Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MICROSOFT ACCESS TWORZENIE FORMULARZY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MICROSOFT ACCESS TWORZENIE FORMULARZY"— Zapis prezentacji:

1 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
FORMULARZE ułatwiają wprowadzanie danych do tabel. Służą do przeprowadzania operacji na danych: dodawanie nowych danych przeglądanie usuwanie edycja (wprowadzanie zmian) Formularze przypominają swoje papierowe odpowiedniki. Interaktywne pola tekstowe, które trzeba w nich wypełniać, często nazywane są polami. Wszystkie pola na formularzu wchodzą w skład rekordu (lub większej liczby rekordów). Korzystając z kwerend i relacji można tworzyć formularze, które zawierają dane z kilku tabel. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu struktur formularzy i podformularzy. Podformularz jest to formularz umieszczony w innym formularzu. Taka struktura ułatwia jednoczesne przeglądanie lub wprowadzanie danych w dwóch różnych tabelach lub kwerendach.

2 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
W formularzach stosowane są formanty. Formantem jest każde pole, które zawiera dane lub do którego dane są wpisywane. Formanty to obiekty graficzne, które zawierają dane lub do których dane można wpisać. Formantami mogą być np.: etykiety- stanowią opis, komentarz do danych, znajdujących się w innych formantach (do nich nie wprowadza się danych) pola tekstowe- pola, do których dane są wprowadzane grupa opcji- zbiór wzajemnie wykluczających się możliwości (można zaznaczyć tylko jedną z podanych wartości) przyciski polecenia- służy do zainicjowania określonego działania lub kilku działań. Można na przykład utworzyć przycisk polecenia, które spowoduje otwarcie innego formularza. Aby kliknięcie przycisku powodowało wykonanie określonych poleceń, należy napisać makro lub procedurę zdarzenia i związać ją z właściwością przycisku Przy kliknięciu. Za pomocą Kreatora przycisków poleceń można utworzyć ponad 30 różnych przycisków. Razem z przyciskiem tworzona jest od razu odpowiednia procedura zdarzenia.

3 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
pola wyboru- wymaga odpowiedzi Tak lub Nie (znacznik wyboru umieszczony w polu oznacza Tak, puste pole oznacza Nie pola listy- wyświetla zdefiniowane wcześniej wartości, które są w nich zawsze widoczne pola kombi (rozwijana lista)- predefiniowane wartości nie są od razu widoczne, widoczna jest tylko jedna wartość. Z prawej strony znajduje się strzałka rozwinięcia, służąca do zamykania i otwierania całej listy . Korzystając z kreatora formularzy formanty są tworzone automatycznie. W widoku projekt formanty można zmieniać, dodawać nowe i usuwać niepotrzebne. Dostępne formanty są umieszczone na pasku narzędzi w obszarze Formanty. Jeżeli chcemy, aby po wstawieniu formantu uruchamiał się kreator akcji, musi być wciśnięty przycisk Użyj kreatora formantów (różdżka).

4 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Wszystkie formularze zawierają trzy podstawowe obszary: nagłówek formularza szczegóły stopkę formularza . Formanty , czyli obiekty, które akceptują, wyświetlają lub wyszukują dane, w sekcji nagłówka znajdują się na górze , a w sekcji stopka znajdują się na dole formularza dla każdego rekordu. Formanty w sekcji szczegóły znajdują się pośrodku i wyświetlają dane szczegółowe dla każdego rekordu. Dla każdego formantu, sekcji formularza oraz całego formularza można ustawić odpowiednie właściwości. Pozwalają one właściwie sformatować wygląd formularza oraz umożliwiają przypisanie odpowiednich formuł (np. wyliczających sumę cen, wstawiających bieżącą datę).

5 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Do podstawowych właściwości formularza zmieniających jego wygląd należą: szerokość, selektory rekordów, przyciski nawigacyjne, paski przewijania, linie podziału, styl obramowania, rysunek.

6 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Do podstawowych właściwości związanych z edycją danych należą: źródło rekordów, filtr, uporządkuj, edycja dozwolona, usuwanie dozwolone, dodawanie dozwolone, wprowadzanie danych, blokowanie rekordów. Dodatkowo do każdego formantu można przypisać zdarzenie. Każdy formant ma swoje indywidualne właściwości, które należy uwzględniać przy jego formatowaniu.

