Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O co w tym wszystkim chodzi?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O co w tym wszystkim chodzi?"— Zapis prezentacji:

1 Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?

2 O co w tym wszystkim chodzi?
Debata na temat „Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?” powstała dzięki zadaniu rekrutacyjnemu, jakie w tym roku przygotowało Centrum Edukacji Obywatelskiej na XX Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tegoroczne tematy związane są przede wszystkim z wyborami parlamentarnymi oraz kampaniami profrekwencyjnymi wśród młodzieży, by zachęcić ją do głosowania. Celem naszej dyskusji jest przede wszystkim wypracowanie konkretnych wniosków, które zapoczątkowałyby inicjatywy lokalne. Oprócz tego, chcemy zaznajomić młodzież z obecnym stanem procesów integracyjnych w Europie, głównie na płaszczyźnie Polski i Radomska na tle struktur inwestycyjnych Unii Europejskiej.

3 Przybliżenie Unii Europejskiej.
MaturaToBzdura.TV Unia Europejska -> filmik

4 Przybliżenie Unii Europejskiej.
To rodzina demokratycznych państw europejskich, której celem jest współpraca na rzecz pokoju i dobrobytu. Państwa Członkowskie Unii ustanowiły wspólne instytucje, którym przekazały część swojej suwerenności, aby decyzje w konkretnych kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania mogły być podejmowane demokratycznie na poziomie europejskim. Od 1952 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali jednoczy gospodarczo i politycznie państwa Europy, by tym samym zapewnić długotrwały pokój. Założyło ją sześć krajów: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Rok 1957 to również data utworzenia na podstawie traktatu rzymskiego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), innymi słowy „wspólnego rynku”. Prawodawstwo Unii Europejskiej Traktaty (czyli „prawo pierwotne”) stanowią podstawę, na której stworzono dużą liczbę aktów „prawa wtórnego”, które mają bezpośredni wpływ na życie codzienne obywateli Unii Europejskiej Prawo wtórne składa się przede wszystkim z rozporządzeń, dyrektyw i zaleceń przyjętych przez instytucje UE.

5 Unia gospodarcza i walutowa oraz Euro
Wszystkie państwa członkowskie UE należą do unii gospodarczej i walutowej której celem jest pogłębienie integracji gospodarczej krajów UE. Euro to wspólna waluta Unii Europejskiej. W 1999 r. do transakcji bezgotówkowych przyjęło ją dwanaście z piętnastu ówczesnych państw członkowskich, a od 2002 r., kiedy wyemitowano banknoty i monety, euro obowiązuje we wszystkich płatnościach. Czym zajmuje się Unia Europejska Unia Europejska funkcjonuje w różnych obszarach — ekonomicznym, społecznym, prawodawczym i finansowym — wszędzie tam, gdzie jej działania przynoszą korzyści państwom członkowskim. Struktura praworządności: Rada Ministrów Unii Europejskiej, która reprezentuje państwa członkowskie, jest głównym organem decyzyjnym UE. Jeżeli spotkanie odbywa się na poziomie szefów państwa lub rządu, wówczas Rada działa jako Rada Europejska, której celem jest określanie kierunków politycznych UE w kwestiach o kluczowym znaczeniu. Parlament Europejski, który reprezentuje obywateli, dzieli władzę legislacyjną i budżetową z Radą Ministrów Unii Europejskiej. Komisja Europejska, która reprezentuje wspólne interesy Unii Europejskiej, jest głównym organem wykonawczym. Przysługuje jej prawo proponowania aktów prawodawstwa i to ona dokłada starań, aby zasady polityki UE były należycie wdrażane.

