Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,Moje dziecko w przedszkolu i w szkole”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,Moje dziecko w przedszkolu i w szkole”"— Zapis prezentacji:

1 ,,Moje dziecko w przedszkolu i w szkole”

2 Zgodnie z nowymi przepisami:

3 Sześciolatek w przedszkolu przygotowuje się do nauki czytania, pisania i edukacji matematycznej – sześciolatek w szkole uczy się czytania, pisania i matematyki.

4 6-latek w przedszkolu i w szkole:
Sześciolatek w przedszkolu Sześciolatek w szkole - Bawi się z innymi dziećmi, zdobywa doświadczenia w kontaktach z innymi, rozwijając się społecznie. – Współpracuje z innymi dziećmi i nauczycielem przy rozwiązywaniu stawianych przed nim zadań. - Rysuje, maluje, wycina, lepi z plasteliny, rysuje szlaczki, rozwijając sprawność manualną. – Uczy się pisać litery, cyfry. – Uczy się rymowanek i wyliczanek, rozwijając pamięć i spostrzegawczość. – Uczy się składać z liter sylaby, a z sylab wyrazy. – Układa puzzle, domina. – Uczy się posługiwać cyframi i znakami działań matematycznych – Słucha opowiadań, baśni, wierszy, ucząc się koncentrować uwagę. – Uczy się wyszukiwać informacje i korzystać z nich. Rozwija umiejętność koncentrowania uwagi i skupiania się na określonym zadaniu. – Zdobywa doświadczenia układając klocki po swojej prawej i lewej stronie, po prawej i lewej stronie misia, ucząc się w ten sposób orientacji w przestrzeni. – Uczy się czytać i pisać wyrazy i zdania (od lewej strony do prawej i od góry do dołu).

5 Sześciolatek w przedszkolu
Sześciolatek w szkole - Zdobywa doświadczenia układając klocki wg koloru lub kształtu, uczy się grupować obiekty wg danej cechy. - Uczy się rozróżniać i nazywać figury geometryczne (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt). – Uczy się przeliczać przedmioty. – Uczy się odczytywać i zapisywać działania matematyczne - Uczy się dodawać i odejmować na przedmiotach i na palcach. – Uczy się działań na liczbach (dodawanie i odejmowanie). – Uczy się mierzyć długość, np. krokami, stopami. - Uczy się mierzyć długość, posługując się linijką Niezależnie od tego, gdzie sześciolatek nabywa umiejętności takie jak: pisanie, czytanie i edukacja matematyczna, zalecaną formą zajęć w tym okresie są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe.

6 Twoje dziecko jest uczniem. Co to oznacza?
Dziecko, przekraczając próg szkoły, zaczyna poruszać się w nowej rzeczywistości. Co się zmienia? Przestrzeń fizyczna (m.in. budynek szkoły, plac zabaw) Sposób nabywania wiedzy i umiejętności (specyficzny dla szkoły) Nowe obowiązki (m.in. związane z odrabianiem lekcji, pracą w projektach) Środowisko społeczne (poznawanie nauczycieli i rówieśników) Emocje (pojawiają się zarówno te trudne, związane z radzeniem sobie z trudnościami i stresem, jak i te miłe, np. radość z posiadania przyjaciół i osiągania sukcesów)

7 Twoje dziecko jest uczniem. Kto mu towarzyszy?
RODZICE najbardziej zaangażowani, najwięcej wiedzą o dziecku NAUCZYCIELE posiadają przygotowanie merytoryczne, metodyczne i pedagogiczne SPECJALIŚCI posiadają fachową wiedzę i umiejętności, np. z zakresu logopedii, psychologii, pedagogiki, doradztwa zawodowego

8 Twoje dziecko jest uczniem. Działajmy razem!
Szczególnie ważne dla dziecka są pierwsze lata doświadczeń szkolnych. To, jak radzi sobie z wymaganiami szkolnej rzeczywistości, jak jest traktowane w szkole i w domu zarówno wtedy, kiedy odnosi sukcesy, jak i wówczas, gdy przeżywa porażki, ma ogromny wpływ na kształtowanie się samooceny dziecka, budowanie poczucia własnej wartości i tożsamości.

