Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój ku pełni człowieczeństwa w nauczaniu Papieża Jana Pawła II Wojciech Kosek Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Bielsko-Biała, 10. kwietnia 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój ku pełni człowieczeństwa w nauczaniu Papieża Jana Pawła II Wojciech Kosek Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Bielsko-Biała, 10. kwietnia 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój ku pełni człowieczeństwa w nauczaniu Papieża Jana Pawła II Wojciech Kosek Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Bielsko-Biała, 10. kwietnia 2014 r. Konferencja Personalistyczna koncepcja wychowania Jana Pawła II

2 Dwie podstawowe przestrzenie rozwoju człowieka: I Człowiek w relacji do ludzi i innych bytów widzialnych. i innych bytów widzialnych. II Człowiek w relacji do Boga, a szczególnie do Jezusa. a szczególnie do Jezusa.

3 Część I: Człowiek w relacji do ludzi i innych bytów widzialnych

4 W 1969 roku została po raz pierwszy wydana niezwykła książka kardynała Karola Wojtyły, zatytułowana Osoba i czyn. Przyszły Papież zapisał tu (s. 24 w 1969 r.; w wydaniu z 1994 r. s. 69):

5 Trudno oprzeć się wrażeniu, iż wielość wysiłków poznawczych skierowanych poza człowieka dystansuje sumę wysiłków i osiągnięć skoncentrowanych na nim samym.

6 Zdjęcie Kosmosu ze strony:http://phys.org/news/2014-04-image-hubble-messier.htmlhttp://phys.org/news/2014-04-image-hubble-messier.html

7 Odkrywca tylu tajników przyrody sam musi być nieustannie odkrywany.

8 Zdjęcie Kosmosu ze strony: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sharpless_2-106.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Sharpless_2-106.jpg

9 Wciąż pozostając w jakiejś mierze istotą nieznaną, wciąż się domaga nowego i coraz dojrzalszego wyrazu swej istoty.

10 W niniejszej prezentacji pragnę naszkicować rozumienie człowieka jako osoby, powołanej przez Boga Stwórcę do rozwoju ku pełni swego bytu, ku pełni człowieczeństwa,

11 rozumienie człowieka jako osoby, przekazane ludzkości przez św. Papieża Jana Pawła II w jego nauczaniu i działaniu.

12 ABC antropologii Karola Wojtyły Jana Pawła II ABC antropologii Karola Wojtyły Jana Pawła II

13 Bez rzetelnej refleksji nad: Bez rzetelnej refleksji nad: – bytem ludzkim – bytem ludzkim – jego celowością – jego celowością nie można zbudować nie można zbudować uzasadnionej wiedzy o tym, uzasadnionej wiedzy o tym, co jest moralnie dobre lub złe, co jest moralnie dobre lub złe, czyli etyki. czyli etyki. Bez rzetelnej refleksji nad: Bez rzetelnej refleksji nad: – bytem ludzkim – bytem ludzkim – jego celowością – jego celowością nie można zbudować nie można zbudować uzasadnionej wiedzy o tym, uzasadnionej wiedzy o tym, co jest moralnie dobre lub złe, co jest moralnie dobre lub złe, czyli etyki. czyli etyki. Karol Wojtyła, Elementarz etyczny

14 Co to znaczy, że coś jest moralnie dobre / złe? moralnie dobre:moralnie dobre: to, co jest zgodne z naturą bytu, co służy rozwojowi bytu ku jego pełni ku jego pełni moralnie złe:moralnie złe: to, co jest przeciw dobru bytu Karol Wojtyła, Osoba i czyn

15 Podstawowa norma personalistyczna brzmi...

16 Nie używaj osoby, tak jakby ona była: rzeczą, ciałem, źródłem zysku...

17 Miłuj osobę!, tzn.: 1. Poznaj, co jest dobrem dla niej! dobrem dla niej! 2. Pragnij jej dobra! 3. Dokonaj czynu dla jej dobra! jej dobra!

