Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

. Starostwo Powiatowe w Ostródzie Witamy w Centrum Użyteczności Publicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ". Starostwo Powiatowe w Ostródzie Witamy w Centrum Użyteczności Publicznej."— Zapis prezentacji:

1 . Starostwo Powiatowe w Ostródzie Witamy w Centrum Użyteczności Publicznej

2 XII Edycja Powiatowego Konkursu Samorządowego Nastolatków
„Ośmiu Wspaniałych” Ostróda, 11 marca 2014r.

3 XI Edycji Powiatowego Konkursu Samorządowego Nastolatków
Laureatka XI Edycji Powiatowego Konkursu Samorządowego Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” Patrycja Grzywacz Ostróda, 2013r.

4

5 Jury XII Edycji Powiatowego Konkursu Samorządowego Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”:
ks. Paweł Sufleta, Proboszcz Parafii pw. św. Jana Bosko w Ostródzie Irena Anna Rubczewska, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Bożena Janowicz, Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Ostródzie Anna Gazda, Wicedyrektor Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Ostródzie Stanisław Makowski, Kierownik Biura Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostródzie Jolanta Dakowska, Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem Pozarządowym Starostwa Powiatowego w Ostródzie

6 Prezentacja Wolontariuszy Nominowanych do Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”
Jessica Bohdiel Oliwia Chorążewicz Paulina Filipek Dominika Jonik Paulina Malinowska Marlena Mazurowska Anna Piontkowska Milena Sochocka Aleksandra Szostek Joanna Zakrzewska Dominika Klaudia Zychalak Ostróda, 11 marca 2014r.

7 Jessica Bohdiel – wolontariuszka „Klubu Ośmiu” przy Gimnazjum im. ks
Jessica Bohdiel – wolontariuszka „Klubu Ośmiu” przy Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Ostródzie Od ponad dwóch lat Jessica jest wolontariuszem „Klubu Ośmiu”. Organizuje spotkania wolontariuszy, bierze udział w przedstawieniach jasełkowych dla m.in. Ostródzkiego Towarzystwa „Amazonki”, organizuje dyskoteki szkolne. W każdy piątek miesiąca odwiedza swego podopiecznego. Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz oratorium w Starych Jabłonkach. Wielokrotnie uczestniczyła w akcjach organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż („Wyprawka dla Żaka”, „Czerwonokrzyska Gwiazdka”) i kweście ulicznej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co roku, tuż przed Świętem 1 Listopada, bierze udział w sprzątaniu cmentarza przy ul. Chrobrego w Ostródzie. Wolontariuszka wyróżnia się sumiennym i odpowiedzialnym podejściem do powierzonych zadań. W swoich działaniach kieruje się przede wszystkim sercem i wrażliwością. Jest uczynna, pomocna, koleżeńska, spontaniczna i otwarta na potrzeby innych. Trafnie ocenia sytuację, rozpoznając potrzeby innych i udzielając pomocy tym, którzy jej potrzebują. Swoją postawą daje przykład i zachęca młodych ludzi do poszerzenia grona wolontariuszy i bycia dobrym, zwyczajnym człowiekiem.

8 Oliwia Chorążewicz – wolontariuszka „Klubu Ośmiu” przy Zespole Szkół w Lipowie
Oliwia jest niedużą drobną osobą, lecz posiada w sobie ogromne pokłady dobroci, którymi obdarowuje innych. Jest niestrudzona w niesieniu pomocy tym, którzy jej potrzebują. To ona pierwsza reaguje odzewem na propozycje zrobienia akcji pomocowej, zawsze gotowa, nie waha się nigdy, pełna poświęcenia radośnie deklaruje swą chęć działania. Jest najprężniejszym ogniwem w „Klubie Ośmiu” w Lipowie. Jako dobra uczennica nie szczędzi sił i czasu, żeby podciągnąć słabsze osoby w nauce. Nie odmawia proszącym, proponuje pomoc potrzebującym. Los nie tylko ludzi, lecz i zwierząt leży jej na sercu, dlatego działa gorliwie na ich rzecz. Dla tych, którzy znają Oliwię, jest ona symbolem prawdziwego wolontariusza.

