Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Optyka geometryczna Dział 7. Bartosz Jabłonecki Temat: Prawo odbicia i załamania światła n Zjawisko odbicia fal polega na zmianie kierunku rozchodzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Optyka geometryczna Dział 7. Bartosz Jabłonecki Temat: Prawo odbicia i załamania światła n Zjawisko odbicia fal polega na zmianie kierunku rozchodzenia."— Zapis prezentacji:

1 Optyka geometryczna Dział 7

2 Bartosz Jabłonecki Temat: Prawo odbicia i załamania światła n Zjawisko odbicia fal polega na zmianie kierunku rozchodzenia się fal na granicy dwóch ośrodków, przy czym fala nie opuszcza danego ośrodka rozprzestrzeniania się.

3 Bartosz Jabłonecki n Rys. Zjawisko odbicia fal promień padający promień odbity normalna

4 Bartosz Jabłonecki n Prawo odbicia W zjawisku odbicia fal kąt odbicia jest równy kątowi padania. Promień padający, promień odbity i normalna do powierzchni odbijającej, wystawiona w punkcie padania, leżą w jednej płaszczyźnie

5 Bartosz Jabłonecki n Zjawisko załamania fal polega na zmianie kierunku rozchodzenia się fal na granicy dwóch ośrodków, przy przejściu z jednego ośrodka do drugiego, na skutek różnej prędkości fali w tych ośrodkach. Willebrord van Roijen Snell (1580-1626) źródło: http://de.wikipedia.org/wiki/Willebrord_van_Roijen_Snell

6 Bartosz Jabłonecki n Rys. Zjawisko załamania fal normalna promień padający promień załamany ośrodek I ośrodek II

7 Bartosz Jabłonecki n Prawo załamania fal (prawo Snelliusa) Stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania dla dwóch ośrodków jest równy stosunkowi prędkości v 1 rozchodzenia się fali w pierwszym ośrodku do prędkości v 2 w drugim ośrodku.

8 Bartosz Jabłonecki n Bezwzględny współczynnik załamania Bezwzględnym współczynnikiem załamania nazywamy stosunek prędkości światła w próżni do prędkości światła w danym ośrodku:

9 Bartosz Jabłonecki n Przykłady współczynników załamania próżnia powietrze woda szkło

10 Bartosz Jabłonecki n Względny współczynnik załamania Względnym współczynnikiem załamania nazywamy stosunek odpowiednich współczynników załamania: lub

11 Zad. n Oblicz kąt załamania światła po przejściu z powietrza do wody wiedząc, że wpadł on pod kątem 30 o liczonym do normalnej. Bartosz Jabłonecki

12 Temat: Całkowite wewnętrzne odbicie. n Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia ma miejsce wtedy, gdy światło przechodzi z ośrodka gęstszego do ośrodka rzadszego.

13 Bartosz Jabłonecki n Rys. Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia (woda-powietrze) promień padający promień odbity ośrodek I ośrodek II

14 Bartosz Jabłonecki n Obliczmy kąt graniczny dla ośrodków woda-powietrze: n pamiętamy:

15 Bartosz Jabłonecki n Wybrane wartości kąta granicznego

16 Bartosz Jabłonecki Temat: Płytka równoległościenna i pryzmat n Płytka równoległościenna to przezroczysta bryła ograniczona dwiema powierzchniami płaskimi i równoległymi.

17 Bartosz Jabłonecki n Promień przechodzący przez płytkę równoległościenną d l d - grubość płytki l - przesunięcie promienia

18 Bartosz Jabłonecki n Pryzmat to przezroczysta bryła ograniczona dwiema powierzchniami płaskimi i nierównoległymi. n Kąt zawarty między tymi płaszczyznami nazywamy kątem łamiącym pryzmatu.

19 Bartosz Jabłonecki n Promień przechodzący przez pryzmat - kąt łamiący pryzmatu - kąt odchylenia promienia

20 Bartosz Jabłonecki Temat: Zwierciadła płaskie i kuliste n Odbicie fal świetlnych zachodzi na wszystkich powierzchniach (w szczególności na powierzchniach płaskich i kulistych). n W zwierciadle płaskim powstaje obraz pozorny, prosty i jednakowej wielkości.

21 Bartosz Jabłonecki n Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim B A BA

22 Bartosz Jabłonecki n Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim - przykład

23 Bartosz Jabłonecki Zwierciadło kuliste (wklęsłe i wypukłe) powstaje jako wycinek sfery. Charakteryzuje je promień krzywizny r. n symbole zwierciadła wklęsłegowypukłego r r

24 Bartosz Jabłonecki Konstrukcja ogniska F Konstrukcja ogniska pozornego F r O F r O F

25 Bartosz Jabłonecki n Ogniskową nazywamy odcinek łączący powierzchnię zwierciadła z ogniskiem. n Dla przyosiowych promieni ogniskowa jest równa połowie promienia.

