Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CHOROBY JELITA GRUBEGO ZAPALNE I NOWOTWOROWE. NIESWOISTE CHOROBY ZAPALNE JELITA GRUBEGO n wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) n choroba.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CHOROBY JELITA GRUBEGO ZAPALNE I NOWOTWOROWE. NIESWOISTE CHOROBY ZAPALNE JELITA GRUBEGO n wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) n choroba."— Zapis prezentacji:

1 CHOROBY JELITA GRUBEGO ZAPALNE I NOWOTWOROWE

2 NIESWOISTE CHOROBY ZAPALNE JELITA GRUBEGO n wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) n choroba Leśniowskiego-Crohna

3 WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO n Rozpoczyna się najczęściej między 20. a 40. rokiem życia n Rozlane zapalenie błony śluzowej, które najczęściej rozpoczyna się w odbytnicy, a następnie obejmuje coraz wyższe odcinki okrężnicy n Proces chorobowy dotyczy w zasadzie samej błony śluzowej i nie obejmuje całej grubości ściany jelita

4 WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO – OBJAWY n Bóle brzucha, wzdęcia, gorączka i wymioty n Utrata wagi ciała n Niedokrwistość, niedobiałczenie i zaburzenia wodno-elektrolitowe n Gdy zajęte chorobowo są dalsze odcinki okrężnicy, pojawia się biegunka z domieszką krwi i duża ilość śluzu n W przypadkach znacznie zaawansowanych zmian zapalnych masywne krwawienie n Liczba wypróżnień może sięgać 20 na dobę

5 WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO POWIKŁANIA WYMAGAJĄCE LECZENIA CHIRURGICZNEGO n Ostre, toksyczne rozszerzenie okrężnicy (megacolon toxicum) n Perforacja okrężnicy z zapaleniem otrzewnej n Masywny krwotok z jelita grubego n Zwężenie jelita grubego n Polipowatość zapalna n Przetoki okołoodbytnicze n Rak okrężnicy

6 WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO POWIKŁANIA POZAJELITOWE n Marskość wątroby n Zapalenie stawów n Choroby skóry (erythema nodosum) n Choroby oczu (episcleritis, iritis) n Owrzodzenia jamy ustnej n Zakrzepy i zatory w układzie naczyniowym n Kamica moczowa oraz zahamowanie wzrostu u dzieci

7 METODY POSTĘPOWANIA OPERACYJNEGO n Wycięcie całego jelita grubego z wytworzeniem ileostomii (proctocolectomia totalis c. ileostomiam) n Wycięcie okrężnicy z pozostawieniem odbytnicy i wytworzeniem ileostomii (colectomia c. ileostomiam) n Wycięcie okrężnicy z pozostawieniem odbytnicy i zespoleniem krętniczo-odbytniczym (colectomia c. ileorectomiam) n Wycięcie okrężnicy, błony śluzowej odbytnicy i zespolenie krętniczo-odbytowe metodą pull through z wytworzeniem zbiornika na kał (colectomia, mucosectomia recti et ileoanastomia m. pull through)

8 CHOROBA LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA n Dotyczy najczęściej końcowego odcinka jelita krętego n Proces zapalny szerzy się przez całą grubość jelita i obejmuje tkanki sąsiednie n Ściana jelita jest pogrubiała, twarda, a światło jelita zwężone n Krezka jelita jest pogrubiała i zawiera powiększone węzły chłonne

9 CHOROBA LEŚNIOWSKIEGO- CROHNA – OBJAWY n Biegunki n Bóle brzucha n Utrata masy ciała n Macalny przez powłoki guz brzucha n Przetoki okrężnicy (wewnętrzne i zewnętrzne) n Choroby odbytu w postaci ropni, przetok, owrzodzeń i szczelin

10 NAJCZĘSTSZE POWIKŁANIA CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA n Niedrożność jelit n Ropień wewnątrzotrzewnowy n Perforacja do wolnej jamy otrzewnowej n Masywne krwawienie n Toksyczne rozszerzenie okrężnicy n Zapalenie jagodówki n Zapalenie tęczówki n Zapalenie wątroby n Zapalenie okołoprzewodowe dróg żółciowych, n Rumień guzowaty n Ropnie i zgorzelinowe zapalenie skóry

11 POSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE W CHOROBIE LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA n Jeśli zmiana dotyczy końcowego odcinka jelita krętego, operacją z wyboru jest jego wycięcie wraz z częścią okrężnicy wstępującej n Przy umiejscowieniu zmian tylko w okrężnicy wycina się całą okrężnicę lub jej zmieniony chorobowo odcinek, a ciągłość przewodu pokarmowego odtwarza się zespalając odbytnicę z jelitem cienkim, z zachowaną częścią okrężnicy, lub też okrężnicę z okrężnicą n W przypadkach kiedy proces zapalny obejmuje odbytnicę, operacją z wyboru jest wycięcie odbytnicy wraz okrężnicą i wykonanie sztucznego odbytu

12 NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE JELITA GRUBEGO – POLIPY n Polipy nabłonkowe, tzn. gruczolak (adenoma) oraz brodawczak drzewkowaty (adenoma villosum), szczególnie jeżeli występują one mnogo jako tzw. polipowatość, bądź to zwykła, bądź pochodzenia dziedzicznego jako polipowatość rodzinna (polypositas familiaris) n Polipy nienabłonkowe: włókniaki, tłuszczaki, mięśniaki