9 Paulina Filipek – wolontariuszka „Klubu Ośmiu” przy Gimnazjum im. ks
Paulina Filipek – wolontariuszka „Klubu Ośmiu” przy Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Ostródzie Od ponad dwóch lat Paulina jest wolontariuszem „Klubu Ośmiu”. Pomaga w organizacji spotkań wolontariuszy. Wykorzystując swój talent plastyczny wykonuje ogłoszenia, plakaty, gazetki promujące udział w akcjach „Klubu Ośmiu”. Organizuje wszystkie dyskoteki szkolne, dbając o przepiękne dekoracje wykonane własnoręcznie, innowacyjnymi technikami. Bierze czynny udział w przedstawieniach jasełkowych dla Ostródzkiego Towarzystwa „Amazonki”. Raz w tygodniu odwiedza swego podopiecznego pana Adama. Zaangażowała się również w pracę na rzecz oratorium w Starych Jabłonkach (m.in. porządkowała pomieszczenie po zalaniu, w którym spotykają się animatorzy). Wolontariuszka jest osobą otwartą, utalentowaną artystycznie, która chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i wychodzi z inicjatywą wykonania prac plastycznych. Poprzez udział w zajęciach szkolnego koła teatralnego rozwija się aktorsko. Skromna, skłonna do poświęceń, opiekuńcza, łagodna przyciąga do siebie ludzi, którym umiejętnie pomaga i użycza im swojego „ciepła”. W życzliwy i kulturalny sposób przekonuje do swoich racji opartych na tolerancji. Wolontariuszka jest pracowita, ambitna i wytrwała, zawsze dąży do celu, nie poddaje się i rozpoczęte działania zawsze prowadzi do końca.

10 Dominika Jonik – wolontariuszka „Klubu Ośmiu” przy Gimnazjum im
Dominika Jonik – wolontariuszka „Klubu Ośmiu” przy Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Dąbrównie Dominika jest wyjątkową osobą bo dzięki niej to, co nierealistyczne nagle staje się możliwe do wykonania, to co beznadziejne i bezsensowne, nabiera barw. Do tego jest odważna. Prowadzi przedstawienia o charakterze edukacyjnym dla rodziców, podczas których poruszane są tematy często „niewygodne” dla dorosłych: brak miłości, zrozumienia, nałogi, nietolerancja, konflikty w rodzinie. Od trzech lat prowadzi organizowane przez radę rodziców Charytatywne Bale Karnawałowe. Oprócz bali, do ważniejszych imprez prowadzonych lub z udziałem Dominiki należą: Festyn z okazji Dnia Dziecka, zbiórka darów dla podopiecznych Domu Odzyskanych Dla Życia „Markot” w Marwałdzie i Domu Dziecka w Olsztynku. Bardzo aktywnie uczestniczy we wszystkich akcjach charytatywnych o zasięgu ogólnopolskim: WOŚP, „Góra Grosza”. Kocha życie, zdrowy tryb i poświęca temu swój czas wolny tańcząc w Ludowym Zespole Tańca i Śpiewu „Dąbrowa” i „Mazury”. Swoją codzienną postawą, poglądami zachęca młodzież szkoły do wspólnego podejmowania działań na rzecz życia bez przemocy i agresji. Obecnie uczestniczy w dużym projekcie pod patronem Publicznego Gimnazjum w Dąbrównie dotyczącym kanonizacji Jana Pawła II.

11 Paulina Malinowska – wolontariuszka Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie
Obecnie Paulina studiuje na III roku Pedagogiki Szkolnej z Animacją Kulturalną na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Interesuje się sportem (szczególne piłką nożną), muzyką oraz fotografią. Działa w Klubie Sportowym „Warmiak”, gdzie jest spikerem oraz w Klubie Młodzieżowym „Wyzwanie” w Łukcie (wraz z młodzieżą organizuje wydarzenia dla dzieci jak i dorosłych). Jest aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukcie. Robi wszystko, aby uniknąć nudnych chwil. Jest osobą ciekawą świata, ambitną, żądną przygód. Jeśli wyznaczy sobie cel to za wszelką cenę próbuje go osiągnąć. Chętnie pomaga innym, jest wyrozumiała, stara się być miła, przyjacielska i lojalna.

12 Marlena Mazurowska – wolontariuszka „Klubu Ośmiu” przy Gimnazjum im
Marlena Mazurowska – wolontariuszka „Klubu Ośmiu” przy Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Dąbrównie Jest młodą wolontariuszką, która już od trzech lat poświęca swój czas, wspierając osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Uczestniczy systematycznie w przygotowaniu i prowadzeniu spotkań Wspólnoty. Już trzykrotnie uczestniczyła w akcji letniej, której głównym celem jest zorganizowanie obozu wakacyjnego, brała udział w akcji kultura i sport, dwa elementy nieodzowne w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Wolontariuszka jest osobą odpowiedzialną, zawsze solidnie wywiązuje się z poleconych jej zadań. Akceptuje drugiego człowieka takim, jakim jest i do każdego podchodzi z uśmiechem. Uczy się tego w domu rodzinnym i we Wspólnocie.

