Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Księgi Starego Testamentu Jak je zapamiętać?. Księgi prawa 1. Księga Rodzaju (Genesis) 2. Księga Wyjścia (Exodus) 3. Księga Kapłańska (Leviticus) 4. Księga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Księgi Starego Testamentu Jak je zapamiętać?. Księgi prawa 1. Księga Rodzaju (Genesis) 2. Księga Wyjścia (Exodus) 3. Księga Kapłańska (Leviticus) 4. Księga."— Zapis prezentacji:

1 Księgi Starego Testamentu Jak je zapamiętać?

2 Księgi prawa 1. Księga Rodzaju (Genesis) 2. Księga Wyjścia (Exodus) 3. Księga Kapłańska (Leviticus) 4. Księga Liczb (Numeri) 5. Księga Powtórzonego Prawa (Deuteronomium) Pięć pierwszych ksiąg ST – Ksiąg Mojżeszowych – - TORA 5

3 Księgi historyczne Księga Jozuego Księga Sędziów Księga Rut I Księga Samuela II Księga Samuela I Księga Królewska II Księga Królewska I Księga Kronik II Księga Kronik Księga Ezdrasza Księga Nehemiasza Księga Estery 12

4 Księgi mądrościowe Księga Joba Pieśń nad pieśniami Księga Psalmów Przypowieści Salomona Księgą Kaznodziei Salomona 5

5 Księgi proroków większych Księga Izajasza Księga Jeremiasza Treny Księga Ezechiela Księga Daniela 5

6 Księgi proroków mniejszych Księga Ozeasza Księga Joela Księga Amosa Księga Abdiasza Księga Jonasza Księga Micheasza Księga Aggeusza Księga Zachariasza Księga Malachiasza Księga Nahuma Księga Habakuka Księga Sofoniasza 12

7 OZ J AM AB JO M NA HA SO AGGE ZA MA Ozeasz Joel Amos Abdiasz Jonasz Micheasz Nahum Habakuk Sofoniasz Aggeusz Zachariasz Malachiasz Zaszyfrowane słowa OZ-J-AM, AB-JO-M,NA-HA-SO, AGGE-ZA-MA

8 prorocy mniejsi

9 Jego żoną była Gomer. Odeszła od niego, ale on przyjął ją ponownie z powodu swej miłości. 1. OZEASZ Żył w czasach króla Jozja- sza. Pisał o sądzie Bożym. Zapowiedział wielką radość dla Bożego ludu. 9. SOFONIASZ Zapowiedział dwa przy- jścia Pana Jezusa jako: - sługi śmierć na krzyżu, - pana sąd i panowanie. 11. ZACHARIASZ Przepowiedział zburze- nie Niniwy – ciemiężycie- la ludu – która nigdy nie miała być już odbudowana. 7. NAHUM Wiedział, że Babilon zni- szczy jego grzeszny lud. Pisał o zniszczeniu Ziemi. 8. HABAKUK Opisał plagę szarańczy i suszy. Zapowiedział wylanie Ducha Św. na wiernych Bogu. 2. JOEL Zapowiedział narodziny nowego króla w Betlejem na 700 lat przed pojawieniem się Pana Jezusa. 6. MICHEASZ Pisał o zniszczeniu Edomu i odzyskaniu przez Żydów ich utraconych ziem. Jego księga liczy tylko 21 w. 4. ABDIASZ To on miał zanieść mieszkańcom Niniwy (Asyria) Słowo Boże. 5. JONASZ Prorok Izraelitów, którzy po 70 latach wrócili z niewoli babilońskiej. Zachęcał do odbudowy świątyni w Jerozolimie. 10. AGGEUSZ Za jego czasów ludziom żyło się bardzo dobrze. Niestety polegali oni na własnej sile – nie Bogu. 3. AMOS Mówił o dwukrotnym przyj- ściu Mesjasza. Na 400 lat przed narodzeniem zapowiedział J. Chrzciciela. 12. MALACHIASZ

10 1. OZEASZ8. HABAKUK5. JONASZ 9. SOFONIASZ2. JOEL 11. ZACHARIASZ 6. MICHEASZ 4. ABDIASZ 10. AGGEUSZ 3. AMOS 12. MALACHIASZ 7. NAHUM Uporządkuj proroków mniejszych

11 1. OZEASZ 8. HABAKUK 5. JONASZ 9. SOFONIASZ 2. JOEL 11. ZACHARIASZ 6. MICHEASZ 4. ABDIASZ 10. AGGEUSZ 3. AMOS 12. MALACHIASZ 7. NAHUM

12 Właśnie nauczyłe(-a)ś się 39 ksiąg Starego Testamentu. TAK! GRATULUJĘ! NIE?! Zacznij od początku.

13 Prezentację przygotowano na podstawie książki F. Blankenbaker pt. Przewodnik dla młodych odkrywców Biblii.


Pobierz ppt "Księgi Starego Testamentu Jak je zapamiętać?. Księgi prawa 1. Księga Rodzaju (Genesis) 2. Księga Wyjścia (Exodus) 3. Księga Kapłańska (Leviticus) 4. Księga."

Podobne prezentacje


Reklamy Google