6 Radomszczanin. Polak. Europejczyk. Aktywny wyborca.

7 Europejczyk. Patriotyzm czy kosmopolityzm?

8 Europejczyk. Patriotyzm czy kosmopolityzm?
Patriotyzm europejski będzie się rozwijał, ważne natomiast jest aby nie rozwijał się on jako konkurent patriotyzmów narodowych, a jedynie jako wyższy stopień identyfikacji. Pytanie tylko jak wiele należy poświęcić na ołtarzu nowej "ojczyzny„...Europy. Jako Europejczycy powinniśmy czuć się dobrze w każdym zakątku całej wspólnoty, ale nie może się to przejawiać kosmopolityzmem, ponieważ, gdy stwierdzimy wedle maksymy: „tam, gdzie mi dobrze, tam moja ojczyzna”, zatracimy w sobie piękno i historię polskości. Bardzo modnym ostatnio tematem jest wypracowanie jednolitej przeszłości i kultury dla całej Unii Europejskiej. Czy znikną prawdziwi ludzie, a pojawi się szara społeczność idąca za schematem?

9 Europejczyk. Jakie płyną z tego korzyści?
Śmieszna reklama funduszy europejskich ->filmik

10 Europejczyk. Jakie płyną z tego korzyści?
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej ułatwia nam podróżowanie. Wyjazdy bez dewiz i paszportów ułatwiają nam życie. Ponadto możemy uczyć się w każdym kraju należącym do UE. Takie poszerzenie naszych horyzontów sprawia, że Polacy są znacznie bardziej wykształceni. Niestety jednak łatwe podróże to także łatwe miejsca pracy. Polacy więc dla poprawy warunków bycia szukają pracy za granicą. Liczą na to, że zdobędą dobrze płatną pracę i zapewnią dostatnie życie dla swoich rodzin. Sprawia to, że poziom bezrobocia w naszym kraju drastycznie wzrasta. Kolejnym plusem jest bezpłatna opieka medyczna na terenie całej Unii, a także uprawnienia socjalne wynikające z wykonywanej pracy ( prawo do emerytury, zasiłek w przypadku utraconej pracy ). Unia Europejska finansuje również specjalne programy młodzieżowe (np. Comenius, Erasmus), których celem jest kształcenie istotnych umiejętności oraz ułatwienie współpracy i wymiany młodzieży z różnych krajów. Polacy mogą uczyć się na takich samych zasadach co w Polsce, również za granicą. Podstawowe i średnie szkoły publiczne są bezpłatne, nie dotyczy to uczelni wyższych. Polska matura jest równoważna świadectwom ukończenia szkoły średniej w innych krajach UE i upoważnia do ubiegania się na każdą uczelnię . Uczniowie mają prawo do ulg i zniżek. Nie powinno być także problemów z uzyskaniem polskich świadectw i dyplomów potwierdzających zdobyte doświadczenie czy kwalifikacje zawodowe.

11 Europejczyk. A co nam się nie opłaca?
Siedzą w pociągu ważni Unici, Wiozą do Polski ustaw czterdzieści, Każda w wagonie ledwo się mieści. Pierwsza zawiera setki koncesji, Pewną przyczynę rychłej recesji. Druga przynosi drogą benzynę, Kolejną naszych nieszczęść przyczynę. Trzecia wprowadza nowe podatki, Podnosi VAT-y, akcyzy, składki, W czwartej feminizm i parytety… W piątej i dalej Czytać się nie chce. Można z pociągu wyskoczyć jeszcze...

12 Europejczyk. A co nam się nie opłaca?
Wady: Narzucenie cen produktów przez Radę. Wprowadzenie norm unijnych pociąga za sobą dodatkowe koszty, a to z kolei niesie ze sobą zmniejszenie budżetu, co stanowi kolejny problem zwłaszcza dla biedniejszych państw. Konieczna znajomość języków obcych, co nie zawsze wiążę się z możliwościami wykwalifikowania każdego obywatela.