7 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI

8 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI kliknąć na przycisk >> , aby wszystkie nazwy pól z listy Dostępne pola pojawiły się w polu Wybrane pola

9 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI

10 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI zaakceptować tytuł (nazwę) formularza KLIENCI

11 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI na ekranie pojawi się formularz w Widoku Formularz (tryb edycji)

12 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI przejść do Widoku Projektu zaznaczyć całą sekcję nagłówka (kliknąć na szary prostokąt z napisem Nagłówek formularza)

13 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI w nagłówku formularza zaznaczyć etykietę z tekstem KLIENCI i we właściwości Tytuł dopisać NASZEJ FIRMY

14 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI te same czynności można wybrać na pasku narzędzi można również dla całego formularza wybrać Motywy (sposób formatowania tła, czcionek w etykietach poszczególnych sekcji).

15 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI zaznaczyć całą sekcję szczegółów (kliknąć na szary prostokąt z napisem Szczegóły) wybrać z palety kolorów kolor wg własnego uznania analogicznie zaznaczyć wszystkie etykiety w tej sekcji i również wybrać dowolny kolor wypełnienia i dowolny format czcionki

16 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI

17 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI Upewnić się czy po rozwinięciu jest zaznaczone polecenie rozciągnąć przycisk pod szarym prostokątem z napisem Stopka formularza

18 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI

19 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI

20 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI zaakceptować nazwę przycisku proponowaną przez program dopasować w razie potrzeby wielkość przycisków do długości zawartego w nich tekstu poprzez rozciągnięcie krawędzi lub dwukrotne ich kliknięcie można wg własnego uznania w oknie Właściwości zmienić czcionkę (grubość, kolor, rodzaj itp.)

21 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI rozciągnąć przycisk pod szarym prostokątem z napisem Stopka formularza obok przycisku Następny klient

22 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI

23 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI

24 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI zaakceptować nazwę przycisku proponowaną przez program dopasować w razie potrzeby wielkość przycisków do długości zawartego w nich tekstu poprzez rozciągnięcie krawędzi lub dwukrotne ich kliknięcie można wg własnego uznania w oknie Właściwości zmienić czcionkę (grubość, kolor, rodzaj itp.)

25 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI rozciągnąć przycisk pod szarym prostokątem z napisem Stopka formularza obok przycisku Poprzedni klient

26 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI

27 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI

28 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI zaakceptować nazwę przycisku proponowaną przez program dopasować w razie potrzeby wielkość przycisków do długości zawartego w nich tekstu poprzez rozciągnięcie krawędzi lub dwukrotne ich kliknięcie można wg własnego uznania w oknie Właściwości zmienić czcionkę (grubość, kolor, rodzaj itp.)

29 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI rozciągnąć przycisk pod szarym prostokątem z napisem Stopka formularza obok przycisku Pierwszy klient

30 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI

31 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI

32 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI zaakceptować nazwę przycisku proponowaną przez program dopasować w razie potrzeby wielkość przycisków do długości zawartego w nich tekstu poprzez rozciągnięcie krawędzi lub dwukrotne ich kliknięcie można wg własnego uznania w oknie Właściwości zmienić czcionkę (grubość, kolor, rodzaj itp.)

33 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI rozciągnąć przycisk pod szarym prostokątem z napisem Stopka formularza obok przycisku Ostatni klient

34 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI

35 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI

36 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI zaakceptować nazwę przycisku proponowaną przez program dopasować w razie potrzeby wielkość przycisków do długości zawartego w nich tekstu poprzez rozciągnięcie krawędzi lub dwukrotne ich kliknięcie można wg własnego uznania w oknie Właściwości zmienić czcionkę (grubość, kolor, rodzaj itp.)

