Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Platforma Technologiczna "Bezpieczeństwo pracy w przemyśle" GRUPA 4: EDUKACJA I ROZWÓJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA I ROZWÓJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Platforma Technologiczna "Bezpieczeństwo pracy w przemyśle" GRUPA 4: EDUKACJA I ROZWÓJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA I ROZWÓJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA."— Zapis prezentacji:

1 Polska Platforma Technologiczna "Bezpieczeństwo pracy w przemyśle" GRUPA 4: EDUKACJA I ROZWÓJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA I ROZWÓJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA STRATEGICZNY PROGRAM BADAWCZY PPT – BPP Grupa 4 "EDUKACJA I ROZWÓJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA"

2 Polska Platforma Technologiczna "Bezpieczeństwo pracy w przemyśle" GRUPA 4: EDUKACJA I ROZWÓJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA I ROZWÓJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA Cele działalności GRUPY 4 Rozwój innowacyjnych metodologii i środków kształcenia kadry inżynieryjno-technicznej dla przemysłu w zakresie problematyki związanej z bezpieczeństwem pracy i ergonomią Metodyczne i technologiczne wsparcie procesu kształcenia: –projektantów i konstruktorów w zakresie projektowania środków pracy zgodnie z zasadami bhp i ergonomii –kadry kierowniczej w zakresie organizacji procesów technologicznych i stanowisk pracy z uwzględnieniem bhp i ergonomii Rozwój nowoczesnych platform i środków dydaktycznych kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w zakresie bhp i ergonomii oraz specjalistów w tej dziedzinie

3 Polska Platforma Technologiczna "Bezpieczeństwo pracy w przemyśle" GRUPA 4: EDUKACJA I ROZWÓJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA I ROZWÓJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA Tematyka prac badawczych Stymulowanie rozwoju edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny oraz ergonomii w środowisku pracy poprzez kreację: –efektywnych metod nauczania –nowoczesnych środków dydaktycznych –oryginalnych zastosowań współczesnych technologii przekazu informacji

4 Polska Platforma Technologiczna "Bezpieczeństwo pracy w przemyśle" GRUPA 4: EDUKACJA I ROZWÓJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA I ROZWÓJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA Wyodrębnione obszary badawcze Identyfikacja obszarów oraz rozwój i adaptacja nowych metod kształcenia (m.in. metodyki on-site training) w zakresie bezpieczeństwa pracy, higieny i ergonomii Rozwój zastosowań nowoczesnych technologii informa- tycznych i multimedialnych (np. rzeczywistości wirtualnej, technik symulacyjnych) w edukacji z zakresu bhp Rozwój internetowych środowisk kształcenia na odległość w zakresie bhp i ergonomii Rozwój nowoczesnych środków i pomocy dydaktycznych w zakresie bhp i ergonomii

5 Polska Platforma Technologiczna "Bezpieczeństwo pracy w przemyśle" GRUPA 4: EDUKACJA I ROZWÓJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA I ROZWÓJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA Przykłady zadań badawczych zapropono- wanych w ramach prac GRUPY IV Projekt wirtualnego ośrodka kształcenia w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii Politechnika Warszawska Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych Wirtualne środowisko pracy do celów projektowania szkoleń w zakresie BHP Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB Metodologia nauczania bezpiecznych metod wykonywania czynności manualnych z zastosowaniem form on-site training Politechnika Śląska Katedra Podstaw Systemów Technicznych, Wydział Organizacji i Zarządzania Identyfikacja potrzeb oraz rozwój i adaptacja skutecznych metod edukacji i nauczania w zakresie bezpieczeństwa pracy w przemyśle maszynowym Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP (Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie)

6 Polska Platforma Technologiczna "Bezpieczeństwo pracy w przemyśle" GRUPA 4: EDUKACJA I ROZWÓJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA I ROZWÓJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA Horyzont badawczy do roku 2009 Kreatywne wykorzystanie współczesnych środków technologicznych (w tym np. multimediów, Internetu i rzeczywistości wirtualnej) w tworzeniu efektywnych i nowatorskich środowisk i materiałów dydaktycznych w dziedzinie bhp i ergonomii Równoległy rozwój nowych metodologii dydaktycznych Horyzont badawczy 2009 – 2013 Korelacja kierunków badań z: –długoterminową ewolucją środowiska pracy –rozwojem dziedzin związanych z zarządzaniem wiedzą –rozwojem społeczeństwa informacyjnego –rozwojem technicznych środków obrotu informacją


Pobierz ppt "Polska Platforma Technologiczna "Bezpieczeństwo pracy w przemyśle" GRUPA 4: EDUKACJA I ROZWÓJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA I ROZWÓJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google