Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wykorzystanie środków RPO WSL 2007-2013 w POWIECIE MYSZKOWSKIM październik 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wykorzystanie środków RPO WSL 2007-2013 w POWIECIE MYSZKOWSKIM październik 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wykorzystanie środków RPO WSL w POWIECIE MYSZKOWSKIM październik 2010 r.

2 RPO WSL w subregionach

3 Subregion północny

4 Powiat myszkowski

5

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki obejmuje wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, w latach Całość środków = 11,4 mld Euro w tym alokacja dla Województwa Śląskiego: Euro Cel główny PO Kapitał Ludzki: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

8 Największe zainteresowanie wnioskodawców: Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – łącznie 2014 wniosków Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 1737 wniosków Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – 1127 wniosków

9 Wybrane wskaźniki realizacji PO KL w województwie stan na r osób uzyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej klientów instytucji pomocy społecznej objęto kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów 4240 pracujących osób dorosłych zakończyło udział w projektach szkoleniowych 2316 dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich

10 Wybrane wskaźniki realizacji PO KL w województwie stan na r. 312 nauczycieli uczestniczyło w krótkich formach doskonalenia zawodowego ok.800 uczniów objęto wsparciem stypendialnym 1704 osoby dorosłe uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym osób łącznie wzięło udział w projektach, w tym 60,57% kobiet

11 Projekty realizowane w subregionie: największy projekt w powiecie: Droga do aktywności zawodowej – projekt systemowy w ramach Poddziałania realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy całkowita wartość: 13,3 mln PLN największy projekt wyłoniony w trybie konkursowym: Na pytanie: Praktyka? - Odpowiadam: TAK w ramach Poddziałania realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy wartość projektu: 2,7 mln PLN

12 Od początku realizacji PO KL do dnia 19 października br. podmioty z powiatu myszkowskiego: otrzymały dofinansowanie na realizację 21 projektów o wartości 41,7 mln PLN w tym: 14 umów o dofinansowanie projektów konkursowych o wartości 7,4 mln PLN 7 projektów systemowych, na które w latach zakontraktowano środki o wartości 34,3 mln PLN

13 Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) ma umożliwić operatorom sieci dostępowych świadczenie nowoczesnych usług szerokopasmowych docelowo w zakresie NGN, stając się tym samym medium umożliwiającym znaczący rozwój usług IT w regionie. Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa Śląskiego szerokopasmowej infrastruktury światłowodowej, która będzie umożliwiała optymalny rozwój usług telekomunikacyjnych w obszarze łączności szerokopasmowej docelowo umożliwiającej świadczenie na rynku telekomunikacyjnym usług nowej generacji, gdzie przepustowość do użytkownika końcowego obejmuje poziom min. 40 Mb/s. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

14 Obszary inwestycyjne planowanej sieci

15 Finansowanie projektu: Wartość Całkowity koszt projektu zł W tym: wydatki kwalifikowane zł Wydatki niekwalifikowane zł Koszty projektu

16 PROJEKT Śląskiego System Informacji Turystycznej nosi znamiona projektu systemowego / kluczowego: realizowany będzie na terenie całego województwa 12 powiatów i 11 miast na prawach powiatu: 33 nowopowstałe punkty informacji turystycznej 34 zmodernizowane punkty informacji turystycznej 101 infokiosków (61 zewnętrznych, 9 zewnętrznych wolnostojących, 31 wewnętrznych)

17 Komponent analogowy (ASIT): Wyposażenie punktów IT w jednolite meble, stojaki na materiały promocyjne, oznakowanie jednostki IT. (1 150 tys. zł) Opracowanie i dystrybucja drukowanych materiałów informacyjno – promocyjnych (860 tys. egzemplarzy, łączny koszt ok. 3,3 mln zł)

18 wyposażenie punktów informacji turystycznej w odpowiedni sprzęt: - komputery wraz z oprogramowaniem - projektory multimedialne - cyfrowe aparaty fotograficzne i kamery - GPS - y oraz audioprzewodniki - faxy, telefony - skanery, drukarki itp. - infokioski - Łącznie za ok tys. zł zakup i wdrożenie technologii intranet rozbudowa portalu GoSilesia.pl Łącznie za ok tys. zł

