Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach. 2 Projektodawca (1) Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego Filharmonia Śląska została powołana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach. 2 Projektodawca (1) Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego Filharmonia Śląska została powołana."— Zapis prezentacji:

1 1 Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach

2 2 Projektodawca (1) Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego Filharmonia Śląska została powołana do życia dnia 01 kwietnia 1945 roku na mocy decyzji ówczesnych władz ministerialnych i wojewody śląsko-dąbrowskiego. Działalność artystyczną zainaugurowała, jako jedna z pierwszych w kraju, 26 maja 1945 roku. W 1948 roku przeszła pod Urząd Miasta Katowice, zachowując dotychczasową nazwę. Na mocy Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki 4 lutego 1950 r. została upaństwowiona i zmieniła nazwę na Państwową Filharmonię Śląską. 1 stycznia 1999 roku, w wyniku reformy administracyjnej kraju, stała się samorządową instytucją kultury.

3 3 Projektodawca (2) Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego Filharmonia Śląska ma siedzibę w historycznym budynku wpisanym do rejestru zabytków klasy A dnia 7 maja 1992 roku. Budynek wzniesiony w 1873 roku w stylu neoklasycznym był pierwszą salą koncertową w nowo powstałym mieście. Duża Reichshalle służyła koncertom organizowanym przez Oskara Meisnera, od 1872 roku dyrygenta chóru i organizatora życia muzycznego, który w 1882 roku założył w Katowicach Towarzystwo Śpiewacze. 27 października 1901 roku w tej sali dał jedyny koncert na śląskiej ziemi Ignacy Jan Paderewski. W 1906 roku budynek nabyła spółka z kapitałem polskim, dzięki czemu w sali mogły się odbywać koncerty polskich chórów. W latach 1922-1937 budynek był własnością Związku Powstańców Śląskich. W 1943 przebudowano go na filharmonię i tę funkcję pełni do dziś.

4 4 Projektodawca (3) Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów Siedziba Filharmonii Śląskiej od 1979 roku jest miejscem organizacji Międzynarodowych Konkursów Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, będącego jednym z trzech największych międzynarodowych konkursów wykonawczych w naszym kraju, obok Konkursu Chopinowskiego w Warszawie oraz Konkursu Wieniawskiego w Poznaniu. Konkurs jest uznawany w świecie jako jeden z najtrudniejszych a zarazem najważniejszych zmagań młodych adeptów sztuki dyrygenckiej. Ostatnia edycja Konkursu odbyła się w 2012 roku

5 5 Uzasadnienie projektu Wybudowany w 1873 roku i wpisany do rejestru zabytków budynek, w którym Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego prowadziła swą działalność nieprzerwanie od 1945 roku, na początku XXI wieku wymagał generalnego remontu, szczególnie wzmocnienia walącego się dachu, zaś koszty wynajmu pomieszczeń w różnych częściach miasta stale rosły. Nieklimatyzowana sala koncertowa dawała się we znaki zarówno muzykom jak i melomanom. Dlatego podjęto decyzję o modernizacji, nadbudowie i rozbudowie istniejącego obiektu objętego lokalnym programem rewitalizacji miasta Katowice.

6 6 Przedmiot projektu W ramach projektu zaplanowano: organy i klimatyzację sali koncertowej na 420 miejsc, nową salę kameralną na 110 miejsc z wyposażeniem sceny i fortepianem, salkę seminaryjną na 40 miejsc, kawiarnię melomana z zielonym ogródkiem muzycznym na 82 miejsca, nowe pomieszczenie biblioteki nut, sale prób dla zespołów muzycznych, pomieszczenia administracyjne, garaż dostosowany do załadunku instrumentów. Łączna powierzchnia zmodernizowana, nadbudowana i rozbudowana wyniesie 5 252 m 2, przy czym dodatkowa powierzchnia 2 066,10 m²

7 7 Prawna wykonalność projektu W chwili przystąpienia do konkursu o środki UE, Filharmonia posiadała: 1.Prawo do wieczystego użytkowania działki 2.Kompletną dokumentację techniczną wykonaną przez Pracownię Projektową Consultor sp. z o.o. z Poznania wybraną w drodze konkursu architektonicznego ogłoszonego w 2006 roku 3.Decyzję o warunkach zabudowy 19.07.2007 4.Wpis do WPI Woj. Śl.29.08.2007 5.Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 15.07.2008 6.Pozytywną Decyzję PIP23.07.2008

8 8 Cel główny projektu Wzmocnienie ponadregionalnego oddziaływania Filharmonii Śląskiej

9 9 Cele szczegółowe projektu 1. Zwiększenie atrakcyjności regionu i kraju poprzez modernizację i rozbudowę zabytkowej siedziby Filharmonii Śląskiej. 2. Wzbogacenie i podniesienie jakości oferty kulturalnej instytucji. 3. Zwiększenie dostępu do dziedzictwa kultury muzycznej regionu i kraju.