18 Co jest prawdziwie dobre dla osoby? Dobre moralnie sąDobre moralnie są jej relacje osobowe z osobami, tj.: gdy ona traktuje osoby jako osoby i jest traktowana jako osoba Złe moralnie sąZłe moralnie są jej relacje rzeczowe z osobami: gdy ona traktuje osoby jak rzeczy lub jest traktowana jak rzecz

19 Zadajmy proste pytanie: Kiedy relacje są osobowe? inaczej mówiąc: Kiedy osoba miłuje osobę, a kiedy używa jej? Zmierzając ku odpowiedzi: konieczne jest poznanie struktury bytu osobowego

20 Struktura tego bytu, jakim jest osoba ludzka: duchpsychikaciało duchpsychikaciało

21 Człowiek jest wolny, tzn.: zdolny do angażowania się w dobra / wartości proponowane przez: rozum psychikę zmysły ciała

22 Ciało

23 Ciało wyposażone jest w...

24 Ciało wyposażone jest w wyposażone jest w zdolność do komunikacji z innymi ciałami

25 Ciało wyposażone jest w wyposażone jest w zdolność do komunikacji z innymi ciałami za pomocą...

26 Ciało wyposażone jest w wyposażone jest w zdolność do komunikacji z innymi ciałami za pomocą za pomocą materialnych oddziaływań

27 Ciało posiada narządy – posiada narządy – zdolność do komunikacji z innymi ciałami za pomocą za pomocą materialnych oddziaływań

28 Ciało wyposażone jest w wyposażone jest w – oczy + nerwy + mózg... – uszy... – nos... – nos... – język...

29 Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność Nie sposób sprowadzić zmysłu wzroku do takiego układu w anatomii człowieka: – receptor zewnętrzny – nerwy oczne – pewne centra w mózgu

30 W zmyśle wzroku jest coś ponadto, jakaś specyficzna właściwość psychiczna i władza, której nie posiadają wymienione organa... Ta właściwość psychiczna należy do dziedziny poznania.

31 Zauważmy: W człowieku jest jakaś sfera niewidzialna, jakaś niewidzialna władza, która nie jest jej sferą cielesną, widzialną

32 Psychika

33 Psychika: zdolność do wewnętrznego przeżywania wartości, przekazanych przez sferę cielesną i sferę duchową

34 Emocje są to poruszenia uczuciowości. Nakłaniają one wolę do działania lub niedziałania, zgodnie z tym, co jest odczuwane czy przeżywane jako dobre albo jako złe. (KKK 1763)

35 Przykład: Przeżywanie radości podczas spotkania z osobą nakłania mnie / moją wolę do pozostania z nią dłużej. Przeżywanie bojaźni podczas spotkania z osobą nakłania mnie / moją wolę do ucieczki.

36 Bardzo ważna uwaga do zdania: Przeżywanie radości... nakłania mnie / moją wolę... Nakłania nie znaczy decyduje! To sama osoba w swojej wolności decyduje, czy podjąć działanie zgodne z tym, do czego nakłaniają ją emocje.

37 Duch

38 Duch Rozum:Rozum: zdolność osoby do poznawania prawdy, w tym prawdy o wartościach Wolna wola:Wolna wola: zdolność osoby do angażowania siebie (ciała...) w poznane wartości

39 Podstawowe twierdzenie Jana Pawła II odnośnie rozumu brzmi...

40 Rozum ma zdolność do poznawania prawdy i poznania prawdy.

41 Rozum osoby ma zdolność do poznania prawdy o dobru, o którym osoba w swojej woli zadecyduje Chcę tego dobra! albo Nie chcę tego dobra!

42 Rozum osoby jest jej zdolnością do poznawania prawdy, pojęciowania, nazywania. Psychika osoby jest jej zdolnością do spontanicznego przeżywania prawdy.