13 Europejczyk. Jakie obszary życia wspiera Unia?
„Jestem zwolennikiem Europy ojczyzn, Europy zjednoczonej, koordynowanej politycznie i stanowiącej jeden obszar gospodarczy. Przy czym regiony zacofane muszą uzyskać szanse na efektywną pomoc ze strony silniejszych państw.” Jarosław Kaczyński

14 Europejczyk. Jakie obszary życia wspiera Unia?
W budżecie Unii jest wiele pozycji, które z punktu widzenia samorządów terytorialnych, placówek naukowych, instytucji kultury, jednostek służby zdrowia są bardzo istotne. Wspierają one bowiem badania i rozwój, kulturę, media, edukację czy szkolnictwo wyższe, młodzież oraz społeczeństwo obywatelskie. Instrumentem realizacji budżetu UE są programy łączące polityczne cele Unii z finansowym wsparciem ich realizacji. Każdy program ma określone cele, czas trwania i budżet. Jedne z ważniejszych programów Unii Europejskiej przeprowadzane w Polsce to: VII Program Ramowy, Kultura, Media, Uczenie się przez całe życie, Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Młodzież w działaniu, Europa dla Obywateli, DAPHNE Walka z przemocą, Walka z zażywaniem narkotyków i kampania informacyjna, Life+, Ochrona zdrowia publicznego, Europejski instrument partnerstwa i sąsiedztwa.

15 Europejczyk. Jak UE zachęca młodzież do głosowania?

16 Europejczyk. Jak UE zachęca młodzież do głosowania?
Margot Wallstrom(Komisja Europejska)- „Młodzi są przyszłością Unii Europejskiej. Potrzebujemy ich pomysłów i aktywnego zaangażowania. Młodzi ludzie muszą wiedzieć, ze ich głos się liczy i że warto wziąć udział w debatach i w wyborach do Parlamentu Europejskiego.” Antonio Campo dall’Orto(MTV Networks International)- „Wierzymy, że ma sens dawanie młodym ludziom poczucia wpływu na wydarzenia i angażowanie ich w budowanie wspólnej przyszłości. Jest to naszym priorytetem. Europa może i powinna odgrywać w tym procesie zasadniczą i pozytywną rolę.” W związku z powyższymi wypowiedziami w 2009 roku powstał projekt „Halo Europo, słyszysz mnie?”, który stworzył młodym ludziom możliwość wyrażenia ich poglądów, powiedzenia Unii Europejskiej, kim są, i przedstawienia Brukseli swoich obaw, marzeń, problemów i ideałów. Na jakie pytania muszą sobie odpowiedzieć osoby, które wahają się, by wziąć udział w wyborach parlamentarnych? Z pewnością na dwa podstawowe. Czym jest Europa w ich życiu codziennym? Jakie są ich główne życzenia na przyszłość i czego oczekują od Unii Europejskiej?

17 Polak. Kim jest w Europie i jak się czuje w Unii Europejskiej?
Czy można postawić znak równości między Polakiem, a Europejczykiem? Nie każdy z nas by się na to zgodzi? Nie wszyscy ufają polityce prowadzonej przez Unię Europejską. Załóżmy w takim razie, że jesteśmy Europejczykami z nielicznymi wyjątkami, którzy są nastawieni typowo „anty”. Czy w takim wydaniu możemy prezentować się jako przykładni patrioci? Jak nas postrzegają inne kraje? -Nikt nas nie lubi, bo my nie lubimy nikogo.

18 Polak. Kim jest w Europie i jak się czuje w Unii Europejskiej?
Możemy postawić znak równości między Polakiem, a Europejczykiem? Nie każdy z nas by się na to zgodził. Nie wszyscy ufają polityce prowadzonej przez Unię Europejską. Załóżmy w takim razie, że jesteśmy Europejczykami z nielicznymi wyjątkami, którzy są nastawieni typowo „anty”. Czy w takim wydaniu możemy prezentować się jako przykładni patrioci? Jak nas postrzegają inne kraje? -Nikt nas nie lubi, bo my nie lubimy nikogo.

