Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1). Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i bezpłatne, nie jest wymagane żadne skierowanie. 2). Wniosek o badanie logopedyczne dziecka składa osobiście.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1). Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i bezpłatne, nie jest wymagane żadne skierowanie. 2). Wniosek o badanie logopedyczne dziecka składa osobiście."— Zapis prezentacji:

1

2 1). Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i bezpłatne, nie jest wymagane żadne skierowanie. 2). Wniosek o badanie logopedyczne dziecka składa osobiście jego rodzic, opiekun prawny w sekretariacie Poradni. Termin badania logopedycznego ustala się w sekretariacie Poradni. 3). Do wniosku rodzic, opiekun prawny dziecka zobowiązuje się dostarczyć: opinię logopedyczną – jeśli dziecko jest objęte terapią np. w przedszkolu, w szkole, NFZ, opinię psychologiczną, pedagogiczną – w przypadku badania psychologicznego, pedagogicznego dziecka, aktualny wynik badania słuchu z rozpoznaniem, informację od lekarzy specjalistów - w uzasadnionych przypadkach.

3 4). Diagnozą, terapią mowy objęte są dzieci od najmłodszych lat: d zieci do 4 roku życia - przyjmowane są wszystkie na diagnozę i terapię mowy, dzieci 5,6 letnie – w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z przedszkoli i szkół, w których nie ma logopedy 5). Jeżeli na terenie przedszkola jest zatrudniony logopeda i prowadzi zajęcia logopedyczne to powinien objąć wszystkie dzieci wymagające opieki logopedycznej w tej placówce 6). Jeżeli na terenie przedszkola jest dziecko ze złożonymi zaburzeniami w komunikacji językowej (np. dziecko z rozszczepem wargi, podniebienia, afatyczne itd.) wówczas na wniosek rodzica, opiekuna prawnego i z załączoną, wymaganą przez Poradnię dokumentacją logopedyczną może być diagnozowane i objęte terapią w tut. placówce. 7). Dzieci szkolne - jw.

4 8). Czas trwania diagnozy logopedycznej wynosi 60 minut. 9). Czas trwania terapii logopedycznej w Poradni wynosi: - dzieci do 4 roku życia - pół godziny - dzieci 5,6 letnich oraz dzieci szkolnych - 40 minut 10). Na badanie logopedyczne, terapię mowy dziecko zgłasza się z rodzicem lub prawnym opiekunem. 11). Na wniosek rodzica, opiekuna prawnego dziecka diagnoza /informacja logopedyczna zakończona jest opinią. Pisemną opinię wydaje Poradnia w terminie nie dłuższym, niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. 12). Po zakończonej terapii logopedycznej w danym roku szkolnym zostaje przeprowadzone kontrolne badanie mowy, ewaluacja.

5 38 – 300 Gorlice ul.Hallera 22 tel./fax (0-18) 35 – 37 – 255 www.poradnia-gorlice.pl e-mail:poradnia11@wp.pl DZIĘKUJĘDZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "1). Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i bezpłatne, nie jest wymagane żadne skierowanie. 2). Wniosek o badanie logopedyczne dziecka składa osobiście."

Podobne prezentacje


Reklamy Google