Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada Rodziców 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW KADENCJI 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada Rodziców 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW KADENCJI 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 Rada Rodziców 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW KADENCJI 2012/2013

2 Rada Rodziców 2012/2013 Na podstawie § 3 ust. 7 Regulaminu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej W Krakowie ust. 7 Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok i kończy się plenarnym zebraniem sprawozdawczo – wyborczym, które odbywa się według następującego porządku: ust. 7.1. sprawozdanie z działalności ustępującego organu, ust. 7.2. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, ust. 7.3. wybory nowych organów Rady Rodziców, ust. 7.4. dyskusja panelowa, ust. 7.5. ustalenie wniosków do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji.

3 Rada Rodziców 2012/2013 Radę Rodziców kadencji 2012/2013 tworzyli przedstawiciele Zespołów Rodziców wszystkich oddziałów klasowych tj. Prezydium Iwona Dobranowska – Przewodnicząca Piotr Cypryański – Zastępca Agnieszka Budnik - Sekretarz Natalia Kotyza – Skarbnik Komisja rewizyjna Agnieszka Józefczyk Piotr Gruszczyński Małgorzata Kopacz Karolina Jarosz Urszula Rypel Agnieszka Turek Joanna Markus Dorota Gruszczyńska Aldona Turek

4 Rada Rodziców 2012/2013 Fundusze gromadzone są na koncie bankowym Rady Rodziców w banku PKO S.A w os. Centrum B1 31 1240 4588 1111 0010 3047 4124 oraz ewidencjonowane w książce przychodów i rozchodów Wpłaty były dokonywane również w formie gotówki u skarbnika Rady Oddziałowej lub skarbnika Rady Rodziców.

5 Rada Rodziców 2012/2013 BILANS OTWARCIA STAN KONTA 17 111,01 zł STAN GOTÓWKI 3 962,05 zł Łącznie 21 073,06 zł BILANS ZAMKNIĘCIA STAN KONTA 6 357,23 zł STAN GOTÓWKI 379,11 zł Łącznie 6 736,34 zł

6 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP PLANOWANIA PRELIMINARZA PRELIMINARZ Tytuł funduszuKwota B.O. Rady Rodziców na 01.09.201221 073,06 wpływy Rady Rodziców za rok szkolny 2012/20138 070,00 Fundusz na ksero2 735,00 Fundusz na środki czystości3 402,00 Fundusz na pracownię komputerową3 402,00 Fundusz- dzienniczki2 238,70 Fundusz świetlicowy5 154,00 Fundusz kuchenny8 667,00 Razem54 741,76

7 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP PLANOWANIA PRELIMINARZA Przeznaczenie środków Rady Rodziców w rok u szkolny m 2012/2013Kwota opłata za U/D księgowej RR 126 za okres 1.07.2010-30.11.20124 050,00 darowizna na cele pracowni komputerowej wg uchwały XXIX 2011/20125 000,00 monitoring3 800,00 telewizor dla świetlicy + uchwyt2 500,00 materiały opatrunkowe500,00 prowizje bankowe300,00 wsparcie szkoły w sprawach bieżących drobnych1 847,12 biblioteka - lektury szkolne800,00 nagrody dla uczniów2 500,00 prenumerata gazetek szkolnych600,00 strona internetowa1 000,00 impreza integracyjna2 000,00 prowizje za terminową wpłatę800,00 zakup rzutników3 500,00 Razem29 143,06

8 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA PRELIMINARZ Tytuł funduszu Plan Wpływy * Wydatek Stan obecny B.O. Rady Rodziców na 01.09.2012 21 073,06 21 073,06 Inne wpływy na RR* 0 8 609,59 4 315,404 294,19 Deklaracje Rodziców 2012/2013 8 070,00 8 070,000 Fundusz na ksero 2 735,00 2 838,29- 103,29 Fundusz na środki czystości 3 402,00 1 583,391 818,61 Fundusz na pracownię komputerową 3 402,00 2 328,821 073,18 Fundusz- dzienniczki 2 238,70 1 986,95251,75 Fundusz świetlicowy 5 154,00 3 502,931 651,07 Fundusz kuchenny 8 667,00 10 916,17- 2 249,17 Razem 54 741,76 8 609,59 56 615,016 736,34

9 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA Przeznaczenie środków Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013Kwota opłata za U/D księgowej RR 126 za okres 1.07.2010-30.11.20124 050,00 darowizna na cele pracowni komputerowej wg uchwały XXIX 2011/20125 000,00 monitoring3 794,55 telewizor dla świetlicy + uchwyt2 341,50 materiały opatrunkowe422,27 prowizje bankowe228,66 wsparcie szkoły w sprawach bieżących drobnych2 817,27 biblioteka - lektury szkolne934,55 nagrody dla uczniów3 141,81 prenumerata gazetek szkolnych719,47 strona internetowa1 067,03 impreza integracyjna646,72 prowizje za terminową wpłatę693,00 zakup rzutników3 068,48 Razem28 925,31

