Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza rysów twarzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza rysów twarzy."— Zapis prezentacji:

1 Analiza rysów twarzy

2 ANTROPOMETRIA Dział antropologii zajmujący się wymiarami i proporcjami ludzkiego ciała wykorzystujący wiele punktów, linii i płaszczyzn do opisu zespołu twarzowo szczękowego: Punkty skórne Punkty kostne Parzyste: symetryczne Nieparzyste: linia pośrodkowa

3 WAŻNE NAZWISKA A. M. Schwarz – ulepszenie metody fotostatyki
Simon – norma dla harmonijnych rysów twarzy, metoda fotostatyki A. M. Schwarz – ulepszenie metody fotostatyki Dreyfus – płaszczyzna czołowa przechodząca przez punkt nasion Kantorowicz i Izard – płaszczyzna czołowa przechodząca przez punkt glabella.

4 Płaszczyzny (norma Simona)
płaszczyzna strzałkowa pośrodkowa – przechodzi przez wszystkie punkty pośrodkowe płaszczyzna frankfurcka horyzontalna (pozioma) – przechodzi przez punkty orbitale i tragion płaszczyzna oczodołowa Simona – przechodzi przez punkty orbitale, prostopadła do strzałkowej i horyzontalnej.

5 POLE BIOMETRYCZNE Pole profilu szczękowego - przestrzeń w której mieszczą się prawidłowe rysy twarzy z uwzględnieniem osobniczych odchyleń.

6 Płaszczyzny ograniczające pole biometryczne
płaszczyzna czołowa Kantorowicza – Izarda: przechodzi przez punkt glabella, prostopadła do frankfurckiej, przednie ograniczenie pola biometrycznego (po 7 r. ż.) płaszczyzna oczodołowa Simona – przechodzi przez punkty orbitale, prostopadła do strzałkowej i frankfurckiej płaszczyzna czołowa Dreyfusa – płaszczyzna pomocnicza, przechodzi przez punkt nasion, przednie ograniczenie pola biometrycznego (ponizej 7 r. ż.).

7 PROFIL PRAWIDŁOWY warga górna zbliża się do przedniej granicy pola biometrycznego warga dolna jest nieznacznie cofnięta w stosunku do wargi górnej warga dolna i bródka leżą po środku pola biometrycznego bruzda wargowo - bródkowa leży bliżej płaszczyzny oczodołowej.

8 W polu biometrycznym: okolica wargi górnej – wyrostek zębodołowy szczęki warga górna – korony zębów siecznych górnych warga dolna – korony zębów siecznych dolnych bruzda wargowo – bródkowa – część zębodołowa żuchwy bródka – spojenie żuchwy

9 TYPY PRAWIDŁOWEGO PROFILU wg. Izarda
profil mezofrontalny: cały profil w polu biometrycznym profil transfrontalny: wysunięty przed pole biometryczne profil cisfrontalny: cofnięty za tylną granicę pola biometrycznego.

10 PODTYPY PROFILU wg. A. M. Schwarza
szczękowy prosty – punkt skórny pogonion zachowuje prawidłową relację w stosunku do punktu subnasale Mezofrontalny Transfrontalny Cisfrontalny

11 szczękowy skośny do tyłu – punkt skórny pogonion przemieszczony do tyłu w stosunku do punktu subnasale Mezofrontalny Transfrontalny Cisfrontalny

12 szczękowy skośny do przodu – zbyt doprzednia pozycja punktu pogonion w stosunku do punktu subnasale.
Mezofrontalny Transfrontalny Cisfrontalny

13 PROFIL PRAWIDŁOWY wg. Schwarza
cały zarys profilu (w twarzy o profilu prostym) w polu biometrycznym punkt subnasale leży na linii Pn prostopadłej do frankfurckiej warga górna dotyka linii Pn warga dolna leży za linią Pn w odległości 1/3 szerokości pola biometrycznego punkt skórny pogonion leży po środku pola linia styczna warg biegnąca od punktu subnasale do punktu pogonion przecina wargę górną i dotyka wargi dolnej

14 ANALIZA DYWERGENCJI PROFILU TWARZY
Opiera się na dwóch liniach referencyjnych: Linia łącząca skórny punkt glabella i punkt wargi górnej Linia łącząca punkt wargi górnej i skórny punkt pogonion.

15 TYPY PROFILU Profil prosty – linie przebiegają prawie w jednej płaszczyźnie (profil harmonijny).

16 Profil wypukły – linie formują kąt wskazujący na dotylną pozycję bródki (często dystalna relacja podstaw szczęk).

17 Profil wklęsły – linie kształtują kąt wskazujący na doprzednią pozycję bródki (często doprzednia relacja podstaw szczęk).

18 ANALIZA PROFILU wg. Rickettsa
Podstawa analizy profilu: * linia styczna do końca nosa (pronasale) i bródki (progonion) – linia estetyczna (E) * linia łącząca punkt pogonion z najbardziej doprzednim punktem zarysu poduszeczki tłuszczowej policzka – linia policzkowa (C) u dorosłych wargi powinny leżeć za linią estetyczną warga dolna powinna stać nieco bliżej linii E niż warga górna – przy prawidłowych zależnościach warga górna leży 2-3 mm za linią E, a warga dolna 1-2 mm za linią E w uzębieniu mieszanym wargi leżą na linii E lub przed nią w uzębieniu mlecznym wargi leżą przed linią E.

