Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filozoficzne i metodologiczne aspekty indukcji eliminacyjnej Szymon Klarman Zlot Filozoficzny2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filozoficzne i metodologiczne aspekty indukcji eliminacyjnej Szymon Klarman Zlot Filozoficzny2006."— Zapis prezentacji:

1 Filozoficzne i metodologiczne aspekty indukcji eliminacyjnej Szymon Klarman Zlot Filozoficzny2006

2 Problem Indukcji Eliminacyjnej (I) wiedza Hipoteza 1Hipoteza 2Hipoteza 3 dane doświadczenia rzeczywistość ?

3 Problem Indukcji Eliminacyjnej (II) 1.h) 2.h) dla każdego i j jest tak, że - skończony zbiór hipotez w - aktualna wiedza badacza Na mocy jakich reguł wolno prawomocnie zredukować liczbę konkurencyjnych hipotez, jeśli żadna z nich nie może zostać odrzucona na mocy aktualnej wiedzy?

4 Metoda Indukcji Eliminacyjnej (MIE) MIE to metoda wnioskowania, której: 1. przesłanką jest niepusty zbiór H spełniający warunki 1.h i 2.h 2. wnioskiem jest niepusty zbiór H, taki że H H 3. regułą eliminacji jest pewna indukcyjna reguła wnioskowania wraz z określonym kryterium eliminacji

5 Demonstratywna MIE p – warunki początkowe; E p ={e 1, e 2,..., e m } – możliwe wyniki obserwacji dla p; 1.d) Dla dowolnego p oraz h i H istnieje dokładnie jedno takie e k E, że: 2.d) Dla każdego i j istnieje takie p, że: oraz

6 Demonstratywna MIE - Eliminacja Eliminacja hipotezy na mocy sfalsyfikowania: Jeślito Schemat eliminacji:

7 Probabilistyczna MIE p – warunki początkowe; E p ={e 1, e 2,..., e m } – możliwe wyniki obserwacji dla p; P – funkcja prawdopodobieństwa; 0.h*) dla każdego i jest tak, że: 1.h*) 2.h*) dla każdego i j jest tak, że: 1.p) Dla dowolnego p oraz h i H jest tak, że dla każdego e k E p ustalona jest wartość prawdopodobieństwa warunkowego P(e k |h i ) 2.p) Dla każdego i j istnieje takie p i takie e k E p, że P(e k |h i ) P(e k |h j )

8 Probabilistyczna MIE - Eliminacja Twierdzenie Bayesa: Eliminacja hipotez na mocy: – Zbieżności funkcji prawdopodobieństwa dla h i w punkcie 0 w granicy nieskończonego ciągu eksperymentów: LUB – Osiągnięcia ustalonego progu odrzucania:

9 Konwencjonalistyczna MIE p – warunki początkowe; E p ={e 1, e 2,..., e m } – możliwe dla p; p – niezinterpretowana obserwacja dokonana w wyniku p 1.k) Dla dowolnego p oraz h i H istnieje dokładnie jedno takie e k E, że: 2.k) Dla dowolnego p i każdej h i H jest tak, że:

10 Konwencjonalistyczna MIE - Eliminacja Konwencja od dołu: dla wybranego k ustala się: Eliminacja hipotezy na mocy sfalsyfikowania: Jeśli to Konwencja od góry: K – miara wybranej apriorycznej własności hipotez (np. prostoty, siły eksplanacyjnej, itp.) Eliminacja hipotezy na mocy l okalnego zdominowania pod względem miary K przez inną hipotezę :

11 Zestawienie Dem. MIEProb. MIEKonw. MIE Możliwość rozstrzygnięcia wyłącznie na mocy doświadczenia Możliwość rozstrzygnięcia bez udziału doświadczenia Nierównoważność empiryczna hipotezRównoważność empiryczna hipotez Korespondencyjna teoria prawdy Brak korespondencji między zdaniem obserwacyjnym a doświadczeniem Wnioskowanie niezawodneWnioskowanie indukcyjne Założenie o istnieniu eksperymentu rozstrzygającego Idealny postulat nieskończonej granicy badania Arbitralność rozstrzygnięcia

12 Model Decyzji Kognitywnej (MDK) Holistyczne ujęcie problemu indukcji eliminacyjnej: Akt akceptacji jako racjonalna decyzja w warunkach niepewności. Maksymalizacja użyteczności epistemicznej jako cel badania naukowego. Podstawowe dezyderaty badania naukowego: unikanie ryzyka błędu i dążenie do informacji.

13 Model Decyzji Kognitywnej (MDK) - Eliminacja Dla pewnego H={h 1, h 2, h 3 } oraz funkcji prawdopodobieństwa P: AktRyzyko błędu Zawartość informacyjna Brak eliminacji00 El(h 1 )P(h1)P(h1)1/3 El(h 1 h 2 ) P(h 1 )+P(h 2 )2/3 El(h 1 h 2 h 3 ) 11 Eliminacja hipotez na mocy kryterium maksymalizacji oczekiwanej użyteczności:

14 Podsumowanie Ugruntowanie racjonalności MDK jako procedury indukcyjnej Uwzględnienie wielokryterialnego charakteru badania naukowego Wykorzystanie struktury sytuacji eliminacyjnej do zdefiniowania pojęcia zawartości informacyjnej Uniwersalność MDK


Pobierz ppt "Filozoficzne i metodologiczne aspekty indukcji eliminacyjnej Szymon Klarman Zlot Filozoficzny2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google