26 Bartosz Jabłonecki n Konstrukcja obrazu w zwierciadle wklęsłym F O przedmiot obraz Cechy: rzeczywisty odwrócony pomniejszony

27 Bartosz Jabłonecki n Równanie zwierciadła F O przedmiot obraz x y f f - ogniskowa x - odległość przedmiotu od zwierciadła y - odległość obrazu od zwierciadła

28 Bartosz Jabłonecki n Powiększenie obliczamy jako stosunek wysokości obrazu do wysokości przedmiotu: n lub

29 Bartosz Jabłonecki n Inne konstrukcje F O przedmiot obraz Cechy: rzeczywisty odwrócony powiększony

30 Bartosz Jabłonecki n Inne konstrukcje F O przedmiot obraz Cechy: pozorny prosty powiększony

31 Bartosz Jabłonecki n Inne konstrukcje F O przedmiot obraz Cechy: pozorny prosty pomniejszony

32 Zad. 1 n Przed zwierciadłem wklęsłym o promieniu krzywizny zwierciadła równym 1m umieszczono w odległości 1m przedmiot o wysokości 20cm. Oblicz gdzie znajduje się obraz i jaką ma wysokość. Bartosz Jabłonecki

33 Zad. 2 n Przed zwierciadłem wklęsłym o promieniu krzywizny zwierciadła równym 1m umieszczono w odległości 20cm przedmiot o wysokości 20cm. Oblicz gdzie znajduje się obraz i jaką ma wysokość. Bartosz Jabłonecki

34 Temat: Soczewki n Soczewka to przezroczysta bryła ograniczona dwiema powierzchniami kulistymi lub jedną kulistą i jedną płaską.

35 Bartosz Jabłonecki n Rodzaje soczewek –soczewki skupiające (wypukłe) –soczewki rozpraszające (wklęsłe) dwuwypukłapłasko-wypukławklęsło-wypukłasymbol dwuwklęsła płasko-wklęsławypukło-wklęsła symbol

36 Bartosz Jabłonecki Konstrukcja ogniska F F Konstrukcja ogniska pozornego F F

37 Bartosz Jabłonecki n Równanie soczewkowe R1R1 R2R2

38 Bartosz Jabłonecki n Równanie soczewkowe –gdy jedną powierzchnię soczewki tworzy powierzchnia płaska (promień takiej kuli musiałby być nieskończony) - gdy powierzchnia soczewki jest wklęsła przyjmujemy ujemną wartość promienia

39 Bartosz Jabłonecki n Zdolność zbierająca (skupiająca) soczewki jest odwrotnością ogniskowej n Zdolność zbierającą mierzymy

40 Bartosz Jabłonecki n Konstrukcja obrazu w soczewce skupiającej FF przedmiot obraz Cechy: rzeczywisty odwrócony pomniejszony

41 Bartosz Jabłonecki n Równanie (podobnie jak dla zwierciadła) x y f FFprzedmiot obraz

42 Bartosz Jabłonecki n Inne konstrukcje przedmiot obraz Cechy: rzeczywisty odwrócony powiększony FF

43 Bartosz Jabłonecki n Inne konstrukcje przedmiot obraz Cechy: pozorny prosty powiększony FF

44 Bartosz Jabłonecki n Inne konstrukcje Cechy: pozorny prosty pomniejszony FF przedmiot obraz

45 Zad. 1 n Cienka szklana soczewka dwuwypukła ma promienie krzywizn powierzchni równe 20 cm i 10 cm. Oblicz zdolność zbierającą i ogniskową soczewki, gdy znajduje się: a) w powietrzu, b) w wodzie. Bartosz Jabłonecki

46 Zad. 2 n Soczewka płasko-wklęsła o promieniu krzywizny R = -0,4 m jest wykonana z materiału o współczynniku załamania n 1 = 1,4 i umieszczona w cieczy o współczynniku załamania n 2 = 1,6. Ile wynosi ogniskowa soczewki? Bartosz Jabłonecki

47 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. Część I n Promień XY jest dany, PQ to płaszczyzna rozgraniczająca ośrodki, F - ognisko, O - środek krzywizny zwierciadła kulistego. Jego możliwe drogi po, przed, odbiciu, załamaniu są oznaczone A, B, C, D, E. Tylko jedna z dróg jest poprawna. (5 zad. po 1p.) Bartosz Jabłonecki

48 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. Część II n Zaznacz konstrukcyjnie obraz. Podaj jego trzy cechy. (3 zad. po 2p.) Bartosz Jabłonecki

49 KONIEC


Pobierz ppt "Optyka geometryczna Dział 7. Bartosz Jabłonecki Temat: Prawo odbicia i załamania światła n Zjawisko odbicia fal polega na zmianie kierunku rozchodzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google