19

20 ANALIZA RYSÓW TWARZY EN FACE

21 TWARZ FIZJONOMICZNA (oblicze)
Zawarta między owłosioną częścią skóry głowy i dolną krawędzią trzonu żuchwy - między punktami trichion i gnathion. Dzieli się na 3 odcinki: Czołowy (trchion-ophyron) Nosowy (ophyron-subnasale) Szczękowy (subnasale-gnathion)

22 TWARZ MORFOLOGICZNA (anatomiczna)
Zawarta między łukami brwiowymi a dolną krawędzią trzonu żuchwy. Ograniczona punktami ophyron i gnathion (wg Izarda).

23 Stosunek wysokości twarzy morfologicznej do szerokości pozwala na zaliczenie jej do właściwej klasy szerokości (przeciętna, wąska, szeroka) Wysokość twarzy: określona przed długość odcinka nasion-gnathion Szerokość twarzy: Odległość pomiędzy punktami zygion (szerokość jarzmowa twarzy).

24 WSKAŻNIK MORFOLOGICZNY (Wm)
Wzór Garsona

25 W zależności od wartości wskaźnika wyróżnia się kilka typów twarzy:
<78,9 twarz bardzo szeroka (hypereuryprosopia) 79-83,9 twarz szeroka (euryprosopia) 84-87,9 twarz średnia (mesoprosopia) 88-92,9 twarz wąska (keptoprosopia) >93 twarz bardzo wąska (hyperleptoprosopia)

26 ANALIZA SYMETRII Oceniamy w wymiarze poprzecznym i pionowym
Liniami odniesienia są: linia strzałkowa pośrodkowa, linia górna łączącej źrenice oraz linia dolna łącząca kąty ust. U każdego człowieka występuje fizjologiczna asymetria twarzy.

27 CZASZKA W badaniu należy uwzględnić szerokość czoła do szerokości górnotwarzowej (zygion-zygion). Określamy czy czoło jest płaskie, wypukła czy skośne. Zwracamy uwagę na stosunek wysokości czoła do odcinka nosowego i szczękowego. Zmiany kształtu i rozmiarów mogą występować w krzywicy (czaszka kwadratowa) lub w zespołach wad wrodzonych (zespół Downa). czoło płaskie czoło wypukłe czoło skośne

28 NOS pionowy wymiar nosa powinien stanowić 1/3 całej wysokości twarzy fizjonomicznej

29 NOS należy ocenić: kształt grzbietu, końce nosa, szerokość i kształt otworów nosowych, pozycję przegrody nosa otwory przewodów nosowych powinny być owalne i symetryczne. Szerokość otworów nosowych (podstawy nosa) powinna stanowić ok. 70% długości nosa.

30 WARGI Długość wargi górnej (subnasale-stomion) wynosi prawidłowo 1/3 odcinka szczękowego (subnasale-gnation) Długość wargi dolnej wraz z bródką (stomion-gnathion) stanowi 2/3 wysokości odcinka szczękowego.

31 Ocena stosunku wargi górnej do brzegów siecznych zębów siecznych górnych – w pozycji spoczynkowej żuchwy lub podczas uśmiechu brzegi sieczne powinny być widoczne w zakresie 2 mm.

32 W pozycji spoczynkowej warga dolna powinna pokrywać ok
W pozycji spoczynkowej warga dolna powinna pokrywać ok. 1/3 siecznej części powierzchni wargowej koron zębów siecznych górnych. Ułożenie wargi dolnej pod siekaczami górnymi sprzyja zwiększaniu się nagryzu poziomego.

33 SCHODEK WARGOWY wg. Korkhausa
profil prawidłowy - umiarkowany, ujemny schodek wargowy: warga dolna jest nieznacznie przesunięta w stosunku do wargi górnej

34 nasilony, ujemny schodek wargowy: znaczne cofniecie wargi dolnej w relacji do górnej (charakterystyczny dla wady zgryzu klasy II)

35 dodatni schodek wargowy: doprzednia pozycja wargi dolnej w stosunku do górnej (charakterystyczny dla wad zgryzu klasy III).

36 KĄT NOSOWO - WARGOWY określa stosunek wargi górnej do nosa. Zawiera się między linią subnasale-labrale superius a styczną do podstawy nosa subnasale-columella.

37 KĄT NOSOWO - WARGOWY średnia wartość wynosi 109,8° (nie zależy od wieku ani płci) duża wartość kąta: nieprawidłowości w budowie nosa lub cofnięcie wargi górnej mniejsza wartość kąta: protruzja dwuszczękowa.

38 BRÓDKA Podczas badania należy ocenić: szerokość
wysokość (odległość bruzdy wargowo-bródkowej od punktu gnathion) głębokość bruzdy wargowo-bródkowej: - głęboka bruzda charakterystyczna dla hiperaktywności mięśnia bródkowego - wypukła powoduje bardziej dotylne położenie profilu warg

39 BRÓDKA krzywizna: - wyraźnie zaznaczona: doprzednia rotacja żuchwy
- słabo zaznaczona: bardziej doprzednie położenie profilu warg, bruzda wargowo-bródkowa słabo zaznaczona (dotylny wzrost żuchwy).

40 Dziękujemy za uwagę! Prezentację przygotowały: Zuzanna Kochanowska
Ilona Nessel Gabriela Popiel


Pobierz ppt "Analiza rysów twarzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google