Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie realizacji programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” w powiecie jarosławskim w roku szkolnym 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie realizacji programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” w powiecie jarosławskim w roku szkolnym 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie realizacji programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” w powiecie jarosławskim w roku szkolnym 2010/2011

2 CELE PROGRAMU Cel główny programu:
Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu Cele szczegółowe programu: Zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich Kształtowanie postaw asertywnych

3 REALIZATORZY PROGRAMU
pracownicy Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Jarosławiu dyrekcje szkół nauczyciele pedagodzy szkolni wychowawcy klas

4 W jaki sposób szkolni koordynatorzy poinformowali realizatorów programu o założeniach i sposobie jego realizacji? Przekazał informacje na Radzie Pedagogicznej Przekazał informację indywidualnie zainteresowanym nauczycielom W inny sposób (szkolny koordynator programu był jego realizatorem) Poinformował i zaprosił do współpracy pielęgniarkę szkolną Nie poinformował realizatorów Brak odpowiedzi

5 INFORMACJA NA TEMAT PROGRAMU
Liczba szkół zgłoszonych do programu: 27 Liczba szkół, które realizowały program: 26 Liczba sprawozdań otrzymanych ze szkół: 26 Liczba rodziców, którzy uczestniczyli w programie: 553 Liczba realizatorów programu w szkołach: 38 (dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, lekarze, pielęgniarki i higienistki szkolne) Liczba przeszkolonych osób na poziomie powiatowym: 23

6 LICZBA UCZNIÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE
Łącznie 1371 uczniów w tym:

7 W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACOWANO
z dyrektorami szkół podstawowych szkolnymi koordynatorami programu lek. med. Ireneuszem Szczepańskim -dyrektorem NZOZ „Multimed” w Wólce Pełkińskiej Starostwem Powiatowym w Jarosławiu

8 POMOC PARTNERÓW, SOJUSZNIKÓW NA RZECZ REALIZACJI DZIAŁAŃ
Szkolni koordynatorzy programu pozyskali dyrekcje 3 szkół podstawowych (ufundowano nagrody dla dzieci w konkursach plastycznych), Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tobie” (ufundowało nagrody i upominki dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu).

9 W JAKI SPOSÓB PRZEBIEGAŁA REALIZACJA PROGRAMU W SZKOLE?
W 26 szkołach program został zrealizowany w formie zaproponowanych 5 zajęć warsztatowych. W 14 szkołach program został rozszerzony o dodatkowe działania tj. konkurs plastyczny o tematyce antynikotynowej, spotkania z pracownikiem służby zdrowia (lekarz, pielęgniarka/higienistka szkolna), konkursy sprawnościowe, turnieje wiedzy, zajęcia warsztatowe „Co robić gdy moje dziecko jest zagrożone”, inscenizację, układanie krótkich wierszy i rymowanek przez dzieci, konkurs na list do palacza, konkursy wiedzy o zdrowiu, apel, prezentacja multimedialna.

10 W JAKI SPOSÓB PRZEBIEGAŁA REALIZACJA PROGRAMU W SZKOLE?
Metodyka programu została zmieniona w 1 szkole (w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Jarosławiu - dzieci z upośledzeniem umysłowym). Poprzez udział w programie uczniowie uświadomili sobie, że sami mogą unikać sytuacji szkodliwych dla zdrowia. Zrozumieli, kim jest bierny palacz, ponadto wykształcono u dzieci postawę obrony przed biernym paleniem.

11 UDZIAŁ RODZICÓW W REALIZACJI PROGRAMU
Rodzice aktywnie uczestniczyli w realizacji programu, brali udział w zebraniach ogólnych, pogadankach, zajęciach warsztatowych, spotkaniach z lekarzem i higienistką szkolną, bardzo pozytywnie odebrali program, doceniając korzyści z niego płynące nie tylko dla dzieci ale i dla siebie.

12 Ocena programu (skala: 1 – ocena najniższa 6 – ocena najwyższa)
Odbiór programu przez dzieci Ocena programu przez prowadzącego/prowadzących Opinia rodziców dzieci uczestniczących w programie Dostosowanie programu do wieku dzieci Ocena skuteczności programu Ocena poradnika dla realizatorów Ocena materiałów dodatkowych (ulotek, plakatów itp.) Ocena załączników do poradnika (kolorowanki, wierszyk, krzyżówka, układanki, historyjki, kartki do znaczków)

13 ZAOBSERWOWANE EFEKTY W ZMIANIE POSTAW I ZACHOWAŃ DZIECI I ICH RODZICÓW
Z przeprowadzonych przez nauczycieli obserwacji, rozmów z dziećmi widać, że dużo rodziców pali papierosy a tym samym często dzieci są narażone na bierne palenie. Zajęcia pomogły niektórym rodzicom zerwać z tym nałogiem oraz zmniejszyć liczbę rodziców palących przy dzieciach (rodzice wcześniej nie zastanawiali się nad tym aspektem). Większość rodziców uznaje potrzebę realizowania takich zajęć od najmłodszych lat powołując się na przysłowie „Czego Jaś się nie nauczył….”

14 PODSUMOWANIE PROGRAMU PRZEZ SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW
Metody i formy pracy zaproponowane przez autorów programu umożliwiły przekazanie wiedzy dot. biernego palenia papierosów w ciekawy sposób. Program adekwatny do potrzeb i wieku rozwojowego uczniów, akceptowany przez rodziców. Odpowiada na realne potrzeby (problemy oraz zagrożenia) uczniów i rodziców. Poprzez udział w programie uczniowie uświadomili sobie, że sami mogą unikać sytuacji szkodliwych dla zdrowia. Zrozumieli, kim jest bierny palacz, ponadto wykształcono u dzieci postawę obrony przed biernym paleniem.

15 PODSUMOWANIE PROGRAMU PRZEZ SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW
Tematyka proponowanych zajęć była ciekawa dla dzieci. Postać wiewiórki, kolorowanka, wiesz, krzyżówka, układanki, zabawy ruchowe, dramy, puzzle, prace plastyczne ułatwiały przyswajanie wiadomości. Zajęcia w takiej formie mogą wywrzeć wpływ na podejmowanie dobrych decyzji nie tylko dotyczących siebie, ale jako dzieci mają wpływ na dorosłych, im bliskich. Warto promować wśród uczniów tej grupy wiekowej zdrowy tryb życia poprzez program edukacji antytytoniowej.

16 KONTYNUACJA PROGRAMU W NASTĘPNYM ROKU SZKOLNYM

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podsumowanie realizacji programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” w powiecie jarosławskim w roku szkolnym 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google