43 Człowiek jest wolny, bo: zdolny do angażowania się w dobra / wartości proponowane przez: rozum psychikę zmysły ciała

44 Jest konieczne, aby wartości, które człowiek wybiera i do których dąży swoim życiem, były prawdziwe. Jan Paweł II, Fides et ratio, 25

45 Człowiek tylko dzięki prawdziwym wartościom może stawać się lepszy, rozwijając w pełni swoją naturę. Jan Paweł II, Fides et ratio

46 Człowiek jest wolny, bo: zdolny do decyzji woli: zaangażuję się / nie zaangażuję się zaangażuję się / nie zaangażuję się w dobra / wartości proponowane przez: rozumpsychikę zmysły ciała

47 Człowiek pozostaje wolny, jeśli angażuje się w dobra / wartości proponowane przez rozum? rozum? psychikę? psychikę? zmysły ciała? zmysły ciała?

48 Człowiek pozostaje wolny, jeśli angażuje się w dobra / wartości proponowane przez rozum poddany... rozum poddany...

49 Człowiek pozostaje wolny, jeśli angażuje się w dobra / wartości proponowane przez rozum poddany Bogu! rozum poddany Bogu!

50 Człowiek pozostaje wolny, jeśli angażuje się w dobra / wartości proponowane przez rozum poddany Bogu! rozum poddany Bogu! psychikę poddaną... psychikę poddaną...

51 Człowiek pozostaje wolny, jeśli angażuje się w dobra / wartości proponowane przez rozum poddany Bogu rozum poddany Bogu psychikę poddaną... psychikę poddaną... zmysły ciała poddane... zmysły ciała poddane...

52 Co to znaczy, że coś jest moralnie dobre / złe? moralnie dobre:moralnie dobre: to, co jest zgodne z naturą bytu, co służy rozwojowi bytu ku jego pełni ku jego pełni moralnie złe:moralnie złe: to, co jest przeciw dobru bytu K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność

53 Wcześniej zadaliśmy pytanie: Kiedy relacje są osobowe? inaczej mówiąc: Kiedy osoba miłuje osobę, a kiedy używa jej? Zmierzając ku odpowiedzi, poznaliśmy strukturę bytu osobowego

54 Kiedy relacje są osobowe tzn. kiedy osoba miłuje osobę, a nie używa jej dla siebie: Osoba: 1. poznała prawdę o dobru, koniecznym dla tej osoby, koniecznym dla tej osoby, 2. chce obdarować ją tym dobrem, 3. angażuje się w jego osiągnięcie nawet wówczas, gdy... nawet wówczas, gdy...

55 Kiedy relacje są osobowe tzn. kiedy osoba miłuje osobę, a nie używa jej dla siebie: Osoba: 1. poznała prawdę o dobru, koniecznym dla tej osoby, koniecznym dla tej osoby, 2. chce obdarować ją tym dobrem, 3. angażuje się w jego osiągnięcie nawet wówczas, gdy jej emocje są nawet wówczas, gdy jej emocje są przeciwne temu zaangażowaniu. przeciwne temu zaangażowaniu.

56 Osoba o woli posłusznej rozumowi: 1. Gdy jej emocje przychylne są osiągnięciu prawdziwego dobra, osiągnięciu prawdziwego dobra, to korzysta z nich. to korzysta z nich. 2. Gdy jej emocje przeciwne są jej zamierzeniu, to wbrew nim jej zamierzeniu, to wbrew nim angażuje się w osiąganie dobra. angażuje się w osiąganie dobra.

57 Osoba o woli posłusznej rozumowi: 1. Gdy jej emocje przychylne są, to korzysta z nich. to korzysta z nich. 2. Gdy jej emocje przeciwne są, to wbrew nim angażuje się. to wbrew nim angażuje się. 3. Jej emocjonalność rozwija się: raduje ją prawdziwe dobro, raduje ją prawdziwe dobro, smuci ją prawdziwe zło. smuci ją prawdziwe zło. (KKK 1767-1775)

58 Część II: Człowiek w relacji do Boga, a w szczególności do Jezusa Chrystusa

59 Bóg Ciebie i mnie kocha, pragnie naszego rozwoju ku pełni osobowego bytu.

60 Bóg kocha Ciebie i pomaga Tobie zdobyć: pełną moc rozumu, pełną moc woli, zgodność z nimi poruszeń uczuciowych i zmysłowych.