37 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza KLIENCI przyciski poustawiać tak, aby były równomiernie rozłożone na formularzu i nie nachodziły na siebie rozwinąć strzałkę przy przycisku Widok, wybrać Widok Formularza aby przetestować działanie przycisków na formularzu zamknąć formularz i zapisać zmiany

38 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY

39 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY kliknąć na przycisk >> , aby wszystkie nazwy pól z listy Dostępne pola pojawiły się w polu Wybrane pola

40 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
2. Tworzenie formularza PRODUKTY

41 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY zaakceptować tytuł (nazwę) formularza PRODUKTY

42 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY na ekranie pojawi się formularz w Widoku Formularz (tryb edycji)

43 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY przejść do Widoku Projektu w nagłówku formularza zaznaczyć etykietę z tekstem PRODUKTY i dopisać NASZEJ FIRMY rozciągnąć etykietę, aby dopasować jej rozmiar do długości tekstu sformatować kolory tła poszczególnych sekcji oraz w etykietach, format i kolor czcionek analogicznie jak w formularzu KLIENCI

44 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY

45 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY rozciągnąć przycisk pod szarym prostokątem z napisem Stopka formularza

46 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY

47 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY

48 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY zaakceptować nazwę przycisku proponowaną przez program dopasować w razie potrzeby wielkość przycisków do długości zawartego w nich tekstu poprzez rozciągnięcie krawędzi lub dwukrotne ich kliknięcie można wg własnego uznania w oknie Właściwości zmienić czcionkę (grubość, kolor, rodzaj itp.)

49 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY rozciągnąć przycisk pod szarym prostokątem z napisem Stopka formularza obok przycisku Następny produkt

50 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY

51 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY

52 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY zaakceptować nazwę przycisku proponowaną przez program dopasować w razie potrzeby wielkość przycisków do długości zawartego w nich tekstu poprzez rozciągnięcie krawędzi lub dwukrotne ich kliknięcie można wg własnego uznania w oknie Właściwości zmienić czcionkę (grubość, kolor, rodzaj itp.)

53 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY rozciągnąć przycisk pod szarym prostokątem z napisem Stopka formularza obok przycisku Poprzedni produkt

54 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY

55 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY

56 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY zaakceptować nazwę przycisku proponowaną przez program dopasować w razie potrzeby wielkość przycisków do długości zawartego w nich tekstu poprzez rozciągnięcie krawędzi lub dwukrotne ich kliknięcie można wg własnego uznania w oknie Właściwości zmienić czcionkę (grubość, kolor, rodzaj itp.)

57 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY rozciągnąć przycisk pod szarym prostokątem z napisem Stopka formularza obok przycisku Pierwszy produkt

58 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY

59 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY

60 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY zaakceptować nazwę przycisku proponowaną przez program dopasować w razie potrzeby wielkość przycisków do długości zawartego w nich tekstu poprzez rozciągnięcie krawędzi lub dwukrotne ich kliknięcie można wg własnego uznania w oknie Właściwości zmienić czcionkę (grubość, kolor, rodzaj itp.)

61 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY rozciągnąć przycisk pod szarym prostokątem z napisem Stopka formularza obok przycisku Ostatni produkt

62 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY

63 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY

64 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY zaakceptować nazwę przycisku proponowaną przez program dopasować w razie potrzeby wielkość przycisków do długości zawartego w nich tekstu poprzez rozciągnięcie krawędzi lub dwukrotne ich kliknięcie można wg własnego uznania w oknie Właściwości zmienić czcionkę (grubość, kolor, rodzaj itp.)

65 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRODUKTY przyciski poustawiać tak, aby były równomiernie rozłożone na formularzu i nie nachodziły na siebie rozwinąć strzałkę przy przycisku Widok, wybrać Widok Formularza aby przetestować działanie przycisków na formularzu zamknąć formularz i zapisać zmiany

66 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
Tworzenie formularza PRACOWNICY na liście tabel zaznaczyć tabelę PRACOWNICY

67 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY kliknąć na przycisk >> , aby wszystkie nazwy pól z listy Dostępne pola pojawiły się w polu Wybrane pola

68 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY

69 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY zaakceptować tytuł (nazwę) formularza PRACOWNICY

70 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY na ekranie pojawi się formularz w Widoku Formularz (tryb edycji)

71 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY przejść do Widoku Projektu w nagłówku formularza zaznaczyć etykietę z tekstem PRACOWNICY i dopisać NASZEJ FIRMY rozciągnąć etykietę, aby dopasować jej rozmiar do długości tekstu

72 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY

73 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY rozciągnąć przycisk pod szarym prostokątem z napisem Stopka formularza

74 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY

75 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY

76 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY zaakceptować nazwę przycisku proponowaną przez program dopasować w razie potrzeby wielkość przycisków do długości zawartego w nich tekstu poprzez rozciągnięcie krawędzi lub dwukrotne ich kliknięcie można wg własnego uznania w oknie Właściwości zmienić czcionkę (grubość, kolor, rodzaj itp.)

