Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza rysów twarzy. ANTROPOMETRIA Dział antropologii zajmujący się wymiarami i proporcjami ludzkiego ciała wykorzystujący wiele punktów, linii i płaszczyzn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza rysów twarzy. ANTROPOMETRIA Dział antropologii zajmujący się wymiarami i proporcjami ludzkiego ciała wykorzystujący wiele punktów, linii i płaszczyzn."— Zapis prezentacji:

1 Analiza rysów twarzy

2 ANTROPOMETRIA Dział antropologii zajmujący się wymiarami i proporcjami ludzkiego ciała wykorzystujący wiele punktów, linii i płaszczyzn do opisu zespołu twarzowo szczękowego: Dział antropologii zajmujący się wymiarami i proporcjami ludzkiego ciała wykorzystujący wiele punktów, linii i płaszczyzn do opisu zespołu twarzowo szczękowego: Punkty skórne Punkty skórne Punkty kostne Punkty kostne Parzyste: symetryczne Parzyste: symetryczne Nieparzyste: linia pośrodkowa Nieparzyste: linia pośrodkowa

3 WAŻNE NAZWISKA Simon – norma dla harmonijnych rysów twarzy, metoda fotostatyki Simon – norma dla harmonijnych rysów twarzy, metoda fotostatyki A. M. Schwarz – ulepszenie metody fotostatyki A. M. Schwarz – ulepszenie metody fotostatyki Dreyfus – płaszczyzna czołowa przechodząca przez punkt nasion Dreyfus – płaszczyzna czołowa przechodząca przez punkt nasion Kantorowicz i Izard – płaszczyzna czołowa przechodząca przez punkt glabella. Kantorowicz i Izard – płaszczyzna czołowa przechodząca przez punkt glabella.

4 Płaszczyzny (norma Simona) płaszczyzna strzałkowa pośrodkowa – przechodzi przez wszystkie punkty pośrodkowe płaszczyzna strzałkowa pośrodkowa – przechodzi przez wszystkie punkty pośrodkowe płaszczyzna frankfurcka horyzontalna (pozioma) – przechodzi przez punkty orbitale i tragion płaszczyzna frankfurcka horyzontalna (pozioma) – przechodzi przez punkty orbitale i tragion płaszczyzna oczodołowa Simona – przechodzi przez punkty orbitale, prostopadła do strzałkowej i horyzontalnej. płaszczyzna oczodołowa Simona – przechodzi przez punkty orbitale, prostopadła do strzałkowej i horyzontalnej.

5 POLE BIOMETRYCZNE Pole profilu szczękowego - przestrzeń w której mieszczą się prawidłowe rysy twarzy z uwzględnieniem osobniczych odchyleń.

6 Płaszczyzny ograniczające pole biometryczne płaszczyzna czołowa Kantorowicza – Izarda: przechodzi przez punkt glabella, prostopadła do frankfurckiej, przednie ograniczenie pola biometrycznego (po 7 r. ż.) płaszczyzna czołowa Kantorowicza – Izarda: przechodzi przez punkt glabella, prostopadła do frankfurckiej, przednie ograniczenie pola biometrycznego (po 7 r. ż.) płaszczyzna oczodołowa Simona – przechodzi przez punkty orbitale, prostopadła do strzałkowej i frankfurckiej płaszczyzna oczodołowa Simona – przechodzi przez punkty orbitale, prostopadła do strzałkowej i frankfurckiej płaszczyzna czołowa Dreyfusa – płaszczyzna pomocnicza, przechodzi przez punkt nasion, przednie ograniczenie pola biometrycznego (ponizej 7 r. ż.). płaszczyzna czołowa Dreyfusa – płaszczyzna pomocnicza, przechodzi przez punkt nasion, przednie ograniczenie pola biometrycznego (ponizej 7 r. ż.).

7 PROFIL PRAWIDŁOWY warga górna zbliża się do przedniej granicy pola biometrycznego warga górna zbliża się do przedniej granicy pola biometrycznego warga dolna jest nieznacznie cofnięta w stosunku do wargi górnej warga dolna jest nieznacznie cofnięta w stosunku do wargi górnej warga dolna i bródka leżą po środku pola biometrycznego warga dolna i bródka leżą po środku pola biometrycznego bruzda wargowo - bródkowa leży bliżej płaszczyzny oczodołowej. bruzda wargowo - bródkowa leży bliżej płaszczyzny oczodołowej.