19 Stereotyp- uproszczony obraz kogoś lub czegoś, zwykle oparty na częściowo fałszywych sądach, funkcjonujący w świadomości społecznej i niełatwo zmieniający się. Stereotyp pierwszy: Polakom każdy język obcy Rzeczywiście znajomość języków obcych nie jest naszą mocną stroną - w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej wypadamy dosyć blado. Sytuacja nie jest jednak tak dramatyczna, jak by się wydawało. Młodsze pokolenie zna język angielski co najmniej na poziomie komunikatywnym, zaś starsi często potrafią posługiwać się językiem rosyjskim, obowiązkowym przez wiele lat w naszych szkołach. Stereotyp drugi: Polacy wiecznie narzekają Nie ukrywajmy – lubimy sobie ponarzekać. Inna sprawa, że niedawne czasy dostarczały nam mnóstwa powodów do niezadowolenia. Skłonność do narzekania rzadko spotyka się wśród młodszych generacji. Młodzi ludzie, podobnie jak ich zachodnioeuropejscy rówieśnicy, są otwarci na świat i nowe wyzwania, z optymizmem patrzą w przyszłość. Stereotyp trzeci: Polacy nie lubią obcych Polska przez wieki była państwem wielonarodowościowym, gdzie obok siebie w zgodzie żyły różne grupy etniczne i religijne. Dziś także żyje wśród nas wielu przedstawicieli innych nacji. Do Polski przyjeżdżają naukowcy, studenci, specjaliści różnych dziedzin, a także uchodźcy wojenni czy polityczni, którym nasz kraj udziela wsparcia. W Polsce mieszkają też przedstawiciele wielu mniejszości narodowych Stereotyp czwarty: Polacy lubią wódkę Niewątpliwie zwyczaj picia alkoholu przy wielu okazjach jest u nas mocno zakorzeniony. Wywodzi się on jeszcze z czasów szlacheckich i wyraża chociażby w staropolskim powiedzeniu: Jedz, pij i popuszczaj pasa. Nadal lubimy dobrze podjeść i nie stronimy od kieliszka, ale stereotypowy obraz Polaka - pijaka i obżartucha daleki jest od prawdy. Stereotyp piąty: Przestępstwa w Polsce są na porządku dziennym Polskę uważa się powszechnie za kraj o bardzo wysokim wskaźniku przestępczości, a obcokrajowcy ostrzegani są przed pozornie chętnymi do pomocy Polakami i zaleca się im uważne pilnowanie torebki. Zapomina się, że problem kradzieży istnieje wszędzie tam, gdzie są turyści. A w dobie terroryzmu światowego w żadnym kraju nie może się czuć w 100% bezpieczne.

20 Polak. Co Polska otrzymuje od Unii Europejskiej i jak przekłada się to na frekwencję wyborczą?

21 Polak. Co Polska otrzymuje od Unii Europejskiej i jak przekłada się to na frekwencję wyborczą?
Dotacje dla Polski są jednymi z największych spośród państw członkowskich. Największa ich część zostaje przeznaczona na dalszy rozwój naszego kraju i wzrost gospodarczy. Zwiększono również ilość zagranicznych stypendiów Erasmus. Dzięki dotacjom unijnym, udzielona została bardzo potrzebna, pomoc rolnikom. Co więcej Unia wspiera sprawy socjalne i pomaga osobom najbiedniejszym. Ponadto dzięki pieniądzom z Unii więcej inwestujemy za granicą. Polacy z reguły mają awersję do jakichkolwiek wyborów ze względu na to, iż nie są zazwyczaj zadowoleni z rządów jakie panują. W takim momentach myśląc, że nie mają na nic wpływu, zwyczajnie się wycofują. W związku z tym frekwencja w naszym kraju jest co najmniej znikoma.

22 Polak. Czy młodzi Polacy są patriotami?

23 Polak. Czy młodzi Polacy są patriotami?
Patriotyzm kiedyś i dziś różni się od siebie diametralnie, choć są detale, które są z nami od zawsze i z pewnością na długi czas zostaną. Jednym z wyznaczników tej cechy w naszych współczesnych czasach jest aktywność wyborcza. Czy jednak taką postawę obserwujemy wśród Polaków, a tym bardziej młodych? Każdy z nas jest patriotą na swój sposób. Przejawem dzisiejszego patriotyzmu jest możliwość głosowania, z której tak naprawdę nie korzystamy. Jednak, niekoniecznie musi być tak wśród naszej młodzieży. Młode pokolenie, co widać z pewnością po zebranych tutaj, ma wiele do powiedzenia na wszystkie tematy, ale co do jednego jest zgodna. Wiele z nas dąży do tego, by Polska „za naszych czasów” mogła być świetnością samą w sobie, byśmy mogli być dumni z niej i sami z siebie. Głosując zmieniamy kraj. Głosując zmieniamy Europę. Młodzież biorąc udział w wyborach parlamentarnych, pomaga zyskać naszemu krajowi więcej.

