Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGNISKA ZĘBOWE - ZAKAŻENIA OGNISKOWE OGNISKA ZĘBOWE - ZAKAŻENIA OGNISKOWE Dr n. med. Iwona Bednarz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGNISKA ZĘBOWE - ZAKAŻENIA OGNISKOWE OGNISKA ZĘBOWE - ZAKAŻENIA OGNISKOWE Dr n. med. Iwona Bednarz."— Zapis prezentacji:

1 OGNISKA ZĘBOWE - ZAKAŻENIA OGNISKOWE OGNISKA ZĘBOWE - ZAKAŻENIA OGNISKOWE Dr n. med. Iwona Bednarz

2 Teorie powstawania choroby odogniskowej.

3 Teoria piofagii - Lebiedinskiego - wydzielina ropna wyciskana z kieszonek dziąsłowych podczas żucia wywołuje zmiany wtórne w układzie pokarmowym, - wydzielina ropna wyciskana z kieszonek dziąsłowych podczas żucia wywołuje zmiany wtórne w układzie pokarmowym, - drobnoustroje działają na inne narządy pośrednio po wchłonięciu się do krwiobiegu, - drobnoustroje działają na inne narządy pośrednio po wchłonięciu się do krwiobiegu,

4 Teoria przerzutowa - Rosenowa - naczynia krwionośne i chłonne przenoszą bakterie i toksyny z ogniska pierwotnego do narządów odległych - naczynia krwionośne i chłonne przenoszą bakterie i toksyny z ogniska pierwotnego do narządów odległych - powstają tam ogniska wtórne - powstają tam ogniska wtórne

5 Teoria anachorezy- Ascoliego - zapalne ognisko zębowe ma ładunek elektryczny dodatni i przyciąga do siebie krążące we krwi bakterie o ujemnym ładunku - zapalne ognisko zębowe ma ładunek elektryczny dodatni i przyciąga do siebie krążące we krwi bakterie o ujemnym ładunku

6 Teoria nerwowa- Entina - ognisko pierwotne jest przyczyną przewlekłych podrażnień nerwowych - ognisko pierwotne jest przyczyną przewlekłych podrażnień nerwowych - na obwodzie w narządach predysponowanych dochodzi do zmian dystroficznych i powstania chorób ogniskowych - na obwodzie w narządach predysponowanych dochodzi do zmian dystroficznych i powstania chorób ogniskowych

7 Teoria alergiczna - ma najwięcej zwolenników, - ma najwięcej zwolenników, - opiera się na zasadzie przenikania do organizmu zmienionych patologicznie obcych białek, - opiera się na zasadzie przenikania do organizmu zmienionych patologicznie obcych białek, - lub własnych pochodzenia tkankowego, - lub własnych pochodzenia tkankowego, - przyjmują one właściwości antygenu uszkadzającego, - przyjmują one właściwości antygenu uszkadzającego,

8 - w następnym etapie kompleks antygen – przeciwciało - w następnym etapie kompleks antygen – przeciwciało - kompleks ten powoduje uwalnianie związków biologicznie czynnych – histamina, kininy, prostaglandyny, serotonina - kompleks ten powoduje uwalnianie związków biologicznie czynnych – histamina, kininy, prostaglandyny, serotonina - związki te na drodze reakcji odpornościowej powodują destrukcję tkanek i niewydolność narządową - związki te na drodze reakcji odpornościowej powodują destrukcję tkanek i niewydolność narządową

9 Terminologia. - oral sepsis (sepsis oralis), - oral sepsis (sepsis oralis), - Hunter 1910r., - Hunter 1910r., - różne zmiany chorobowe związane przyczynowo ze zmianami w jamie ustnej, - różne zmiany chorobowe związane przyczynowo ze zmianami w jamie ustnej, -określenie właściwe tylko w przypadkach posocznicy (sepsis), dla których punktem wyjścia jest jama ustna, -określenie właściwe tylko w przypadkach posocznicy (sepsis), dla których punktem wyjścia jest jama ustna, -wyjątkowe sytuacje, -wyjątkowe sytuacje, - znaczenie historyczne - znaczenie historyczne

