Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRWIOLECZNICTWO M. Kaźmierczak XI 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRWIOLECZNICTWO M. Kaźmierczak XI 2012."— Zapis prezentacji:

1 KRWIOLECZNICTWO M. Kaźmierczak XI 2012

2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami Dz.U. z 2013 r., poz. 5

3 ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW:
1) Przetoczenie krwi lub jej składnika należy rozpocząć nie później niż w ciągu 30 min od jej otrzymania, a KKP i rozmrożonego osocza - niezwłocznie po ich otrzymaniu. Godzina rozpoczęcia przetoczenia jest odnotowana w dokumentacji. W związku z tym „ z banku krwi należy sukcesywnie pobierać pojedyncze jednostki krwi !!!”. Następstwem tego zarządzenia jest obowiązek dla oddziałów, które nie mają na miejscu pracowni serologii transfuzjologicznej, osobnego zamawiania transportu dla poszczególnych jednostek krwi dla chorego wymagającego przetoczenia 2 lub więcej jednostek KKCz.

4 ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW:
Obecnie nie wykonuje się żadnych czynności mających na celu ogrzanie odebranej krwi!!! Ogrzewanie krwi wykonuje się tylko w wyjątkowych sytuacjach ( w specjalnych do tego celu urządzeniach): - biorcy z klinicznie znaczącymi przeciwciałami typu zimnego - u dzieci-jeżeli szybkość przetoczenia >15ml/min, a u dorosłych > 50ml/min - przetoczenie wymienne u noworodków

5 ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW:

6 ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW:
5) Chory musi zostać poinformowany !!! - o konieczności przetoczenia (ryzyku i korzyściach) przez lekarza prowadzącego (lekarz musi uzyskać ustną zgodę pacjenta, brak zgody wymaga pisemnego oświadczenia pacjenta) - o konieczności niezwłocznego zgłoszenia każdego niepokojącego objawu (dreszczy, wysypki, duszności…) – o tym poucza chorego lekarz lub pielęgniarka przed podłączeniem krwi lub jej składnika 6) Lekarz odpowiedzialny za przetoczenie powinien być obecny podczas rozpoczęcia przetoczenia każdego pojemnika z krwią lub jego składnika, a planowane przetoczenia powinny się odbywać w okresie pełnej obsady lekarzy i pielęgniarek oddziału szpitala.

7 ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW:
7) Lekarz lub pielęgniarka są obowiązani do obserwacji pacjenta podczas przetoczenia i przez 12 h po jego zakończeniu. Pacjent, któremu przetoczono krew w warunkach ambulatoryjnych, może być zwolniony do domu po okresie krótszym niż 12h na podstawie wpisu lekarza w książce transfuzyjnej. 8) Lekarz odpowiedzialny za przetoczenie zgłasza powikłanie poprzetoczeniowe do Centrum Krwiodawstwa i informuje centrum jak pilnie chory będzie wymagał kolejnej transfuzji. Lekarz musi poinformować o zdarzeniu lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią w szpitalu (analiza powikłań poprzetoczeniowych przez komitet transfuzjologiczny). 9) Krew wydana na oddział nie podlega zwrotom. Wyjątek-zgon pacjenta lub w pewnych przypadkach za zgodą dyrektora centrum. Zwrotów dokonuje bank do Centrum Krwiodawstwa po wypełnieniu odpowiednich protokołów niewykorzystania krwi, protokołów kontroli temperatur przechowywania i transportu.

8 ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI
1). Lekarz lub pielęgniarka, którzy dokonali oceny zgodności biorcy z jednostką krwi lub jej składnika przeznaczoną do przetoczenia składają podpis na formularzu zawierającym wynik próby zgodności (załącznik-wzór 7). ( Kontrola przeprowadzana jest w obecności pacjenta i polega na identyfikacji pacjenta (imię, nazwisko, data ur. lub PESEL), porównaniu zgodności grupy krwi i numeru donacji krwi lub jej składnika na formularzu i na etykiecie pojemnika, sprawdzeniu daty ważności i specjalnych zaleceń zawartych w zamówieniu) 2). Godzinę rozpoczęcia przetoczenia należy wpisać - w książce transfuzyjnej - na formularzu zawierającym wynik próby zgodności - w protokole znieczulenia ogólnego - na IOM-ie w karcie obserwacji 3) Przed przetoczeniem i po jego zakończeniu należy dokonać pomiaru i rejestracji temperatury ciała, tętna i ciśnienia tętniczego, a po 15 min od rozpoczęcia przetaczania kolejnej jednostki krwi lub jej składnika – pomiaru i rejestracji temperatury ciała i tętna.

9 ISTOTNE INFORMACJE dotyczące przetaczania krwi lub jej składnika –DO PRZYPOMNIENIA:
Za wiarygodny wynik grupy krwi można uznać wyłącznie - na karcie identyfikacyjnej grupy krwi - z pracowni serologii transfuzjologicznej Ważność próby zgodności wynosi 48h od momentu pobrania krwi od pacjenta. Dziewczętom i kobietom do okresu menopauzy zaleca się zamawianie krwi K- w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego.

10 ISTOTNE INFORMACJE dotyczące przetaczania krwi lub jej składnika –DO PRZYPOMNIENIA:
Dopuszcza się przetoczenie krwi 1. grupy A lub B pacjentom z grup AB, gdy brak krwi jednoimiennej 2. grupy 0 ( bez KLP) pacjentom z inną grupą krwi - w stanach zagrażających życiu, gdy brak krwi jednoimiennej - brak krwi jednoimiennej dla biorcy z alloprzeciwciałami odpornościowymi. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lekarz może podjąć decyzję o przetoczeniu zgodnych grupowo KKCz przed wykonaniem próby zgodności, pod warunkiem sprawdzenia antygenów układu ABO i D z układu Rh u dawcy i biorcy. . Na skierowaniu na krew do pilnej transfuzji (załącznik -wzór 6) należy umieścić adnotację „ Wydać przed wykonaniem próby zgodności” z pieczątką i podpisem lekarza. Po wydaniu krwi przystępuje się niezwłocznie do wykonania próby zgodności.

11


Pobierz ppt "KRWIOLECZNICTWO M. Kaźmierczak XI 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google