inwestycyjne planowanej sieci

15 Finansowanie projektu: Wartość Całkowity koszt projektu 68 965 975 zł W tym: wydatki kwalifikowane 55 975 792 zł Wydatki niekwalifikowane 12 990 183 zł Koszty projektu

16 PROJEKT Śląskiego System Informacji Turystycznej nosi znamiona projektu systemowego / kluczowego: realizowany będzie na terenie całego województwa 12 powiatów i 11 miast na prawach powiatu: 33 nowopowstałe punkty informacji turystycznej 34 zmodernizowane punkty informacji turystycznej 101 infokiosków (61 zewnętrznych, 9 zewnętrznych wolnostojących, 31 wewnętrznych)

17 Komponent analogowy (ASIT): Wyposażenie punktów IT w jednolite meble, stojaki na materiały promocyjne, oznakowanie jednostki IT. (1 150 tys. zł) Opracowanie i dystrybucja drukowanych materiałów informacyjno – promocyjnych (860 tys. egzemplarzy, łączny koszt ok. 3,3 mln zł)

18 wyposażenie punktów informacji turystycznej w odpowiedni sprzęt: - komputery wraz z oprogramowaniem - projektory multimedialne - cyfrowe aparaty fotograficzne i kamery - GPS - y oraz audioprzewodniki - faxy, telefony - skanery, drukarki itp. - infokioski - Łącznie za ok. 3 300 tys. zł zakup i wdrożenie technologii intranet rozbudowa portalu GoSilesia.pl Łącznie za ok. 3 000 tys. zł

19 Jednolite oznakowanie dojścia i dojazdu do punktów informacji turystycznej Kompleksowe oznakowanie atrakcji turystycznych Województwa Śląskiego o znaczeniu regionalnym ( 193 atrakcje, 908 znaków) Łącznie za ok. 930 tys. zł

20 Do Województwa Śląskiego przyjedzie niebawem osiem ELF-ów, czyli nowoczesnych pociągów. Dołączą one do zakupionych w ubiegłym roku czterech Flirtów. To nowoczesne, klimatyzowane pociągi z niskopodłogowymi wagonami, które są dostosowane tak, by mogli z nich korzystać niepełnosprawni. Jeden z takich nowoczesnych składów obsługuje bardzo popularną trasę Częstochowa – Gliwice zapewniając odpowiedni komfort pasażerom. Nowoczesność na torach

21 Subregion północny Projekty zrealizowane dzięki wsparciu R egionalnego P rogramu O peracyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 powiat myszkowski PRZYKŁADY

22 Zakup wyposażenia medycznego wraz z modernizacją infrastruktury budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju metodą poprawy jakości usług medycznych w Gminie Poraj Wartość wkładu Unii Europejskiej 352 680,34 PLN Infrastruktura lecznictwa otwartego

23 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kotowicach Wartość wkładu Unii Europejskiej 132 437,19 PLN

24 Przebudowa ulicy Stary Rynek i Placu Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej miasta Wartość wkładu Unii Europejskiej 2 293 081,55 PLN Rewitalizacja – małe miasta

25 Infrastruktura kultury Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury etap I Wartość wkładu Unii Europejskiej 692 743,05 PLN

26 Promocja kultury Jubileusz 700-lecia Paulinów - Koncert Oratorium Leśniowskiego Siedem Pieśni Marii Wartość wkładu Unii Europejskiej 229 355,00 PLN

27 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na terenie gminy Koziegłowy Wartość wkładu Unii Europejskiej 399 749,98 PLN

28 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Przebudowa systemu ciepłowniczego na system przyjazny środowisku w budynkach użyteczności publicznej w gminie Poraj Wartość wkładu Unii Europejskiej 232 781,06 PLN

29 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Słoneczny basen w Myszkowie Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii cieplnej służącej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby krytej pływalni i biura MOSiR w Myszkowie Wartość wkładu Unii Europejskiej 589 435,77 PLN

30 Rewitalizacja rynku w Koziegłowach Wartość wkładu Unii Europejskiej 1 622 204,60 PLN Rewitalizacja – małe miasta

31 Rozbudowa i modernizacja szpitala 8 mln.zł

32 Inwestycje drogowe Wybrane inwestycje drogowe w powiecie myszkowskim: budowa ronda w Myszkowie – koszt 3 300 000 zł przebudowa drogi Choroń – Poraj – koszt 12 256 903, 48 zł - wartość wkładu Unii Europejskiej 10 244 000 zł przebudowa drogi w Bliżycach – koszt 4 534 180, 37 zł - wartość wkładu Unii Europejskiej 3 555 719,20 zł przebudowa drogi Helenówka – Jaworznik – koszt 2 179 303 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 1 500 000 zł przebudowa drogi Krusin – Winowo – koszt 852 tys. zł (Schetynówka)

33 Inwestycje sportowe Wybrane inwestycje dofinansowane w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej: budowa hali sportowej przy gimnazjum w Koziegłowach - 974 tys. zł budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko – 300 tys. zł budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Poraju – 742 tys. zł budowa hali sportowej w Gminie Żarki – 450 tys. zł Kompleksy Sportowe Moje Boisko-Orlik 2012: na terenie powiatu myszkowskiego w latach 2008 – 2010 powstało 6 obiektów sportowych typu Orlik – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła - 2 000 000 zł

34 Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z pracami adaptacyjnymi dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Wartość wkładu Unii Europejskiej 1 907 247,18 PLN Infrastruktura lecznictwa zamkniętego

35 Dziękuję za uwagę Mariusz Kleszczewski Członek Zarządu Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wykorzystanie środków RPO WSL 2007-2013 w POWIECIE MYSZKOWSKIM październik 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google