Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca transgraniczna na pograniczu czesko-polsko-słowackim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca transgraniczna na pograniczu czesko-polsko-słowackim"— Zapis prezentacji:

1 Współpraca transgraniczna na pograniczu czesko-polsko-słowackim
Krzysztof Hetman Podsekretarz stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ostrawa, kwietnia 2010 r. Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje. Akce se koná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR pod názvem Přeshraniční spolupráce SR a ČR „partnerství-rozvoj-příležitosti“.

2 Program Polska – Słowacja Program Czechy – Polska
Obszar wsparcia Program Polska – Słowacja obszar wsparcia – 38 tys. km2 liczba mieszkańców – 4,77 mln Program Czechy – Polska obszar wsparcia – 47 tys. km 2 liczba mieszkańców – 7,14 mln

3 Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2007 - 2013 r.
Najbardziej popularne dziedziny wsparcia w obecnej edycji programów transgranicznych realizowanych na pograniczu polsko-czesko-słowackim Komitet Monitorujący Program Czechy – Polska przyznał dofinansowanie z EFRR w wysokości 150 mln EUR. Najpopularniejsze dziedziny wsparcia: wspieranie turystyki (infrastruktury turystycznej, oferty turystycznej pogranicza) – 40 projektów o wartości 37 mln EUR z EFRR (63% alokacji na działanie) poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza (modernizacja, rekonstrukcja dróg, szlaków kolejowych itp.) – 22 projekty o wartości 51 mln EUR z EFRR (100% alokacji na działanie). Komitet Monitorujący Program Polska – Słowacja przyznał dofinansowanie z EFRR w wysokości 80,2 mln EUR Najpopularniejsze dziedziny wsparcia: ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – 17 projektów o wartości 17,5 mln EUR z EFRR (80% alokacji na działanie) ochrona środowiska naturalnego – 10 projektów o wartości 20,6 mln EUR z EFRR (69% alokacji na działanie)

4 Europejska Współpraca Terytorialna po 2013 r.
Koncepcje strategiczne podstawą opracowania nowych programów współpracy terytorialnej przygotowane wspólnie przez międzynarodowe partnerstwa obejmujące obszary ponadnarodowe zatwierdzane przez ciało polityczne? przygotowywane równolegle i konsultowane z programami krajowymi? uwzględniające potencjał instytucjonalny do podejmowania współpracy, np. izby gospodarcze po stronie polskiej wspierane powinny być nadal działania charakteryzujące się znaczącym oddziaływaniem transgranicznym, służące budowie sieci współpracy, tworzące powiązania funkcjonalne ponad granicami państw

5 Europejska Współpraca Terytorialna po 2013 r.
Strategiczne podejście do programów współpracy transgranicznej i transnarodowej może się przejawiać w próbie definiowania, wspólnie z partnerami zagranicznymi, konkretnych pożądanych inwestycji, tworzących powiązania funkcjonalne ponad granicami. Ambicją nowych programów współpracy terytorialnej powinna być realizacja tych inwestycji. Wspólna strategia polsko-czeska, polsko-słowacka, polsko-czesko-słowacka?

6 Europejska Współpraca Terytorialna po 2013 r.
Pożądane kierunki wsparcia – potencjał pogranicza polsko-czesko-słowackiego Programy nie zaspokoją wszystkich potrzeb obszaru wsparcia. Wsparcie powinno być skoncentrowane na wybranych działaniach prorozwojowych, pozwalających wzmacniać potencjał obszarów objętych współpracą, np. przeciwdziałających zmianom demograficznym, przyczyniających się do tworzenia miejsc pracy. dostępność komunikacyjna – w jaki sposób programy transgraniczne mogą przyczynić się do zmniejszania peryferyjności obszarów przygranicznych? Jakie są brakujące powiązania? Inwestycje skoncentrowane bezpośrednio w sąsiedztwie granicy? ochrona środowiska – podstawa zrównoważonego rozwoju cennego przyrodniczo obszaru pogranicza polsko-czesko-słowackiego turystyka – główny sektor rozwoju gospodarczego? przedsiębiorczość? – czy i jakie działania mogą i powinny być wspierane w ramach EWT?

7 Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2007 - 2013 r.
Przykład koncentracji działań infrastrukturalnych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy w Programie Czechy – Polska

8 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "Współpraca transgraniczna na pograniczu czesko-polsko-słowackim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google