10 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA Rozliczenie funduszu ksero PrzychódKosztOpis wydatków 2 735,002 838,29 Tonery, papier do ksero, papier fax, serwis ksero, FUNDUSZ rozliczony do kwoty –103,29 zł brakujące środki zostały uzupełnione z ogólnego funduszu RR

11 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA Rozliczenie funduszu środków czystości PrzychódKosztOpis wydatków 3 402,001 583,39 środki higieny i czystości, umywalka Fundusz rozliczony do kwoty +1 818,61 zł niewykorzystane środki zostały przesunięte do funduszu kuchennego

12 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA Rozliczenie funduszu pracowni komputerowej PrzychódKosztOpis wydatków 3 402,002 328,82 zakup abonamentu – Edukator, wymiana lampy w projektorze, prolongata Opiekuna ucznia, zakup głowicy, zakup papieru ksero Fundusz rozliczony do kwoty +1 073,18 zł niewykorzystana kwota została przesunięta na rok szkolny 2013/2014

13 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA Rozliczenie funduszu kuchennego PrzychódKosztOpis wydatków 8 667,0010 916,17 artykuły do kuchni, odbiór odpadów kuchennych, kwitariusze opłat, koszty wynikające z umowy zlecenia dla pomocy kuchennej Fundusz rozliczony do kwoty -2 249,17 zł brakujące środki zostały uzupełnione z funduszu środków czystości oraz ogólnego funduszu RR

14 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA Rozliczenie funduszu dzienniczków PrzychódKosztOpis wydatków 2 238,701 986,95 druk dzienniczków, niewykorzystana kwota została przeniesiona na dofinansowanie do zakupu rolet okiennych w Sali nr 63 Fundusz rozliczony do kwoty +251,75 zł niewykorzystana kwota została przeniesiona do funduszu ogólnego RR

15 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA Rozliczenie funduszu świetlicowego PrzychódKosztOpis wydatków 5 154,003 502,93 gry planszowe, przybory do wykonywania prac plastycznych, materiały dydaktyczne, pudełka na zabawki, opłaty pocztowe dotyczące wysyłania prac plastycznych na konkursy Fundusz rozliczony do kwoty +1 651,07 zł niewykorzystana kwota została przesunięta na rok szkolny 2013/2014

16 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA Rozliczenie funduszu Rady Rodziców PrzychódKosztOpis wydatków 29 682,6525 388,46 dofinansowanie systemu alarmowego szkoły, prenumerata czasopism dla szkoły, drobne naprawy, materiały biurowe, opłacenie obsługi księgowej za okres 1.07.2010 – 30.11.2012r., prowizje bankowe, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej, nagrody dla uczniów, materiały opatrunkowe, naprawa sprzętu nagłaśniającego, zakup telewizora, zakup rzutnika, sfinansowanie strony internetowej szkoły, zakup piłek, współorganizacja Mistrzejowickiej majówki, spektakl profilaktyczny, zajęcia artystyczne decoupage, Fundusz rozliczony do kwoty +4 294,19 zł

17 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA Rozliczenie funduszu Rady Rodziców Inne wpływy na RR* – dofinansowanie z PZU PrzychódKosztOpis wydatków 3 710,00 dofinansowanie remontu schodów na terenie szkoły od strony zachodniej, niewykorzystaną kwotę przeznaczono na potrzeby związane z BHP oraz inne wydatki na rzecz szkoły Fundusz rozliczony do kwoty +489,23 zł (tj. kwota wypłaconej zaliczki)

18 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA Rozliczenie funduszu Rady Rodziców Inne wpływy na RR* - dofinansowanie za zbiórkę kardridży PrzychódKosztOpis wydatków 492,790 zapłata za zbiórkę kardridży, Fundusz rozliczony do kwoty +492,79zł

19 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA Rozliczenie funduszu Rady Rodziców wypłata 10% prowizji od terminowej wpłaty rodziców dla klas PrzychódKosztOpis wydatków 0693,00 wypłata prowizji skarbnikom oddziałowym na potrzeby klas, Fundusz rozliczony w całości niewykorzystana kwota 103 zł została w funduszu ogólnym RR

20 Rada Rodziców 2012/2013 Wyciąg z konta Rady Rodziców: PEKAO Bank Pekao S.A. RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ OS TYSIACLECIA 57 31-610 KRAKÓW Numer Wyciagu 8 Za okres od 01.08.2013 do 31.08.2013 Nazwa Numer 31124045881111001030474124 Saldo początkowe 6 363,22 Suma wypływów 5,99 (opłaty bankowe) Suma wpływów 0,00 Saldo końcowe 6 357,23 Dostępne środki 6 357,23 Kwota zablokowana 0,00

21 Rada Rodziców 2012/2013 dziękuje za współpracę i wszystkie wpłaty.


Pobierz ppt "Rada Rodziców 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW KADENCJI 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google