Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MANEWRY WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU: mama miejsce podczas rozpoczynania jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MANEWRY WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU: mama miejsce podczas rozpoczynania jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu."— Zapis prezentacji:

1

2 MANEWRY

3 WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU: mama miejsce podczas rozpoczynania jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego przyprzy wjeżdżaniu na drogę np. ze strefy zamieszkania, z nieruchomości, z pasa ruchu dla pojazdów powolnych, z pobocza, z parkingu, z drogi dla rowerów na jezdnię

4 WYMIJANIE Wymijanie jest to manewr drogowy zachodzący wówczas, gdy dwa pojazdy są w ruchu i poruszają się w przeciwnych kierunkach, po różnych pasach ruchu.

5 OMIJANIE Omijanie jest to manewr drogowy zachodzący wówczas, gdy jadący pojazd spotyka na swojej drodze przeszkodę lub inny stojący pojazd.

6 Podczas omijania motorowerzysta powinien: 1.Upewnić się 2.Zasygnalizować lewą ręką zamiar omijania 3.Ponownie upewnić się i rozpocząć omijanie 4.Ominąć przeszkodę 5.Po ominięciu zmienić ponownie pas ruchu 6.Zająć miejsce przy prawej krawędzi jezdni

7 Omijać nie wolno: PojazduPojazdu przed przejściem dla pieszych, który ustępuje pierwszeństwa pieszym, czekającego na otwarcie ruchu przed przejazdem kolejowym,

8 WYPRZEDZANIE Wyprzedzanie jest to manewr drogowy zachodzący wówczas, gdy obydwa pojazdy są w ruchu, poruszają się w tym samym kierunku, a pojazd jadący z tyłu zwiększa swoją prędkość, zjeżdża na lewą stronę pojazdu wyprzedzanego i wraca na swój pas, ale już jako pierwszy ( przed pojazd wyprzedzany ).

9 Podczas wyprzedzania motorowerzysta powinien: 1.Upewnić się 2.Zasygnalizować lewą ręką zamiar wyprzedzania 3.Ponownie upewnić się 4.Zmienić pas ruchu 5.Wyprzedzić 6.Upewnić się 7.Zasygnalizować prawą ręką zamiar zmiany pasa ruchu 8.Zająć miejsce przy prawej krawędzi jezdni

10 Wyprzedzać nie wolno: PrzyPrzy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, NaNa zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, skrzyżowaniach (wyjątek: skrzyżowania o ruchu kierowanym i o ruchu okrężnym), przejazdach kolejowych, tramwajowych i bezpośrednio przed nimi,

11 Wyprzedzać nie wolno: przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi (wyjątek: przejścia o ruchu kierowanym), Wmiejscu, w którym nastąpiłoby najechanie na linie ciągłe podczas wyprzedzania, GdyGdy nie ma miejsca na ten manewr, jest zła widoczność, PojazduPojazdu uprzywilejowanego w ruchu.

12 Zmiana pasa ruchu Zmieniając pas ruchu, należy zachować szczególną ostrożność oraz upewnić się, czy nie spowoduje to zajechania drogi innym uczestnikom ruchu. Zmiana pasa ruchu musi być odpowiednio wcześnie zasygnalizowana.

13 Przy skręcaniu w prawo rowerzysta powinien: 1.Upewnić się 2.Zasygnalizować prawą ręką zamiar skrętu 3.Zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni 4.Ostrożnie skręcić w prawo

14 Przy skręcaniu w lewo rowerzysta powinien: 1.Upewnić się 2.Zasygnalizować lewą ręką zamiar skrętu 3.Ponownie upewnić się 4.Zbliżyć się do środka jezdni 5.Upewnić się 6.Zasygnalizować 7.Ostrożnie skręcić w lewo 8.Zająć miejsce przy prawej krawędzi jezdni

15 Przy skręcaniu w lewo z drogi jednokierunkowej rowerzysta powinien: 1.Upewnić się 2.Zasygnalizować lewą ręką zamiar skrętu 3.Ponownie upewnić się 4.Zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni 5.Upewnić się 6.Zasygnalizować 7.Ostrożnie skręcić w lewo 8.Zająć miejsce przy prawej krawędzi jezdni

16 Zawracanie Podczas wykonywania tego manewru należy stosować takie same zasady, jakie obowiązują przy skręcaniu w lewo. Zawracając rowerzysta powinien zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom poruszającym się po drodze.

17 Zawracanie jest zabronione: W tunelach, na mostach i wiaduktach, Na drogach jednokierunkowych, Na autostradach, W miejscach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego lub ruch ten utrudnić.


Pobierz ppt "MANEWRY WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU: mama miejsce podczas rozpoczynania jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google