77 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY rozciągnąć przycisk pod szarym prostokątem z napisem Stopka formularza obok przycisku Następny pracownik

78 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY

79 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY

80 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY zaakceptować nazwę przycisku proponowaną przez program dopasować w razie potrzeby wielkość przycisków do długości zawartego w nich tekstu poprzez rozciągnięcie krawędzi lub dwukrotne ich kliknięcie można wg własnego uznania w oknie Właściwości zmienić czcionkę (grubość, kolor, rodzaj itp.)

81 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY rozciągnąć przycisk pod szarym prostokątem z napisem Stopka formularza obok przycisku Poprzedni pracownik

82 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY

83 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY

84 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY zaakceptować nazwę przycisku proponowaną przez program dopasować w razie potrzeby wielkość przycisków do długości zawartego w nich tekstu poprzez rozciągnięcie krawędzi lub dwukrotne ich kliknięcie można wg własnego uznania w oknie Właściwości zmienić czcionkę (grubość, kolor, rodzaj itp.)

85 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY rozciągnąć przycisk pod szarym prostokątem z napisem Stopka formularza obok przycisku Pierwszy pracownik

86 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY

87 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY

88 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY zaakceptować nazwę przycisku proponowaną przez program dopasować w razie potrzeby wielkość przycisków do długości zawartego w nich tekstu poprzez rozciągnięcie krawędzi lub dwukrotne ich kliknięcie można wg własnego uznania w oknie Właściwości zmienić czcionkę (grubość, kolor, rodzaj itp.)

89 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY rozciągnąć przycisk pod szarym prostokątem z napisem Stopka formularza obok przycisku Ostatni pracownik

90 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY

91 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY

92 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY zaakceptować nazwę przycisku proponowaną przez program dopasować w razie potrzeby wielkość przycisków do długości zawartego w nich tekstu poprzez rozciągnięcie krawędzi lub dwukrotne ich kliknięcie można wg własnego uznania w oknie Właściwości zmienić czcionkę (grubość, kolor, rodzaj itp.)

93 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
3. Tworzenie formularza PRACOWNICY przyciski poustawiać tak, aby były równomiernie rozłożone na formularzu i nie nachodziły na siebie rozwinąć strzałkę przy przycisku Widok, wybrać Widok Formularza aby przetestować działanie przycisków na formularzu zamknąć formularz i zapisać zmiany

94 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
4.Tworzenie formularza SPRZEDAŻ jako podformularz w formularzu FAKTURA

95 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
4.Tworzenie formularza SPRZEDAŻ przez dwukrotne kliknięcie z listy Dostępne pola wybrać następujące nazwy pól, aby pojawiły się w polu Wybrane pola: NrFaktury, NrProduktu, NazwaProduktu, CenaJednostkowa, Ilość, Cena Netto, Podatek, Cena Brutto, Wartość Brutto

96 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
4.Tworzenie formularza SPRZEDAŻ

97 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
4.Tworzenie formularza SPRZEDAŻ Formularzowi nadać tytuł SPRZEDAŻ

98 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
4.Tworzenie formularza SPRZEDAŻ na ekranie pojawi się formularz w Widoku Formularz (tryb edycji)

99 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
4.Tworzenie formularza SPRZEDAŻ przejść do Widoku Projekt w razie konieczności dopasować szerokość etykiet do długości tekstu (jeśli zaistnieje taka potrzeba, zmniejszyć rozmiar czcionki, zwiększyć szerokość formularza i rozmieścić formanty tak, aby nie nachodziły one na siebie i aby tekst w nich zawarty był widoczny w całości) kliknąć pod nazwą sekcji Stopka formularza na wysokości pola Wartość brutto (pojawi się pole tekstowe z napisem Niezwiązany, a z jego lewej strony etykieta z napisem Tekst...)

