Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzaje dokumentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzaje dokumentów."— Zapis prezentacji:

1 Rodzaje dokumentów

2 Dokument to przedmiot materialny zawierający utrwaloną informację przeznaczoną do przekazywania w czasie i przestrzeni.

3 W zależności od pochodzenia i sposobu sporządzenia wyróżnia się:
Dokumenty pierwotne – przewidziane i stworzone przez autora o określonej treści i formie (książka, artykuł w czasopiśmie, sprawozdanie naukowe lub techniczne). Dokumenty wtórne – sporządzone z dokumentów pierwotnych, w takiej samej formie i treści (kopie, mikrofilmy, mikrofisze, dyskietki, CD-ROM-y, DVD i in.) Dokumenty pochodne (pośrednie) – tworzy się na podst. dokumentów pierwotnych i wtórnych. Ich zdaniem jest ułatwienie dostępu do dok. pierwotnych. Są to: bibliografie, katalogi, przeglądy bibliograficzne i dokumentacyjne, informatory bibliograficzne, leksykony, ekspresowe informacje. Dokumenty te zaliczane są do narzędzi informacji

4 Podział dokumentów wg formy z punktu widzenia sposobu przekazu i odbioru
Dokumenty niepiśmiennicze piśmiennicze niepublikowane publikowane oglądowo-słuchowe oglądowe słuchowe

5 Dokumenty piśmiennicze
Publikowane – książka, czasopismo, artykuł w czasopiśmie lub pracy zbiorowej, norma, opis patentowy, literatura firmowa, materiały z konferencji, zjazdów, wystaw, sympozjów naukowych, prace doktorskie i habilitacyjne, dokumenty prawne itp.

6 Dokumenty piśmiennicze
Niepublikowane – sprawozdania z prac naukowo-badawczych, sprawozdania z podróży służbowych, prace magisterskie, doktorskie, materiały z kongresów, konferencji, sympozjów, targów, wystaw, prace naukowo-badawcze, projektowe, zestawienia tematyczne.

7 Dokumenty niepiśmiennicze
Oglądowe – modele, wzorce, rysunki techniczne, fotografie, przeźrocza, fazogramy, filmy nieme: instruktażowe, dydaktyczne.

8 Dokumenty niepiśmiennicze
Słuchowe – nagrania na taśmach magnetofonowych, płytach winylowych, płytach CD, dyskietkach, itp.

9 Dokumenty niepiśmiennicze
Oglądowo-słuchowe – filmy: naukowo-badawcze, dydaktyczne, instruktażowe, nagrania audycji TV na wideokasetach, DVD, VCD, itp.

10 rozprawa w pracy zbiorowej
DOKUMENTY PIŚMIENNICZE według cech NIEPISMIENNICZE piśmienniczych formalno-wydawniczych oglądowe słuchowe oglądowo -słuchowe Film dźwiękowy VCD DVD samoistne taśmy płyty płyty CD rysunki obrazy fotografie rzeźby przezrocza samoistne książka broszura książka czasopismo niesamoistne fragment książki niesamoistne artykuł w czasopiśmie rozprawa w pracy zbiorowej artykuł w czasopiśmie rozprawa w pracy zbiorowej

11


Pobierz ppt "Rodzaje dokumentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google