Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGICZNY PROGRAM BADAWCZY PPT – BPP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGICZNY PROGRAM BADAWCZY PPT – BPP"— Zapis prezentacji:

1 STRATEGICZNY PROGRAM BADAWCZY PPT – BPP
GRUPA 2: „METODY OCENY RYZYKA I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM”

2 Podstawowe obszary badawcze:
Ocena i zarządzanie ryzykiem związanym z zagrożeniami fizycznymi Ocena i zarządzanie ryzykiem związanym z zagrożeniami czynnikami chemicznymi i biologicznymi Doskonalenie metod i narzędzi zarządzania ryzykiem zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw Analiza kosztów i korzyści zarządzania ryzykiem zawodowym.

3 Ocena i zarządzanie ryzykiem związanym z zagrożeniami fizycznymi:
opracowywanie i doskonalenie metod rozpoznawania i ograniczania zagrożeń mechanicznych przy obsłudze wybranych rodzajów maszyn z zastosowaniem metod symulacji komputerowej, rozwój metod rozpoznawania i ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych, rozwój metod i narzędzi rozpoznawania i ograniczania zagrożeń związanych z narażeniem na promieniowanie optyczne.

4 2. Ocena i zarządzanie ryzykiem związanym z zagrożeniami czynnikami chemicznymi i biologicznymi:
weryfikacja i doskonalenie metod do oceny narażenia pracowników, jakość powietrza wewnętrznego, skutki oddziaływania substancji niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem bardzo małych cząstek, substancji rakotwórczych oraz szkodliwie działających na rozrodczość, szacowanie narażenia na czynniki biologiczne w miejscu pracy.

5 3. Doskonalenie metod i narzędzi zarządzania ryzykiem zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw: opracowanie metod i narzędzi wspomagających ocenę ryzyka na etapie projektowania maszyn, opracowanie metod i narzędzi wspomagających wdrażanie i ocenę skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw małych i średnich, doskonalenie systemów monitorowania zagrożeń zawodowych na poziomie przedsiębiorstwa i państwa.

6 Analiza kosztów i korzyści zarządzania ryzykiem zawodowym :
badanie kosztów i korzyści wdrażania dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach ekonomiczna ocena wdrożenia wymagań wynikających z dyrektyw UE w przedsiębiorstwach.

7 Zgłoszony projekt zamawiany:
Określenie markerów genetycznych i proteomicznych do diagnozowania wczesnych skutków narażeń zawodowych na antropogenne pyły zawierających metale rakotwórcze Przewidywane wyniki: ustalenie nowych markerów stanów poprzedzających rozwój choroby nowotworowej, powodowanej narażeniem na związki rakotwórcze metali zawarte w pyłach antropogennych, wprowadzenie i rozpowszechnienie prostych i tanich metod bardzo wczesnego wykrywania narażeń i zmian, które mogą w przyszłości prowadzić do rozwoju choroby nowotworowej, dostarczenie danych do weryfikacji wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń związków metali w środowisku pracy, poprawa prewencji zachorowań na choroby nowotworowe poprzez podjęcie działań w środowisku pracy i życia.

8 Potencjalni realizatorzy:
Określenie markerów genetycznych i proteomicznych do diagnozowania wczesnych skutków narażeń zawodowych na antropogenne pyły zawierających metale rakotwórcze Potencjalni realizatorzy: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (Środowiskowe Laboratorium Spektrometrii Mas, Zakład Biologii Molekularnej), Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Pracownie Zakładu Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego), Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy), Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi (KGHM), Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Szczecińska Stocznia Remontowa, Stocznia Gdańska S.A.


Pobierz ppt "STRATEGICZNY PROGRAM BADAWCZY PPT – BPP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google