Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGICZNY PROGRAM BADAWCZY PPT – BPP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGICZNY PROGRAM BADAWCZY PPT – BPP"— Zapis prezentacji:

1 STRATEGICZNY PROGRAM BADAWCZY PPT – BPP
Grupa 4 "EDUKACJA I ROZWÓJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA"

2 Cele działalności GRUPY 4
Rozwój innowacyjnych metodologii i środków kształcenia kadry inżynieryjno-technicznej dla przemysłu w zakresie problematyki związanej z bezpieczeństwem pracy i ergonomią Metodyczne i technologiczne wsparcie procesu kształcenia: projektantów i konstruktorów w zakresie projektowania środków pracy zgodnie z zasadami bhp i ergonomii kadry kierowniczej w zakresie organizacji procesów technologicznych i stanowisk pracy z uwzględnieniem bhp i ergonomii Rozwój nowoczesnych platform i środków dydaktycznych kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w zakresie bhp i ergonomii oraz specjalistów w tej dziedzinie

3 Tematyka prac badawczych
Stymulowanie rozwoju edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny oraz ergonomii w środowisku pracy poprzez kreację: efektywnych metod nauczania nowoczesnych środków dydaktycznych oryginalnych zastosowań współczesnych technologii przekazu informacji

4 Wyodrębnione obszary badawcze
Identyfikacja obszarów oraz rozwój i adaptacja nowych metod kształcenia (m.in. metodyki on-site training) w zakresie bezpieczeństwa pracy, higieny i ergonomii Rozwój zastosowań nowoczesnych technologii informa-tycznych i multimedialnych (np. rzeczywistości wirtualnej, technik symulacyjnych) w edukacji z zakresu bhp Rozwój internetowych środowisk kształcenia na odległość w zakresie bhp i ergonomii Rozwój nowoczesnych środków i pomocy dydaktycznych w zakresie bhp i ergonomii

5 Przykłady zadań badawczych zapropono-wanych w ramach prac GRUPY IV
Projekt wirtualnego ośrodka kształcenia w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii Politechnika Warszawska Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych Wirtualne środowisko pracy do celów projektowania szkoleń w zakresie BHP Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB Metodologia nauczania bezpiecznych metod wykonywania czynności manualnych z zastosowaniem form on-site training Politechnika Śląska Katedra Podstaw Systemów Technicznych, Wydział Organizacji i Zarządzania Identyfikacja potrzeb oraz rozwój i adaptacja skutecznych metod edukacji i nauczania w zakresie bezpieczeństwa pracy w przemyśle maszynowym Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP (Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie)

6 Horyzont badawczy do roku 2009
Kreatywne wykorzystanie współczesnych środków technologicznych (w tym np. multimediów, Internetu i rzeczywistości wirtualnej) w tworzeniu efektywnych i nowatorskich środowisk i materiałów dydaktycznych w dziedzinie bhp i ergonomii Równoległy rozwój nowych metodologii dydaktycznych Horyzont badawczy 2009 – 2013 Korelacja kierunków badań z: długoterminową ewolucją środowiska pracy rozwojem dziedzin związanych z zarządzaniem wiedzą rozwojem społeczeństwa informacyjnego rozwojem technicznych środków obrotu informacją


Pobierz ppt "STRATEGICZNY PROGRAM BADAWCZY PPT – BPP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google