Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PWSZ Gniezno // codefly 2009 Łukasz Tomczak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PWSZ Gniezno // codefly 2009 Łukasz Tomczak"— Zapis prezentacji:

1 PWSZ Gniezno // codefly 2009 Łukasz Tomczak lukasz@lukers.pl

2 Czym jest C? Trzecią literą alfabetu łacińskiego Językiem programowania – imperatywny – strukturalny – następca języka B

3 Historia 1972r. - pojawienie się C, Dennis Ritchie 1973r. - implementacja jądra UNIX 1978r. - publikacja dokumentacji języka C 1980r. - C dominującym językiem programowania 1983r. - pojawienie się C++, Bjarne Stroustrup Więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/C_(język_programowania) PWSZ Gniezno // codefly 2009

4 Przykładowe programy UNIX oraz Linux Microsoft Windows Symbian OS Mozilla Firefox Opera Gadu Gadu

5 Przykładowe IDE Microsoft VisualStudio Qt Creator Borland C++ Builder Eclipse IDE for C/C++ Developers NetBeans C/C++

6 Ogólna struktura // Pliki nagłówkowe #include "stdio.h" // Część główna void main() { // instrukcje }

7 Komentarze // Komentarz liniowy /* Komentarz blokowy, który może zajmować wiele linii */

8 Typy liczb całkowitych char signed-128, +127 unsigned0, 255 short signed-32768, +32767 unsigned0, 65535 int, long signed-2 147 483 648, +2 147 483 647 unsigned0, 4 294 967 295 long signed-9 223 372 036 854 775 808, +9 223 372 036 854 775 807 unsigned0, 18 446 744 073 709 551 615

9 Typy liczb zmiennoprzecinkowych float-3,4*10 -38, 3,4*10 38 precyzja 7 - 8 cyfr double-1,8*10 -308, 1,8*10 308 precyzja 15 - 16 cyfr long double-1,7*10 -4932, 1,7*10 4932 precyzja 19 - 20 cyfr

10 Deklaracja zmiennych int a; double b, c; unsigned long x; unsigned float y;

11 Definicja zmiennych int a = 7; double b = 0.5, c = -0.025; unsigned long x = 1234567890; unsigned float y = 0.75;

12 Stałe const int dni_tygodnia = 7; const float PI = 3.141592653589793; const float podatek = 0.22;

13 Operacje arytmetyczne int a = 3; int b = 8; int c = a + b; int d = a – b; int e = a * b; float f = a / b; int g = a++ - b; // a = 4; g = -4; int h = ++a – b; // a = 5; h = 8; a += --b; // a = 13; b = 7;

14 Typy pochodne enum dni {po, wt, sr, cz, pt, so, nd}; struct wspolrzedne { int x; int y; }; union liczba { int mala_liczba; // 4 bajty long long duza_liczba; // 8 bajtów };

15 Tablice int lotto[6] = {8, 9, 13, 24, 37, 40}; int tablica2d[4][4]; double tablica3d[3][4][5]; char nazwisko[64] = Kowalski;

16 Wskaźniki char *znak; int *a, *b, *c; double *x; int liczba = 10; a = &liczba; int **y;

17 Instrukcja warunkowa bool flaga = true; // zmienna logiczna true / false if(flaga){ // wykona się, gdy flaga = true; }else{ // wykona się, gdy flaga = false; } if(a == b && (b > c || b <= d) ){ }

18 Instrukcja decyzyjna char opcja[9] = druga; switch(opcja){ case pierwsza: // instrukcje break; case druga: // instrukcje break; default: // instrukcje break; }

19 Pętle - while int a = 0; while(a < 5){ // instrukcje a++; }

20 Pętle - do … while bool flaga = false; do{ // instrukcje }while(flaga);

21 Pętle - for for(int i = 0; i < 5; i++){ // instrukcje } for(int i = 5; i > 0; i--){ // instrukcje }

22 Funkcje int poleKwadratu(int a){ return a * a; } void napis(){ printf(Przykładowy napis!); }

23 Przydatne linki http://pl.wikibooks.org/wiki/C http://pl.wikibooks.org/wiki/C++ http://msdn.microsoft.com/


Pobierz ppt "PWSZ Gniezno // codefly 2009 Łukasz Tomczak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google