10 - zakażenie ustne (infectio oralis) - zakażenie ustne (infectio oralis) - zakażenie odogniskowe (infectio focalis) - zakażenie odogniskowe (infectio focalis) - zakażenie zębopochodne lub zębowe (infectio odontogenes sive dentalis) - zakażenie zębopochodne lub zębowe (infectio odontogenes sive dentalis) - znaczenie historyczne, - znaczenie historyczne, - ognisko oddziałuje na ustrój nie tylko przez wydzielane bakterie, - ognisko oddziałuje na ustrój nie tylko przez wydzielane bakterie,

11 - ognisko pierwotne (focus primarius) - ognisko pierwotne (focus primarius) - przewlekłe zmiany patomorfologiczne, - przewlekłe zmiany patomorfologiczne, - oddziałowywanie bakteryjne, toksyczne, alergiczne lub nerwowe, - oddziałowywanie bakteryjne, toksyczne, alergiczne lub nerwowe, - wywołuje i podtrzymuje zmiany chorobowe w odległych narządach, - wywołuje i podtrzymuje zmiany chorobowe w odległych narządach,

12 - ognisko utajone (focus latens) - ognisko utajone (focus latens) - nie powoduje żadnych objawów subiektywnych, - nie powoduje żadnych objawów subiektywnych, - ognisko jawne (focus evidens) - ognisko jawne (focus evidens) - na skutek zaostrzenie się procesu przewlekłego powoduje dolegliwości przewlekłe, - na skutek zaostrzenie się procesu przewlekłego powoduje dolegliwości przewlekłe, - ognisko wtórne (focus secundarius) - ognisko wtórne (focus secundarius) - organiczne lub czynnościowe zmiany w narządzie lub układzie w wyniku oddziaływania ogniska pierwotnego - organiczne lub czynnościowe zmiany w narządzie lub układzie w wyniku oddziaływania ogniska pierwotnego

13 - choroba odogniskowa (morbus apofocalis) - choroba odogniskowa (morbus apofocalis) - ogólnoustrojowe i/lub miejscowe objawy oddziaływania ogniska wtórnego, - ogólnoustrojowe i/lub miejscowe objawy oddziaływania ogniska wtórnego, - wiele różnych jednostek chorobowych, - wiele różnych jednostek chorobowych, - wspólna cecha – odogniskowa etiologia, - wspólna cecha – odogniskowa etiologia, - bez wnikania w mechanizm ogniska pierwotnego, - bez wnikania w mechanizm ogniska pierwotnego, - do danego przypadku klinicznego - do danego przypadku klinicznego - toksykoza odogniskowa - alergia odogniskowa

14 Terminu zakażenie odogniskowe używamy wyłącznie w przypadku udowodniowego wysiewu bakterii.

15 - ognisko czynne (focus activus) - ognisko czynne (focus activus) - zmiany patologiczne, które powodują powstanie ogniska wtórnego, - zmiany patologiczne, które powodują powstanie ogniska wtórnego, - ognisko potencjalne (focus potentialis) - ognisko potencjalne (focus potentialis) - może wywołać chorobę odogniskową, kiedy siły obronne organizmu ulegną osłabieniu lub załamaniu, - może wywołać chorobę odogniskową, kiedy siły obronne organizmu ulegną osłabieniu lub załamaniu,

16 - ognisko ujawnione - ognisko ujawnione - zareagowało dodatnio na miejscowy test ogniskowy, - zareagowało dodatnio na miejscowy test ogniskowy, - wynik dodatni jest zaostrzeniem w obrębie bezobjawowego ogniska, - wynik dodatni jest zaostrzeniem w obrębie bezobjawowego ogniska, - objawy subiektywne: opukiwanie, ból samoistny - objawy subiektywne: opukiwanie, ból samoistny

17 Nie mylić ogniska jawnego (ostry lub podostry proces w obrębie ogniska) Nie mylić ogniska jawnego (ostry lub podostry proces w obrębie ogniska) z ogniskiem ujawnionym (zaostrzenie procesu chorobowego pod wpływem bodźców prowokacyjnych) z ogniskiem ujawnionym (zaostrzenie procesu chorobowego pod wpływem bodźców prowokacyjnych)