9 Możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu szkoły Rodzice w ramach swojej aktywności w szkole mogą!!! TAK JAK DAWNIEJ uczęszczać na zebrania klasowe i inne spotkania organizowane w szkole, aby mieć bieżące informacje dotyczące zarówno tego, co dzieje się w klasie dziecka, jak i w całej społeczności szkolnej kontaktować się z nauczycielami indywidualnie i pytać o osiągnięcia i trudności dziecka przedstawiać swoje obserwacje i spostrzeżenia dotyczące dziecka prosić o interwencję w sprawach, które budzą ich niepokój

10 OBECNIE DODATKOWO inicjować udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla swojego dziecka brać czynny udział w spotkaniach zespołu, którego zadaniem jest organizacja wspomnianej pomocy i wpływać na ostateczny kształt tej pomocy współuczestniczyć w działaniach szkoły mających na celu wspieranie dziecka wnioskować o dokonanie oceny efektywności zaoferowanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed końcem ustalonego przez dyrektora okresu jej udzielania

11 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Dla kogo?
Uczniowie z innymi orzeczeniami, opiniami i rozpoznani w szkole jako potrzebujący pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności z uwagi na: szczególne uzdolnienia choroby przewlekłe niepowodzenia edukacyjne specyficzne trudności w uczeniu się zaburzenia komunikacji językowej sytuację kryzysową lub traumatyczną zaniedbania środowiskowe spowodowane sytuacja bytowa ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami

12 w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana
Zgodnie z § 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy: 1. ucznia 2. rodziców ucznia 3. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem 4. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 5. asystenta edukacji romskiej 6. pomocy nauczyciela

13 W NASTĘPUJĄCYCH OBASZARACH:
DZIECKO MOŻEMY UZNAĆ ZA GOTOWE DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE JEŚLI SPEŁNIA WYMAGANIA ZAWARTE  W NASTĘPUJĄCYCH OBASZARACH: Kompetencje poznawcze Aktywność Odporność emocjonalna Sprawność psychomotoryczna KIEDY DZIECKO SZEŚCIOLETNIE NIE JEST GOTOWE ABY PÓJŚĆ DO SZKOŁY? Gdy ma zaburzone procesy poznawcze Gdy ma trudności emocjonalne Zaburzona jest komunikacja Jest niepełnosprawne

14 JAKI SZEŚCIOLATEK JEST PRZYGOTOWANY DO NAUKI W SZKOLE?
Ciekawy świata – często zadaje pytania, chętnie rozwiązuje zagadki, Potrafi klasyfikować i szeregować, Bez trudu komunikuje się werbalnie – mówi o swoich potrzebach, opowiada historyjkę obrazkową, Potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami – zaprasza do zabawy, pomaga innym, przewiduje ich zachowania, Jest samodzielny – nie tylko w zakresie samoobsługi, ale także radzenia sobie z trudnościami, wykazuje inicjatywę, stara się osiągnąć cel, Podejmuje uczenie się pod kierunkiem osoby dorosłej – zapamiętuje i wykonuje polecenia, zależy mu na doprowadzeniu pracy do końca, Jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym (łapie piłkę, buduje z drobnych klocków, lepi figurki z plasteliny, prawidłowo trzyma ołówek, posługuje się prostymi narzędziami), Interesuje się czytaniem, pisaniem, matematyką czyli… słucha, ogląda książeczki dla dzieci, opowiada historyjkę obrazkową, układa układanki, dzieli zdanie na wyrazy, wyraz na sylaby oraz łączy sylaby w wyraz, zna i stosuje liczebniki porządkowe, dodaje i odejmuje liczmany lub przedmioty.

15 Co zyska sześciolatek rozpoczynając naukę w szkole?
W pierwszej klasie dużo czasu przeznaczono na zabawy ruchowe i ograniczono czas siedzenia w ławkach i wypełniania ćwiczeń. Tak, jak większość zmian niesie ze sobą zarówno szansę wzbogacenia doświadczeń, nabycia odporności psychicznej i dalszego rozwoju jak i ryzyko niepowodzenia. Sukces dziecka będzie zależeć nie tylko od przygotowania dziecka ale także od przygotowania szkoły i rodziców. Wielu dzieciom to właśnie szkoła zapewnia warunki rozwoju. W szkole poznają one środowisko bogatsze i bardziej złożone od tego, z którym miały wcześniej do czynienia.

16 Mogą poznawać nowe miejsca i zdarzenia oraz uczyć się nowych ról społecznych.
Nauka w szkole rozwija takie cechy, jak: samodzielność, systematyczność, wytrwałość, odpowiedzialność, które ułatwią dzieciom osiąganie dobrych wyników w nauce. Dzieci uczą się także współdziałania z dorosłymi spoza rodziny, rówieśnikami i starszymi kolegami.

17 Dziękujemy za uwagę!!! Renata Pocztowska Milena Marciniak
Aleksandra Lewandowska


Pobierz ppt ",,Moje dziecko w przedszkolu i w szkole”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google