Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca transgraniczna na pograniczu czesko-polsko-słowackim Krzysztof Hetman Podsekretarz stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ostrawa, 28-29 kwietnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca transgraniczna na pograniczu czesko-polsko-słowackim Krzysztof Hetman Podsekretarz stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ostrawa, 28-29 kwietnia."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca transgraniczna na pograniczu czesko-polsko-słowackim Krzysztof Hetman Podsekretarz stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ostrawa, 28-29 kwietnia 2010 r. Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje. Akce se koná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 pod názvem Přeshraniční spolupráce SR a ČR partnerství-rozvoj-příležitosti.

2 Obszar wsparcia Program Polska – Słowacja obszar wsparcia – 38 tys. km 2 liczba mieszkańców – 4,77 mln Program Czechy – Polska obszar wsparcia – 47 tys. km 2 liczba mieszkańców – 7,14 mln

3 Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2007 - 2013 r. Najbardziej popularne dziedziny wsparcia w obecnej edycji programów transgranicznych realizowanych na pograniczu polsko-czesko-słowackim Komitet Monitorujący Program Czechy – Polska 2007-2013 Komitet Monitorujący Program Czechy – Polska 2007-2013 przyznał dofinansowanie z EFRR w wysokości 150 mln EUR. Najpopularniejsze dziedziny wsparcia: wspieranie turystyki (infrastruktury turystycznej, oferty turystycznej pogranicza) – 40 projektów o wartości 37 mln EUR z EFRR (63% alokacji na działanie) poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza (modernizacja, rekonstrukcja dróg, szlaków kolejowych itp.) – 22 projekty o wartości 51 mln EUR z EFRR (100% alokacji na działanie). Komitet MonitorującyProgram Polska – Słowacja 2007-2013 Komitet Monitorujący Program Polska – Słowacja 2007-2013 przyznał dofinansowanie z EFRR w wysokości 80,2 mln EUR Najpopularniejsze dziedziny wsparcia: ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – 17 projektów o wartości 17,5 mln EUR z EFRR (80% alokacji na działanie) ochrona środowiska naturalnego – 10 projektów o wartości 20,6 mln EUR z EFRR (69% alokacji na działanie)

4 Europejska Współpraca Terytorialna po 2013 r. Koncepcje strategiczne podstawąnowych programów podstawą opracowania nowych programów współpracy terytorialnej przygotowane wspólnie przez międzynarodowe partnerstwa obejmujące obszary ponadnarodowe zatwierdzane przez ciało polityczne? przygotowywane równolegle i konsultowane z programami krajowymi? uwzględniające potencjał instytucjonalny do podejmowania współpracy, np. izby gospodarcze po stronie polskiej uwzględniające potencjał instytucjonalny do podejmowania współpracy, np. izby gospodarcze po stronie polskiej wspierane powinny być nadal działania charakteryzujące się znaczącym oddziaływaniem transgranicznym, służące budowie sieci współpracy, tworzące powiązania funkcjonalne ponad granicami państw wspierane powinny być nadal działania charakteryzujące się znaczącym oddziaływaniem transgranicznym, służące budowie sieci współpracy, tworzące powiązania funkcjonalne ponad granicami państw

5 Europejska Współpraca Terytorialna po 2013 r. pożądanych Strategiczne podejście do programów współpracy transgranicznej i transnarodowej może się przejawiać w próbie definiowania, wspólnie z partnerami zagranicznymi, konkretnych pożądanych inwestycji, tworzących powiązania funkcjonalne ponad granicami. Ambicją nowych programów współpracy terytorialnej powinna być realizacja tych inwestycji. Wspólna strategia polsko-czeska, polsko-słowacka, polsko-czesko-słowacka?

6 Europejska Współpraca Terytorialna po 2013 r. Pożądanepotencjał Pożądane kierunki wsparcia – potencjał pogranicza polsko-czesko-słowackiego Programy nie zaspokoją wszystkich potrzeb obszaru wsparcia. Wsparcie powinno być skoncentrowane na wybranych działaniach prorozwojowych, pozwalających wzmacniać potencjał obszarów objętych współpracą, np. przeciwdziałających zmianom demograficznym, przyczyniających się do tworzenia miejsc pracy. Inwestycje skoncentrowane dostępność komunikacyjna – w jaki sposób programy transgraniczne mogą przyczynić się do zmniejszania peryferyjności obszarów przygranicznych? Jakie są brakujące powiązania? Inwestycje skoncentrowane bezpośrednio w sąsiedztwie granicy? ochrona środowiska – podstawa zrównoważonego rozwoju cennego przyrodniczo obszaru pogranicza polsko-czesko-słowackiego turystyka – główny sektor rozwoju gospodarczego? przedsiębiorczość? – czy i jakie działania mogą i powinny być wspierane w ramach EWT? przedsiębiorczość? – czy i jakie działania mogą i powinny być wspierane w ramach EWT?

7 Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2007 - 2013 r. Przykład koncentracji działań infrastrukturalnych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy w Programie Czechy – Polska 2007-2013

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl www.ewt.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Współpraca transgraniczna na pograniczu czesko-polsko-słowackim Krzysztof Hetman Podsekretarz stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ostrawa, 28-29 kwietnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google