Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aplet JavaCard, pełniący funkcję autoryzującą (obowiązkowo) oraz identyfikującą (opcjonalna) Aplet wystawia metody pozwalające zarejestrować swoją obecność,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aplet JavaCard, pełniący funkcję autoryzującą (obowiązkowo) oraz identyfikującą (opcjonalna) Aplet wystawia metody pozwalające zarejestrować swoją obecność,"— Zapis prezentacji:

1

2 Aplet JavaCard, pełniący funkcję autoryzującą (obowiązkowo) oraz identyfikującą (opcjonalna) Aplet wystawia metody pozwalające zarejestrować swoją obecność, otworzyć drzwi oraz wyświetlić dane użytkownika karty Aplet udostępnia funkcję weryfikacji PINu zgodną z ISO7816-4 (opcjonalnie) Dane wrażliwe przesyłane przez bezpieczny kanał Autoryzacja poprzez nr seryjny karty oraz hasło zakodowane i przechowywane w aplecie Interfejs webowy do przeglądania logów, rejestracji czasu pracy oraz zarządzania dostępami Symulator czytnika rejestrującego czas pracy oraz próby dostępu do pomieszczeń Aplikacja personalizująca aplet (obowiązkowo) z edycją danych użytkownika przechowywanych na karcie (opcjonalnie) 2 Projekt z przedmiotu Systemy Informacyjne w Ochronie Zdrowia 2014

3 Aplet: Uwierzytelnienie do apletu celem edycji danych na karcie (ala PIN) Wysłanie pary celem uwierzytelnienia w zewnętrznych systemach (rejestracja czasu pracy, dostęp do pomieszczeń) Metody edytujące dane na karcie Wszystkie zapisy do apletu i odczyt hasła przesłane przez bezpieczny kanał Opcjonalna obsługa PINu zgodna z ISO7816-4 3 Projekt z przedmiotu Systemy Informacyjne w Ochronie Zdrowia 2014

4 Webowy interfejs: Moduł zarządzający użytkownikami Moduł zarządzający kartami Moduł zarządzający pomieszczeniami Moduł zarządzający dostępami kart do pomieszczeń Przeglądanie logów odbijanych kart Przeglądanie rejestrowanego czasu pracy 4 Projekt z przedmiotu Systemy Informacyjne w Ochronie Zdrowia 2014

5 Aplikacja personalizująca aplet Moduł uwierzytelniający się do apletu Edycja danych użytkownika apletu (opcjonalnie) Zmiana hasła apletu Uwierzytelnienie PINem zgodnie z ISO7816-4 (opcjonalnie) Symulator czytnika Odpowiadanie na zdarzenia przyłożenia karty 5 Projekt z przedmiotu Systemy Informacyjne w Ochronie Zdrowia 2014

6 Uzyskanie 2 blankietów testowych legitymacji studenckich z kluczami oraz czytnika PC/SC Konfiguracja Eclipse pod projekt JC Utworzenia maszyny wirtualnej z interpreterem PHP, bazami danych Oracle oraz MySQL Konfiguracje Netbeans pod projekt PHP Aplikacja personalizująca, symulator czytnika oraz interfejs webowy posiadają wspólną bazę danych Modyfikacja stanu bazy w zależności od użycia kart oraz konfiguracji modułów w webowym interfejsie zarządzającym systemem 6 Projekt z przedmiotu Systemy Informacyjne w Ochronie Zdrowia 2014

7 7 Przykładowa architektura

8 JavaCard 2.2.2/2.2.1 GlobalPlatform 2.1.1 CakePHP (PHP5) Eclipse (JC) + Netbeans (PHP) JDBC Java SmartCardIO Czytnik zgodny z PC/SC GPShell Global Platform for Java Oracle/MySQL 8 Projekt z przedmiotu Systemy Informacyjne w Ochronie Zdrowia 2014

9 http://sourceforge.net/projects/gpj/?source=recom mended http://www.oracle.com/technetwork/java/javame/ja vacard/resources/overview/index.html http://pl.scribd.com/doc/91049518/Java-Card-STK- Applet-Development-Guidelines (publiczny dokument Gemalto) http://bakery.cakephp.org/ 9 Projekt z przedmiotu Systemy Informacyjne w Ochronie Zdrowia 2014


Pobierz ppt "Aplet JavaCard, pełniący funkcję autoryzującą (obowiązkowo) oraz identyfikującą (opcjonalna) Aplet wystawia metody pozwalające zarejestrować swoją obecność,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google