Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach"— Zapis prezentacji:

1 Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach

2 Projektodawca (1) Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego Filharmonia Śląska została powołana do życia dnia 01 kwietnia 1945 roku na mocy decyzji ówczesnych władz ministerialnych i wojewody śląsko-dąbrowskiego. Działalność artystyczną zainaugurowała, jako jedna z pierwszych w kraju, 26 maja 1945 roku. W 1948 roku przeszła pod Urząd Miasta Katowice, zachowując dotychczasową nazwę. Na mocy Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki 4 lutego 1950 r. została upaństwowiona i zmieniła nazwę na „Państwową Filharmonię Śląską”. 1 stycznia 1999 roku, w wyniku reformy administracyjnej kraju, stała się samorządową instytucją kultury.

3 Projektodawca (2) Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego Filharmonia Śląska ma siedzibę w historycznym budynku wpisanym do rejestru zabytków klasy A dnia 7 maja 1992 roku. Budynek wzniesiony w 1873 roku w stylu neoklasycznym był pierwszą salą koncertową w nowo powstałym mieście. Duża Reichshalle służyła koncertom organizowanym przez Oskara Meisnera, od 1872 roku dyrygenta chóru i organizatora życia muzycznego, który w 1882 roku założył w Katowicach Towarzystwo Śpiewacze. 27 października 1901 roku w tej sali dał jedyny koncert na śląskiej ziemi Ignacy Jan Paderewski. W 1906 roku budynek nabyła spółka z kapitałem polskim, dzięki czemu w sali mogły się odbywać koncerty polskich chórów. W latach budynek był własnością Związku Powstańców Śląskich. W 1943 przebudowano go na filharmonię i tę funkcję pełni do dziś.

4 Projektodawca (3) Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów Siedziba Filharmonii Śląskiej od 1979 roku jest miejscem organizacji Międzynarodowych Konkursów Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, będącego jednym z trzech największych międzynarodowych konkursów wykonawczych w naszym kraju, obok Konkursu Chopinowskiego w Warszawie oraz Konkursu Wieniawskiego w Poznaniu. Konkurs jest uznawany w świecie jako jeden z najtrudniejszych a zarazem najważniejszych zmagań młodych adeptów sztuki dyrygenckiej. Ostatnia edycja Konkursu odbyła się w 2012 roku

5 Uzasadnienie projektu
Wybudowany w 1873 roku i wpisany do rejestru zabytków budynek, w którym Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego prowadziła swą działalność nieprzerwanie od 1945 roku, na początku XXI wieku wymagał generalnego remontu, szczególnie wzmocnienia walącego się dachu, zaś koszty wynajmu pomieszczeń w różnych częściach miasta stale rosły. Nieklimatyzowana sala koncertowa dawała się we znaki zarówno muzykom jak i melomanom. Dlatego podjęto decyzję o modernizacji, nadbudowie i rozbudowie istniejącego obiektu objętego lokalnym programem rewitalizacji miasta Katowice.

6 Przedmiot projektu W ramach projektu zaplanowano:
organy i klimatyzację sali koncertowej na 420 miejsc, nową salę kameralną na 110 miejsc z wyposażeniem sceny i fortepianem, salkę seminaryjną na 40 miejsc, kawiarnię melomana z zielonym ogródkiem muzycznym na 82 miejsca, nowe pomieszczenie biblioteki nut, sale prób dla zespołów muzycznych, pomieszczenia administracyjne, garaż dostosowany do załadunku instrumentów. Łączna powierzchnia zmodernizowana, nadbudowana i rozbudowana wyniesie m2, przy czym dodatkowa powierzchnia 2 066,10 m²

7 Prawna wykonalność projektu
W chwili przystąpienia do konkursu o środki UE, Filharmonia posiadała: Prawo do wieczystego użytkowania działki Kompletną dokumentację techniczną wykonaną przez Pracownię Projektową Consultor sp. z o.o. z Poznania wybraną w drodze konkursu architektonicznego ogłoszonego w 2006 roku Decyzję o warunkach zabudowy Wpis do WPI Woj. Śl Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pozytywną Decyzję PIP

8 Wzmocnienie ponadregionalnego oddziaływania Filharmonii Śląskiej
Cel główny projektu Wzmocnienie ponadregionalnego oddziaływania Filharmonii Śląskiej

9 Cele szczegółowe projektu
Zwiększenie atrakcyjności regionu i kraju poprzez modernizację i rozbudowę zabytkowej siedziby Filharmonii Śląskiej. Wzbogacenie i podniesienie jakości oferty kulturalnej instytucji. Zwiększenie dostępu do dziedzictwa kultury muzycznej regionu i kraju.

