Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Księgi Starego Testamentu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Księgi Starego Testamentu"— Zapis prezentacji:

1 Księgi Starego Testamentu
Jak je zapamiętać?

2 Księgi prawa 5 1. Księga Rodzaju (Genesis) 2. Księga Wyjścia (Exodus)
3. Księga Kapłańska (Leviticus) 4. Księga Liczb (Numeri) Pięć pierwszych ksiąg ST – Ksiąg Mojżeszowych – - TORA 5. Księga Powtórzonego Prawa (Deuteronomium)

3 Księgi historyczne 12 Księga Jozuego II Księga Królewska
Księga Sędziów I Księga Kronik Księga Rut II Księga Kronik I Księga Samuela Księga Ezdrasza II Księga Samuela Księga Nehemiasza 12 I Księga Królewska Księga Estery

4 Księgi mądrościowe 5 Księga Joba Księga Psalmów Przypowieści Salomona
Księgą Kaznodziei Salomona Pieśń nad pieśniami

5 Księgi proroków większych
Księga Izajasza Księga Jeremiasza Treny 5 Księga Ezechiela Księga Daniela

6 Księgi proroków mniejszych
Księga Nahuma Księga Ozeasza Księga Habakuka Księga Joela Księga Sofoniasza 12 Księga Amosa Księga Aggeusza Księga Abdiasza Księga Zachariasza Księga Jonasza Księga Malachiasza Księga Micheasza

7 OZ-J-AM, AB-JO-M,NA-HA-SO, AGGE-ZA-MA
Zaszyfrowane słowa Ozeasz OZ J AM Nahum NA HA SO Joel Habakuk Amos Sofoniasz Abdiasz AB JO M Aggeusz AGGE ZA MA Jonasz Zachariasz Malachiasz Micheasz OZ-J-AM, AB-JO-M,NA-HA-SO, AGGE-ZA-MA

8 O kogo chodzi? prorocy mniejsi

9 1. OZEASZ 8. HABAKUK 5. JONASZ 9. SOFONIASZ 2. JOEL 10. AGGEUSZ
Jego żoną była Gomer. Odeszła od niego, ale on przyjął ją ponownie z powodu swej miłości. Wiedział, że Babilon zni- szczy jego grzeszny lud. Pisał o zniszczeniu Ziemi. To on miał zanieść mieszkańcom Niniwy (Asyria) Słowo Boże. 1. OZEASZ 8. HABAKUK 5. JONASZ Żył w czasach króla Jozja- sza. Pisał o sądzie Bożym. Zapowiedział wielką radość dla Bożego ludu. Opisał plagę szarańczy i suszy. Zapowiedział wylanie Ducha Św. na wiernych Bogu. Prorok Izraelitów, którzy po 70 latach wrócili z niewoli babilońskiej. Zachęcał do odbudowy świątyni w Jerozolimie. 9. SOFONIASZ 2. JOEL 10. AGGEUSZ Zapowiedział dwa przy- jścia Pana Jezusa jako: sługi śmierć na krzyżu, pana sąd i panowanie. Zapowiedział narodziny nowego króla w Betlejem na 700 lat przed pojawieniem się Pana Jezusa. Za jego czasów ludziom żyło się bardzo dobrze. Niestety polegali oni na własnej sile – nie Bogu. 6. MICHEASZ 11. ZACHARIASZ 3. AMOS Przepowiedział zburze- nie Niniwy – ciemiężycie- la ludu – która nigdy nie miała być już odbudowana. Pisał o zniszczeniu Edomu i odzyskaniu przez Żydów ich utraconych ziem. Jego księga liczy tylko 21 w. Mówił o dwukrotnym przyj- ściu Mesjasza. Na 400 lat przed narodzeniem zapowiedział J. Chrzciciela. 7. NAHUM 4. ABDIASZ 12. MALACHIASZ

10 Uporządkuj proroków mniejszych
1. OZEASZ 8. HABAKUK 5. JONASZ Uporządkuj proroków mniejszych 9. SOFONIASZ 2. JOEL 10. AGGEUSZ 6. MICHEASZ 11. ZACHARIASZ 3. AMOS 7. NAHUM 4. ABDIASZ 12. MALACHIASZ

11 7. NAHUM 1. OZEASZ 8. HABAKUK 2. JOEL 9. SOFONIASZ 3. AMOS 10. AGGEUSZ 4. ABDIASZ 11. ZACHARIASZ 5. JONASZ 12. MALACHIASZ 6. MICHEASZ

12 Właśnie nauczyłe(-a)ś
się 39 ksiąg Starego Testamentu. TAK! GRATULUJĘ! NIE?! Zacznij od początku .

13 Prezentację przygotowano na podstawie książki F. Blankenbaker pt
Prezentację przygotowano na podstawie książki F. Blankenbaker pt. „Przewodnik dla młodych odkrywców Biblii”.


Pobierz ppt "Księgi Starego Testamentu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google