Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnictwo edukacyjno – zawodowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Młodzieży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnictwo edukacyjno – zawodowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Młodzieży."— Zapis prezentacji:

1 Poradnictwo edukacyjno – zawodowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Młodzieży

2 Oferta zespołu ds. poradnictwa edukacyjno - zawodowego zajęcia warsztatowe z klasami, programy edukacyjno-zawodowe indywidualne poradnictwo zawodowe współorganizowanie imprez edukacyjnych dyżury w szkołach dla uczniów, nauczycieli, rodziców informacje zawodowe – dotyczące ścieżek kształcenia, zawodów oraz rynku pracy

3 Programy dla młodzieży: Aktywnie na rynku pracy – cykl zajęć edukacyjno- zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z kształceniem zawodowym Krok po kroku w dorosłość – program profilaktyczno- edukacyjny dla młodzieży Indywidualne poradnictwo edukacyjno – zawodowe: Dyżury na terenie szkoły Porady indywidualne w Poradni z pogłębioną diagnozą predyspozycji edukacyjno-zawodowych uczniów

4 Wartości edukacyjne doradztwa zawodowego /na podstawie ewaluacji zajęć Co dalej po maturze?/ Zajęcia mają odniesienie do wymagań państwa wobec szkół / ewaluacja zewnętrzna /, tj: - wspomagają rozwój ucznia, uwzględniając jego indywidualną sytuację, promują wartość edukacji - umożliwiają uczniom aktywność - kształtują właściwe postawy i zachowania, rozwijają istotne kompetencje życiowe - motywują do nauki i rozwoju

5 Zajęcia realizują ważne cele edukacyjne, uczniowie nabywają kompetencje określone w podstawie programowej - uczniowie nabywają wiedzę o ścieżkach kształcenia zawodach i rynku pracy - rozwijają świadomość swoich predyspozycji, potencjału i zainteresowań zawodowych - kształtują ważne kompetencje życiowe, takie jak: wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych i uczenia się przez całe życie, umiejętność podejmowania decyzji - uczą się brać odpowiedzialność za swoją przyszłość edukacyjną i zawodową

6 Doradztwo edukacyjno- zawodowego przyczynia się do podnoszenia jakości kształcenia Z dniem 1 września 2012 r. szkoły ponadgimnazjalnej zostały objęte zmianami, kt ó rych celem jest podniesienie jakości kształcenia i lepsze przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie opartym na wiedzy. Są one ukierunkowane na dostosowanie procesu kształcenia do możliwości, indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczni ó w oraz bardziej efektywne przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższych i aktywności na rynku pracy.

7 1. Zdobycie dobrej jakości informacji na temat systemu kształcenia/ uczelni Dowiedziałam się więcej na temat różnych kierunków studiów, na jaki kierunek, co muszę zdać na maturze, za co sama pewnie bym się nie zabrała 2. Poznawanie siebie, swojego potencjału, pomoc w zbadaniu i określeniu predyspozycji i zainteresowań zawodowych TOP /analiza potencjału /- to świetna rzecz, która upewniła mnie w moim wyborze 3. Poznanie perspektyw zawodowych po studiach, poznanie zawodów, rynku pracy Wartości zajęć Co dalej po maturze Wartości zajęć Co dalej po maturze według opinii uczniów Analiza porównawcza kierunków studiów z punktu widzenia zasad rekrutacji, wymaganych predyspozycji, profilu studiowania, perspektyw na rynku pracy absolwentów

8 4. Poznanie metod planowania kariery -kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji Muszę brać pod uwagę moja pasję, cechy charakteru, zdolności, także zarobki, jakie po danych studiach mogę otrzymać 5. Pomocne, trafne, przydatne porady, wskazówki, motywowanie do nauki i pracy nad sobą Sposób przekazania mądrych porad, które mogą zaprocentować w przyszłości, Trzeba zabrać się za naukę 6. Konieczność głębszych refleksji nad przyszłością zawodową i uświadomienie sobie potrzeby podjęcia przemyślanej, odpowiedzialnej decyzji Że studia to jednak poważny wybór a nie tylko, że sobie pomyślę, że studia są fajne i bym sobie postudiował

9 7. Uświadomienie ważności i pilności planowania kariery, podejmowania decyzji Decyzja o wyborze kierunku studiów musi być przemyślana i nie można odkładać jej na ostatnią chwilę 8. Kształtowanie elastyczności w planowaniu, potrzeba wielotorowości planów Trzeba mieć wyjście awaryjne, aby w przypadku nie dostania się na jeden kierunek mieć inny w zapasie 9. Upewnienie się we własnym wyborze, umocnienie w swoich postanowieniach - osłabianie obaw i niepokojów związanych z przyszłością Wcześniej wydawało mi się to przerażające, natomiast teraz czuję się pewniej w tym temacie

10 Atuty poradnictwa edukacyjno – zawodowego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Młodzieży Ponad 20- letnie doświadczenie w pracy w poradnictwie edukacyjno – zawodowym Profesjonalizm udzielanej pomocy Interdyscyplinarne przygotowanie zespołu Wypracowana baza informacyjna – wyspecjalizowana wiedza na temat szkół wyższych i rynku pracy Doskonała znajomość środowiska szkolnego i młodzieżowego Szeroki repertuar zajęć z grupowego poradnictwa zawodowego Reagowanie na potrzeby i oczekiwania szkół i młodzieży Badania socjologiczne i ewaluacyjne jako podstawa rozwoju i doskonalenia jakości pracy.


Pobierz ppt "Poradnictwo edukacyjno – zawodowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Młodzieży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google