8 W polu biometrycznym: okolica wargi górnej – wyrostek zębodołowy szczęki okolica wargi górnej – wyrostek zębodołowy szczęki warga górna – korony zębów siecznych górnych warga górna – korony zębów siecznych górnych warga dolna – korony zębów siecznych dolnych warga dolna – korony zębów siecznych dolnych bruzda wargowo – bródkowa – część zębodołowa żuchwy bruzda wargowo – bródkowa – część zębodołowa żuchwy bródka – spojenie żuchwy bródka – spojenie żuchwy

9 TYPY PRAWIDŁOWEGO PROFILU wg. Izarda profil mezofrontalny: cały profil w polu biometrycznym profil mezofrontalny: cały profil w polu biometrycznym profil transfrontalny: wysunięty przed pole biometryczne profil transfrontalny: wysunięty przed pole biometryczne profil cisfrontalny: cofnięty za tylną granicę pola biometrycznego. profil cisfrontalny: cofnięty za tylną granicę pola biometrycznego.

10 PODTYPY PROFILU wg. A. M. Schwarza szczękowy prosty – punkt skórny pogonion zachowuje prawidłową relację w stosunku do punktu subnasale szczękowy prosty – punkt skórny pogonion zachowuje prawidłową relację w stosunku do punktu subnasale MezofrontalnyTransfrontalnyCisfrontalny

11 szczękowy skośny do tyłu – punkt skórny pogonion przemieszczony do tyłu w stosunku do punktu subnasale szczękowy skośny do tyłu – punkt skórny pogonion przemieszczony do tyłu w stosunku do punktu subnasale MezofrontalnyTransfrontalnyCisfrontalny

12 szczękowy skośny do przodu – zbyt doprzednia pozycja punktu pogonion w stosunku do punktu subnasale. szczękowy skośny do przodu – zbyt doprzednia pozycja punktu pogonion w stosunku do punktu subnasale. MezofrontalnyTransfrontalnyCisfrontalny

13 PROFIL PRAWIDŁOWY wg. Schwarza cały zarys profilu (w twarzy o profilu prostym) w polu biometrycznym cały zarys profilu (w twarzy o profilu prostym) w polu biometrycznym punkt subnasale leży na linii Pn prostopadłej do frankfurckiej punkt subnasale leży na linii Pn prostopadłej do frankfurckiej warga górna dotyka linii Pn warga górna dotyka linii Pn warga dolna leży za linią Pn w odległości 1/3 szerokości pola biometrycznego warga dolna leży za linią Pn w odległości 1/3 szerokości pola biometrycznego punkt skórny pogonion leży po środku pola punkt skórny pogonion leży po środku pola linia styczna warg biegnąca od punktu subnasale do punktu pogonion przecina wargę górną i dotyka wargi dolnej linia styczna warg biegnąca od punktu subnasale do punktu pogonion przecina wargę górną i dotyka wargi dolnej

14 ANALIZA DYWERGENCJI PROFILU TWARZY Opiera się na dwóch liniach referencyjnych : 1. Linia łącząca skórny punkt glabella i punkt wargi górnej 2. Linia łącząca punkt wargi górnej i skórny punkt pogonion.

15 TYPY PROFILU Profil prosty – linie przebiegają prawie w jednej płaszczyźnie (profil harmonijny). Profil prosty – linie przebiegają prawie w jednej płaszczyźnie (profil harmonijny).

16 Profil wypukły – linie formują kąt wskazujący na dotylną pozycję bródki (często dystalna relacja podstaw szczęk).

17 Profil wklęsły – linie kształtują kąt wskazujący na doprzednią pozycję bródki (często doprzednia relacja podstaw szczęk).

18 ANALIZA PROFILU wg. Rickettsa Podstawa analizy profilu: * linia styczna do końca nosa (pronasale) i bródki (progonion) – linia estetyczna (E) * linia łącząca punkt pogonion z najbardziej doprzednim punktem zarysu poduszeczki tłuszczowej policzka – linia policzkowa (C) u dorosłych wargi powinny leżeć za linią estetyczną u dorosłych wargi powinny leżeć za linią estetyczną warga dolna powinna stać nieco bliżej linii E niż warga górna – przy prawidłowych zależnościach warga górna leży 2-3 mm za linią E, a warga dolna 1-2 mm za linią E warga dolna powinna stać nieco bliżej linii E niż warga górna – przy prawidłowych zależnościach warga górna leży 2-3 mm za linią E, a warga dolna 1-2 mm za linią E w uzębieniu mieszanym wargi leżą na linii E lub przed nią w uzębieniu mieszanym wargi leżą na linii E lub przed nią w uzębieniu mlecznym wargi leżą przed linią E. w uzębieniu mlecznym wargi leżą przed linią E.