13 Anna Piontkowska – wolontariuszka „Klubu Ośmiu” w Internacie ZSZ im
Anna Piontkowska – wolontariuszka „Klubu Ośmiu” w Internacie ZSZ im. Sandora Petöfi w Ostródzie Aktywnie działa na rzecz środowiska rówieśniczego: pomaga w lekcjach dzieciom ze szkoły specjalnej, pełni funkcje w Młodzieżowej Radzie Internatu. Uczestniczy w akcjach na rzecz środowiska lokalnego: przygotowuje programy artystyczne dla seniorów, bierze udział w kwestach Polskiego Czerwonego Krzyża, jest honorowym dawcą krwi. Realizuje zadania w ramach akcji ogólnopolskich: WOŚP, Szlachetna Paczka. Działa na rzecz chorych dzieci, ubogich rodzin i osób starszych. Podnosi swoje umiejętności wolontariackie, uczestnicząc aktywnie w szkoleniach. Jej wzorowa postawa jest godna naśladowania.

14 Milena Sochocka – wolontariuszka „Klubu Ośmiu” przy ZSZ im
Milena Sochocka – wolontariuszka „Klubu Ośmiu” przy ZSZ im. Stanisława Staszica i CKU w Ostródzie Zaczęła w szkole podstawowej i tak już jej zostało do dziś. Pomaganie zwierzętom, praca z dziećmi, pomoc innym – w tym czuje się najlepiej. Najwięcej satysfakcji i wzruszeń sprawił jej udział w Szlachetnej Paczce. Jak sama mówi: „Pomagam na tyle ile mogę i ile jestem w stanie dać z siebie. Lubię też brać udział w warsztatach z dziećmi i młodzieżą uczyć ich jak oni uczą nas samych”.

15 Aleksandra Szostek – wolontariuszka „Klubu Ośmiu” przy Gimnazjum im
Aleksandra Szostek – wolontariuszka „Klubu Ośmiu” przy Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu Pełni funkcję gospodarza „Klubu Ośmiu”. Jest też zastępcą Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Od dwóch lat aktywnie działa na rzecz szkoły. Uczestniczy w wielu akcjach wolontarystycznych, wspierając potrzebujących. Była nominowana do „Barw Wolontariatu” Reprezentowała nasz Klub na Konferencji w Warszawie zorganizowanej przez Fundację „Świat na Tak”. Działa na rzecz środowiska lokalnego: „Wieczory z bajką dla dzieci”, sprzątanie cmentarzy, występy w Domu Pomocy Społecznej, udział w Integracyjnym Balu Karnawałowym z niepełnosprawnymi. Co roku kwestuje dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiera też żywność i zabawki na paczki dla biednych dzieci.

16 Joanna Zakrzewska – wolontariuszka „Klubu Ośmiu” przy Gimnazjum im
Joanna Zakrzewska – wolontariuszka „Klubu Ośmiu” przy Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu Joanna pełni funkcję Zastępcy Gospodarza Klubu. Jest też Gospodarzem klasy. Od dwóch lat aktywnie działa na rzecz szkoły. uczestniczy w wielu akcjach wolontarystycznych, wspierając potrzebujących. Reprezentowała „Klub Ośmiu” na Konferencji w Warszawie, zorganizowanej przez Fundację „Świat na Tak”. Działa na rzecz środowiska lokalnego: „Wieczory z bajką dla dzieci”, sprzątanie cmentarzy, występy w Domu Pomocy społecznej, udział w Integracyjnym Balu Karnawałowym z niepełnosprawnymi. Od dwóch lat w grudniu bierze udział w akcji „Z serca do serca”, kwestuje, zbierając pieniądze na żywność i zabawki na paczki dla dzieci.

17 Dominika Klaudia Zychalak – wolontariuszka „Klubu Ośmiu” przy ZSZiO w Morągu
Jest wolontariuszką od sześciu lat. Jest osobą wrażliwą i skromną, ale pełną radości z życia. Pracuje aktywnie na wielu polach działalności charytatywnej na rzecz osób potrzebujących. Z przyjemnością wykonuje każdą pracę. Jest inicjatorką wielu działań na terenie szkoły, miasta i swojej małej miejscowości. Do wszystkich zadań podchodzi bardzo odpowiedzialnie. Jest osobą kulturalną, uprzejmą wobec każdego człowieka. Jej postawa stanowi wzór do naśladowania dla innych. Dominika pisze o sobie: „Cieszę się, że mogę pomagać innym, dzięki temu poznaję wielu wspaniałych i wartościowych ludzi, a także poznaję samą siebie”.