18 OGNISKA ZĘBOPOCHODNE otwarte jawne zamknięte otwarte jawne zamknięte utajone utajone ostitis cum fistula ostitis cum fistula * gangrena pulpae * gangrena pulpae pyorrhea alveolaris pyorrhea alveolaris * granuloma * granuloma bursa patologica infectiosa bursa patologica infectiosa * cystis radicularis * cystis radicularis ulcus pulpae ulcus pulpae * ostitis periapicalis * ostitis periapicalis dentitio difficilis dentitio difficilis * radix relicta * radix relicta * restostitis * restostitis

19 Potencjalne ogniska w jamie ustnej 1.zęby z martwą miazgą 2.zęby z miazgą w rozpadzie zgorzelinowym 3.zęby bezmiazgowe 4.przewlekłe procesy zapalne w okolicy przyszczytowej zębów 5.stany po nieprawidłowo wykonanej resekcji 6. pozostawione korzenie

20 7. zęby zatrzymane 8. torbiele zawiązkowe 9. patologiczne kieszonki przyzębne 10. ropnie przyzębne 11. procesy zapalne w przebiegu utrudnionego wyrzynania się zębów 12. stany zapalne kości 13. ciało obce

21 Miejscowe oddziaływanie ognisk Następuje poprzez bezpośrednie niszczenie tkanek sąsiadujących z ogniskiem. Następuje poprzez bezpośrednie niszczenie tkanek sąsiadujących z ogniskiem. Działanie niszczące wywierają substancje wydzielane przez bakterie: Działanie niszczące wywierają substancje wydzielane przez bakterie: egzotoksyny (np. lekotoksyny, epiteliotoksyny) egzotoksyny (np. lekotoksyny, epiteliotoksyny)

22 endotoksyny (lipopolisacharydy bakterii Gram-ujemnych, kwas lipotejdowy bakterii Gram-dodatnich) endotoksyny (lipopolisacharydy bakterii Gram-ujemnych, kwas lipotejdowy bakterii Gram-dodatnich) enzymy bakteryjne enzymy bakteryjne produkty metaboliczne bakterii produkty metaboliczne bakterii

23 Powstałe pośrednie i końcowe produkty rozpadu tkanki własnej pacjenta, bakterii i ich toksyn, mają różne działanie. Powstałe pośrednie i końcowe produkty rozpadu tkanki własnej pacjenta, bakterii i ich toksyn, mają różne działanie. Wykazują właściwości cytotoksyczne, niektóre są związkami wysoce toksycznymi, pirogennymi, stymulującymi resorpcję kości, powodującymi degradację komórek tucznych. Wykazują właściwości cytotoksyczne, niektóre są związkami wysoce toksycznymi, pirogennymi, stymulującymi resorpcję kości, powodującymi degradację komórek tucznych.

24 Końcowe produkty zgorzelinowego rozpadu miazgi zęba, tj.: kadaweryna, muskaryna, putrescyna - wywołują stan zapalny, a nawet bezpośrednią martwicę tkanek okołowierzchołkowych. Końcowe produkty zgorzelinowego rozpadu miazgi zęba, tj.: kadaweryna, muskaryna, putrescyna - wywołują stan zapalny, a nawet bezpośrednią martwicę tkanek okołowierzchołkowych.

25 Szczególne oddziaływanie alergizujące wykazują produkty rozpadu białka bakteryjnego i tkankowego, tj. wielkocząsteczkowe peptydy i polipeptydy. Szczególne oddziaływanie alergizujące wykazują produkty rozpadu białka bakteryjnego i tkankowego, tj. wielkocząsteczkowe peptydy i polipeptydy. W proces ten włączony jest cały system odpornościowy pacjenta a skutki oddziaływania ognisk między innymi są zależne od jego wydolności. W proces ten włączony jest cały system odpornościowy pacjenta a skutki oddziaływania ognisk między innymi są zależne od jego wydolności.

