Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja: 2011.08. To nowoczesny i prosty w obsłudze system kontroli frekwencji i ocen uczniów. Dzięki niemu każdy rodzic ma bieżący dostęp z dowolnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja: 2011.08. To nowoczesny i prosty w obsłudze system kontroli frekwencji i ocen uczniów. Dzięki niemu każdy rodzic ma bieżący dostęp z dowolnego."— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja: 2011.08

2

3 To nowoczesny i prosty w obsłudze system kontroli frekwencji i ocen uczniów. Dzięki niemu każdy rodzic ma bieżący dostęp z dowolnego komputera połączonego z Internetem do informacji o swoim dziecku

4 Wewnętrzny system wiadomości pozwala również na odbieranie i wysyłanie wiadomości do nauczycieli, Rady Rodziców lub administratora systemu.

5 Bieżąca kontrola frekwencji dziecka Możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem zbyt dużej liczby nieobecności Stały dostęp do ocen dziecka, a co za tym idzie Bieżąca kontrola ocen dziecka i analiza postępów w nauce Korzyści dla Rodzica:

6 Otrzymywanie aktualnych informacji o sprawach szkolnych i zachowaniu dziecka Szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym Możliwość bezpośredniego wysyłania wiadomości do nauczycieli Dostęp do innych, istotnych informacji

7

8 prosty i intuicyjny w obsłudze, całodobowy dostęp do informacji o swoim dziecku, dostęp do danych możliwy poprzez różne kanały dostępu bezpieczne przechowywanie danych, do których prawo wglądu mają tylko uprawnieni użytkownicy,

9

10 zapobiegać problemowi wagarowania uczniów poprzez bieżącą kontrolę nieobecności dziecka, zapewnić dzieciom lepszy poziom wykształcenia poprzez stałą kontrolę postępów w nauce ucznia, Dzięki systemowi mogą Państwo:

11 przeciwdziałać problemom wychowawczym i problemom w nauce poprzez stałą wymianę informacji pomiędzy szkołą a rodzicami, nawiązać lepszą współpracę z nauczycielami i posiadać aktualne informacje na temat życia szkoły.

12

13 Dostęp do danych zabezpieczony jest hasłem Dostęp może być dodatkowo zabezpieczony funkcją KeyStroke

14 Proste i intuicyjne menu

15 Rodzic może na bieżąco monitorować frekwencję dziecka oraz wydrukować informacje z systemu

16 Rodzic może analizować postępy w nauce swojego dziecka

17 porównać wyniki dziecka z średnim wynikiem poziomu* *O dostępności tej funkcji decyduje dyrektor szkoły

18 Rodzic może na bieżąco otrzymywać od szkoły wiadomości

19 Wysłać wiadomości do nauczyciela i innych użytkowników

20 DODATKOWE MODUŁY Terminarz Zadania domowe Lektury e-Materiały SMSInfo Plan Lekcji Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich dostępnych dla Rodzica modułów. e-Dziennik nieustannie jest rozwijany i dostosowywany do potrzeb Użytkowników.

21 DODATKOWE MODUŁY Terminarz umożliwia odnotowywanie informacji o sprawdzianach, kartkówkach, pracach klasowych, wycieczkach w danej klasie, po najechaniu kursorem na wydarzenie pojawia się okienko, w którym zawarte są szczegółowe informacje – czego dokładnie dotyczy to zdarzenie, np. kartkówka z ułamków.

22 DODATKOWE MODUŁY Lektury lektury szkolne zostały opracowane i udostępnione w kilku dogodnych formatach, tj. TXT, ePUB, PDF, MP3 można je zgodnie z prawem bezpłatnie przeglądać oraz ściągać na swój komputer

23 DODATKOWE MODUŁY SMSInfo dodatkowa funkcja serwisu, której celem jest ułatwienie monitorowania nowo wprowadzonych informacji o dziecku (oceny, frekwencja) Rodzice będą informowani za pomocą wiadomości SMS np. o nowych ocenach

24 DODATKOWE MODUŁY Plan Lekcji kiedy szkoła opublikuje plan lekcji jest on widoczny również dla Rodziców zawiera plan z podziałem na poszczególne dni tygodnia oraz dodatkowo godziny i przerwy ustawione przez Administratora szkoły

25

26 Aby skorzystać z systemu należy: 1.Wejść na stronę internetową: www.dziennik.librus.pl 2. Zalogować się do systemu za pomocą indywidualnego LOGINU i HASŁA, który można otrzymać od wychowawcy.

27 Dostęp do danych przez Internet z wykorzystaniem komputera. Dostęp do danych przez telefon komórkowy za pomocą SMS. Dostęp do danych przez telefon komórkowy poprzez wbudowaną przeglądarkę internetową. Kanały dostępu do danych:

28 Logowanie do systemu jest BEZPŁATNE Po zalogowaniu do podstawowej (BEZPŁATNEJ) wersji konta można: a) wymieniać korespondencję poprzez wewnętrzny system wiadomości np. z wychowawcą, b) odczytywać informacje o wydarzeniach szkolnych (tablica ogłoszeń), c) sprawdzić plan zajęć dziecka oraz sprawdzić zrealizowane tematy lekcji, d) przejrzeć czy w terminarzu nie został zaplanowany sprawdzian, kartkówka lub wyjście do teatru dla klasy.

29 WERSJA PODSTAWOWA (bezpłatna) WERSJA ROZSZERZONA (płatna) AKTYWACJA KONTA

30 Wersja rozszerzona konta pozwala między innymi na: Zdalne (poza szkołą) przeglądanie ocen dziecka Zdalną (poza szkołą) kontrolę frekwencji na zajęciach Aktywację usługi SMSinfo W systemie dziennika swoje konto posiada zarówno rodzic/rodzice jak i sam uczeń. Aktywacja jednego dowolnego konta w rodzinie pociąga za sobą automatycznie aktywowanie pozostałych (ucznia, drugiego rodzica) Rodzic aktywując konto, dokonuje także aktywacji konta swojego dziecka. Szczegółowa tabela różnic pomiędzy dostępem podstawowym a rozszerzonym znajduje się na stronie http://dziennik.librus.pl/faqhttp://dziennik.librus.pl/faq


Pobierz ppt "Aktualizacja: 2011.08. To nowoczesny i prosty w obsłudze system kontroli frekwencji i ocen uczniów. Dzięki niemu każdy rodzic ma bieżący dostęp z dowolnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google