10 Beneficjenci projektu
Beneficjent końcowy: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego Grupa docelowa – beneficjenci ostateczni: Dorośli mieszkańcy Katowic i regionu reprezentujący wszystkie grupy zawodowe i społeczne Osoby odwiedzające Śląsk w celach zawodowych i turystycznych Uczniowie szkół artystycznych i studenci uczelni artystycznych Dzieci i młodzież regionu, w tym dzieci i młodzież specjalnej troski Dzieci w wieku przedszkolnym

11 Aplikacja Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.2: Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Termin konkursu: 30 wrzesień 2008 roku

12 Logika interwencji wskaźniki produktu
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) 3 przebudowanych obiektów instytucji kultury 1 Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych

13 Logika interwencji wskaźniki rezultatu
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) 5 Liczba osób odwiedzających dofinansowane instytucje kultury 45 310

14 Harmonogram projektu (1/4)
Konkurs na koncepcję architektoniczną koniec 2006 roku SW projektu, aplikacja do PO Infrastruktura i Środowisko wrzesień 2008 roku Decyzje o dofinansowaniu projektu w ramach PO IiŚ luty 2009 roku Pozwolenie na budowę I 09 lipca 2009 roku Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Po IiŚ września 2009 roku

15 Harmonogram projektu (2/4)
Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu I 28 września 2009 Podpisanie umowy na dostawę i montaż organów 22 grudnia 2009 Podpisanie umowy na roboty budowlane 21 styczeń 2010 Uchylenie pozwolenia na budowę styczeń 2010 Pozwolenie na budowę II 31 sierpień 2010

16 Harmonogram projektu (3/4)
Rozpoczęcie robót budowlanych 14 września 2010 roku Podpisanie umowy na składowanie organów 30 sierpnia 2011 roku Zmiana pozwolenia na budowę 1371/ listopada 2011 roku Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu II 19 stycznia 2012 roku Podpisanie umowy na kontynuację i zakończenie robót budowlanych 27 luty 2012 roku

17 Harmonogram projektu (4/4)
Przekazanie placu budowy Generalnemu Wykonawcy II 29 lutego 2012 roku Podpisanie umowy na dostawę fortepianu Steinway 17 października 2013 roku Podpisanie ostatniego aneksu do umowy z Generalnym Wykonawca 28 października 2013 roku Początek montażu organów 12 listopada 2013 roku Planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie 31 stycznia 2014 roku Planowana intonacja organów 14 stycznia – 1 marca 2014 roku Poniesienie ostatniego wydatku marca 2014 roku

18 Dane finansowe projektu
Całkowity zaktualizowany koszt projektu ,54PLN Całkowite wydatki kwalifikowalne: ,20PLN po podpisaniu Aneksu dnia roku Dofinansowanie ze środków EFRR ,00 PLN Środki krajowe ,54PLN (budżet Województwa Śląskiego)

19 Dane finansowe Ilość złożonych wniosków o płatności : 21
Średnio co 2 miesiące Średni okres oczekiwania na refundację : 2,5 miesiące Największa kwota otrzymanej zaliczki: PLN Średnia kwota wnioskowana: ,5 mln PLN

20 Zarządzanie projektem
Biuro koordynatora projektu koordynator projektu, przedstawiciel księgowości, specjalisty ds. promocji, przedstawiciel działu technicznego, specjalista ds. zamówień publicznych Inżynier Kontraktu - Inwestprojekt Śląsk, PRI Inwestor sc. 1 główny inżynier, 1 inspektor nadzoru ds. ogólnobudowlanych 2 inspektorów branżowych Nadzór autorski rozliczany wg ilości sprawowanych nadzorów Rady techniczne – średnio 1 raz w tygodniu Koszt obsługi inwestycji ,73, co stanowi ok. 3% inwestycji (IK, BK, promocja, opłaty prawne, bankowe i sprzęt biurowy)

21 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – PRZETARGI NIEOGRANICZONE
Wdrażanie projektu ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – PRZETARGI NIEOGRANICZONE Przedmiot zamówienia Wartość netto umowy Inżynier Kontraktu I ,00 Inżynier Kontraktu II ,00 Roboty budowlane I ,59 Roboty budowlane II ,05 Roboty dodatkowe ,06 Organy ,07 Wyposażenie + fortepian ,58

22 Dziękuję za uwagę Koordynator projektu Joanna Masarczyk-Bełz


Pobierz ppt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google