26 ODDZIAŁYWANIE OGÓLNOUSTROJOWE OGNISKA WYSIEW Z OGNISKA: WYSIEW Z OGNISKA: bakterie, bakterie, produkty rozpadu białka bakteryjnego, produkty rozpadu białka bakteryjnego, produkty rozpadu białka tkankowego, produkty rozpadu białka tkankowego, antygeny pochodzenia bakteryjnego, antygeny pochodzenia bakteryjnego, autoantygeny, autoantygeny,

27 hapteny hapteny egzotoksyny wydzielane przez bakterie egzotoksyny wydzielane przez bakterie endotoksyny endotoksyny enzymy i produkty metabolizmu bakterii enzymy i produkty metabolizmu bakterii kompleksy globulin (centralnie podnoszące temperaturę ciała) kompleksy globulin (centralnie podnoszące temperaturę ciała) inne składniki o działaniu antygenowym inne składniki o działaniu antygenowym

28 Wszystkie te produkty mają zdolność przenikania do krwioobiegu ! Wszystkie te produkty mają zdolność przenikania do krwioobiegu ! U pacjentów z dystonią układu wegetatywnego można obserwować występowanie objawów ogólnych prodromalnych obecności ognisk: U pacjentów z dystonią układu wegetatywnego można obserwować występowanie objawów ogólnych prodromalnych obecności ognisk:

29 wzmożone napięcie całego układu nerwowego, wzmożone napięcie całego układu nerwowego, wzmożone napięcie mięśni, wzmożone napięcie mięśni, nadpobudliwość, nadpobudliwość, drażliwość, drażliwość, utrata łaknienia, utrata łaknienia, zaburzenia snu, zaburzenia snu, ranne zmęczenie, ranne zmęczenie, ogólne rozbicie, ogólne rozbicie, niechęć do pracy, niechęć do pracy,

30 Obecność dolegliwości klinicznych czy ich brak (ogniska utajone) nie świadczą o intensywności toczącego się procesu zapalnego. Obecność dolegliwości klinicznych czy ich brak (ogniska utajone) nie świadczą o intensywności toczącego się procesu zapalnego. Nie są też odzwierciedleniem nasilenia oddziaływania ogólnoustrojowego Nie są też odzwierciedleniem nasilenia oddziaływania ogólnoustrojowego

31 Wykrywanie ognisk. - wywiad - wywiad (dolegliwości, przebyte leczenia) (dolegliwości, przebyte leczenia) - oglądanie - oglądanie (zniekształcenia, ocena barwy) (zniekształcenia, ocena barwy) - obmacywanie - obmacywanie (crepitatio pergaminosa) (crepitatio pergaminosa) - opukiwanie - opukiwanie (objaw Smrekera) (objaw Smrekera) - badanie żywotności zęba - badanie żywotności zęba

32 - bodźce termiczne i elektryczne - bodźce termiczne i elektryczne - badanie OWU - badanie OWU - badanie regionalnych węzłów chłonnych - badanie regionalnych węzłów chłonnych - badanie radiologiczne (lokalizacja i wielkość) - badanie radiologiczne (lokalizacja i wielkość) - skórny test elektryczny wg Gehlena - skórny test elektryczny wg Gehlena

33 TESTY DO WYKRYWANIA OGNISK skórny test elektryczny wg Gehlena: skórny test elektryczny wg Gehlena: - drażnienie skóry prądem stałym o niskim napięciu (10-28V) i niskim natężeniu (5-7mA) przez 1 min. - drażnienie skóry prądem stałym o niskim napięciu (10-28V) i niskim natężeniu (5-7mA) przez 1 min. -prąd wzmaga już obecną w ognisku depolaryzajcę komórek co prowadzi do rozszerzenia naczyń w miejscu drażnienia. -prąd wzmaga już obecną w ognisku depolaryzajcę komórek co prowadzi do rozszerzenia naczyń w miejscu drażnienia. - powstaje rumień i/lub przeczulica - powstaje rumień i/lub przeczulica - odczyn skórny utrzymuje się od kilkunastu minut do godziny. - odczyn skórny utrzymuje się od kilkunastu minut do godziny.

34 test wybroczynkowy: test wybroczynkowy: - w okolicy podobojczykowej przykładano przyssawkę o średnicy 22 mm i przez 1 min. na powierzchnię skóry wywierano podciśnienie 200 mmHg. - w okolicy podobojczykowej przykładano przyssawkę o średnicy 22 mm i przez 1 min. na powierzchnię skóry wywierano podciśnienie 200 mmHg. - po 2 min. liczono ilość wybroczyn. Jeżeli na powierzchni koła o średnicy 12 mm było wybroczyn więcej niż 12 – u kobiet - po 2 min. liczono ilość wybroczyn. Jeżeli na powierzchni koła o średnicy 12 mm było wybroczyn więcej niż 12 – u kobiet i 15 – u mężczyzn - próba dodatnia. i 15 – u mężczyzn - próba dodatnia. - fałszywy wynik mogły dawać - ciąża, miesiączka, nadciśnienie, zmiany miażdżycowe, nadczynność tarczycy, choroby zakaźne - fałszywy wynik mogły dawać - ciąża, miesiączka, nadciśnienie, zmiany miażdżycowe, nadczynność tarczycy, choroby zakaźne

