Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW KADENCJI 2012/2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW KADENCJI 2012/2013"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW KADENCJI 2012/2013
Rada Rodziców 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW KADENCJI 2012/2013 Kwota pozostała do wykorzystania w roku szkolnym 2013/2014: 1651,07 zł

2 Rada Rodziców 2012/2013 Na podstawie § 3 ust. 7 Regulaminu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej W Krakowie ust. 7 Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok i kończy się plenarnym zebraniem sprawozdawczo – wyborczym, które odbywa się według następującego porządku: ust sprawozdanie z działalności ustępującego organu, ust sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, ust wybory nowych organów Rady Rodziców, ust dyskusja panelowa, ust ustalenie wniosków do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji. Dzisiejsze plenarne zebranie Rady jest sprawozdawczo – wyborcze i odbędzie się według następującego porządku: Kwota pozostała do wykorzystania w roku szkolnym 2013/2014: 1651,07 zł

3 Rada Rodziców 2012/2013 Radę Rodziców kadencji 2012/2013 tworzyli przedstawiciele Zespołów Rodziców wszystkich oddziałów klasowych tj. Prezydium Iwona Dobranowska – Przewodnicząca Piotr Cypryański – Zastępca Agnieszka Budnik - Sekretarz Natalia Kotyza – Skarbnik Komisja rewizyjna Agnieszka Józefczyk Piotr Gruszczyński Małgorzata Kopacz Karolina Jarosz Urszula Rypel Agnieszka Turek Joanna Markus Dorota Gruszczyńska Aldona Turek

4 Rada Rodziców 2012/2013 Fundusze gromadzone są na koncie bankowym Rady Rodziców w banku PKO S.A w os. Centrum B1 oraz ewidencjonowane w książce przychodów i rozchodów Wpłaty były dokonywane również w formie gotówki u skarbnika Rady Oddziałowej lub skarbnika Rady Rodziców.

5 Rada Rodziców 2012/2013 BILANS OTWARCIA STAN KONTA 17 111,01 zł
STAN GOTÓWKI 3 962,05 zł Łącznie ,06 zł BILANS ZAMKNIĘCIA STAN KONTA 6 357,23 zł STAN GOTÓWKI 379,11 zł Łącznie 6 736,34 zł

6 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP PLANOWANIA PRELIMINARZA
Tytuł funduszu Kwota B.O. Rady Rodziców na 21 073,06 wpływy Rady Rodziców za rok szkolny 2012/2013 8 070,00 Fundusz na ksero 2 735,00 Fundusz na środki czystości 3 402,00 Fundusz na pracownię komputerową Fundusz- dzienniczki 2 238,70 Fundusz świetlicowy 5 154,00 Fundusz kuchenny 8 667,00 Razem 54 741,76 Na etapie planowania preliminarza Rada zastała stan środków finansowych w kwocie ,06 oraz zebrała w roku szkolnym 2012/2013 środki finansowe w kwocie ,70 zł. Preliminarza został przyjęty na kwotę ,76 zł w rozbiciu na fundusze wymienione w tabeli tj. ogólny fundusz RR oraz fundusze celowe: ksero, środków czystości, prac. Komp. Dzienniczków, świetlicowy, kuchenny. Kwota pozostała do wykorzystania w roku szkolnym 2013/2014: 1651,07 zł

7 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP PLANOWANIA PRELIMINARZA
Przeznaczenie środków Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013 Kwota opłata za U/D księgowej RR 126 za okres 4 050,00 darowizna na cele pracowni komputerowej wg uchwały XXIX 2011/2012 5 000,00 monitoring 3 800,00 telewizor dla świetlicy + uchwyt 2 500,00 materiały opatrunkowe 500,00 prowizje bankowe 300,00 wsparcie szkoły w sprawach bieżących drobnych 1 847,12 biblioteka - lektury szkolne 800,00 nagrody dla uczniów prenumerata gazetek szkolnych 600,00 strona internetowa 1 000,00 impreza integracyjna 2 000,00 prowizje za terminową wpłatę zakup rzutników 3 500,00 Razem 29 143,06 Ogólny fundusz RR zawierał środki zastane – przyjęte przez RR oraz zebrane od rodziców w roku szkolnym 2012/2013 na tzw. komitet rodzicielski. Rada przyjęła uchwałę o rozpisaniu ogólnej kwoty na poszczególne cele wynikające z potrzeb edukacyjnych uczniów, nauczycieli oraz potrzeb nazwijmy to „administracyjnych” szkoły. Kwota pozostała do wykorzystania w roku szkolnym 2013/2014: 1651,07 zł

