Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program Zero tolerancji. 2 Mając na względzie pojawienie się przypadków przestępczej działalności niektórych podmiotów, w celu wyeliminowania podmiotów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program Zero tolerancji. 2 Mając na względzie pojawienie się przypadków przestępczej działalności niektórych podmiotów, w celu wyeliminowania podmiotów."— Zapis prezentacji:

1 1 Program Zero tolerancji

2 2 Mając na względzie pojawienie się przypadków przestępczej działalności niektórych podmiotów, w celu wyeliminowania podmiotów działających poza prawem oraz sprawdzenia bezpieczeństwa żywności produkowanej na polskim rynku, Główny Lekarz Weterynarii wprowadził z dniem 5 kwietnia 2013 r. program ZERO TOLERANCJI.

3 3 Program ZERO TOLERANCJI 1. Zwiększenie kontroli Powiatowych i Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii ponad normy obowiązujące w Unii Europejskiej – więcej kontroli niż audytów. 2. Zwiększenie kontroli krzyżowych prowadzonych przez lekarzy weterynarii u pośredników i przewoźników zwierząt w szczególności w zakresie warunków transportu zwierząt oraz dokumentacji towarzyszącej transportom w miejscach załadunku i rozładunku zwierząt. 3. Zwiększona liczba kontroli wszystkich siedzib stad zarejestrowanych przez pośredników w handlu zwierzętami, z wykreśleniem z rejestru tych siedzib, w których stwierdzone zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości.

4 4. 4. Zwiększenie ilości kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach rolnych w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt i przemieszczeń. Dodatkowe kontrole w ramach wzajemnej zgodności (dopłaty bezpośrednie). 5. Zwiększenie kontroli dobrostanu zwierząt w rzeźniach na rampie rozładunkowej w rzeźni wykonywane przez lekarza weterynarii. Ponadto restrykcyjne przestrzeganie pełnej identyfikacji zwierząt oraz dokumentu łańcucha pokarmowego wypełnionego przez właściciela zwierząt a nie pośrednika. Od 1 stycznia 2013 roku obowiązek ten wykonują pracownicy rzeźni zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1099/2009. Program ZERO TOLERANCJI cd.

5 5 6. Ścisłe przestrzeganie prawa oraz reguł przez każdego urzędowego lekarza weterynarii. Każdy przejaw niedopełnienia obowiązku, będzie przedmiotem postępowania dyscyplinarnego z nałożeniem kar przewidzianych dla służby cywilnej, łącznie z wydaleniem ze służby, a w przypadku lekarzy weterynarii prywatnie praktykujących odbierane będzie wyznaczenie oraz kierowane wnioski do policji o ściganie. 7. Rotacyjne wyznaczanie do kontroli lekarzy weterynarii w poszczególnych przedsiębiorstwach – nowe spojrzenie w celu wyeliminowania rutyny w działaniach. 8. Mocniejsze zaangażowanie organów ścigania w celu egzekucji prawa, bez pobłażliwego podejścia – niska szkodliwość czynu. Program ZERO TOLERANCJI cd.

6 6 W ramach programu Zero tolerancji do dnia 10.12.2013 r. przeprowadzono: 5 394 kontrole w rzeźniach; 7 474 kontrole w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego; 430 kontroli w chłodniach składowych; 3 881 kontroli środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego; 4 913 kontroli punktów skupu zwierząt; 3 136 kontroli podmiotów zajmujących się pośrednictwem w obrocie zwierzętami; 16 072 kontrole środków transportu zwierząt. Łącznie na terenie całej Polski w ramach programu przeprowadzono 41 300 kontroli. Uchybienia stwierdzono łącznie podczas 3 028 kontroli. W wyniku podjętych działań ujawniono także 591 przypadków prowadzonych nielegalnie działalności.

7 7 W związku z wykrytymi nieprawidłowościami: 342 sprawy przekazano do organów ścigania; wydano 155 decyzji o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru; wygenerowano 10 powiadomień w systemie RASFF; 69 spraw przekazano właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii; w stosunku do 40 urzędowych lekarzy weterynarii uchylono wyznaczenie; nałożono w drodze decyzji administracyjnej 507 kar pieniężne na łączną kwotę 1 537 890 zł ; nałożono 950 mandatów na kwotę 226 739 zł; 13 przypadków zgłoszono do urzędu skarbowego.

8 88 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "1 Program Zero tolerancji. 2 Mając na względzie pojawienie się przypadków przestępczej działalności niektórych podmiotów, w celu wyeliminowania podmiotów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google