19 Jednolite oznakowanie dojścia i dojazdu do punktów informacji turystycznej Kompleksowe oznakowanie atrakcji turystycznych Województwa Śląskiego o znaczeniu regionalnym ( 193 atrakcje, 908 znaków) Łącznie za ok. 930 tys. zł

20 Do Województwa Śląskiego przyjedzie niebawem osiem ELF-ów, czyli nowoczesnych pociągów. Dołączą one do zakupionych w ubiegłym roku czterech Flirtów. To nowoczesne, klimatyzowane pociągi z niskopodłogowymi wagonami, które są dostosowane tak, by mogli z nich korzystać niepełnosprawni. Jeden z takich nowoczesnych składów obsługuje bardzo popularną trasę Częstochowa – Gliwice zapewniając odpowiedni komfort pasażerom. Nowoczesność na torach

21 Subregion północny Projekty zrealizowane dzięki wsparciu R egionalnego P rogramu O peracyjnego Województwa Śląskiego na lata powiat myszkowski PRZYKŁADY

22 Zakup wyposażenia medycznego wraz z modernizacją infrastruktury budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju metodą poprawy jakości usług medycznych w Gminie Poraj Wartość wkładu Unii Europejskiej ,34 PLN Infrastruktura lecznictwa otwartego

23 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kotowicach Wartość wkładu Unii Europejskiej ,19 PLN

24 Przebudowa ulicy Stary Rynek i Placu Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej miasta Wartość wkładu Unii Europejskiej ,55 PLN Rewitalizacja – małe miasta

25 Infrastruktura kultury Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury etap I Wartość wkładu Unii Europejskiej ,05 PLN

26 Promocja kultury Jubileusz 700-lecia Paulinów - Koncert Oratorium Leśniowskiego Siedem Pieśni Marii Wartość wkładu Unii Europejskiej ,00 PLN

27 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na terenie gminy Koziegłowy Wartość wkładu Unii Europejskiej ,98 PLN

28 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Przebudowa systemu ciepłowniczego na system przyjazny środowisku w budynkach użyteczności publicznej w gminie Poraj Wartość wkładu Unii Europejskiej ,06 PLN

29 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Słoneczny basen w Myszkowie Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii cieplnej służącej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby krytej pływalni i biura MOSiR w Myszkowie Wartość wkładu Unii Europejskiej ,77 PLN

30 Rewitalizacja rynku w Koziegłowach Wartość wkładu Unii Europejskiej ,60 PLN Rewitalizacja – małe miasta

31 Rozbudowa i modernizacja szpitala 8 mln.zł

32 Inwestycje drogowe Wybrane inwestycje drogowe w powiecie myszkowskim: budowa ronda w Myszkowie – koszt zł przebudowa drogi Choroń – Poraj – koszt , 48 zł - wartość wkładu Unii Europejskiej zł przebudowa drogi w Bliżycach – koszt , 37 zł - wartość wkładu Unii Europejskiej ,20 zł przebudowa drogi Helenówka – Jaworznik – koszt zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego zł przebudowa drogi Krusin – Winowo – koszt 852 tys. zł (Schetynówka)

33 Inwestycje sportowe Wybrane inwestycje dofinansowane w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej: budowa hali sportowej przy gimnazjum w Koziegłowach tys. zł budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko – 300 tys. zł budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Poraju – 742 tys. zł budowa hali sportowej w Gminie Żarki – 450 tys. zł Kompleksy Sportowe Moje Boisko-Orlik 2012: na terenie powiatu myszkowskiego w latach 2008 – 2010 powstało 6 obiektów sportowych typu Orlik – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła zł

34 Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z pracami adaptacyjnymi dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Wartość wkładu Unii Europejskiej ,18 PLN Infrastruktura lecznictwa zamkniętego

35 Dziękuję za uwagę Mariusz Kleszczewski Członek Zarządu Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia Katowice


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wykorzystanie środków RPO WSL 2007-2013 w POWIECIE MYSZKOWSKIM październik 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google