13 POLIPY NIENOWOTWOROWE n Hamartoma czyli odpryskowce – zbudowane z tkanki podobnej do mezenchymalnej (polip młodzieńczy, polip Peutz-Jeghersa) n Nienowotworowe rozrosty polipowate – polip zapalny, limfoidalny n Polipy niesklasyfikowane – polip hiperplastyczny

14 RAK JELITA GRUBEGO Rak okrężnicy ma charakter gruczolako-raka (adenocarcinoma) o różnym stopniu zróżnicowania: n rak brodawczakowaty (adenoca papillare) n rak włóknisty (adenoca scirrhosum) n rak galaretowaty (adenoca gellatinosum)

15 OBJAWY RAKA OKRĘŻNICY W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI Guzy nowotworowe w prawej części jelita grubego: n niedokrwistość n spadek wagi ciała n bóle często sugerujące schorzenia wyrostka robaczkowego n wyczuwalny przez powłoki guz (szczególnie przy guzach kątnicy) n zwężenie jelita i niedrożność Guzy nowotworowe lewej części jelita grubego: n wzdęcia n zatrzymanie gazów i stolca n obecność świeżej krwi w stolcu n zaparcia n ołówkowate stolce

16 LECZENIE RAKA JELITA GRUBEGO n Polega ono na doszczętnym wycięciu guza wraz z odcinkiem jelita oraz przylegającym odcinkiem krezki, w której często znajdują się zajęte procesem nowotworowym węzły chłonne n W przypadkach zmian nieoperacyjnych, kiedy proces nowotworowy jest zbyt rozległy i obejmuje także sąsiednie narządy, wykonuje się zespolenie omijające (np. zespolenie jelita cienkiego z poprzecznicą) lub przetokę zewnętrzną jelita, czyli tzw. sztuczny odbyt brzuszny. Zmiany położone nisko, poniżej 10 cm, usuwa się doszczętnie wraz z całą odbytnicą oraz tkanką okołoodbytniczą i odbytem ze zwieraczami, proksymalny odcinek jelita grubego wyłania się natomiast jako jednolufowy odbyt brzuszny (amputatio recti abdomino-perinealis)

17 RAK ODBYTNICY n Rak położony powyżej 10 cm – wykonuje się zabieg usunięcia odbytnicy i części przylegającej esicy razem z ich krezką, a oba końce jelita grubego zespala się koniec do końca śródotrzewnowo. Jest to zabieg z dojścia brzusznego (resectio recti abdominalis) n W razie śródoperacyjnego rozpoznania przerzutów nowotworowych do węzłów chłonnych krezkowych należy zabieg rozszerzyć o dokładną limfadenektomię zaotrzewnową, czyli doszczętne usunięcie tkanki chłonnej z okolicy rozwidlenia naczyń biodrowych, moczowodów, aż do poziomu tętnicy krezkowej dolnej

18 RAK ODBYTU (CARCINOMA ANI) jest rzadką lokalizacją raka jelita grubego – ok. 2% wszystkich przypadków, jest to rak płaskokomórkowy (ca planoepitheliale), powoduje znaczną destrukcję zwieraczy i daje przerzuty do węzłów chłonnych pachwinowych. Leczenie polega na brzuszno-kroczowym odjęciu odbytnicy wraz z odbytem

19 ZEWNĘTRZNE PRZETOKI JELITOWE (STOMIA) n Jest to planowe zespolenie światła jelita z powierzchnią powłok brzusznych. W chirurgii jamy brzusznej jest to metoda od dawna uznana, pozwala ona skutecznie ratować życie chorego, a często jest tylko jednym z etapów skomplikowanego, radykalnego zabiegu operacyjnego n Stomię najczęściej wykonuje się jako: –integralny etap zabiegu chirurgicznego –przygotowanie do ostatecznej, definitywnej operacji –zabezpieczenie przed wystąpieniem powikłań choroby podstawowej lub wykonanego zabiegu

20 RODZAJE PRZETOK I FIZJOLOGIA WYDZIELANIA W praktyce klinicznej stosuje się bardzo różne kryteria podziału przetok jelitowych zewnętrznych, jednak najważniejsze z nich to: n kryterium czasowe – stomia czasowa (wyłaniana tylko w pewnym z etapów leczenia chirurgicznego, a następnie likwidowana) oraz stomia ostateczna (definitywna) wyłaniana na stałe n w zależności od miejsca (poziom jelita), na którym została wytworzona – ileostomia, czyli przetoka jelita cienkiego i kolostomia, czyli przetoka jelita grubego n w zależności od techniki wyłonienia – stomia jednolufowa (końcowa) oraz stomia dwulufowa (boczna lub pętlowa) n kryterium uwzględniające budowę przetoki i sposób wydzielania: kanałowa, wargowa, boczna, końcowa, całkowita, niecałkowita


Pobierz ppt "CHOROBY JELITA GRUBEGO ZAPALNE I NOWOTWOROWE. NIESWOISTE CHOROBY ZAPALNE JELITA GRUBEGO n wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) n choroba."

Podobne prezentacje


Reklamy Google