Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspólnie na Zamojszczyźnie Wspólnie na Zamojszczyźnie- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspólnie na Zamojszczyźnie Wspólnie na Zamojszczyźnie- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Wspólnie na Zamojszczyźnie Wspólnie na Zamojszczyźnie- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 INFORMACJE O PROJEKCIE Realizator projektu: Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides z siedzibą w Lublinie Partner projektu: Powiat Zamojski Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału III sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Dobre rządzenie - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Okres realizacji projektu: 01.11.2013 – 30.06.2015 Obszar realizacji projektu: Powiat Zamojski Odbiorcy projektu : jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe INFORMACJE O PROJEKCIE C.D

4 UCZESTNICY PROJEKTU Jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe z terenu powiatu zamojskiego. Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu zamojskiego; pracownicy, członkowie, wolontariusze organizacji pozarządowych z terenu powiatu zamojskiego.

5 IDEA PROJEKTU Projekt Wspólnie na Zamojszczyźnie jest odpowiedzią na wyniki diagnozy współpracy międzysektorowej w powiecie zamojskim, opracowanej w ramach realizacji projektu Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego realizowanego od 2012 roku do chwili obecnej, Diagnoza współpracy samorządu z organizacjami została przeprowadzona w I kwartale 2013 roku, Wyniki diagnozy wskazują na chęć partnerskiej współpracy w zakresie realizacji zadań publicznych zarówno ze strony samorządu jak i organizacji

6 CEL GŁÓWNY PROJEKTU Celem realizacji projektu Wspólnie na Zamojszczyźnie jest poprawa standardów współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu zamojskiego w oparciu o Model Współpracy rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

7 ZADANIA STOWARZYSZENIA BONA FIDES ocena współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu zamojskiego, utworzenie Zamojskiego Centrum Dialogu Społecznego, wdrażanie modelu współpracy międzysektorowej na terenie powiatu zamojskiego, promocja współpracy międzysektorowej, zarządzanie projektem.

8 ZADANIA PARTNERA PROJEKTU Powiat zamojski jako wspólnota samorządowa wspiera działania realizowane w ramach projektu poprzez: - wsparcie realizatora projektu w zakresie kontaktu z samorządami, - udział przedstawicieli powiatu zamojskiego w Grupie Sterującej projektem* - udostępnienie lokalu na funkcjonowanie Zamojskiego Centrum Dialogu Społecznego W skład Grupy Sterującej wejdą przedstawiciele realizatora i partnera projektu, a jej zadaniem będzie podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących projektu, kontrola nad prawidłową realizacją i stopniem osiągnięcia zamierzonych celów i rezultatów

9 ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE Udział w projekcie wziąć mogą pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu zamojskiego; pracownicy, członkowie, wolontariusze organizacji pozarządowych z terenu powiatu zamojskiego.* Rekrutacja będzie prowadzona do momentu pozytywnego zakwalifikowania minimum 64 osób, w trybie ciągłym Zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Projektu w Lublinie, podczas spotykań informacyjno-promocyjnych i w biurze Zamojskiego Centrum Dialogu Społecznego w Zamościu Warunkiem udziału w projekcie jest dostarczenie prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych (deklaracja uczestnictwa, kwestionariusz zgłoszeniowy, wymagane oświadczenia) * Projekt zakłada udział 1 powiatu, 7 gmin i min. 20 organizacji pozarządowych

10 REZULTATY PROJEKTU 8 samorządów lokalnych, które wdrożą standardy współpracy z organizacjami pozarządowymi, 8 międzysektorowych zespołów do spraw ds. współpracy, 8 wypracowanych standardów konsultacji społecznych, 8 opracowań dotyczących wypracowania polityk publicznych, 8 wypracowanych standardów współpracy finansowej, 15 oddolnych inicjatyw społecznych realizowanych w partnerstwie

11 Karolina Pietrzak Administrator projektu BIURO PROJEKTU Lublin 20-080, Ul. Niecała 4/5a, Tel. 535 000 523 www.wspolnienazamojszczyznie.eu e-mail: wspolnie@stowarzyszeniebonafides.pl Zapraszam do udziału w projekcie


Pobierz ppt "Wspólnie na Zamojszczyźnie Wspólnie na Zamojszczyźnie- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google