19

20 ANALIZA RYSÓW TWARZY EN FACE

21 TWARZ FIZJONOMICZNA (oblicze) Zawarta między owłosioną częścią skóry głowy i dolną krawędzią trzonu żuchwy - między punktami trichion i gnathion. Dzieli się na 3 odcinki: - Czołowy (trchion-ophyron) - Nosowy (ophyron-subnasale) - Szczękowy (subnasale-gnathion)

22 TWARZ MORFOLOGICZNA (anatomiczna) Zawarta między łukami brwiowymi a dolną krawędzią trzonu żuchwy. Ograniczona punktami ophyron i gnathion (wg Izarda).

23 Stosunek wysokości twarzy morfologicznej do szerokości pozwala na zaliczenie jej do właściwej klasy szerokości (przeciętna, wąska, szeroka) Stosunek wysokości twarzy morfologicznej do szerokości pozwala na zaliczenie jej do właściwej klasy szerokości (przeciętna, wąska, szeroka) Wysokość twarzy: Wysokość twarzy: określona przed długość odcinka nasion-gnathion określona przed długość odcinka nasion-gnathion Szerokość twarzy: Szerokość twarzy: Odległość pomiędzy punktami zygion (szerokość jarzmowa twarzy). Odległość pomiędzy punktami zygion (szerokość jarzmowa twarzy).

24 WSKAŻNIK MORFOLOGICZNY (Wm) Wzór Garsona

25 W zależności od wartości wskaźnika wyróżnia się kilka typów twarzy: <78,9 twarz bardzo szeroka (hypereuryprosopia) <78,9 twarz bardzo szeroka (hypereuryprosopia) 79-83,9 twarz szeroka (euryprosopia) 79-83,9 twarz szeroka (euryprosopia) 84-87,9 twarz średnia (mesoprosopia) 84-87,9 twarz średnia (mesoprosopia) 88-92,9 twarz wąska (keptoprosopia) 88-92,9 twarz wąska (keptoprosopia) >93 twarz bardzo wąska (hyperleptoprosopia) >93 twarz bardzo wąska (hyperleptoprosopia)

26 ANALIZA SYMETRII Oceniamy w wymiarze poprzecznym i pionowym Oceniamy w wymiarze poprzecznym i pionowym Liniami odniesienia są: linia strzałkowa pośrodkowa, linia górna łączącej źrenice oraz linia dolna łącząca kąty ust. Liniami odniesienia są: linia strzałkowa pośrodkowa, linia górna łączącej źrenice oraz linia dolna łącząca kąty ust. U każdego człowieka występuje fizjologiczna asymetria twarzy. U każdego człowieka występuje fizjologiczna asymetria twarzy.

27 CZASZKA W badaniu należy uwzględnić szerokość czoła do szerokości górnotwarzowej (zygion-zygion). W badaniu należy uwzględnić szerokość czoła do szerokości górnotwarzowej (zygion-zygion). Określamy czy czoło jest płaskie, wypukła czy skośne. Określamy czy czoło jest płaskie, wypukła czy skośne. Zwracamy uwagę na stosunek wysokości czoła do odcinka nosowego i szczękowego. Zwracamy uwagę na stosunek wysokości czoła do odcinka nosowego i szczękowego. Zmiany kształtu i rozmiarów mogą występować w krzywicy (czaszka kwadratowa) lub w zespołach wad wrodzonych (zespół Downa). Zmiany kształtu i rozmiarów mogą występować w krzywicy (czaszka kwadratowa) lub w zespołach wad wrodzonych (zespół Downa). czoło płaskieczoło wypukłeczoło skośne

28 NOS pionowy wymiar nosa powinien stanowić 1/3 całej wysokości twarzy fizjonomicznej pionowy wymiar nosa powinien stanowić 1/3 całej wysokości twarzy fizjonomicznej

29 NOS należy ocenić: kształt grzbietu, końce nosa, szerokość i kształt otworów nosowych, pozycję przegrody nosa należy ocenić: kształt grzbietu, końce nosa, szerokość i kształt otworów nosowych, pozycję przegrody nosa otwory przewodów nosowych powinny być owalne i symetryczne. Szerokość otworów nosowych (podstawy nosa) powinna stanowić ok. 70% długości nosa. otwory przewodów nosowych powinny być owalne i symetryczne. Szerokość otworów nosowych (podstawy nosa) powinna stanowić ok. 70% długości nosa.