35 test penicylinowy Fennera: test penicylinowy Fennera: polega na domięśniowym podaniu ok. 200 000j. penicyliny polega na domięśniowym podaniu ok. 200 000j. penicyliny następuje zaostrzenie procesu zapalnego i po 24 godz. pojawia się ból w ognisku pierwotnym. następuje zaostrzenie procesu zapalnego i po 24 godz. pojawia się ból w ognisku pierwotnym.

36 test impletolowy, tzw. test minutowy: test impletolowy, tzw. test minutowy: (0,5 ml novokaina + kofeina podane podśluzówkowo nad ogniskiem czynnym, (0,5 ml novokaina + kofeina podane podśluzówkowo nad ogniskiem czynnym, okres bezbólowy może trwać do 8 godzin okres bezbólowy może trwać do 8 godzin

37 test histaminowy podśluzówkowy: - 0,3ml histaminy w stężeniu 1:1000 - w przypadku obecności ogniska utajonego po 5-10 min. w ognisku pierwotnym pojawia się ból samoistny, podczas opukiwania lub nagryzania. - ból w ognisku wtórnym ustępuje.

38 Wskazania do usuwania ognisk zębopochodnych - grupa terapeutyczna – ognisko stanowi główny czynnik patogenny, - grupa terapeutyczna – ognisko stanowi główny czynnik patogenny, - grupa profilaktyczna – ognisko jest dodatkowym czynnikiem chorobotwórczym, - grupa profilaktyczna – ognisko jest dodatkowym czynnikiem chorobotwórczym, - grupa prognostyczna – ognisko może spowodować nawrót choroby, - grupa prognostyczna – ognisko może spowodować nawrót choroby, - planowane leczenie uzdrowiskowe, - planowane leczenie uzdrowiskowe,

39 SANACJA JAMY USTNEJ Sanacja względna Sanacja względna – jest wykonywana u pacjentów ogólnie zdrowych bez schorzeń odogniskowych – jest wykonywana u pacjentów ogólnie zdrowych bez schorzeń odogniskowych i podejrzenia o nie. i podejrzenia o nie.

40 Sanacja bezwzględna Sanacja bezwzględna – radykalne usunięcie wszystkich ognisk w jamie ustnej. Jest wykonywana u pacjentów ze schorzeniami odogniskowymi i podejrzeniem o nie. – radykalne usunięcie wszystkich ognisk w jamie ustnej. Jest wykonywana u pacjentów ze schorzeniami odogniskowymi i podejrzeniem o nie.

41 Sanacja bezwzględna Dotyczy następujących jednostek chorobowych: 1. choroby reumatyczne i reumatoidalne 2. zapalenie wsierdzia i/lub mięśnia sercowego 3. zakrzepowo-zastoinowe zapalenie naczyń krwionośnych 4. zapalenie kłębuszków nerkowych

42 Sanacja bezwzględna 6. choroby skóry - rumień wielopostaciowy wysiękowy - rumień wielopostaciowy wysiękowy i guzowaty, pokrzywka, alergiczne zapalenie skóry i guzowaty, pokrzywka, alergiczne zapalenie skóry 7. choroby narządu wzroku -zapalenie siatkówki, naczyniówki, tęczówki, nerwu wzrokowego, ciała rzęskowego -zapalenie siatkówki, naczyniówki, tęczówki, nerwu wzrokowego, ciała rzęskowego 8. odczyny alergiczne 9. leczenie immunosupresyjne

43 Sanację bezwzględną przeprowadzamy zawsze w osłonie antybiotykowej !!!


Pobierz ppt "OGNISKA ZĘBOWE - ZAKAŻENIA OGNISKOWE OGNISKA ZĘBOWE - ZAKAŻENIA OGNISKOWE Dr n. med. Iwona Bednarz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google