Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Starostwo Powiatowe w Radomiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Starostwo Powiatowe w Radomiu"— Zapis prezentacji:

1 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a System e-obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Radomiu S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

2 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Projekt związany z przygotowaniem jednostek administracji samorządowej do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rozwoju elektronicznych usług dla ludności oraz modernizacji infrastruktury informatycznej. S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

3 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Poprzez realizacje projektu chcemy rozwiązać następujące problemy: niedostateczne upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy Starostwa, zbyt wolny obieg dokumentów i załatwianie spraw, negatywna opinia o pracy urzędu i urzędników. S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

4 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Cel ogólny Usprawnienie pracy administracji samorządowej (Starostwa) tak, aby interesant był lepiej obsługiwany a usługi były koncentrowane na jego potrzebach, natomiast urząd miał opinię urzędu przyjaznego – zorientowanego na interesanta. Cele pośrednie Poprawa obsługi interesanta. Zwiększenie dostępności interesantów do informacji i kontaktu Urzędu z mieszkańcami Integracja Starostwa ze środowiskiem mieszkańców S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

5 Zadania realizowane w ramach wyznaczonych celów:
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Zadania realizowane w ramach wyznaczonych celów: Zmiany organizacyjne i proceduralne w Starostwie, Adaptowanie i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby BOI, Zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego obsługę interesanta, Wykorzystanie Internetu do kontaktu interesanta ze Starostwem S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

6 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Realizacja Projektu S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

7 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Realizacja Projektu cd. S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

8 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Logiczna matryca projektu S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

9 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Wykres sieciowy projektu: „Opracowanie systemu e-obsługi interesanta” Z1 Z2 Z4 Z3 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 30 15 60 10 45 225 255 120 105 150 140 130 135 165 180 210 ścieżka krytyczna Najwcześniejszy czas rozpoczęcia Działanie Najpóźniejszy czas rozpoczęcia Najwcześniejszy czas zakończenia Czas trwania Najpóźniejszy czas zakończenia S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

10 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Wykres Gantta dla projektu: : „Opracowanie systemu e-obsługi interesanta” S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

11 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Budżet projektu S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

12 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Analiza przepływów S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

13 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Opracowanie systemu e-obsługi interesanta jest skomplikowanym przedsięwzięciem o dużym stopniu innowacyjności. Zaspokoi wiele potrzeb artykułowanych zarówno przez klientów, jak i przez samych urzędników. Starostwo Powiatowe w Radomiu powołało zespół do uczestnictwa w programie szkoleniowym w ramach Komponentu B-3 Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich V Programu Sektorowego - Rozwój Organizacyjny Jednostki Samorządu Terytorialnego. S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

14 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Zespół powołany do opracowania projektu: Henryk Gwiazda – Kierownik zespołu projektowego, Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Zdzisław Dulias – Radny Rady Powiatu Radomskiego Renata Mazur – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Monika Kalita – informatyk w Oddziale Informatyki Wojciech Ćwierz – podinspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu Eugenia Skorża – referent w Wydziale Organizacji i Nadzoru Dariusz Piątek – Sekretarz Powiatu S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u

15 Starostwo Powiatowe w Radomiu
e – o b s ł u g a i n t e r e s a n t a Koszty projektu, w rozbiciu na wydatki o charakterze osobowym, rzeczowym i inwestycyjnym. Całkowity koszt projektu ,00 zł S t a r o s t w o P o w i a t o w e w R a d o m i u


Pobierz ppt "Starostwo Powiatowe w Radomiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google