18 Sponsorzy nagród: Starosta Ostródzki, Włodzimierz Brodiuk
Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin Dyrektor Biura ZLOT, Marlena Rogowska Dyrektor Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Ostródzie, Elżbieta Okrucińska

19

20 Program artystyczny: Grupa Teatralna „Maska” Gimnazjum
im. ks. Jana Twardowskiego w Ostródzie

21 „Trędowaty, bo niekochany”
Reżyseria: Jolanta Pruchniewska Występują: J. Bohdiel, P. Filipek, K. Filipek, A. Banasiuk, Występują: D. Podolska, K. Ignaczak, P. Zwierzchlewski, Występują: W. Wiśniewska, J. Ostrowska, S. Sulwirska, Występują: N. Nawotczyńska, N. Nowocińśka, Występują: D. Sławińska, N. Wiśniewska, M. Czrnowski Scenografia: Elżbieta Orlikowska

22 „Trędowaty, bo niekochany”

23

24 WSPANIAŁE POWIATU OSTRÓDZKIEGO
Jessica Bohdiel Paulina Filipek Dominika Jonik Marlena Mazurowska Anna Piontkowska Aleksandra Szostek Joanna Zakrzewska Dominika Klaudia Zychalak Ostróda, 11 marca 2014r.

25

26 Pokaż ludziom, że człowiek Innym szczęście powinien dziś dać”
„Zmieniaj świat na tak Pokaż ludziom, że człowiek Innym szczęście powinien dziś dać”

27 Nagroda Starosty Ostródzkiego, Włodzimierza Brodiuka
Wycieczka do Kamienia Pomorskiego 6 – 8 czerwca 2014r.

28 XX Jubileuszowa Gala Ogólnopolskiego Konkursu
Samorządowego Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” Foto: Urząd Miasta w Kamieniu Pomorskim Czerwiec 2014r.

29 XX Jubileuszowa Gala Ogólnopolskiego Konkursu
Samorządowego Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” Foto: Urząd Miasta w Kamieniu Pomorskim Czerwiec 2014r.

30 Gratulacje

31 Powiat Ostródzki reprezentuje
XX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Samorządowego Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” Powiat Ostródzki reprezentuje Dominika Klaudia Zychalak Warszawa, kwietnia 2014r.

32

33 Jessica Bohdiel Dominika Jonik Oliwia Chorążewicz Paulina Filipek Paulina Malinowska Anna Piontkowska Marlena Mazurowska Milena Sochocka Dominika Zychalak Aleksandra Szostek Joanna Zakrzewska

34 Pomagam wysyłając sms z hasłem „Pomagam”
pod numer (koszt 2,46 zł, Caritas Polska) Pomoc dla Ukrainy Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę publiczną w związku z sytuacją na Ukrainie. Wpłaty można kierować na konto z dopiskiem UKRAINA. Oddział Rejonowy PCK w Ostródzie w dniach 4-5 marca br. organizuje zbiórkę publiczną na pomoc poszkodowanym. Zwracamy się z gorącym apelem do społeczeństwa Ostródy i okolic o ofiarność na ten szczytny cel.

35 Organizatorzy Powiatowej Gali Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”:
Wydział Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem Pozarządowym Starostwa Powiatowego w Ostródzie Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Ostródzie

36 Hymn Fundacji Świat na Tak
Dom rodzinny, Dzieciństwa jasny dom I dłoń matki, co ścieżki prostuje, Noś w pamięci Na przekór trudnym dniom - Kiedyś innym ten obraz darujesz. Zawsze serce, Otwarte serce miej - Tylko przyjaźń się liczy w potrzebie I gdy przyjdzie Na bliskich próby dzień, Nie stój z boku, lecz innym daj siebie. Świat na tak, świat na tak. Zmieniaj świat na tak! Serca nie miej ze skały, Bądź jak ośmiu wspaniałych! Świat na tak, świat na tak, Zmieniaj świat na tak, W każdym geście i słowie Pokaż ludziom, że człowiek Innym szczęście powinien dziś dać!   Zapamiętaj, Że w życiu tak już jest I dzień jasny z ponurym się splata, Więc twój uśmiech Niech nawet w porze łez Jak nadzieja niech będzie skrzydlata. A gdy jeszcze Potrafisz silnym być, Kiedy innym potrzeba twej dłoni, Wtedy powiesz: Dla świata warto żyć I za wspólnym marzeniem wciąż gonić! Świat na tak, świat na tak, Zmieniaj świat na tak! Serca nie miej ze skały, Bądź jak ośmiu wspaniałych! Świat na tak, świat na tak, Zmieniaj świat na tak, W każdym geście i słowie Pokaż ludziom, że człowiek Innym szczęście powinien dziś dać! Słowa: Andrzej Sobczak Muzyka: Robert Kalicki

37 Budujemy „Świat na Tak”
Prezentację przygotowały: Jolanta Dakowska Elwira Kowalska Dziękujemy za uwagę

38


Pobierz ppt ". Starostwo Powiatowe w Ostródzie Witamy w Centrum Użyteczności Publicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google