100 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
4.Tworzenie formularza SPRZEDAŻ

101 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
4.Tworzenie formularza SPRZEDAŻ Zaznaczyć Dwukrotnie kliknąć

102 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
4.Tworzenie formularza SPRZEDAŻ w pierwszym polu z lewej strony (Elementy wyrażeń) ze względu na to, że interesujący nas formularz SPRZEDAŻ jest już otwarty, jego nazwa powinna być zaznaczona u góry tego okna. Jeśli w danym momencie byłby zamknięty, nacisnąć na znak + z lewej strony nazwy bazy Fakturowanie.accdb, nacisnąć na znak + z lewej strony nazwy Formularze, nacisnąć na znak + z lewej strony nazwy Wszystkie formularze, a następnie zaznaczyć nazwę interesującego nas formularza. w środkowym polu (Kategorie wyrażeń) zaznaczyć <Lista pól> w ostatnim oknie (Wartości wyrażeń) po prawej stronie dwukrotnie kliknąć na nazwę pola Wartość brutto

103 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
4.Tworzenie formularza SPRZEDAŻ Dwukrotnie kliknąć

104 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
4.Tworzenie formularza SPRZEDAŻ Zaznaczyć etykietę

105 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
4.Tworzenie formularza SPRZEDAŻ w razie potrzeby rozmieścić formanty, aby nie nachodziły na siebie i dopasować je do długości zawartego w nich tekstu z menu Widok wybrać Widok Formularza aby przetestować działanie formularza zamknąć formularz i zapisać w nim zmiany

106 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
5.Tworzenie formularza SZCZEGÓŁY FAKTURY jako podformularz w formularzu FAKTURA2 na liście tabel zaznaczyć tabelę SZCZEGÓŁY FAKTURY

107 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
5.Tworzenie formularza SZCZEGÓŁY FAKTURY przez dwukrotne kliknięcie z listy Dostępne pola wybrać następujące nazwy pól, aby pojawiły się w polu Wybrane pola: NrFaktury, NrProduktu

108 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
5.Tworzenie formularza SZCZEGÓŁY FAKTURY z rozwijanej listy w polu Tabele/Kwerendy wybrać tabelę PRODUKTY przez dwukrotne kliknięcie z listy Dostępne pola wybrać następujące nazwy pól, aby pojawiły się w polu Wybrane pola: NazwaProduktu, JednostkaMiary, CenaJednostkowa, VAT%, Marża%,

109 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
5.Tworzenie formularza SZCZEGÓŁY FAKTURY z rozwijanej listy w polu Tabele/Kwerendy wybrać tabelę SZCZEGÓŁY FAKTURY przez dwukrotne kliknięcie z listy Dostępne pola wybrać następujące nazwy pól, aby pojawiły się w polu Wybrane pola: Ilość

110 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
5.Tworzenie formularza SZCZEGÓŁY FAKTURY

111 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
5.Tworzenie formularza SZCZEGÓŁY FAKTURY

112 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
5.Tworzenie formularza SZCZEGÓŁY FAKTURY Formularzowi nadać tytuł SZCZEGÓŁY FAKTURY

113 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
5.Tworzenie formularza SZCZEGÓŁY FAKTURY na ekranie pojawi się formularz w Widoku Formularz (tryb edycji)

114 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
5.Tworzenie formularza SZCZEGÓŁY FAKTURY przejść do Widoku Projektu w razie konieczności dopasować szerokość etykiet do długości tekstu (jeśli zaistnieje taka potrzeba, zmniejszyć rozmiar czcionki, zwiększyć szerokość formularza i rozmieścić formanty tak, aby nie nachodziły one na siebie i aby tekst w nich zawarty był widoczny w całości) zamknąć formularz i zapisać zmiany

115 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA na liście tabel zaznaczyć tabelę FAKTURA

116 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA przez dwukrotne kliknięcie z listy Dostępne pola wybrać następujące nazwy pól, aby pojawiły się w polu Wybrane pola: NrFaktury, DataWystawienia, SposóbPłatności, TerminPłatności, NrKlienta

117 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA z rozwijanej listy w polu Tabele/Kwerendy wybrać tabelę KLIENCI przez dwukrotne kliknięcie z listy Dostępne pola wybrać następujące nazwy pól, aby pojawiły się w polu Wybrane pola: NazwiskoKlienta, ImięKlienta, Ulica, Kod pocztowy, Miasto, Województwo, NIP

118 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA z rozwijanej listy w polu Tabele/Kwerendy wybrać tabelę FAKTURA przez dwukrotne kliknięcie z listy Dostępne pola wybrać następujące nazwy pól, aby pojawiły się w polu Wybrane pola: NrPracownika