30 WARGI Długość wargi górnej (subnasale- stomion) wynosi prawidłowo 1/3 odcinka szczękowego (subnasale- gnation) Długość wargi górnej (subnasale- stomion) wynosi prawidłowo 1/3 odcinka szczękowego (subnasale- gnation) Długość wargi dolnej wraz z bródką (stomion-gnathion) stanowi 2/3 wysokości odcinka szczękowego. Długość wargi dolnej wraz z bródką (stomion-gnathion) stanowi 2/3 wysokości odcinka szczękowego.

31 Ocena stosunku wargi górnej do brzegów siecznych zębów siecznych górnych – w pozycji spoczynkowej żuchwy lub podczas uśmiechu brzegi sieczne powinny być widoczne w zakresie 2 mm. Ocena stosunku wargi górnej do brzegów siecznych zębów siecznych górnych – w pozycji spoczynkowej żuchwy lub podczas uśmiechu brzegi sieczne powinny być widoczne w zakresie 2 mm.

32 W pozycji spoczynkowej warga dolna powinna pokrywać ok. 1/3 siecznej części powierzchni wargowej koron zębów siecznych górnych. W pozycji spoczynkowej warga dolna powinna pokrywać ok. 1/3 siecznej części powierzchni wargowej koron zębów siecznych górnych. Ułożenie wargi dolnej pod siekaczami górnymi sprzyja zwiększaniu się nagryzu poziomego. Ułożenie wargi dolnej pod siekaczami górnymi sprzyja zwiększaniu się nagryzu poziomego.

33 SCHODEK WARGOWY wg. Korkhausa profil prawidłowy - umiarkowany, ujemny schodek wargowy: warga dolna jest nieznacznie przesunięta w stosunku do wargi górnej profil prawidłowy - umiarkowany, ujemny schodek wargowy: warga dolna jest nieznacznie przesunięta w stosunku do wargi górnej

34 nasilony, ujemny schodek wargowy: znaczne cofniecie wargi dolnej w relacji do górnej (charakterystyczny dla wady zgryzu klasy II) nasilony, ujemny schodek wargowy: znaczne cofniecie wargi dolnej w relacji do górnej (charakterystyczny dla wady zgryzu klasy II)

35 dodatni schodek wargowy: doprzednia pozycja wargi dolnej w stosunku do górnej (charakterystyczny dla wad zgryzu klasy III). dodatni schodek wargowy: doprzednia pozycja wargi dolnej w stosunku do górnej (charakterystyczny dla wad zgryzu klasy III).

36 KĄT NOSOWO - WARGOWY określa stosunek wargi górnej do nosa. Zawiera się między linią subnasale-labrale superius a styczną do podstawy nosa subnasale- columella. określa stosunek wargi górnej do nosa. Zawiera się między linią subnasale-labrale superius a styczną do podstawy nosa subnasale- columella.

37 KĄT NOSOWO - WARGOWY średnia wartość wynosi 109,8° (nie zależy od wieku ani płci) średnia wartość wynosi 109,8° (nie zależy od wieku ani płci) duża wartość kąta: nieprawidłowości w budowie nosa lub cofnięcie wargi górnej duża wartość kąta: nieprawidłowości w budowie nosa lub cofnięcie wargi górnej mniejsza wartość kąta: protruzja dwuszczękowa. mniejsza wartość kąta: protruzja dwuszczękowa.

38 BRÓDKA Podczas badania należy ocenić: szerokość szerokość wysokość (odległość bruzdy wargowo-bródkowej od punktu gnathion) wysokość (odległość bruzdy wargowo-bródkowej od punktu gnathion) głębokość bruzdy wargowo-bródkowej: głębokość bruzdy wargowo-bródkowej: - głęboka bruzda charakterystyczna dla hiperaktywności mięśnia bródkowego - wypukła powoduje bardziej dotylne położenie profilu warg

39 BRÓDKA krzywizna: krzywizna: - wyraźnie zaznaczona: doprzednia rotacja żuchwy - słabo zaznaczona: bardziej doprzednie położenie profilu warg, bruzda wargowo-bródkowa słabo zaznaczona (dotylny wzrost żuchwy).

40 Dziękujemy za uwagę! Prezentację przygotowały: Zuzanna Kochanowska Zuzanna Kochanowska Ilona Nessel Ilona Nessel Gabriela Popiel Gabriela Popiel


Pobierz ppt "Analiza rysów twarzy. ANTROPOMETRIA Dział antropologii zajmujący się wymiarami i proporcjami ludzkiego ciała wykorzystujący wiele punktów, linii i płaszczyzn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google