Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HISTORIA W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HISTORIA W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej"— Zapis prezentacji:

1 HISTORIA W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej
Utrwalenie wiadomości sp – XX wiek Marek Drwięga Wersja 1.1/XXw/12 Wszelkie prawa zastrzeżone ® ☺

2 I wojna światowa Zwycięzcy Pokonani
Przed wojną państwa europejskie podzieliły się na dwa bloki Czas trwania: r. Przekształca się w Entente Zwycięzcy Przekształca się w Państwa Centralne (bez Włoch) Pokonani Po wojnie – w Wersalu – podpisano ustalenia pokojowe. Odbudowywane państwo polskie miało tam swoją reprezentację

3 Nowe bronie http://bequickorbedead.cba.pl/9.jpg

4 Pamiętaj o bitwie warszawskiej (Polska-Rosja bolszewicka - „cud nad Wisłą”), która w 1920 r. uratowała istnienie Polski. Niepodległa Polska W 1918 r. Walka o granice z: - Niemcami, - Rosją bolszewicką, - Czechosłowacją, - Ukraińcami. - Spór z Litwą.

5 Osiągnięcia II RP - Konstytucje (1921 r. i 1935 r.). - Równouprawnienie. - Obowiązek szkolny. - Reforma walutowa. - Budowa portu w Gdyni. - Budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego.

6 Państwa, przywódcy i ustroje
Stalin Lenin Rosja bolszewicka powstała w 1917 r., następnie została przekształcona w Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Państwo komunistyczne. III Rzesza Niemiecka. Państwo faszystowskie. Przywódca – Adolf Hitler II Rzeczpospolita Polska. Demokracja, później autorytaryzm wprowadzony przez Józefa Piłsudskiego

7 Trudności ŚWIAT: Wielki kryzys gospodarczy. Efekty: bankructwa fabryk i banków, bezrobocie. Wyjście z kryzysu. Przez interwencjonizm państwowy: wielkie roboty publiczne i zamówienia państwowe. Kolejka po pracę przy odśnieżaniu. POLSKA: - wychodzenie z kryzysu przez inwestycje państwowe (np. Centralny Okręg Przemysłowy), - zagrożenie istnienia Polski przez niemiecko- -radziecki układ Ribbentrop-Mołotow.

8 II wojna światowa Czas trwania: 1939-1945 r.
Zaczęła się od ataku Niemców na Westerplatte 1 września 1939 r. Następnie 17 września 1939 r. Polskę zaatakował Związek Radziecki. Walczyli: Niemcy, Włochy, Japonia i kilka małych państw z resztą świata (Polska, USA, W. Brytania, ZSRR, Francja i inne) Czas trwania: r. Koniec wojny w Europie – po podpisaniu kapitulacji przez III Rzeszą - 8/9 maja 1945 r. Koniec wojny na świecie – po podpisaniu kapitulacji przez Japonię - 2 września 1945 r. W sierpniu 1945 r. zrzucono na Japonię dwie bomby atomowe.

9 Polska pod okupacją Niemcy – aresztowania, rozstrzeliwania, tortury, obozy koncentracyjne, roboty w Rzeszy Szczególnie okrutnie prześladowało Gestapo. Rosjanie – aresztowania, rozstrzeliwania, tortury, łagry, zsyłki na Syberię , do Kazachstanu Oficerów, policjantów, strażników granicznych Rozstrzelano w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni.. Na ziemiach polskich Niemcy przeprowadzali akcję holocaustu – wymordowywania Żydów. IV rozbiór Polski

10 Ruch oporu i walka Utworzono Podziemne Państwo Polskie. Do walki zbrojnej powołano Armię Krajową. W Warszawie 1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie. Polacy walczyli również poza ziemiami polskimi. Np.: - W Anglii - Dywizjon We Włoszech pod Monte Cassino W ZSRR pod Lenino

11 Po II wojnie światowej Do obrony utworzyły Organizację Paktu Północno- atlantyckiego (NATO) Rywalizacja zwana „zimną wojną”. Z obawy przed użyciem przez przeciwników broni atomowej nikt nie atakował Podział na: - Kraje 1-go świata (demokratyczne) ze Stanami Zjednoczonymi. Kraje 2-giego świata (socjalistyczne) ze Związkiem Radzieckim, również Polską Rzeczpospolitą Ludową. - Kraje 3-go świata (rozwijające się) – pozostałe. „Do obrony” utworzyły Układ Warszawski

12 Polska Rzeczpospolita Ludowa
Polska Rzeczpospolita Ludowa Strajki robotnicze i studenckie protesty krwawo tłumiono, aż w 1980 r. stoczniowcy gdańscy z Lechem Wałęsą wymusili na władzy zgodę na utworzenie pierwszej organizacji niekontrolowanej przez komunistów – Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Socjalizm – ustrój wstępny do komunizmu – wprowadzono siłą i terrorem, wbrew woli społeczeństwa. Prześladowano Kościół katolicki, ludzi o poglądach demokratycznych, dawnych żołnierzy Armii Krajowej, zwolenników prywatnej własności ... Władze komunistyczne osłabiło też wybranie na papieża kardynała Wojtyły i jego pielgrzymki do Polski „Niech zstąpi Dych Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi!” Jan Paweł II

13 Upadek komunizmu w Europie
Dnia 31 grudnia 1991 r. przestał też istnieć Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). W latach 1989–1991 komunizm w Europie przestał istnieć. Najpierw obalono go w Polsce – 4 czerwca 1989 r. –, później w innych krajach. Dawne kraje socjalistyczne podległe ZSRR zaczęły przekształcać się w demokratyczne oraz wstępować do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unii Europejskiej (UE). Życie zaczynało być normalne.

14 KONIEC


Pobierz ppt "HISTORIA W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google