119 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA z rozwijanej listy w polu Tabele/Kwerendy wybrać tabelę PRACOWNICY przez dwukrotne kliknięcie z listy Dostępne pola wybrać następujące nazwy pól, aby pojawiły się w polu Wybrane pola: NazwiskoPracownika, ImięPracownika

120 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA

121 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA

122 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA formularzowi nadać nazwę (tytuł|) FAKTURA

123 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA na ekranie pojawi się formularz w Widoku Formularz (tryb edycji)

124 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA przejść do Widoku Projektu

125 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA przez dwukrotne kliknięcie wybrać z poszczególnych okien : Dwukrotnie kliknąć

126 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA na pasku narzędzi w obszarze Formanty wybrać formant Podformularz/ Podraport

127 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA kliknąć w sekcji Szczegóły pod wszystkimi formantami (rozciągnąć na długość i szerokość sekcję Szczegółów, aby zrobić miejsce na wstawienie podformularza)

128 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA

129 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA

130 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA w razie potrzeby powiększyć sekcję Szczegółów, aby podformularz był widoczny w całości, rozmieścić formanty, aby nie nachodziły na siebie i dopasować je do długości zawartego w nich tekstu przejść do Widoku Formularz

131 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA

132 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA w Stopce formularza wstawić przyciski, przechodzące do: następnego rekordu faktury z tekstem Następna faktura poprzedniego rekordu faktury z tekstem Poprzednia faktura pierwszego rekordu faktury z tekstem Pierwsza faktura ostatniego rekordu faktury z tekstem Ostatnia faktura Oraz do zamykania formularza z dowolnym obrazem lub tekstem Zamknij formularz

133 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA2 utworzyć kopię formularza FAKTURA (zaznaczyć na liście formularzy formularz FAKTURA) wcisnąć kombinacje klawiszy CTRL+C, a następnie CTRL+V lub wybrać z podręcznego menu polecenie Kopiuj, a następnie Wklej) nadać jej nazwę FAKTURA2 zaznaczyć w sekcji Szczegóły pod wszystkimi formantami wstawiony podformularz i usunąć go (DELETE)

134 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA2 na pasku narzędzi w obszarze Formanty wybrać formant Podformularz/ Podraport Rozciągnąć nowy podformularz w Sekcji Szczegóły w miejscu usuniętego wcześniej poprzedniego podformularza

135 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA2

136 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA2

137 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
6.Tworzenie formularza FAKTURA2 w razie potrzeby powiększyć sekcję Szczegółów, aby podformularz był widoczny w całości, rozmieścić formanty, aby nie nachodziły na siebie i dopasować je do długości zawartego w nich tekstu przejść do Widoku Formularz

138 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
7. Wstawienie do formularza KLIENCI przycisku, otwierającego formularz FAKTURA tylko z rekordami faktur wystawionych dla danego klienta na liście formularzy zaznaczyć formularz KLIENCI otworzyć go w Widoku Projektu

139 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
7. Wstawienie do formularza KLIENCI przycisku, otwierającego formularz FAKTURA tylko z rekordami faktur wystawionych dla danego klienta

140 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
7. Wstawienie do formularza KLIENCI przycisku, otwierającego formularz FAKTURA tylko z rekordami faktur wystawionych dla danego klienta

141 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
7. Wstawienie do formularza KLIENCI przycisku, otwierającego formularz FAKTURA tylko z rekordami faktur wystawionych dla danego klienta

142 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
7. Wstawienie do formularza KLIENCI przycisku, otwierającego formularz FAKTURA tylko z rekordami faktur wystawionych dla danego klienta

143 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
7. Wstawienie do formularza KLIENCI przycisku, otwierającego formularz FAKTURA tylko z rekordami faktur wystawionych dla danego klienta

144 MICROSOFT ACCESS 2010- TWORZENIE FORMULARZY
7. Wstawienie do formularza KLIENCI przycisku, otwierającego formularz FAKTURA tylko z rekordami faktur wystawionych dla danego klienta Przejść do Widoku Formularza wybrać na formularzu rekord klientem o dowolnym numerze nacisnąć przycisk Faktury dla danego klienta i sprawdzić jakie faktury zostały dla niego wystawione i zapisać zmiany w formularzu


Pobierz ppt "MICROSOFT ACCESS TWORZENIE FORMULARZY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google