Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZSOiZ. Udział w licznych projektach finansowanych przez: FRSE (Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji) Projekty finansowane przez FRSE realizujemy w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZSOiZ. Udział w licznych projektach finansowanych przez: FRSE (Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji) Projekty finansowane przez FRSE realizujemy w ramach."— Zapis prezentacji:

1 ZSOiZ

2 Udział w licznych projektach finansowanych przez: FRSE (Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji) Projekty finansowane przez FRSE realizujemy w ramach programu Uczenie się przez całe życie Podprogramy: -Comenius -Leonardo da Vinci -Wizyty studyjne EFS (Europejski Fundusz Społeczny) Phare Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ministerstwo Edukacji Narodowej Euroregion Nysa 2

3 Przygotowanie absolwentów liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno- gospodarczym kraju oraz zjednoczonej Europy. Wszechstronny rozwój ucznia, kształtowanie przedsiębiorczości Przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy 3

4 Projekt realizowany w 2002 r. Projekt Pracownie komputerowe dla szkół- Edycja 2002 współfinansowany przez Unię Europejską W ramach projektu otrzymano wyposażenie pracowni komputerowej nr 22 na kwotę zł 4

5 Projekty realizowane w latach Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży w Euroregionie Nysa Jugendaustausch – program specjalistyczny 5

6 Projekt realizowany w roku 2004 Leonardo da Vinci- staże absolwenckie. Tytuł projektu: Kształtowanie przedsiębiorczości absolwentów, poprzez staże w niemieckich firmach handlowo- usługowych 10 absolwentów TŻiGD (Balve – Niemcy) Na realizację projektu otrzymano ok zł 6

7 Projekt realizowany w latach Druga edycja konkursu o grant na tworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery (SzOK) w ramach programu Pierwsza Praca, ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Cel: przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy oraz wybór dalszej drogi kształcenia. Objęci wszyscy uczniowie szkoły. Otrzymano zł 7

8 Projekt realizowany w roku 2005 Program Phare Promocja Zatrudnienia- Rozwój Zasobów Ludzkich Województwo Dolnośląskie; Tytuł: Program modernizacji oferty edukacyjnej Pracownia Symulacyjna HOTTUR. Grupa docelowa- uczniowie technikum hotelarskiego. Kwota dofinansowania euro 8

9 Projekt realizowany w 2006 r. Projekt Pracownie komputerowe dla szkół- Edycja 2005 współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Społeczny) W ramach projektu otrzymano wyposażenie pracowni komputerowej nr 25 na kwotę ,55 zł 9

10 Projekt realizowany w 2007 r. Projekt MEN Podróże historyczno- kulturowe w czasie i przestrzeni. Wycieczka Edukacyjna Gdańsk- Gdynia dla młodzieży do miejsc Pamięci Narodowej. Tytuł projektu: Pomorze walczące o wolność i niepodległość Polski W wycieczce brali udział uczniowie wszystkich klas drugich Na realizację projektu otrzymano , 00zł 10

11 Projekt realizowany w 2007 r. Program Uczenie się przez całe życie- wizyta studyjna cel: wymiana doświadczeń kadry zarządzającej; miejsce: Turyn (Włochy) Na realizację projektu otrzymano 1500 euro 11

12 Projekt realizowany w 2007 r. Rządowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży Tytuł: Powiat twórczy, przedsiębiorczy i zdrowy Projektem objęto 778 uczniów (zajęcia pozalekcyjne) Zrealizowano 698 godzin dydaktycznych Otrzymano kwotę ,26 zł 12

13 Projekt realizowany w 2007 r. Projekt Pracownie komputerowe dla szkół- Edycja 2006 współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Społeczny) W ramach projektu otrzymano wyposażenie pracowni komputerowej nr 18 na kwotę ,69 zł 13

14 Projekt realizowany w 2008 r. Program Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci, Projekt mobilności Tytuł: Wspieranie mobilności zawodowej przyszłych pracowników w branży hotelarsko-gastronomicznej Praktyka zawodowa (Chemnitz- Niemcy) – uczniowie technikum hotelarskiego- 15 osób Wartość projektu: euro 14

15 Projekt realizowany w 2008 r. Projekt Pracownie komputerowe dla szkół- Edycja 2007 współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Społeczny) W ramach projektu otrzymano wyposażenie pracowni komputerowej nr 14 na kwotę ,56 zł Ponadto w ramach programu Pracownie komputerowe dla szkół zadanie C, szkoła otrzymała 3 zestawy oprogramowania edukacyjnego do pracowni o łącznej wartości zł 15

16 Projekt realizowany w 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (EFS) Tytuł: Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych- cz.I Otrzymano sprzęt przeznaczony do egzaminów zawodowych (kucharz małej gastronomii) Wartość otrzymanego sprzętu: , 08 zł 16

17 Projekt realizowany w 2008 r. Rządowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży Tytuł: Powiat Otwartych Szans- program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w powiecie bolesławieckim W ramach projektu zrealizowano 990 godz. dydaktycznych Na realizację projektu otrzymano ,41 zł 17

18 Projekt realizowany w 2008 r. Projekt FRIENDS finansowany przez AISEC (Międzynarodowa Organizacja Studentów) Zajęcia prowadzone przez studentów z: Indii (Bombaj) – Brazylii i Meksyku –

19 ZSOiZ

20 Projekt planowany do realizacji Program Uczenie się przez całe życie-Comenius. Partnerskie Projekty Szkół Tytuł: Jedność i odmienność, tradycja i nowoczesność jako elementy wspólnotowego biznesplanu Partner: Czeska Lipa (Czechy) 20

21 Projekt planowany do realizacji Program Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci, projekt mobilności Tytuł: Wzrost umiejętności przyszłych ekonomistów poprzez praktyki zawodowe - planowany czas trwania projektu Praktyka zawodowa uczniów technikum ekonomicznego, Chemnitz (Niemcy) Wartość projektu: euro 21

22 Projekt planowany do realizacji Program Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci, projekt mobilności Tytuł: Rozwój kompetencji zawodowych hotelarza drogą do europejskiego rynku pracy - planowany czas trwania projektu Praktyka zawodowa uczniów technikum hotelarskiego, Chemnitz (Niemcy) Wartość projektu: euro 22

23 Projekt planowany do realizacji Program Uczenie się przez całe życie- Comenius, Asystentura Comeniusa Asystentura językowa trwająca od 3 do 10 miesięcy umożliwi pogłębienie znajomości językowych uczniów, uatrakcyjnienie zajęć, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych, rozbudzenie zainteresowania uczniów szkoły goszczącej kulturą i krajem pochodzenia asystenta. 23

24 ZSOiZ Opracowanie: mgr Beata Żuromska mgr Paweł Domzalski


Pobierz ppt "ZSOiZ. Udział w licznych projektach finansowanych przez: FRSE (Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji) Projekty finansowane przez FRSE realizujemy w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google