8 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA
Tytuł funduszu Plan Wpływy* Wydatek Stan obecny B.O. Rady Rodziców na , ,06 Inne wpływy na RR* , ,40 4 294,19 Deklaracje Rodziców 2012/ , ,00 Fundusz na ksero , ,29 - 103,29 Fundusz na środki czystości , ,39 1 818,61 Fundusz na pracownię komputerową , ,82 1 073,18 Fundusz- dzienniczki , ,95 251,75 Fundusz świetlicowy , ,93 1 651,07 Fundusz kuchenny , ,17 ,17 Razem , , ,01 6 736,34 Realizacja preliminarza została przedstawiona na tym slajdzie, który obejmuje plan, wpływy niezaplanowane oraz wydatki i stan obecny. Wydatkowanie środków odbywało się najczęściej na wniosek, poprzedzone opinią Rady, głosowaniem oraz uchwałą pozytywną bądź negatywną. Jak widać na slajdzie w różnych stopniu środki zostały spożytkowane, dwa fundusze nie pokryły zapotrzebowania, pozostałe nie zostały wyczerpane. Kwota na żółtym polu to obecny stan środków. Kwota pozostała do wykorzystania w roku szkolnym 2013/2014: 1651,07 zł

9 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA
Przeznaczenie środków Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013 Kwota opłata za U/D księgowej RR 126 za okres 4 050,00 darowizna na cele pracowni komputerowej wg uchwały XXIX 2011/2012 5 000,00 monitoring 3 794,55 telewizor dla świetlicy + uchwyt 2 341,50 materiały opatrunkowe 422,27 prowizje bankowe 228,66 wsparcie szkoły w sprawach bieżących drobnych 2 817,27 biblioteka - lektury szkolne 934,55 nagrody dla uczniów 3 141,81 prenumerata gazetek szkolnych 719,47 strona internetowa 1 067,03 impreza integracyjna 646,72 prowizje za terminową wpłatę 693,00 zakup rzutników 3 068,48 Razem 28 925,31 Preliminarz został zrealizowany w kwotach podanych na obecnym slajdzie. Kwoty na czarno zostały wydatkowane w wysokości określonej na etapie planowania, kwoty na zielono zostały wydatkowane w kwocie mniejszej niż planowano oraz kwoty na czerwono zostały wydatkowane w kwotach większych niż planowano. Całkowita kwota wydatków jest mniejsza o 217,75 zł. Kwota pozostała do wykorzystania w roku szkolnym 2013/2014: 1651,07 zł

10 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA Rozliczenie funduszu ksero
Przychód Koszt Opis wydatków 2 735,00 2 838,29 Tonery, papier do ksero, papier fax, serwis ksero, FUNDUSZ rozliczony do kwoty –103,29 zł brakujące środki zostały uzupełnione z ogólnego funduszu RR Rozliczenie funduszy przedstawia się następująco: Do pokazania stanu funduszy podstawą była książka przychodów i rozchodów w której każdy wydatek jest opisany. Kwota pozostała do wykorzystania w roku szkolnym 2013/2014: 1651,07 zł

11 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA Rozliczenie funduszu środków czystości
Przychód Koszt Opis wydatków 3 402,00 1 583,39 środki higieny i czystości, umywalka Fundusz rozliczony do kwoty ,61 zł niewykorzystane środki zostały przesunięte do funduszu kuchennego Kwota pozostała do wykorzystania w roku szkolnym 2013/2014: 1651,07 zł

12 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA Rozliczenie funduszu pracowni komputerowej
Przychód Koszt Opis wydatków 3 402,00 2 328,82 zakup abonamentu – Edukator, wymiana lampy w projektorze, prolongata „Opiekuna ucznia”, zakup głowicy, zakup papieru ksero Fundusz rozliczony do kwoty ,18 zł niewykorzystana kwota została przesunięta na rok szkolny 2013/2014 Kwota pozostała do wykorzystania w roku szkolnym 2013/2014: 1651,07 zł

13 Fundusz rozliczony do kwoty -2 249,17 zł
Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA Rozliczenie funduszu kuchennego Przychód Koszt Opis wydatków 8 667,00 10 916,17 artykuły do kuchni, odbiór odpadów kuchennych, kwitariusze opłat, koszty wynikające z umowy zlecenia dla pomocy kuchennej Fundusz rozliczony do kwoty ,17 zł brakujące środki zostały uzupełnione z funduszu środków czystości oraz ogólnego funduszu RR Kwota pozostała do wykorzystania w roku szkolnym 2013/2014: 1651,07 zł

