Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System recyklingu wg propozycji FORS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System recyklingu wg propozycji FORS"— Zapis prezentacji:

1 System recyklingu wg propozycji FORS
Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów Warszawa czerwca roku

2 Cele i założenia systemu recyklingu SWE
System recyklingu ma zapewnić zagospodarowanie wszystkich samochodów wycofanych z eksploatacji w sposób nie zagrażający środowisku. Złożenia systemu: Zgodność z Dyrektywą System zrozumiały Przypisane precyzyjnie obowiązki do operatorów systemu.

3 Podział obowiązków Parlament - utworzenie prawa
Administracja - system kontroli i dyscyplinowania operatorów oraz wnioskowanie o dostosowanie prawa do zmienionych warunków działania. Wprowadzający pojazdy - obowiązek zapewnienia możliwości zebrania i przetworzenia Właściciele pojazdów i towarzystwa ubezpieczeniowe - kierowanie samochodów odpadów do stacji demontażu i działających w ich imieniu punktów zbierania Stacje demontażu - ochrona środowiska przy zbieraniu i przetwarzaniu odpadów.

4 Obowiązki Parlamentu Ustanawianie prawa rządzącego recyklingiem samochodów Określanie zadań i wymagań dla operatorów związanych z recyklingiem Ustalenie kto ponosi koszty utrzymania systemu. Ustalenie kar za nie przestrzeganie prawa.

5 Obowiązki Administracji
Zbieranie informacji z podległych komórek administracji o ilościach pojazdów: eksploatowanych, wprowadzanych na rynek, wycofywanych z eksploatacji. Kontrola wykonania zadań przez operatorów: Przyjmowanie zestawień ilości wprowadzanych pojazdów i ilości na które została zawarte umowy ze stacjami demontażu od wprowadzających, Przyjmowanie zestawień o ilości zebranych i przetworzonych samochodach od stacji demontażu, Przyjmowanie zestawień o ilościach wyrejestrowanych pojazdów w tym bez zaświadczenia o demontażu. Przeprowadzanie analiz, wykonywanie raportów, składanie propozycji udoskonalania prawa.

6 Obowiązki wprowadzających pojazdy i sposób realizacji obowiązku
zapewnienie przez każdego wprowadzającego w danym roku możliwości zbierania i przetwarzania samochodów-odpadów w ilości co najmniej równej wprowadzonych przez niego na rynek pojazdów w danym roku. Realizowanie powyższego obowiązku przez zawieranie umów z zarejestrowanymi stacjami demontażu mogącymi zapewnić tą możliwość lub odebranie samochodów-odpadów samodzielnie i przekazywanie w celu przetwarzania do zarejestrowanych stacji demontażu po ustaleniu z nimi warunków. Uwzględnienie w warunkach umów aby stacje demontażu wypełniały określone w Dyrektywie 2000/53/EC zadania i utrzymywały standardy ochrony środowiska. Zapewnienie przez warunki finansowe umów aby ilość zarejestrowanych stacji i ich możliwości zbierania i przetwarzania były wystarczające dla ilości wycofywanych z eksploatacji pojazdów.

7 Obowiązki właścicieli pojazdów wycofanych z eksploatacji i towarzystw ubezpieczeniowych
Kierowanie samochodów-odpadów do stacji demontażu Przestrzeganie ustalonych przez prawo reguł.

8 Obowiązki stacji demontażu
Uzyskanie rejestracji w urzędzie wojewódzkim zapewniającej że stacja wypełnia wymagania ochrony środowiska a system dokumentowania działania zapewnia jej kontrolę. Osiągnięcie postawionych przed nią zadań zgodnie z wymaganiami podanymi w załączniku nr 1 Dyrektywy. Dokumentowanie pozwalające na prawidłowe działanie systemu w zakresie: wyrejestrowań pojazdów (m. in. wydawanie zaświadczeń), Osiągania założonych wskaźników odzysku i recyklingu, rozliczania gospodarowania odpadami zgodne z ustawami ochrony środowiska


Pobierz ppt "System recyklingu wg propozycji FORS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google