Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRUPA ROBOCZA 1 Technologie Redukcji Ryzyka Zawodowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRUPA ROBOCZA 1 Technologie Redukcji Ryzyka Zawodowego"— Zapis prezentacji:

1 GRUPA ROBOCZA 1 Technologie Redukcji Ryzyka Zawodowego
Dr inż. Katarzyna Majchrzycka Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Ochron Osobistych PPT BPP, Warszawa, 5 czerwiec 2006 r.

2 PODSTAWOWE KIERUNKI BADAŃ
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZAPEWNIAJĄCE ELIMINACJĘ ZAGROŻEŃ U ŹRÓDŁA SYSTEMY I URZĄDZENIA PRZEZNACZONE DO OCHRONY ZBIOROWEJ PRACOWNIKÓW ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ROZWOJU INDYWIDUALNYCH ŚRODKÓW I SYSTEMÓW OCHRONNYCH PPT BPP, Warszawa, 5 czerwiec 2006 r.

3 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZAPEWNIAJĄCE ELIMINACJĘ ZAGROŻEŃ U ŹRÓDŁA
Efektywne metody redukcji ryzyka związanego z narażeniem na hałas i wibracje Efektywne metody redukcji ryzyka związanego z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych Metody i narzędzia do eliminacji zagrożeń mechanicznych na etapie projektowania systemów i urządzeń przemysłowych PPT BPP, Warszawa, 5 czerwiec 2006 r.

4 SYSTEMY I URZĄDZENIA PRZEZNACZONE DO OCHRONY ZBIOROWEJ PRACOWNIKÓW
Metody i systemy identyfikacji oraz monitorowania zagrożeń Systemy nadzorowania obecności pracowników w strefach zagrożenia oraz identyfikacji sytuacji niebezpiecznych Systemy i urządzenia do ochrony zbiorowej przed hałasem i drganiami mechanicznymi Systemy i urządzenia do ochrony przed polami elektromagnetycznymi Systemy eliminacji substancji szkodliwych na stanowiskach pracy Zastosowanie nowoczesnych i zaawansowanych technik w oświetleniu miejsc pracy PPT BPP, Warszawa, 5 czerwiec 2006 r.

5 ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ROZWOJU INDYWIDUALNYCH ŚRODKÓW I SYSTEMÓW OCHRONNYCH
Nowe metody badania środków ochrony indywidualnej Innowacyjne materiały i systemy oraz technologie produkcji środków ochrony indywidualnej Ergonomia w projektowaniu środków ochrony indywidualnej do specyficznych zastosowań PPT BPP, Warszawa, 5 czerwiec 2006 r.

6 PROJEKT ZAMAWIANY ZGŁOSZONY DO KRAJOWEGO PROGRAMU RAMOWEGO
INTELIGENTNE SYSTEMY DETEKCJI I MONITORINGU ZAGROŻEŃ CELEM OGRANICZANIA RYZYKA WYSTĘPUJĄCEGO W PROCESACH PRZEMYSŁOWYCH CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: Rozwój metod i urządzeń do przeglądu i oceny stanu bezpieczeństwa elementów instalacji i konstrukcji inżynierskich oraz monitorowania ich poziomu bezpieczeństwa Opracowanie komputerowych systemów wspomagających projektowanie i sterowanie procesami technologicznymi z wykorzystaniem technik rzeczywistości wzbogaconej Rozwój systemów tekstronicznych do monitorowania stanu bezpieczeństwa podczas użytkowania środków ochrony indywidualnej PPT BPP, Warszawa, 5 czerwiec 2006 r.

7 NOWATORSKIE BADANIA I TECHNOLOGIE
Techniki diagnostyczne z wykorzystaniem transmisji fal ultradźwiękowych Analizy probabolistyczne i deterministyczne odporności na defekty systemów sterowania procesami przemysłowymi Rozwój systemów rzeczywistości wzbogaconej do wizualizacji zagrożeń przemysłowych Wykorzystanie technologii telekomunikacyjnych, w tym satelitarnych, do konstrukcji minirobotów Analizy niezawodności konstrukcji w fazie projektowania i eksploatacji Rozwój nowych materiałów tekstronicznych i systemów zbierania i przesyłania danych o aktualnym poziomie zagrożeń PPT BPP, Warszawa, 5 czerwiec 2006 r.

8 Potencjalni realizatorzy:
Czas realizacji: 3 lata Obszary badawcze KPR: Bezpieczeństwo (5), Nowe materiały i technologie (6), Technologie informacyjne (7) Potencjalni realizatorzy: Polska Akademia Nauk, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Użytkownicy Projektu: Jastrzębska Spółka Węglowa, KGHM, Państwowa Straż Pożarna, Służby Ratownictwa Chemicznego, FASER, MASKPOL, PROTEK-SYSTEM, Fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych, Centrum Innowacji Technologicznych, Petrochemia Blachownia, SICK, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Zakłady Chemiczne ZACHEM PPT BPP, Warszawa, 5 czerwiec 2006 r.

9 PROPOZYCJE PROJEKTÓW CELOWYCH
Projektowanie i wytwarzanie fotochromowych aktywnych filtrów spawalniczych (VIGO SL Sp. z o. o. CIOP-PIB) Projektowanie i wytwarzanie powłok interferencyjnych podnoszących bezpieczeństwo stosowania urządzeń przemysłu poligraficznego (VIGO SL Sp. z o. o.; CIOP-PIB) Opracowanie technologii wytwarzania materiałów filtracyjnych o wysokiej skuteczności stosowanych w sprzęcie ochrony układu oddechowego (S.I. ZGODA) Wpływ czynników ludzkich, organizacyjnych i środowiskowych na zakres działania sprzętu ochrony układu oddechowego z uwzględnieniem warunków eksploatacji w przemyśle wydobywczym (FSRiLG FASER) Ograniczenie pylenia fosforytów w procesie rozładunku, magazynowania w zamkniętym pomieszczeniu i na hałdzie oraz pobierania do produkcji (Z. Ch. POLICE S.A.) PPT BPP, Warszawa, 5 czerwiec 2006 r.


Pobierz ppt "GRUPA ROBOCZA 1 Technologie Redukcji Ryzyka Zawodowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google