Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunek: pedagogika Specjalności: pedagogika resocjalizacyjna edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową j. obcy pedagogika socjalna terapia psychopedagogiczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunek: pedagogika Specjalności: pedagogika resocjalizacyjna edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową j. obcy pedagogika socjalna terapia psychopedagogiczna."— Zapis prezentacji:

1 Kierunek: pedagogika Specjalności: pedagogika resocjalizacyjna edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową j. obcy pedagogika socjalna terapia psychopedagogiczna edukacja medialna

2 Dotychczasowe fory kształcenia i doskonalenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są formą przestarzałą, której skuteczność i popularność stale maleje. Ocenia się że znacząca część wykształcenia młodzi ludzie zdobywają samodzielnie za pośrednictwem mediów, głównie Internetu. Sieć stała się naturalnym medium edukacyjnym dla młodego pokolenia i dotyczy to także ludzi pozostałej rzeszy uczących się. Powstaje więc potrzeba przygotowania pedagoga który posiada wiedzę i umiejętności dotyczące teorii, odbioru, oddziaływań i zastosowań współczesnych mediów w szeroko rozumianej edukacji dorosłych, a także opanowanie przez nich zasad projektowania realizacji, ewaluacji i stosowania różnorodnych komunikatów medialnych, umiejętności tworzenia i przygotowania programów do szybkiego i skutecznego kształcenia na odległość (e-learning )

3 SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent zostanie wyposażony w umiejętności krytycznej analizy przekazów medialnych z uwzględnieniem specyfiki języka określonego komunikatu, ich wpływu na zdrowie i psychikę odbiorców, wykorzystania dostępnych przekazów w pracy instytucji oświatowych. zostanie przygotowany do konstruowania i realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji medialnej, realizowanej w szkole, oraz w instytucjach pozaszkolnych. Pozyska umiejętności przygotowania programów dla dokształcania i szybkiego skutecznego kształcenia, na odległość, tzw.e- learning.

4 PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA kierunku pedagogika, stwarza możliwości podjęcia pracy zawodowej w: - instytucjach oświatowych w charakterze specjalisty od wykorzystania technologii informacyjnych w procesach edukacyjnych, organizacji szkolnych centrów informacyjno – dydaktycznych, marketingu i budowania wizerunku instytucji oświatowej; - w urzędach samorządowych wszystkich szczebli (gmina, powiat, województwo), instytucjach rządowych, w sektorze organizacji pozarządowych, itp. zajmujących się szeroko rozumianą problematyką edukacji; - w środkach masowego przekazu, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych jako specjaliści od problematyki oświatowej. - w szkołach i uczelniach, ośrodkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli kształcących na odległość w charakterze specjalisty zajmujących się e-laeringiem., szkoła podstawowa, gimnazjum, świetlice terapeutyczne, socjoterapeutyczne, ośrodki wychowawcze, specjalistyczne gabinety diagnozy i terapii pedagogicznej

5 Minimum kadrowe dr hab. Ryszard Gmoch dr Adam Musioł dr Jerzy Nowik


Pobierz ppt "Kierunek: pedagogika Specjalności: pedagogika resocjalizacyjna edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową j. obcy pedagogika socjalna terapia psychopedagogiczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google