24 Polak. Jak zachęcać polską młodzież do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

25 Polak. Jak zachęcać polską młodzież do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego?
Europosłowie zachęcają wszystkich do udziału w wyborach, co do tego nie mamy żadnej wątpliwości. Ważną informacją dla młodzieży jest to, iż dzięki wrzuconej kartce do urny, wyborcy mają wpływ na to, kto będzie decydował o ich przyszłości. Co z kolei oznacza, że warto zagłosować. Powinno się stworzyć „modę”-styl tego rodzaju aktywności tak, aby się nawzajem mobilizowali do działania i wrzucenia kartki z głosem do urny. W naszych współczesnych czasach na wybory udaje się zaledwie 25-30% młodych ludzi. Jak zachęcić polską młodzież? Debaty, heppeningi, konkursy czy zadania organizowane prze Centrum Edukacji Obywatelskiej i Sejm Dzieci i Młodzieży…

26 Polak. Jak zmienił się stosunek do problemu ochrony środowiska naturalnego po wejściu Polski do UE?

27 Polak. Jak zmienił się stosunek do problemu ochrony środowiska naturalnego po wejściu Polski do UE?
Zmiany prawne w zakresie ochrony środowiska związane z wymogami UE zostały w większości wprowadzone w Polsce już w latach poprzez odpowiednie ustawy oraz rozporządzenia wykonawcze. Z dniem staliśmy się członkiem Unii Europejskiej, a polskie przedsiębiorstwa uzyskały możliwość działania na wspólnym, bardzo konkurencyjnym rynku. Unia Europejska kładzie duży nacisk na sprawy ochrony środowiska i każdy przedsiębiorca powinien orientować się, jak jego firma działa w nowych warunkach, również w tej dziedzinie.

28 Polak. Czy wejście do UE spowodowało zmiany dla obyczajowości, moralności i religii?

29 Polak. Czy wejście do UE spowodowało zmiany dla obyczajowości, moralności i religii?
Podczas gdy europejscy liderzy są zajęci wyrażaniem publicznego oburzenia z powodu amerykańskich operacji szpiegowskich realizowanych w krajach Unii Europejskiej, Parlament Europejski właśnie debatuje nad propozycją wytycznych, które przewidują objęcie specjalnym nadzorem każdego obywatela UE podejrzanego o „nietolerancję”. Projekt pod nazwą Europejskie Ramy Wspierania Tolerancji przewiduje nałożenie na rządy wszystkich państw członkowskich UE obowiązku ustanowienia „specjalnych jednostek administracyjnych," mających monitorować każdą osobę lub organizację podejrzaną o nietolerancję. Władze mogłyby więc podsłuchiwać, śledzić i karać wszystkich tych, którzy krytykują model wielokulturowości, homoseksualizm i inne dewiacyjne zachowania, albo są nieprzychylni islamowi. Proponowany projekt został niedawno przedstawiony członkom komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego.

30 Polak. Czy uważasz, że złoty powinien zostać zamieniony na euro
Polak. Czy uważasz, że złoty powinien zostać zamieniony na euro? Jakie wiążą się z tym obawy?