61 Bóg kocha mnie: pomaga mi, bym w sposób wolny sięgał tylko po dobra, które sprawią rozwój mojej osoby.

62 Bóg wzbudza we mnie niepokój, gdy moje czyny znacznie różnią się od ideału. On daje mi wybrać jedną z dróg: dobrą: wysilać się, dobrą: wysilać się, by moje czyny odpowiadały Bożym ideałom, złą: nie wysilać się, złą: nie wysilać się, ale obniżać ideały do poziomu moich złych czynów.

63 Bóg kocha mnie i pomaga mi zdobyć pełną moc rozumu dzięki czytaniu Pisma świętego, czytaniu Pisma świętego, słuchaniu kazań, słuchaniu kazań, podejmowaniu prawych decyzji podejmowaniu prawych decyzji......

64 Bóg kocha mnie i pomaga mi zdobyć pełną moc woli dzięki uczestnictwu w sakramencie uczestnictwu w sakramencie spowiedzi św., Eucharystii,... spowiedzi św., Eucharystii,... podejmowaniu prawych decyzji podejmowaniu prawych decyzji......

65 Bóg kocha mnie, dlatego pragnie dopomóc mi, abym także kochał Jego

66 Bóg kocha mnie i pragnie być kochany, a szczególnie w mojej relacji do Jezusa

67 Bóg kocha mnie i pragnie być kochany, a szczególnie w mojej relacji do Jezusa w Jego eucharystycznej obecności

68 Jezus w Eucharystii pragnie ode mnie normalnej relacji osobowej przyjmowania Go przyjmowania Go nie jak martwej rzeczy nie jak martwej rzeczy lecz jako żyjącej Osoby.

69 Jan Paweł II po przyjęciu Jezusa w Komunii Świętej trwał na modlitwie, na spotkaniu z Nim jako żyjącą Osobą.

70 Ksiądz biskup Albin Małysiak opowiedział w jednym z wywiadów (o nim w czasie kazania w ramach comiesięcznego czuwania piątkowego w Sanktuarium w Hałcnowie w 2011 r. opowiadał ks. dr Marek Studenski. Porównaj też: http://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/ JanPawelIIAdoracjapoMszySw.htmlJanPawelIIAdoracjapoMszySw.html ), JanPawelIIAdoracjapoMszySw.html o niezwykłym doświadczeniu duchowości eucharystycznej świętego Jana Pawła II:

71 Gdy w Tarnowie po zakończeniu Mszy Świętej beatyfikacyjnej bł. Karoliny Kózkówny wszyscy już rozeszli się, biskup Małysiak pomyślał, iż warto zobaczyć, jak wyglądała polowa zakrystia, w której Papież ubierał szaty liturgiczne.

72 Biskup zatem podszedł do drzwi zakrystii i otworzył je, pragnąc wejść do środka. Jednakże... nie wszedł, lecz natychmiast wycofał się, zdumiony tym, co dane mu było zobaczyć:

73 Oto w środku polowej zakrystii był Papież Jan Paweł II... po zakończeniu Mszy Świętej trwający na modlitwie sakramentalnego zjednoczenia z Panem Jezusem, przyjętym w Komunii Świętej.

74 Pomimo tego, że uroczystości trwały trzy godziny, a wszyscy byli bardzo zmęczeni, Papież Jan Paweł II Papież Jan Paweł II po zakończeniu Mszy Świętej trwał w ukryciu na modlitwie sakramentalnego zjednoczenia z Panem Jezusem, przyjętym w Komunii Świętej.

75 A chociaż wszystkim zdawało się, że Papież już stąd odjechał... On jednakże modlił się – trwał na rozmowie z Panem Jezusem, kochał Go swoją obecnością, będąc fizycznie, w ciele, z Nim, obecnym fizycznie, w ciele.

76 Święty Janie Pawle II! Wyproś nam, Twoim Rodakom, podobną do Twojej miłość do Pana Jezusa, przyjmowanego przez nas w cudzie Komunii Świętej!

77 Amen


Pobierz ppt "Rozwój ku pełni człowieczeństwa w nauczaniu Papieża Jana Pawła II Wojciech Kosek Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Bielsko-Biała, 10. kwietnia 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google