10 10 Beneficjenci projektu Beneficjent końcowy: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego Grupa docelowa – beneficjenci ostateczni: Dorośli mieszkańcy Katowic i regionu reprezentujący wszystkie grupy zawodowe i społeczne Osoby odwiedzające Śląsk w celach zawodowych i turystycznych Uczniowie szkół artystycznych i studenci uczelni artystycznych Dzieci i młodzież regionu, w tym dzieci i młodzież specjalnej troski Dzieci w wieku przedszkolnym

11 11 Aplikacja Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.2: Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Termin konkursu: 30 wrzesień 2008 roku

12 12 Logika interwencji wskaźniki produktu Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) 3 Liczba przebudowanych obiektów instytucji kultury 1 Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych 1

13 13 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) 5 Liczba osób odwiedzających dofinansowane instytucje kultury 45 310 Logika interwencji wskaźniki rezultatu

14 14 Konkurs na koncepcję architektoniczną koniec 2006 roku SW projektu, aplikacja do PO Infrastruktura i Środowisko wrzesień 2008 roku Decyzje o dofinansowaniu projektu w ramach PO IiŚ luty 2009 roku Pozwolenie na budowę I 09 lipca 2009 roku Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Po IiŚ 21 września 2009 roku Harmonogram projektu (1/4)

15 15 Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu I 28 września 2009 Podpisanie umowy na dostawę i montaż organów 22 grudnia 2009 Podpisanie umowy na roboty budowlane 21 styczeń 2010 Uchylenie pozwolenia na budowę 21 styczeń 2010 Pozwolenie na budowę II 31 sierpień 2010 Harmonogram projektu (2/4)

16 16 Rozpoczęcie robót budowlanych 14 września 2010 roku Podpisanie umowy na składowanie organów 30 sierpnia 2011 roku Zmiana pozwolenia na budowę 1371/11 14 listopada 2011 roku Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu II 19 stycznia 2012 roku Podpisanie umowy na kontynuację i zakończenie robót budowlanych 27 luty 2012 roku Harmonogram projektu (3/4)

17 17 Przekazanie placu budowy Generalnemu Wykonawcy II 29 lutego 2012 roku Podpisanie umowy na dostawę fortepianu Steinway 17 października 2013 roku Podpisanie ostatniego aneksu do umowy z Generalnym Wykonawca 28 października 2013 roku Początek montażu organów 12 listopada 2013 roku Planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie 31 stycznia 2014 roku Planowana intonacja organów 14 stycznia – 1 marca 2014 roku Poniesienie ostatniego wydatku 31 marca 2014 roku Harmonogram projektu (4/4)

18 18 Dane finansowe projektu Całkowity zaktualizowany koszt projektu 47 476 024,54PLN Całkowite wydatki kwalifikowalne:31 131 722,20PLN po podpisaniu Aneksu dnia 04.10.2013 roku Dofinansowanie ze środków EFRR21 327 438,00 PLN Środki krajowe 26 148 586,54PLN (budżet Województwa Śląskiego)

19 19 Ilość złożonych wniosków o płatności : 21 Średnio co 2 miesiące Średni okres oczekiwania na refundację : 2,5 miesiące Największa kwota otrzymanej zaliczki: 5 000 000 PLN Średnia kwota wnioskowana: 1,5 mln PLN Dane finansowe

20 20 Biuro koordynatora projektu koordynator projektu, przedstawiciel księgowości, specjalisty ds. promocji, przedstawiciel działu technicznego, specjalista ds. zamówień publicznych Inżynier Kontraktu - Inwestprojekt Śląsk, PRI Inwestor sc. 1 główny inżynier, 1 inspektor nadzoru ds. ogólnobudowlanych 2 inspektorów branżowych Nadzór autorski rozliczany wg ilości sprawowanych nadzorów Rady techniczne – średnio 1 raz w tygodniu Koszt obsługi inwestycji 1 444 326,73, co stanowi ok. 3% inwestycji (IK, BK, promocja, opłaty prawne, bankowe i sprzęt biurowy) Zarządzanie projektem

21 21 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – PRZETARGI NIEOGRANICZONE Wdrażanie projektu Przedmiot zamówieniaWartość netto umowy Inżynier Kontraktu I 337 500,00 Inżynier Kontraktu II 253 000,00 Roboty budowlane I 3 669 035,59 Roboty budowlane II 28 597 921,05 Roboty dodatkowe 3 388 918,06 Organy 2 715 180,07 Wyposażenie + fortepian 1 759 245,58

22 22 Dziękuję za uwagę Koordynator projektu Joanna Masarczyk-Bełz j.masarczyk@filharmonia-slaska.eu


Pobierz ppt "1 Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach. 2 Projektodawca (1) Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego Filharmonia Śląska została powołana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google