31 Polak. Czy uważasz, że złoty powinien zostać zamieniony na euro
Polak. Czy uważasz, że złoty powinien zostać zamieniony na euro? Jakie wiążą się z tym obawy? Konsekwencją przyjęcia przez Polskę euro może być wzrost cen. Wprowadzenie euro do obrotu gotówkowego 1 stycznia 2002 r. spowodowało natychmiastowy wzrost cen wielu artykułów w krajach, które tę walutę przyjęły. Hiszpanie do dziś nie potrafią zrozumieć, jak to możliwe, że kawa, która kosztowała 200 peset (czyli ok. 1,2 euro), z dnia na dzień zdrożała do 2 euro .Do dziś nie ustalono rzeczywistej skali podwyżek. Urzędy statystyczne krajów strefy euro w chwili wprowadzenia wspólnej waluty nie odnotowały wielkiego wzrostu inflacji. Natomiast konsumenci z przerażeniem stwierdzali wzrost cen. Wszędzie tam, gdzie do automatów wrzucało się np. monetę jednomarkową, ich właściciele zażądali monet 1 euro. Sprzedawcy zajęli się zaokrąglaniem cen w górę. Wymianę pieniądza do ukrytych podwyżek wykorzystali także właściciele restauracji i punktów usługowych . Nie można wykluczyć, że stanie się tak także w Polsce.

32 Polak. Polska walczyła o niepodległość, czy Unia nie jest teraz barierą do wolności?
Amnesty International ->filmik

33 Polak. Polska walczyła o niepodległość, czy Unia nie jest teraz barierą do wolności?
Warto zwrócić uwagę na to, że Warszawy nie można porównywać do innych stolic europejskich, została ona zburzona, wręcz zrównana z ziemią, podczas gdy inne rozwijały się. Mimo to, została odbudowana i zaczęła prosperować. Tak jak Warszawy, nie możemy porównywać historii krajów europejskich. Każdy z nich ma odrębną obyczajowość, moralność i kręgosłup świadomości narodowej, toteż nie możemy tego zastąpić jedną, wspólną, ujednoliconą historią. Po części narzucanie odpowiednich norm i chęć stworzenia „państwa o jednej przeszłości” jest dla nas niedobrym rozwiązaniem. Z drugiej zaś strony czerpiemy tyle korzyści, że nie warto wypominać takich rzeczy. Powinniśmy trzymać się swojej historii, obyczajowości i religii, nie zapominając, że również jesteśmy Europejczykami.

34 Radomszczanin. Jak blisko nam stąd do Unii?

35 Radomszczanin. Jak blisko nam stąd do Unii
Radomszczanin. Jak blisko nam stąd do Unii? Kto dla nas walczy o lepszy byt? Wszystko zależy od tego ilu mamy lokalnych patriotów. To oni wiążą nas niewidzialną nicią z Brukselą. Jako powiat radomszczański otrzymaliśmy do tej pory 405 dotacji i dofinansowań. Już samo to przybliża nas do Unii Europejskiej. Kolejnymi ogniwami są przede wszystkim europosłowie, w tym pochodząca z naszego województwa łódzkiego, Pani Joanna Skrzydlewska. Oprócz tego obserwujemy różne inicjatywy i konkursy, w których wyniku nasi młodzi wyjeżdżają do Brukseli, by tam obserwować pracę europosłów „od kuchni”. Możemy poszczycić się tym, iż w ostatnich latach z Radomska była to całkiem spora liczba osób. Dla Radomska i województwa łódzkiego o wiele rzeczy stara się przede wszystkim Pani Joanna Skrzydlewska. Posłanka do Parlamentu Europejskiego. Objęła ona patronat nad jedną z radomszczańskich szkół (Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym numer 7) oraz nad turniejem piłki nożnej Skrzydlewska Cup. Wprowadza w życie program Unii Europejskiej Erasmus+. Zobowiązała się do budowy kompleksu sportowego przy ZSG nr 7. Pani Skrzydlewska patronowała również wielu konkursom, dzięki którym młodzież udaje się do Brukseli.