14 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA Rozliczenie funduszu dzienniczków
Przychód Koszt Opis wydatków 2 238,70 1 986,95 druk dzienniczków, niewykorzystana kwota została przeniesiona na dofinansowanie do zakupu rolet okiennych w Sali nr 63 Fundusz rozliczony do kwoty +251,75 zł niewykorzystana kwota została przeniesiona do funduszu ogólnego RR Kwota pozostała do wykorzystania w roku szkolnym 2013/2014: 1651,07 zł

15 Przychód Koszt Opis wydatków 5 154,00 3 502,93
Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA Rozliczenie funduszu świetlicowego Przychód Koszt Opis wydatków 5 154,00 3 502,93 gry planszowe, przybory do wykonywania prac plastycznych, materiały dydaktyczne, pudełka na zabawki, opłaty pocztowe dotyczące wysyłania prac plastycznych na konkursy Fundusz rozliczony do kwoty ,07 zł niewykorzystana kwota została przesunięta na rok szkolny 2013/2014 Kwota pozostała do wykorzystania w roku szkolnym 2013/2014: 1651,07 zł

16 Przychód Koszt Opis wydatków 29 682,65 25 388,46
Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA Rozliczenie funduszu Rady Rodziców Przychód Koszt Opis wydatków 29 682,65 25 388,46 dofinansowanie systemu alarmowego szkoły, prenumerata czasopism dla szkoły, drobne naprawy, materiały biurowe, opłacenie obsługi księgowej za okres – r., prowizje bankowe, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej, nagrody dla uczniów, materiały opatrunkowe, naprawa sprzętu nagłaśniającego, zakup telewizora, zakup rzutnika, sfinansowanie strony internetowej szkoły, zakup piłek, współorganizacja Mistrzejowickiej majówki, spektakl profilaktyczny, zajęcia artystyczne decoupage, Fundusz rozliczony do kwoty ,19 zł Kwota pozostała do wykorzystania w roku szkolnym 2013/2014: 1651,07 zł

17 Przychód Koszt Opis wydatków 3 710,00
Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA Rozliczenie funduszu Rady Rodziców Inne wpływy na RR* – dofinansowanie z PZU Przychód Koszt Opis wydatków 3 710,00 dofinansowanie remontu schodów na terenie szkoły od strony zachodniej, niewykorzystaną kwotę przeznaczono na potrzeby związane z BHP oraz inne wydatki na rzecz szkoły Fundusz rozliczony do kwoty +489,23 zł (tj. kwota wypłaconej zaliczki) Kwota pozostała do wykorzystania w roku szkolnym 2013/2014: 1651,07 zł

18 Przychód Koszt Opis wydatków 492,79
Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA Rozliczenie funduszu Rady Rodziców Inne wpływy na RR* - dofinansowanie za zbiórkę kardridży Przychód Koszt Opis wydatków 492,79 zapłata za zbiórkę kardridży, Fundusz rozliczony do kwoty +492,79zł Kwota pozostała do wykorzystania w roku szkolnym 2013/2014: 1651,07 zł

19 Przychód Koszt Opis wydatków 693,00
Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA Rozliczenie funduszu Rady Rodziców wypłata 10% prowizji od terminowej wpłaty rodziców dla klas Przychód Koszt Opis wydatków 693,00 wypłata prowizji skarbnikom oddziałowym na potrzeby klas, Fundusz rozliczony w całości niewykorzystana kwota 103 zł została w funduszu ogólnym RR Kwota pozostała do wykorzystania w roku szkolnym 2013/2014: 1651,07 zł

20 Rada Rodziców 2012/2013 Wyciąg z konta Rady Rodziców:
PEKAO Bank Pekao S.A. RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ OS TYSIACLECIA KRAKÓW Numer Wyciagu 8 Za okres od do Nazwa Numer Saldo początkowe 6 363,22 Suma wypływów 5,99 (opłaty bankowe) Suma wpływów 0,00 Saldo końcowe 6 357,23 Dostępne środki 6 357,23 Kwota zablokowana 0,00

21 dziękuje za współpracę i wszystkie wpłaty.
Rada Rodziców 2012/2013 dziękuje za współpracę i wszystkie wpłaty.


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW KADENCJI 2012/2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google