Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filozoficzne i metodologiczne aspekty indukcji eliminacyjnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filozoficzne i metodologiczne aspekty indukcji eliminacyjnej"— Zapis prezentacji:

1 Filozoficzne i metodologiczne aspekty indukcji eliminacyjnej
Szymon Klarman Zlot Filozoficzny’2006

2 Problem Indukcji Eliminacyjnej (I)
wiedza Hipoteza 1 Hipoteza 2 Hipoteza 3 ? dane doświadczenia rzeczywistość

3 Problem Indukcji Eliminacyjnej (II)
Na mocy jakich reguł wolno prawomocnie zredukować liczbę konkurencyjnych hipotez, jeśli żadna z nich nie może zostać odrzucona na mocy aktualnej wiedzy? - skończony zbiór hipotez w - aktualna wiedza badacza 1.h) 2.h) dla każdego ij jest tak, że

4 Metoda Indukcji Eliminacyjnej (MIE)
MIE to metoda wnioskowania, której: przesłanką jest niepusty zbiór H spełniający warunki 1.h i 2.h wnioskiem jest niepusty zbiór H’, taki że H’H regułą eliminacji jest pewna indukcyjna reguła wnioskowania wraz z określonym kryterium eliminacji

5 Demonstratywna MIE p – warunki początkowe; Ep={e1, e2,..., em} – możliwe wyniki obserwacji dla p; 1.d) Dla dowolnego p oraz hiH istnieje dokładnie jedno takie ekE, że: 2.d) Dla każdego ij istnieje takie p, że: oraz

6 Demonstratywna MIE - Eliminacja
Eliminacja hipotezy na mocy sfalsyfikowania: Jeśli to Schemat eliminacji:

7 Probabilistyczna MIE p – warunki początkowe;
Ep={e1, e2,..., em} – możliwe wyniki obserwacji dla p; P – funkcja prawdopodobieństwa; 0.h*) dla każdego i jest tak, że: 1.h*) 2.h*) dla każdego ij jest tak, że: 1.p) Dla dowolnego p oraz hiH jest tak, że dla każdego ekEp ustalona jest wartość prawdopodobieństwa warunkowego P(ek|hi) 2.p) Dla każdego ij istnieje takie p i takie ekEp, że P(ek|hi) P(ek|hj)

8 Probabilistyczna MIE - Eliminacja
Twierdzenie Bayesa: Eliminacja hipotez na mocy: Zbieżności funkcji prawdopodobieństwa dla hi w punkcie 0 w granicy nieskończonego ciągu eksperymentów: LUB Osiągnięcia ustalonego progu odrzucania:

9 Konwencjonalistyczna MIE
p – warunki początkowe; Ep={e1, e2,..., em} – możliwe dla p; p – „niezinterpretowana” obserwacja dokonana w wyniku p 1.k) Dla dowolnego p oraz hiH istnieje dokładnie jedno takie ekE, że: 2.k) Dla dowolnego p i każdej hiH jest tak, że:

10 Konwencjonalistyczna MIE - Eliminacja
Konwencja „od dołu”: dla wybranego k ustala się: Eliminacja hipotezy na mocy sfalsyfikowania: Jeśli to Konwencja „od góry”: K – miara wybranej „apriorycznej” własności hipotez (np. prostoty, siły eksplanacyjnej, itp.) Eliminacja hipotezy na mocy lokalnego zdominowania pod względem miary K przez inną hipotezę :

11 Zestawienie Dem. MIE Prob. MIE Konw. MIE
Możliwość rozstrzygnięcia wyłącznie na mocy doświadczenia Możliwość rozstrzygnięcia bez udziału doświadczenia Nierównoważność empiryczna hipotez Równoważność empiryczna hipotez Korespondencyjna teoria prawdy Brak korespondencji między zdaniem obserwacyjnym a doświadczeniem Wnioskowanie niezawodne Wnioskowanie indukcyjne Założenie o istnieniu eksperymentu rozstrzygającego Idealny postulat nieskończonej granicy badania Arbitralność rozstrzygnięcia

12 Model Decyzji Kognitywnej (MDK)
Holistyczne ujęcie problemu indukcji eliminacyjnej: Akt akceptacji jako racjonalna decyzja w warunkach niepewności. Maksymalizacja użyteczności epistemicznej jako cel badania naukowego. Podstawowe dezyderaty badania naukowego: unikanie ryzyka błędu i dążenie do informacji.

13 Model Decyzji Kognitywnej (MDK) - Eliminacja
Dla pewnego H={h1, h2, h3} oraz funkcji prawdopodobieństwa P: Akt Ryzyko błędu Zawartość informacyjna Brak eliminacji El(h1) P(h1) 1/3 El(h1 h2) P(h1)+P(h2) 2/3 El(h1 h2  h3) 1 Eliminacja hipotez na mocy kryterium maksymalizacji oczekiwanej użyteczności:

14 Podsumowanie Ugruntowanie racjonalności MDK jako procedury indukcyjnej
Uwzględnienie wielokryterialnego charakteru badania naukowego Wykorzystanie struktury sytuacji eliminacyjnej do zdefiniowania pojęcia zawartości informacyjnej Uniwersalność MDK


Pobierz ppt "Filozoficzne i metodologiczne aspekty indukcji eliminacyjnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google