36 Radomszczanin. Namacalne korzyści dla Radomska i radomszczańskiej młodzieży z UE.

37 Radomszczanin. Namacalne korzyści dla Radomska i radomszczańskiej młodzieży z UE.
Ulepszenie kolei Ulepszenie dróg, budowa obwodnicy i rond oraz wyposażenie służb interwencyjnych i ratowniczych Uruchomienie nowych linii produkcji Proces termomodernizacji placówek oświatowych oraz kulturalnych Podnoszenie kompetencji mieszkańców Dofinansowanie Open Różewicz Festiwal Wprowadzenie w życie programów społecznych Wprowadzenie w życie programów edukacyjnych Wyposażenie szkół w sprzęty technologii elektronicznej Dofinansowanie maszyn rolniczych Modernizacja linii produkcyjnych Budowa wodociągów Zwiększenie konkurencyjności firm Rozszerzanie działalności Wprowadzenie w życie inicjatyw lokalnych I wiele, wiele innych..

38 Radomszczanin. Jakie inicjatywy lokalne podjąć by zwiększyć frekwencję?

39 Radomszczanin. Jakie inicjatywy lokalne podjąć by zwiększyć frekwencję?
Obywatele Unii Europejskiej w maju 2014 roku wybiorą posłów do Parlamentu Europejskiego. W dwóch poprzednich głosowaniach, frekwencja wyborcza w Polsce była bardzo niska. Dotychczasowe kampanie informacyjne i profrekwencyjne prowadzone w Polsce miały różny skutek. Warto czerpać z ich doświadczenia i wykorzystywać skuteczne mechanizmy oraz unikać popełnianych wówczas błędów. Dla podniesienia frekwencji wyborczej, czy to w wyborach do Parlamentu Europejskiego, czy to w jakichkolwiek innych wyborach, konieczne są zarówno działania edukacyjne i informacyjne, trwając w sposób ciągły, jaki dobrze zaplanowana i dopasowana do potrzeb kampania informacyjna realizowana przed samymi wyborami. Informowanie i motywowanie Polaków jest wspólnym zadaniem samych kandydatów i partii politycznych, instytucji państwowych, organizacji pozarządowych oraz mediów, powinno opierać się na dwustronnej komunikacji z obywatelami, kierowany przekaz musi mieć charakter zupełnie podstawowych, klarownych informacji. Rok wyborów do Parlamentu Europejskiego, 2014-dziesięciolecie polskiego członkostwa w Unii-stwarza niepowtarzalną szansę, aby zarówno w działaniach politycznych, jak komunikacyjnych(profrekwencyjnych) poświęcić wiele uwagi bilansowi polskiej obecności w UE.

40 Jeśli Unia się rozpadnie, co z nami będzie?
The Lost Choir- Mad World -> filmik

41 Jeszcze raz wszystkim z całego serca dziękujemy!
Podsumowanie. Jak na każdej debacie, początki nie były proste. Nerwy, stres..każdy to przechodzi, nawet przyzwyczajeni do publicznych wystąpień. Barierę przełamało World Cafe, które pozwoliło na aktywność każdej grupy społecznej. Trzeba również wspomnieć, że to nasi eksperci wsparli i zachęcili młodzież do wypowiadania się. Z każdym pytaniem, odpowiedzi było coraz więcej i stawały się bardziej sprecyzowane, możliwe do sformułowania konkretnych wniosków. Reasumując, chciałybyśmy serdecznie podziękować za przybycie naszym szanownym ekspertom. Bez państwa ta debata nie byłaby tak efektywna. Dziękujemy Wam, drodzy uczniowie, że nie zawiedliście nas, przygotowaliście się solidnie i wyraziliście swoje poglądy. Oprócz tego bardzo cieszymy się z przybycia naszych radomszczańskich mediów. Na koniec chciałyśmy również podziękować dyrekcji Miejskiego Domu Kultury za udostępnienie nam Sali i za wszelką inną pomoc. Możemy jeszcze wspomnieć, ze jesteśmy wdzięczne naszym kręgosłupom i umysłom, że wytrzymały taką presję i poniosły nas przez trudy pracy przygotowań. Jeszcze raz wszystkim z całego serca dziękujemy!


Pobierz ppt "O co w tym wszystkim chodzi?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google